سفارشات پیامبر خدا به ابن مسعود

عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهُذَلی (درگذشته ۳۲ق) معروف به ابن مسعود از اصحاب پیامبر اکرم(ص) و از محدثان و مفسران قرآن کریم در صدر اسلام. او ششمین کسی است که اسلام آورد. در این مقاله برخی از سفارشات پیامبر(ص) به ایشان را می خوانیم.
سه‌شنبه، 21 اسفند 1397
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
سفارشات پیامبر خدا به ابن مسعود
سفارشات پیامبر خدا به ابن مسعود

یا ابن مسعود: خداوند می فرماید: (اجر صابران بی حساب است ).

(آنها کاخهای بهشتی را در برابر صبر خود پاداش می گیرند) و (من امروز آنها را در برابر صبرشان مزدی دهم که آنها سعادتمندند).

یا ابن مسعود گفته پروردگار متعال: (و پاداش آنها در برابر صبرشان بهشت و حریر است )، (آنها به واسطه صبر دوبار اجر می برند) و می فرماید: (گمان می کنید که به بهشت خواهید رفت در حالی که نمونه مشکلات امت های پیشین به شما نرسیده است که سختیها و رنجها جانکاهی به ایشان رسید)، (و شما را به یکی از این امور: ترس، گرسنگی، کمبود مال و فرزند و آذوقه، امتحان خواهم کرد پس به مردم صابر بشارت ده. . . ) پرسیدم: یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) صابران کیانند؟ فرمود: کسانی که بر اطاعت حق شکیبایی می کنند و از گناه او می پرهیزند، آنها که مال حلال کسب می کنند و به اقتصاد و میانه روی خرج می کنند، و زیادی از مخارج خود را انفاق می کنند، رستگار و صالح می شوند.

پسر مسعود! بر آنها است خشوع و وقار و آرامش و تفکر و نرمی و عدل و عبرت گیری، و تدبیر، تقوی، احسان، و دوستی و دشمنی برای خدا، و ادای امانت، و عدل در حکم، و اقامه شهادت و یاری اهل حق و گذشت از کسی که به آنان بدی کند.

پسر مسعود! چون مبتلی شوند صبر کنند، و چون عطا شوند شکر کنند، و چون حکم کننده راه عدل پویند، در سخن راستگو و در وعده باوفا باشند، اگر بدی و لغزشی از آنها سرزد استغفار کنند و اگر کار نیکی انجام دهند شادمان گردند، (و چون مورد تندخویی جاهلان قرار گیرند در عوض سلام کنند، و چون به کار لغو و بیهودگی گذر کننده با بی اعتنایی و بزرگواری رد شوند) و شب برای آفریدگار خود به نماز ایستند و به سجده افتند. پسر مسعود! قسم به خدا که آنان رستگارند.

یا ابن مسعود: هر که را خداوند پذیرش اسلام شرح صدر دهد بر نوری الهی باشد، که نور چون در دل افتد پیوسته گسترش و وسعت گیرد، گفتند: یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) این نور علامتی دارد؟ فرمود: آری پشت کردن به دنیای فریبنده و رو آوردن به جهان ابدی و پاینده، و آمادگی برای مرگ قبل از رسیدن آن، و آن که نسبت به دنیا بی میل و زاهد شود آرزوهایش کوتاه، و دنیا را به اهلش واگذارد.

یا ابن مسعود: مراد از گفته حق تعالی: لیبلوکم اءیکم اءحسن عملا یعنی شما را بیازماید که کدام در دنیا زاهدتر و به آن بی رغبت ترید که دنیا خانه فریب است و کسی که خانه ندارد و ثروت دنیا را جمع می کند، عقل ندارد، احمق ترین مردم آن کس است که به دنبال دنیا بیفتد، خداوند متعال فرماید: (بدانید که زندگی دنیا عبارت است از بازی و بیهودگی، و خودآرایی و فخر فروشی و افزون طلبی در ثروت و فرزند مانند بارانی که ببارد و سبزی حاصل از آن کافران را به شگفت آرد ولی چیزی نپاید که همه زرد و پژمرده گردد، و از بین برود، و در آخرت عذاب شدیدش باقی ماند) و فرمود: (یحیی را در کودکی حکم و فرمان دادیم ) یعنی زهد بخشیدیم، و به موسی فرمود: (هیچ زینت کننده ای در نظر من به زینتی بهتر از زهد، خود را نیاراسته، یا موسی چون بینی که فقر رو به تو آرد بگو: آفرین به پوشش مردم صالح، و چون ثروت را بینی که رو به تو کند بگو: گناهی کرده ام و این عقوبت آن است.

