0
ویژه نامه ها

نتایج اعمال ما در این عالَم‏.

گناه و کار خلاف و قانون‏شکنى همانند یک غذاى ناسالم و مسموم است که در سازمان بدن انسان چه بخواهیم و چه نخواهیم تاثیر نامطلوب خواهد گذارد، و انسان گرفتار واکنش طبیعى آن مى‏ شود.
نتایج اعمال ما در این عالَم‏.

گناه و کار خلاف و قانون‏شکنى همانند یک غذاى ناسالم و مسموم است.

چکیده
گناه و کار خلاف و قانون‏شکنى همانند یک غذاى ناسالم و مسموم است که در سازمان بدن انسان چه بخواهیم و چه نخواهیم تاثیر نامطلوب خواهد گذارد، و انسان گرفتار واکنش طبیعى آن مى ‏شود.

تعداد کلمات: 1217/ تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه.

نتایج اعمال ما در این عالَم‏.
 
نویسنده: حمید حنائی نژاد
 

" دروغ" سلب اعتماد مى‏ کند." خیانت در امانت" روابط اجتماعى را بر هم مى ‏زند." ظلم" همیشه منشا ظلم دیگرى است. " سوء استفاده از آزادى" به دیکتاتورى مى ‏انجامد، و دیکتاتورى به انفجار. " ترک حقوق محرومان" کینه و عداوت مى‏ آفریند، و تراکم کینه ‏ها و عداوتها اساس جامعه را متزلزل مى‏ سازد.بدون شک هر کار خلافى در وضع" جامعه"، و از طریق آن در وضع" افراد" اثر مى ‏گذارد، و موجب نوعى فساد در سازمان اجتماعى مى ‏شود، گناه و کار خلاف و قانون‏ شکنى همانند یک غذاى ناسالم و مسموم است که در سازمان بدن انسان چه بخواهیم و چه نخواهیم تاثیر نامطلوب خواهد گذارد، و انسان گرفتار واکنش طبیعى آن مى ‏شود." دروغ" سلب اعتماد مى‏ کند." خیانت در امانت" روابط اجتماعى را بر هم مى ‏زند." ظلم" همیشه منشا ظلم دیگرى است. " سوء استفاده از آزادى" به دیکتاتورى مى ‏انجامد، و دیکتاتورى به انفجار. " ترک حقوق محرومان" کینه و عداوت مى‏ آفریند، و تراکم کینه ‏ها و عداوتها اساس جامعه را متزلزل مى‏ سازد. خلاصه اینکه: هر کار نادرست چه در مقیاس محدود و چه گسترده، عکس العمل نامطلوبى دارد و یکى از تفسیرهاى آیه‏ "ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ‏".[1] همین است (این رابطه طبیعى" گناه" و" فساد" است). ولى از روایات اسلامى استفاده مى‏ شود که بسیارى از گناهان علاوه بر اینها، یک سلسله آثار شوم با خود همراه مى‏ آورند که ارتباط و پیوندشان با آن آثار لا اقل از نظر طبیعى ناشناخته است. مثلا در روایات آمده است" قطع رحم" عمر را کوتاه، و" خوردن مال حرام" قلب را تاریک، و شیوع زنا سبب فناى انسانها مى ‏شود و روزى را کم‏ مى ‏کند و ... حتى در روایتى از امام صادق ع مى‏ خوانیم:" آنها که بوسیله گناه از دنیا مى‏ روند بیش از کسانى هستند که به مرگ طبیعى مى‏ میرند".(مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، 1374ش، ج16، صص 456-457 با تلخیص).
 

نتایج اعمال نیک و بد افراد و جوامع در این عالم‏.

