دستوري براي دفع زلزله
 
 
 نویسنده: محمد محمدی اشتهاردی
 
علی بن مهزیار (ره) از بزرگان و فقهای پارسای عصر امام هادی (علیه‌السلام) و امام جواد (علیه‌السلام) بود و از طرف آنها وكالت و نمایندگی داشت تا در اهواز به مردم رسیدگی كند، قبر شریفش در اهواز محل زیارت شیعیان و دوستان است او می گوید:
در اهواز زلزله مكرر زیاد می آمد، نامه ای برای امام جواد (علیه‌السلام) نوشتم و در آن نامه عرض كردم: اگر اجازه بدهی از اهواز به جای دیگر منتقل شوم.
امام جواد (علیه‌السلام) در پاسخ نوشت: از اهواز به جای دیگر نروید، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه بگیرید و لباسهایتان را بشوئید و پاكیزه نمائید، و روز جمعه بیرون بیائید و دسته جمعی دعا كنید، خداوند این بلا را از سر شما دفع خواهد كرد.
علی بن مهزیار می گوید: پس از دریافت نامه، به دستور آن حضرت عمل كردیم، از آن پس، دیگر زلزله نیامد.

منبع: داستان‌های شنیدنی از چهارده معصوم علیهم السلام