پسر مسعود! به گفته حق تعالی بنگر: (اگر همه مردم یک صنف بودند برای خانه مردم کافر، سقفها از نقره و به جواهر آراسته قرار می دادم، و برای خانه هاشان درهای متعدد و تکیه گاهها و تخت ها و زیورها می گذاردم که همه اینها متاع دنیا است و آخرت نزد خدا و برای متقیان است )، و گفته خدا: (هرکه دنیا را بخواهد به آن کس که مصلحت بدانیم به قدر مصلحت خود به او می دهیم ولی برای او دوزخی می گذاریم که او را در حالی که مذمت و رانده می شود فرو گیرد، و هر که آخرت طلبد و برای آن بکوشد و با ایمان باشد سعی او مورد سپاس ما خواهد بود).

پسر مسعود! مشتاق بهشت به نیکی ها می شتابد، و ترسان، دوزخ شهوات و هوسها را رها می کند، و منتظر مرگ، از لذت ها روی بر می گرداند، و بر زاهد در دنیا مصیبت ها، ناچیز می باشد.

یا ابن مسعود: گفته خدای متعال: (عشق به تمایلات: از زن و فرزند و زر و سیم و اسبان راهوار. . . تا آخر آیه ).

پسر مسعود! خداوند موسی را برای مکالمه و مناجات با خود برگزید که از لاغری، رنگ سبزی ها از پشت شکمش به چشم می خورد، و موسی وقتی در پشت شهر مدین به سایه دیوار پناه برد جز طعامی که سد جوع کند از خدا نمی خواست.

پسر مسعود! اگر خواهی از نوح برای تو بازگویم: که 950 سال مردم را به خدا می خواند، و صبح امید به زندگی شب و شب امید دیدار صبح را نداشت، لباسش از مو، و غذایش جو بود، اگر خواهی از داود بگویم که خلیفه خدا در زمین بود، جامه اش از مو و غذایش نان جو بود، و اگر خواهی از سلیمان حرف بزنم با آن سلطنت که داشت نان جو می خورد. به مردم نان سفید گندم می داد، و در شب دست خود را به گردن می بست و تا صبح به مناجات می ایستاد و ابراهیم خلیل لباسش پشمینه خشن و غذایش نان جو بود، و یحیی لباسش از لیف خرما و خوراکش برگ درخت بود، و عیسی بن مریم که شگفت آور است، می گفت: خورشتم گرسنگی و پوششم خوف الهی و جامه ام پشم، و سواریم پاها و چراغ شبانگاهم ماه و بخاری زمستانم تابش خورشید و میوه ام سبزیهای زمین و خوراک حیوانات می باشد شب و روز می گذرانم و چیزی ندارم و در عین حال بر روی زمین از من بی نیازتر وجود ندارد.

پسر مسعود! اینها همه آنچه را که خدا دشمن داشت دشمن می داشتند و آنچه را که خدای کوچک می شمرد ناچیز می انگاشتند و نسبت به آن چه را که خدا دوست ندارد زهد و بی رغبتی نشان می دادند خداوند آنها را در کتاب خود مدح گفته: درباره نوح گوید: (وی بنده شاکری بود) و درباره ابراهیم گوید: (خداوند ابراهیم را خلیل خود گرفت ) و درباره داود گوید: (تو را در زمین خلیفه گردانیدیم ) و درباره موسی گوید: (خدا با موسی مکالمه کرد) و نیز فرمود: (او را برگزیده و مقرب ساختیم ) و درباره یحیی گوید: (در کودکی به وی حکم و فرمان دادیم )، درباره عیسی گوید: (ای عیسی نعمتی را که به تو و مادرت داده ام به یاد آر آنگاه که تو را به روح القدس یاری کردم، و در گهواره با مردم حرف زدی ) تا آنجا که (از گل به اجازه من شکل مرغ می سازی و به او روح می دمی ) خدا می فرماید: (اینان به سوی خوبیها شتاب می کردند و با دلی پر بیم و امید ما را می خواندند و در برابر ما خاشع بودند).