هر امتى که طالح و فاسد شد قهرا در رذائل و گناهان فرو مى‏ رود، و خدا هم وبال آنچه کرده بدو مى‏ چشاند، و قهرا منتهى به هلاکت و نابودیشان مى‏ شود.حوادثى که در عالم حادث مى‏ شود، تا حدى تابع اعمال مردم است، اگر نوع بشر بر طبق رضاى خداى عمل کند، و راه طاعت او را پیش گیرد، نزول خیرات و باز شدن درهاى برکات را در پى دارند، و اگر این نوع از راه عبودیت منحرف گشته، ضلالت و فساد نیت را دنبال کنند، و اعمال زشت مرتکب گردند، باید منتظر ظهور فساد در خشکى و دریا، و هلاکت امتها، و سلب امنیت، و شیوع ظلم، و بروز جنگها، و سایر بدبختى ‏ها باشند، بدبختى‏ هایى که راجع به انسان و اعمال انسان است، و همچنین باید در انتظار ظهور مصائب و حوادث جوى، حوادثى که مانند سیل و زلزله و صاعقه و طوفان و امثال آن خانمان برانداز است باشند، و خداى سبحان در کتاب مجیدش به عنوان نمونه داستان سیل عرم، و طوفان نوح، و صاعقه ثمود، و صرصر عاد، و از این قبیل حوادث را ذکر فرموده. پس هر امتى که طالح و فاسد شد قهرا در رذائل و گناهان فرو مى‏ رود، و خدا هم وبال آنچه کرده بدو مى‏ چشاند، و قهرا منتهى به هلاکت و نابودیشان مى‏ شود.(طباطبائی، موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، 1378ش، ج2، صص 271-272).

بیشتر بخوانید: بلیات که سر تا سر جامعه را گرفته  در اثر اعمال سیئه و اخلاق فاسده و عقائد باطله و ظلم و تعدى و ... است.

فساد در روى زمین و روى آب‏.

ظهور فساد بلاها و مصائب و عقوبات و گرفتاریها و شدائد و بیچارگیها و درماندگیها و پریشانی ها و امراض مهلکه و تسلط ظلمه و سلب نعم و قطع مطر و ضیق معیشت و نقصان ارزاق و سایر بلیات که سر تا سر جامعه را گرفته در اطراف دنیا نقاط زمین و صفحه دریا در اثر اعمال سیئه و اخلاق فاسده و عقائد باطله و ظلم و تعدى و ترک فرائض و اشتغال بملاهى و بى اعتنایى بدین و مقدسات دین و بى عفتى و بى عصمتى و ترک اداء حقوق و جنگ و جدال و خون ریزى و عداوت با یکدیگر و زد و خورد و قطع رحم و عقوق والدین و هزار مفسده دیگر است.ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ظهور فساد بلاها و مصائب و عقوبات و گرفتاریها و شدائد و بیچارگیها و درماندگیها و پریشانی ها و امراض مهلکه و تسلط ظلمه و سلب نعم و قطع مطر و ضیق معیشت و نقصان ارزاق و سایر بلیات که سر تا سر جامعه را گرفته در اطراف دنیا نقاط زمین و صفحه دریا در اثر اعمال سیئه و اخلاق فاسده و عقائد باطله و ظلم و تعدى و ترک فرائض و اشتغال بملاهى و بى اعتنایى بدین و مقدسات دین و بى عفتى و بى عصمتى و ترک اداء حقوق و جنگ و جدال و خون ریزى و عداوت با یکدیگر و زد و خورد و قطع رحم و عقوق والدین و هزار مفسده دیگر که می فرماید: بِما کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ‏ و در اخبار بسیارى داریم که آثار هر معصیت را بیان می فرماید که چه عقوبت و بلائى متوجه می شود و چون این اخبار مفصل است بلکه یک باب براى آنها مبوب کرده ‏اند «باب تفسیر الذنوب و عقوباتها» نقلش از وضع تفسیر خارج است و مکرر بیان کرده‏ ایم آثار معاصى را از قساوت قلب، سیاهى دل، ضعف ایمان، سلب نعم، نزول بلا، تسلط شیطان زوال دین، و بعد از رحمت، سلب توفیق، تسلط ظالم، کوتاهى عمر و غیر اینها.(طیب، سید عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، 1378ش، ج10، ص 394).
 

چنانچه گناهان و ستمگریها جامعه‏ ئى را فرا گیرد سبب ناامنى و فساد بیابانها و دریاها خواهد شد.

