تزيين کيف با گلهاي مشکي پارچه اي
تزيين کيف با گلهاي مشکي پارچه اي


 

نويسنده: ژيلا جاويدان
 

لوازم مورد نياز:
 

1.پارچه ي حرير ژرژت و ساتن ازهر کدام 50سانتي متر
2.مداد رنگي سفيد
3.ماژيکCD
4.پرچم قرمز شکري
5.نوارگاترين مشکي
6.چسب حرارتي
7.سيم روکش دار مخصوص گل سازي سايز5
8.اتو هاي گل سازي سرگرد، سه شيار و درفشي
9.بالشتک نمک
10.طلق4A
11.سيم چين
12.قيچي

1.جهت شروع کار ابتدا پارچه ها آهار زده و اجازه دهيد تا کاملا خشک شوند.طلق را روي الگوها بگذاريد و با ماژيک CDآن را روي طلق انتفال دهيد و دور آن ها را با قيچي ببريد .اکنون شابلون هاي شما آماده مي باشد. شابلونهاي گل را روي پارچه هاي آهار زده بگذاريد و با کمک مداد سفيد دور کشي کرده و با قيچي تيز دور آن ها را ببريد. به تعداد و جنس گلبرگها که برروي الگو نوشته شده است دقت فرماييد.
2.گلبرگها را طوري قيچي کاري نماييد که خطوط مداد سفيد از بين بروند و لابه لاي گل پرها را مانند الگو تا يک سانت مانده به مرکزقيچي نماييد.با کمک اتوي درفشي که آن را روي اجاق گاز کاملا گرم کرده ايد مرکز گلبرگها را سوراخ نمائيد.
3.گلبرگهارا از سايز کوچک وبا اتوي سرگرد مناسب شروع به گود کردن نمائيد به اين صورت که گلبرگ را روي بالشتک نمک قراردهيد طوري که پارچه به سمت شما باشد، اتوي سرگرد را روي اجاق گاز حرارت داده وسر گل پرها را گود نماييد.(پارچه حرير ژرژت به گرماي بيشتري نيازدارد)

4.دقت فرماييد در گل سايزبزرگ گلبرگ شماره ي 1را از پشت پارچه گود نماييد سپس گلبرگ را برگردانيد و مرکز آن را از روي پارچه گود کنيد.اين کار به گل اين امکان را مي دهد تا بزرگ تر به نظر برسد. بقيه گلبرگها به جز گلبرگهاي غنچه در مرکز نيز بايد گود شوند.

آماده سازي پرچم ها
 

1.براي گل بزرگ سيم 3عدد از پرچم ها را جدا کنيد، 15سانتي متر از سيم شماره ي 5گل سازي را ببريد و به کمک نخ سرپرچم ها را محکم نماييد.

2.نوار گاترين را از وسط به صورت طولي به دو قسمت مساوي ببريد.
3.محل انتهاي پرچم روي نخ را چسب حرارتي زده وگاترين را روي آن تا پايين سيم بپيچيد تا کار تميز شود.

ساخت گل:
 

1.گلبرگ شماره 3از جنس حريرژرژت را وارد سيم پرچم کنيد زير پرچم و روي نوار گاترين را کمي چسب حرارتي بزنيد. گلبرگ را روي چسب قرار دهيد و صبر کنيد تا خوب سرد شود.
2.بعد گلبرگ شماره 3 از جنس ساتن را وارد سيم کنيد و طوري چسب بزنيد که گلبرگ ها وسط هم قرار بگيرند گلبرگها ي شماره 2را هم به همين ترتيب انجام دهيد يعني اول حرير ژرژت بعد ساتن قرار بگيرد ودر آخر دو عدد گلبرگ شماره 1را که به صورت برعکس اتو زده بوديم وارد سيم نماييد.طوري که گودي وسط به سمت شما باشد آن ها را نيز يکي يکي بچسبانيد.
3.گل متوسط و غنچه را نيز با هنين ترتيب آماده کنيد فقط دقت داشته باشيد که تعداد پرچم ها بايد متناسب با اندازه ي گل باشد.با کمک شابلون برگ، يک عدد برگ بزرگ و دو عدد برگ کوچک روي پارچه ساتن بکشيد و دور آنها را قيچي کنيد. با کمک اتوي شياردار روي پارچه ي ساتن به صورت 7از سمت پايين برگ خط بيندازيد.به اين صورت که برگ را روي بالشتک نمک گذاشته اتو را کمي گرم کنيد، پايين برگ را با دست چپ نگه داريد تا حرگت نکند اتو را در لبه ي برگ در قسمت پايين قرار دهيد و به سمت خارج بکشيد.يکبار از وسط به سمت چپ و يکبار به سمت راست حرکت کنيد.

4.برگ را از وسط و از قسمت پشت يک تا بزنيد، سيم شماره 5را به طول 15سانتي متر ببريد خوب صاف کنيد.محل تا کرده ي برگ را چسب بزنيد.

5.سيم را بلافاصله از نوک برگ به سمت پايين روي چسب قرار دهيد و با نوک ناخن آنرا کمي فشار دهيد و صبر کنيد تا چسب سرد شود.

6.در صورت تمايل مي توانيد قبل از چسباندن سيم آن را با کمي رنگ آکريليک مشکي پارچه رنگ کنيد.براي اجراي اين طرح شما نياز به دو عدد گل متوسط يک عدد گل بزرگ و يک عدد غنچه دو عدد برگ کوچک و يک عدد برگ بزرگ داريد که بايد با کمي نخ و نوار گاترين آنها را به هم متصل نماييد.نا گفته نماند تعداد گلها بستگي به اندازه ي محل قرار گيري آن دارد.
«با همين گلها مي توانيد لباس و يا موي سرتان را به زيبايي بيارائيد. هماهنگي دو رنگ قرمز و مشکي اين گلها حتما زينت بخش لباستان خواهد بود»

نکته
تعداد گلبرگها جهت ساخت گل بزرگ:
 

1.گلبرگ شماره 1: 2عدد (پارچه ساتن 1عدد، پارچه حرير ژرژت 1عدد)
2.گلبرگ شماره 2و3:به همان ترتيب بالا
تعداد گلبرگهاي شماره2و3و4 از هر کدام 2عدد،يک عدد از پارچه حرير ژرژت و يک عدد از پارچه ساتن.
تعداد گلبرگها جهت ساخت غنچه:
از گلبرگهاي شماره 3و4 و از هر کدام 2عدد. 1عدد از پارچه حرير ژرژت و يک عدد از پارچه ساتن.

منبع: نشريه بانو شماره 21