پسر مسعود! همه این ها برای آن است که خداوند آنها را بترسانید که می فرماید: (جهنم میعادگاه همه کافران است و هفت در دارد و از هر دری گروهی به آن در آیند) و می فرماید: (و پیامبران و شهیدان را بیاورند و میانشان به حق حکم کنند و ستم نشوند).

ای پسر مسعود! آتش برای کسی است که گناه کند، و بهشت برای کسی است که حرام را ترک نماید، بر تو باد به زهد که خداوند به وسیله آن، به فرشتگان فخر می کند، و به واسطه آن با وجه خود به تو روی می نماید و بر تو درود می فرستد.

پسر مسعود! پس از من مردمی می آیند که غذاهای لذیذ و رنگارنگ می خورند، و بر مرکبهای راهوار می نشینند و خود را به زیورهائی که زنان خود را برای شوهر آرایش می کنند می آرایند و چون زنان خودنمایی و تفرج می کنند و زی و روش گردنکشان و قدرتمندان به خود می گیرند، آنها منافقان این امت اسلامند، در آخر الزمان، شراب می نوشند، با نرد بازی می کنند، بر مرکب هوس ها سوارند، نماز جماعت را رها می سازند از نماز شب و نمازهای شبانه در خوابند و در شب ها در پی افراط در لذت و دنیا می دوند خداوند می فرماید: (پس از خود نسلی به جای نهادند که نماز را تباه ساختند و از شهوات پیروی کردند و به زودی گمراهی و عذاب را دیدار کنند)(180).

پسر مسعود! مثل این ها چون (خر زهره ) است که رنگش زیبا ولی مزه اش تلخ است، سخنانش زیباست، و اعمالشان بیماری شفا ناپذیر می باشد (آیا در قرآن می اندیشند یا بر دلهاشان قفل ها است ).

یا ابن مسعود! آن کس که در دنیا در لذت و نعمت است چه سودی می برد وقتی در آتش ابدی دوزخ خواهد بود (فقط ظاهری از زندگی دنیا می دانند و از آخرت در غفلتند) خانه ها می سازند و کاخها برافراشته می کنند و مسجدها را به زیور می آرایند، همتشان جز دنیا نمی باشد، خود را بر دنیا افکنده اند و بر آن تکیه کرده اند، خدایشان شکمهایشان است خداوند می فرماید: (خانه هایی ساخته اید گویا در آنها ابدی خواهید بود، و چون جباران شکل و قیافه می گیرید و رفتار می کنید، از خدا بترسید و از وی اطاعت کنید) و می فرماید: (آیا می بینی افرادی را که هوای خود را، خدای خود قرار داده اند؟ و خداوند با داشتن آگاهی گمراهشان ساخته و بر دل و گوششان مهر نهاده است ) تا آنجا که: (آیا متذکر نمی شوید؟) و این کس جز منافقی که هوا و هوسش دینش و شکمش خدایش است نمی باشد، از هیچ چیز که بدان میل پیدا کند حلال یا حرام سرباز نمی زند، خداوند می فرماید: (و به زندگی دنیا سخت دلخوش شدند و زندگی دنیا در جنب آخرت جز متاعی ناچیز نمی باشد).

پسر مسعود! محراب آنان زنانشان و شرف آنان زر و سیم و همت ایشان شکمهایشان است، آنها بدترین بدانند، و فتنه از ایشان برآید و هم بدیشان باز گردد.

پسر مسعود! این آیه را بخوان: (آیا نمی بینی که اگر سالهایی به آنها ناز و نعمت دهیم و بعد وعده ای که به ایشان داده ایم (دوزخ ) بیاید، لذایذ که برده اند برایشان سودی نبخشد؟) پسر مسعود! بدنهایشان سیر و دلهاشان خاشع نگردد.

