پردازنده هاي اينتل براي بازار نوت بوک و لپ تاپ (2)

خانواده پردازنده هاي Core i5 Mobile که در ابتداي در سال 2010 معرفي شدند، يک نسخه دو هسته اي از خانواده پردازنده هاي Core i7 Mobile با حافظه کاشه کوچکتر و نسبت اورکلاکينگ پائين تر Turbo Boost به حساب مي آيد. ويژگي هاي مهم اين خانواده عبارتند از:
دوشنبه، 28 شهريور 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
پردازنده هاي اينتل براي بازار نوت بوک و لپ تاپ (2)

خانواده پردارنده هاي Core i5 Mobile
پردازنده هاي اينتل براي بازار نوت بوک و لپ تاپ (2)


 


 
خانواده پردازنده هاي Core i5 Mobile که در ابتداي در سال 2010 معرفي شدند، يک نسخه دو هسته اي از خانواده پردازنده هاي Core i7 Mobile با حافظه کاشه کوچکتر و نسبت اورکلاکينگ پائين تر Turbo Boost به حساب مي آيد. ويژگي هاي مهم اين خانواده عبارتند از:
2oهسته پردازنده
3oمگابايت حافظه کاشه هوشمند
oکنترلر حافظه مجتمع با قابليت پشتيباني از دو کانال حافظه DDR3
oمجهز به ساختار گرافيکي پيشرفته مجتمع
oپشتيباني از فناوري (HT‏) Hyper Threading‎‏
oاتصال (Direct Media Interface)‏DPI مابين پردازنده و چيپ ست هاب کنترلر سکو که پهناي باندي معادل GT/s 2.5 را فراهم مي نمايد.
oپشتيباني ازCI Express 2.0 ‎‏P‏‎
oاورکلاکينگ خودکارباIntel Turbo Boost
oپشتيباني از Intel HD Boost( دستورالعمل هاي SSE 4.2)
oپشتيباني از فناوري Virtualization‏(Intel VT-x‎ سخت افزاري)
oپشتيباني از سيستم هاي عامل و نرم افزارهاي کاربردي 64 بيتي با معماري Intel 64
oمبتني بر معماري Arrandale

نام پردازنده

 

کاشه

 

فرکانس ساعت

 

حداکثر TDP

 

نوع حافظه

 

Intel
Graphics

 

تعداد هسته های های پردازنده

 

I5-580M

 

MB SmartCache3

 

2.66GHZ

35 W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

I5-560UM

 

MB SmartCache3

 

1.33 GHZ

18W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

I5-560M

 

MB SmartCache3

 

2.66 GHZ

35 W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

I5-540UM

 

MB SmartCache3

1.2 GHZ

18W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

I5-540UM

 

MB SmartCache3

2.53 GHZ

35 W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

I5-520UM

 

MB SmartCache3

1.066 GHZ

18W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

I5-520M

 

MB SmartCache3

2.4 GHZ

35 W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

I5-520E

 

MB SmartCache3

2.4GHZ

18W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

I5-570UM

 

MB SmartCache3

2.4 GHZ

35 W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

I5-450M

 

MB SmartCache3

1.33 GHZ

2.4W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

I5-430UM

 

MB SmartCache3

2.53 GHZ

1.2W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

I5-430M

 

MB SmartCache3

2.26 GHZ

2.26W

DDR3-800/1066  MHZ

 

2

 

خانواده پردازنده هاي Core i3 Mobile
 

Core i3 Mobile يکي ديگر از خانواده هاي جديد پردازنده موبايل اينتل به حساب مي آيد که در سال 2010 معرفي شده و از دو جنبه با خانواده پردازنده هاي Core i5 Mobile تفاوت دارد: سرعت هاي کلاک پائين تر و عدم پشتيباني از اورکلاکينگ Turbo Boost. اعضاي اين خانواده داراي ويژگي هاي زير مي باشند:
2oهسته پردازنده
3oمگابايت حافظه کاشه هوشمند
oکنترلر حافظه مجتمع با قابليت پشتيباني از دو کانال حافظه DDR3
oمجهز به ساختار گرافيکي پيشرفته مجتمع
oپشتيباني از فناوري (‏‎‎HT) ‏Hyper Threading‏‎
oاتصال (Direct Media Interface)‏DPI مابين پردازنده و چيپ ست هاب کنترلر سکو که پهناي باندي معادل GT/s 2.5 را فراهم مي نمايد.
oپشتيباني از PCI Express 2.0
oپشتيباني از Intel HD Boost( دستورالعمل هاي SSE 4.2)
oپشتيباني از فناوري‎ Virtualization‏(Intel VT-x‏ سخت افزاري)
oپشتيباني از سيستم هاي عامل و نرم افزارهاي کاربردي 64 بيتي با معماري Intel 64
oمبتني بر معماري Arrandale

پردازنده هاي ‏‎Core 2 Extreme Mobile
 

پردازنده هاي Core 2 Extreme Mobile در سه سري ارائه شده اند: سري 4 هسته اي QX9000 به همراه دو سري 2 هسته اي X9000 و X7000 که ما در ادامه به بررسي ويژگي هاي هر يک از آنها خواهيم پرداخت.