اهل ایمان و تقوى می توانند در برابر حوادث ناگوار نیروى صبر و بردبارى را بکار برده از آن رهگذر خطر سعادت خود را تأمین نمایند هم چنانکه در باره اولیاء و نیکان چنین است بوسیله اینگونه حوادث نیروى انقیاد خود را تقویت می نماید تا آنجا که اراده خود را در محور خواست پروردگار قرار داده و با نیروى تزلزل ناپذیرى هر گونه پیش آمد ناگوارى را گوارا و از نعمتى هرگز خود را بى‏ بهره نمى ‏نمایند.آیه‏ "ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا"  بیان نموده چنانچه گناهان و ستمگریها جامعه‏ ئى را فرا گیرد سبب ناامنى و فساد بیابانها و دریاها خواهد شد زیرا زندگى بشر وابسته بسایر اجزاء جهان است از این رو اعمال و رفتار آنان نهایت ارتباط و وابستگى با نظام سایر اجزاء عالم دارد چنانچه صالح و شایسته باشد اجزاء دیگر نیز بتناسب آنها منتظم خواهند بود و گر نه فساد عالم را فرا گرفته بشر زیاده از سایر موجودات در معرض خطر قرار خواهد گرفت زیرا ضعیف و زبونتر از همه پدیده‏ هاى جهان است. اهل ایمان و تقوى می توانند در برابر حوادث ناگوار نیروى صبر و بردبارى را بکار برده از آن رهگذر خطر سعادت خود را تأمین نمایند هم چنانکه در باره اولیاء و نیکان چنین است بوسیله اینگونه حوادث نیروى انقیاد خود را تقویت می نماید تا آنجا که اراده خود را در محور خواست پروردگار قرار داده و با نیروى تزلزل ناپذیرى هر گونه پیش آمد ناگوارى را گوارا و از نعمتى هرگز خود را بى‏ بهره نمى ‏نمایند.(حسینی همدانی، سید محمد، انوار درخشان، 1404ق، ج4، ص 132).
 

آثار اعمال بد مخصوصا ظلم و تعدّى نسبت به بندگان خدا گرفتار شدن بلیّات دنیوى خواهد بود.

این بلیّاتى که بانسان اصابت می نماید آن پاداش عمل خود آنها است و براى اینست که اثر و نتیجه بعض اعمال رکیک خود را بچشند و بفهمند که آثار اعمال بد مخصوصا ظلم و تعدّى نسبت ببندگان خدا گرفتار شدن بلیّات دنیوى خواهد بود چه جاى عذاب اخروى.ذات متعال علّت و سبب هر فسادى و هر بلاء و آفتى را که در زمین از برّ و بحر مثل قحطى و امراض مسریّه و وباء و طاعون و جنگ و نزاع و خون ریزى و خشک سالى و فساد غلّه و زیاد شدن میکروبهاى مفسده در بدن یا در خارج و زمین لرزه و آفاتى که در دریاها از قبیل طوفان و غرق شدن کشتیها و غیر اینها از آفات و بلیّاتى که همیشه نوع بشر مبتلا بآنند تمام این بلیّات را مستند می گرداند بعمل خود انسان‏ و چون علّت و سبب فساد عالم خود بشر است غایت و نتیجه آن نیز عاید خود بشر می گردد که این بلیّاتى که بانسان اصابت می نماید آن پاداش عمل خود آنها است و براى اینست که اثر و نتیجه بعض اعمال رکیک خود را بچشند و بفهمند که آثار اعمال بد مخصوصا ظلم و تعدّى نسبت ببندگان خدا گرفتار شدن بلیّات دنیوى خواهد بود چه جاى عذاب اخروى.(امین (بانوی اصفهانی)، سیده نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، 1361ش، ج10، ص 109).

پی نوشت:
[1]. الروم: 41.
منابع:
1- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ایران، تهران، انتشارات دارالکتب الإسلامیة، چاپ سی و دوم، 1374ش.
2- طباطبائی، موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ یازدهم، 1378ش.
3- طیب، سید عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ایران، تهران، انتشارات اسلام، چاپ دوم،1378ش.
4- حسینی همدانی، سید محمد، انوار درخشان، ایران، تهران، انتشارات کتابفروشی لطفی، چاپ اول، 1404ق.
5- امین (بانوی اصفهانی)، سیده نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ایران، تهران، نهضت زنان مسلمان، چاپ اول،1361ش.