پسر مسعود! سلام در آغاز غریب بود و در آینده نیز چون گذشته غریب خواهد شد، پس بهشت و سعادت برای غریبان است، پس هر که از نسل شما آن زمان را دریابد بر آن مردم سلام نکند، و بر جنازه هاشان حاضر نگردد و مریضانشان را عیادت ننماید، که آنها به روش شما و به عقاید و به گفته های شما تظاهر می نمایند ولی با کردارهایتان مخالفت می ورزند و بر غیر دین شما می میرند، آنها از من نیستند و من از آنها نیستم.

پسر مسعود! از هیچ کس جز از خدا مترس، که خداوند متعال می فرماید: (هر جا باشید مرگ گریبانتان را خواهد گرفت، اگر چه در برجهای محکم و سر برافراشته باشید) و می فرماید: (روزی که زن و مرد منافق به مؤمنان خواهند گفت، به ما مهلت دهید تا از نورتان بهره گیریم. . . و سرنوشت شومی خواهند داشت، حدید /13 و 14).

پسر مسعود! برایشان است لعنت من و همه انبیاء و ملائکه مقرب، و برایشان است خشم خدا و بدی حساب در دنیا و آخرت و فرمود: (لعنت بر کسانی از بنی اسرائیل که کافر گشتند. . . تا آنجا که. . . ولی بسیار از ایشان فاسقند).

ای پسر مسعود! آنان حرص فراوان و حسد آشکار نشان می دهند و قطع حرم می کنند و به کارهای خوب بی میلند و خداوند می فرماید: (آنان که عهد خدا را پس از محکم ساختن آن می شکنند و نسبت به کسانی که خدا فرموده صله رحم کنند، قطع رحم می کنند، و در زمین فساد راه می اندازند آنها کسانیند که لعنت و خانه ای نکبت بار بر ایشان خواهد بود) و می فرماید: (مثل کسانی که تورات را گرفتند و به آن عمل نکردند چو الاغی است که کتاب ها بر دوش می کشد).

پسر مسعود! زمانی خواهد آمد که صبر کننده بر دین چون نگهدار آتش است در دست، مگر کسی گرگ باشد وگرنه گرگ ها می خورندش.

پسر مسعود! علما و فقها آنها خائن و فاجرند آنها بدترین خلق خدایند، و همچنین پیروان ایشان و کسانی که به نزد ایشان می روند، و از ایشان (فتوی ) می گیرند و به آنان محبت می ورزند و با آنان مجالست و مشورت می نمایند و آنان که اشرار خلق هستند ایشان را به دوزخ می کشانند (کر و کور و لال اند و باز نخواهند گشت ) (و در قیامت کر و کور و لال محشور می گردند، جایگاهشان دوزخ است که هرگاه شعله ای از آن فرو نشیند بر شعله هایش می افزاییم )، (هرگاه پوستهاشان بریان شود، پوست های دیگر به جایش برویانیم تا عذاب را بچشند) (چون به دوزخ در افتند صدای شعله های آتش را بشنوند که برهم می غلطند)، (هرگاه خواهند که از دوزخ به در آیند دوباره بدان در افکنده شوند و به آنها گفته می شود که عذاب آتش را بچشید) (در آنجا برای ایشان شعله ها بازدمها است که آنها نمی شنوند).

پسر مسعود! آنان ادعا می کنند که بر دین و روش و احکام من هستند و حال آن که از من بیزارید و من هم از آنان بیزارم.

پسر مسعود! در ملاء و آشکار با ایشان منشین، و در بازارها با آنان معامله مکن، و راه را نشانشان مده، و آب به آنان میاشام، خداوند می فرماید: (هر که زندگی و زیور دنیا بخواهد اعمالش را در دنیا پاداش می دهیم و در آنجا ضرری نمی برند) و می فرماید: (هر که دنیا می خواهد می دهیمش و در آخرت نصیبی نخواهد داشت ).

پسر مسعود! جمعی از امت من بیایند که عداوت و دشمنی و جدال در میان ایشان برخیزد که در دنیا گمراه کننده این امت می باشند، قسم به خدایی که مرا به حق پیغمبر گردانید، خداوند آنها را به زمین فرو برد و بوزینه و خنزیرشان گردانید، گوید: پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به گریه افتاد و ما از گریه اش به گریه افتادیم، پرسیدیم: یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) چرا می گریید؟ فرمود: دلم بر بیچارگان و اشقیا می سوزد که خداوند می فرماید: آن هنگام که ناله و فریادشان را بشنوی و فرار نتوانند بلکه دستگیر شوند و مراد از آیه علماء و فقها می باشند.

پسر مسعود! هر که علم را برای دنیا آموزد، و مهر دنیا و زیورهای آن را، بر علم برتری دهد و برگزیند مستوجب خشم خداوند است و با یهود و نصاری که کتاب خدا را پشت سر نهادند و در پایین ترین طبقه قسمتهای دوزخ بماند که خداوند می فرماید: چون آنچه را که می شناختند و خبر داشتند برایشان آمد بدان کافر شدند پس لعنت خدا بر مردم کافر باد!

پسر مسعود! هر که قرآن را برای دنیا و زیورهای آن آموزد خداوند بهشت را بر او حرام گرداند.

پسر مسعود! هر که بیاموزد و عمل نکند خداوند او را در قیامت کور محشور سازد، و هر که دانش را برای ریاء و به دست آوری دنیا فراگیرد، خداوند برکت آن را از وی بگیرد و روزی را بر او تنگ سازد، و او را به خود واگذارد، و هر که را که خدا به خودش واگزارد هلاک گردد که خداوند می فرماید: هر که لقا و دیدار خدا را خواهد باید عمل صالح کند و دیگری را در عبادت خداوند شریک نگیرد.

پسر مسعود! باید همنشینان تو خوبان باشند و برادران تو پاکان و مردمان زاهدی که خداوند می فرماید: ((دوستان این دنیا و در آن جهان با هم دشمنانند مگر متقیان ).

پسر مسعود! بدان آنان که خوب را بد و بد را خوب می دانند و از این رو خداوند بر دلهاشان مهر نهد و در میان آنان کسی که به حق شهادت دهد و یا عدالت را به پا دارد نخواهد بود که خداوند می فرماید: (به پا دارنده عدل باشید و برای خدا گواهی دهید گرچه به ضرر شما و یا والدین و اقوام شما باشد).

پسر مسعود! آنان به مال و مقام برهم، برتری جویند خداوند می فرماید: (هیچ بنده ای را نزد حق پاداشی نیست مگر آن که برای رضای خدای بزرگ کار کند که این کس به زودی خشنود خواهد شد).

پسر مسعود! بر تو باد ترس از خدا، و ادای واجبات که خداوند می فرماید: (او طرفدار تقوی و آمرزش است )و می فرماید: (خدا از آنها راضی و آنها از وی راضی شدند و این مقام برای کسانی است که تقوی داشته باشند و از خدا بترسند).

پسر مسعود! آنچه را فایده ندارد واگذار کن و به دنبال چیزی برو که تو را سود بخشد که خداوند می فرماید: (هر مردی را در آن روز (در قیامت ) برای خود کار و گرفتاری است که او را به خویش مشغول می دارد).

پسر مسعود! به پرهیز که به خاطر اهل خود (خانواده و بستگان خود) اطاعت خدا را رها کنی و به معصیتش روی آری که خدا می فرماید: (ای مردم از خدا بترسید و از روزی بترسید که نه پدری بجای پسر پاداش بیند و نه فرزندی عوض از پدر جزا داده شود که وعده خدا حق است و زندگی دنیا شما را نفریبد، و خود را به رحمت خدا نفریبید).

پسر مسعود! از دنیا و لذایذ و شهوات و زیورهای آن و حرام خوری و زر و سیم و سواری و زن برحذر باش که می فرماید: (عشق شهوات از زن و فرزند و زر و سیم و سواریها راهوار و دام و زراعت در چشم جلوه گر است ولی اینها متاع دنیا است و سرانجام سعادتمندی و عاقبت خیر فقط نزد خدا است، بگو: می خواهید شما را به بهتر از این که برای مردم متقی است خبر دهم؛ بهشت هایی با نهرهای جاری و ابدی و جاوید و همسران پاکیزه و رضای پروردگار، و خداوند نسبت به بندگان خود بینا است ).

پسر مسعود! به گمان مغفرت خدا و خوبی و عمل و نیکی ها و عباداتت مغرور نشوی.