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: حمید حنائی نژاد
موارد بیشتر برای شما
نفوذ به دفاع فشرده اتلتیکومادرید
نفوذ به دفاع فشرده اتلتیکومادرید

نفوذ به دفاع فشرده اتلتیکومادرید

تصاویر پهپاد ایرانی از خرابکاری در کشتی اسرائیلی
تصاویر پهپاد ایرانی از خرابکاری در کشتی اسرائیلی

تصاویر پهپاد ایرانی از خرابکاری در کشتی اسرائیلی

چگونه یک دختربچه قاتل می شود؟!/ حجت الاسلام راجی
چگونه یک دختربچه قاتل می شود؟!/ حجت الاسلام راجی

چگونه یک دختربچه قاتل می شود؟!/ حجت الاسلام راجی

بایدن و برخورد با جنایات بن‌سلمان
بایدن و برخورد با جنایات بن‌سلمان

بایدن و برخورد با جنایات بن‌سلمان

شکایت اعضای سابق منافقین از سران فرقه رجوی
شکایت اعضای سابق منافقین از سران فرقه رجوی

شکایت اعضای سابق منافقین از سران فرقه رجوی

سخنی که فکر میکنی غیبت نیست/ دکتر رفیعی
سخنی که فکر میکنی غیبت نیست/ دکتر رفیعی

سخنی که فکر میکنی غیبت نیست/ دکتر رفیعی

مداحی شهادت امام کاظم(ع)/ کریمی: داروی هر درد ما از دم تو می رسد
مداحی شهادت امام کاظم(ع)/ کریمی: داروی هر درد ما از دم تو می رسد

مداحی شهادت امام کاظم(ع)/ کریمی: داروی هر درد ما از دم تو می رسد

دمیرال ستاره ترکیه ای یوونتوس!
دمیرال ستاره ترکیه ای یوونتوس!

دمیرال ستاره ترکیه ای یوونتوس!

مداحی شهادت امام کاظم(ع)/ کریمی: ای به زندان کرده خلوت با خدا موسی‌ ابن ‌جعفر
مداحی شهادت امام کاظم(ع)/ کریمی: ای به زندان کرده خلوت با خدا موسی‌ ابن ‌جعفر

مداحی شهادت امام کاظم(ع)/ کریمی: ای به زندان کرده خلوت با خدا موسی‌ ابن ‌جعفر

یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر/ حاج محمود کریمی
یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر/ حاج محمود کریمی

یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر/ حاج محمود کریمی

احتلال اسپرگر و علائم و درمان آن
احتلال اسپرگر و علائم و درمان آن

احتلال اسپرگر و علائم و درمان آن

سخته از قفس پرواز یه مرغ پر شکسته/ بنی فاطمه
سخته از قفس پرواز یه مرغ پر شکسته/ بنی فاطمه

سخته از قفس پرواز یه مرغ پر شکسته/ بنی فاطمه

طولانی‌ترین هواپیماربایی جهان در ایران
طولانی‌ترین هواپیماربایی جهان در ایران

طولانی‌ترین هواپیماربایی جهان در ایران

امشب شب از قفس رها شدنه/ مهدی اکبری
امشب شب از قفس رها شدنه/ مهدی اکبری

امشب شب از قفس رها شدنه/ مهدی اکبری

۷ اشتباه بزرگی که در تمیزکردن دندان‌ها
۷ اشتباه بزرگی که در تمیزکردن دندان‌ها

۷ اشتباه بزرگی که در تمیزکردن دندان‌ها

بیماری التهاب روده چرا بوجود می آید؟
بیماری التهاب روده چرا بوجود می آید؟

بیماری التهاب روده چرا بوجود می آید؟

عالمی که سگی را نجات داد/ استاد عالی
عالمی که سگی را نجات داد/ استاد عالی

عالمی که سگی را نجات داد/ استاد عالی

خواب رفتن دست و پا و علل و درمان آن
خواب رفتن دست و پا و علل و درمان آن

خواب رفتن دست و پا و علل و درمان آن

مثلا تو قبول کردی کوله بارم را هم بستم/ سیدرضا نریمانی
مثلا تو قبول کردی کوله بارم را هم بستم/ سیدرضا نریمانی

مثلا تو قبول کردی کوله بارم را هم بستم/ سیدرضا نریمانی

نماهنگ عصرهای کریسکان
نماهنگ عصرهای کریسکان

نماهنگ عصرهای کریسکان

نماهنگ یک کار انقلابی
نماهنگ یک کار انقلابی

نماهنگ یک کار انقلابی