پسر مسعود! چون قرآن می خوانی وقتی به آیه ای رسی که در آن امر و نهی است نظر خویش را به آن برگردان و به دیده عبرت در آن تاءمل نما، و آن را به دست فراموشی مسپار، که نهی قرآن تو را بر ترک گناه و امر آن تو را به خوبی و نیکی می خواند که خداوند می فرماید: (چگونه خواهید بود وقتی شما را در آن روزی که در آمدن آن تردیدی نیست گرد آرم و هر کس به آنچه کسب کرده است پاداشی کامل گیرد و مردم هرگز ستم نشوند).
پسر مسعود! هیچ گناهی را کوچک مشمار و از گناهان کبیره کناره گیری کن، که بنده چون در قیامت به گناهانش بنگرد و از چشمانش خون و چرک به جای اشک فرو ریزد، خداوند می فرماید: (روزی که هر کس هر چه کرده است اعم از بد و خوب در برابر چشم حاضر ببیند و آرزو دارد که بین او و زشتی هایش مسافتی بس دراز می شد).

پسر مسعود! وقتی به تو گویند از خدا بترس، خشمگین مشو، که می فرماید: (چون به کافر گویی از خدا بترس عزت و نخوت او را فرا گیرد پس دوزخ برای او کافی است ).

پسر مسعود! آرزوها را کوتاه کن، چون صبح شود بگو من امروز را به شب نخواهم آورد، و چون شب شود بگو فردا زنده نخواهم بود، و بر مفارقت دنیا تصمیم و اراده داشته باش و دل به لقاء حق ببند که خداوند دیدار مشتاقان لقای خود را دوست دارد و از لقاء کسانی که دیدارش را مکروه می دارند بدش می آید.

پسر مسعود! همواره به دنبال کاخ ها و قنات ها و باغ و بستان ها مباش که خداوند می فرماید: (حرص و زیاده طلبی شما را سرگردان نموده است ).

پسر مسعود! قسم به خداوندی که مرا به حق فرستاد؛ زمانی خواهد آمد که مردم شراب را حلال شمرند، و آن را نبیذ نام نهند، لعنت خدا و ملائکه و مردم بر آنها باد که من از آنها بیزارم و آنها نیز از من برکنارند.

پسر مسعود! آن که با مادر زنا کند گناهش کمتر است از آن که به قدر خردلی ربا داخل مالش شود، و هر که شراب بنوشد کم یا زیاد نزد خدا، از ربا خوار بدتر می باشد که شراب مفتاح همه شرور می باشد.

پسر مسعود! آنان به نیکان ستم می کنند و فاجران و بدکاران را تصدیق نمایند، حق در نظرشان باطل، و باطل، حق خواهد بود و همه این ها برای دنیا است که خود می دانند بر غیر حق می روند و لکن شیطان / را در نظرهاشان زیبا جلوه داده و در نتیجه از راه حق بازشان داشته است و هرگز هدایت نخواهند یافت به زندگی دنیا دلخوش و قانع گشتند و به آن آرامش و اطمینان یافتند آنان که از آیات ما غافل گشتند و جایگاهشان دوزخ است به آنچه عمل کرده اند و کسب نموده اند.

پسر مسعود! خدای متعال می فرماید: (هر که از یاد خداوند رحمان غافل گردد شیطانی را بر او مسلط می گردانیم که همواره قرین او خواهد بود، که اینان مردم را از راه باز می دارند و گمان می برند که هدایت یافته اند، تا وقتی که امر ما (اجل آنها) در رسد آنگاه بانگ برآرند که کاش بین من و تو (شیطان ) از شرق تا غرب فاصله بود).

پسر مسعود! این گونه افراد بر کسانی که از فرایض الهی و سنت من پیروی می کنند عیب می گیرند، خداوند می فرماید: (آنان را به باد مسخره گرفتید تا یاد مرا از خاطر شما بردند و به ایشان پوزخند تمسخرآمیز زدید. من امروز به ایشان برای شکیباییشان در برابر مسخره های شما پاداش داده ام (بهشت را) که اکنون رستگارند).

پسر مسعود! از مستی گناه به پرهیز که گناه را نشئه ای است چون نشئه شراب بلکه شدیدتر که خدای متعال می فرماید: (((مردم تبه کار) کر و لال و کورند و هرگز (به سوی حق ) باز نمی گردد)). و می فرماید: (ما آنچه بر زمین است زینت و زیور قرار دادیم تا مردم را بیازماییم که کدام کارهاشان نیکوتر است و ما آنچه را که بر زمین است نابود و با خاک یکسان خواهیم ساخت ).

پسر مسعود! دنیا ملعون است و ملعون است هر چه در اوست و ملعون است هر که به آن عشق بورزد و طالب آن باشد و آن را هدف نهایی خود قرار دهد و گواه این مطلب آیه قرآن است که می فرماید: (هر چه بر زمین است فنا پذیرد و فقط جلال و عظمت پروردگار تو باقی خواهد ماند) و می فرماید: (هر چیزی جز خداوند فنا پذیرد).

پسر مسعود! هر چه عمل می کنی آن را به طور خالص برای خدا انجام ده، که خداوند از بنده ها قبول نمی کند، مگر اعمالی را که برای او خالص باشد که می فرماید: (نزد خدا برای هیچ کس نعمتی پاداش پذیر نیست مگر آنچه که برای ذات اقدس پروردگار متعال باشد که به زودی خشنود خواهد شد).

پسر مسعود! نعمتهای دنیا و شیرینی ها و سرد و گرم و چرب و نرم آن را رها کن و خود را بر اجتناب از آنها عادت ده، که از همه آنها سؤ ال و بازخواست خواهی شد که خداوند متعال می فرماید: (در آن روز از نعمتها بازخواست خواهید شد).

پسر مسعود! دنیا و هوسها و شهوتهایش تو را بازیچه خود نسازد و از آخرت فراموشی ندهد که خداوند متعالی می فرماید: (آیا گمان می برید که ما شما را بی فایده و عبث آفریده ایم و شما به سوی ما باز نخواهید گشت؟ ).

پسر مسعود! چون مل خیری را برای غیر رضای حق انجام دهی از خداوند پاداش چشم مدار که می فرماید: (ما برای آنها در قیامت ارزشی قائل نخواهیم بود).

پسر مسعود! چون مردم تو را مدح گویند که تو نماز شب خوان و روزه داری در حالی که تو چنین نیستی خوشحال مشو که خداوند می فرماید: (گمان مبر کسانی که به کارهای خود به طور غرورآمیزی خوشحال می شوند و دوست دارند که به کارهای ناکرده مدح شوند آنها از عذاب خداوند نجات نمی یابند که برای ایشان عذابی دردناک خواهد بود).

پسر مسعود! اعمال صالح و نیک بسیار انجام ده که نیکوکار و بدکار هر دو در قیامت پشیمانی خواهند خورد که اولی گوید کاش بر نیکی هایم می افزودم و دومی گوید کاش کمتر بدی می کردم و گواه این سخن در قرآن مجید است: (قسم بر نفس لوامه و وجدان ملامت کننده ).

پسر مسعود! به دنیا تکیه مکن و دل مبند و به آن خاطر جمع و مطمئن مباش، که خیلی زود از آن جدا خواهی گشت که خداوند متعال می فرماید: (آنان را (کفاره و آل فرعون ) از باغ ها و چشمه سارها بیرون بردیم و از کشتزارها و نخل ها و باغستان های خرما جدا نمودیم ).

پسر مسعود! قرنهای پیشین و سلاطین نیرومند و جبار را که مرده اند به یاد آر، که خداوند می فرماید: (و عاد و ثمود و اصحاب رس و قرن هایی میان آنها).

پسر مسعود! از گناه علنی و پنهانی و کوچ و بزرگ به پرهیز که خداوند متعال در هر جا که باشی تو را می بیند (او با شماست هر جا که باشید).

پسر مسعود! از خدا بترس در نهان و آشکار و در خشکی و دریا و شب و روز که می فرماید: (هیچ سه نفری نجوی نکنند مگر آن که خدا چهارمین آنهاست و هیچ پنج نفری نجوی نکنند مگر این که خداوند ششمین آنهاست و نه هیچ کمتر و بیشتر مگر این که خدا با آنهاست در هر جا که باشند).دفتر اول آداب زندگی اسلامی، (ترجمه فارسی مکارم الاخلاق)، حسن بن فضل بن حسن طبرسی، مترجم: عبد الرحیم عقیقی بخشایشی

منبع : حوزه نت


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.