 

 

نام پردازنده

 

کاشه

 

فرکانس ساعت

حداکثر
TDP

 

نوع حافظه

 

Intel HD
Graphics

تعداد هسته های پردازنده

 

I3-380UM

 

MB SmartCache 3

 

 

18W

DDR3-800/1066MHZ

 

 

2

I3-380M

MB SmartCache 3

 

35W

DDR3-800/1066MHZ

 

2

I3-370M

MB SmartCache 3

 

35W

DDR3-800/1066MHZ

 

2

I3-350M

MB SmartCache 3

 

35W

DDR3-800/1066MHZ

 

2

I3-330UM

MB SmartCache 3

 

18W

DDR3-800/1066MHZ

 

2

I3-330M

MB SmartCache 3

 

35W

DDR3-800/1066MHZ

 

2

I3-330E

MB SmartCache 3

 

35W

DDR3-800/1066MHZ

 

2

 

سري Core 2 Extreme Mobile QX9000
 

سري Core2 Extreme Mobile QX900 که تنها يک پردازنده را در برمي گيرد ،سريعترين محصول موبايل اينتل تا پيش از معرفي خانواده Corei7 حساب مي آمد تنها عضو اين سري داراي ويژگيهاي زير مي باشد:
4oهسته پردازنده
12oمگابايت کاشه L2
oپشتيباني از فناوري Virtualization‎‏(VT-x‏ سخت افزاري)
oپشتيباني از سيستم هاي عامل ونرم افزار هاي کاربردي64بيتي با معماري Intel 64
o یک مگاهرتزي
oمبتني بر معماري Penryn

سري Extreme Mobile X9000 Core 2
 

پردازنده هاي سري Extreme Mobile X9000 Core 2 به حافظه کاشه کوچکتر و دامنه پائين تري از سرعت هاي کلاک در مقايسه با سري QX9000 مجهز شده اند. ويژگي هاي مهم اين پردازنده عبارتند از:
2o هسته پردازنده
6oمگابايت کاشه L2
oپشتيباني از فناوري Virtualization‏(VT-x سخت افزاري)
‏‎ FSBo‏1066مگ‏اهرتزي و800 مگاهرتزي
oپشتيباني از سيستم هاي عامل و نرم افزارهاي کاربردي 64 بيتي با معماري Intel 64
oمبتني بر معماريPenryn

سری‏‎‎ Core 2 Extreme Mobile X7000
 

اعضاي اين سري، اولين پردازنده هاي Extreme در خانواده Core 2 به حساب مي آيند و به همين دليل در مقايسه با ساير پردازنده هايي که در بالا به بررسي آنها پرداختيم، وجوه تشابه بيشتري با سري Core 2 Duo E6000 دارند. ويژگي هاي مهم اين سري عبارتند از:
‏o‏2هسته پردازنده
4o مگابايت کاشه L2
oپشتيباني از فناوري Virtualization‏(VT-x سخت افزاري)
oپشتيباني از سيستم هاي عامل و نرم افزارهاي کاربردي 64 بيتي با معماري Intel 64
FSBo ‏800 مگاهرتزي
oمبتني بر معماري Merom

 

 

Execute
Disable
Bit

Intel
64

Intel Virtualization
Technology

Max
TDP

Number of Cores

Bus Speed

Clock
Speed

 

Cache

Processor
Number

45nm

 

 

*

*

*

44W

2

1066 MHZ FSB

3.06GHZ

6MB
L2

X9100

 

*

*

*

44W

2

800 MHZ
FSB

2.8GHZ

6MB

L2

X9000

 

*

*

*

44W

4

1066 MHZ
FSB

2.53GHZ

12MB
L2

QX9300

 

65nm

 

*

*

*

44W

2

800 MHZ
FSB

2.8GHZ

4MB
L2

X7900

 

*

*

*

44W

2

800 MHZ
FSB

2.6GHZ

4MB
L2

X7800

 

Frot SideBus

Clock Speed

Cache

Processor Number

45nm

 

 

1066MHZ

2.26GHZ

12MB L2

Q9100

 

1066MHZ

2.00GHZ

6MB L2

X9000

 

Execute
Disable
Bit

Intel
64

Intel Virtualization
Technology

Max
TDP

Number of Cores

Bus Speed

Clock
Speed

 

Cache

Processor
Number

 

45nm

 

*

*

*

35W

2

1066 MHZ FSB

3.06GHZ

6MB
L2

T9900

 

 

*

*

*

35W

2

1066 MHZ
FSB

2.93GHZ

6MB

L2

T9800

 

 

*

*

*

35W

2

1066 MHZ
FSB

2.8GHZ

6MB
L2

T9600

 

 

*

*

*

35W

2

1066 MHZ
FSB

2.66 GHZ

6MB

T9550

 

 

*

*

*

35W

2

800 MHZ
FSB

2.6GHZ

6MB
L2

T9500

 

 

*

*

*

35W

2

1066 MHZ
FSB

2.53 GHZ

6MB
L2

T9400

 

 

*

*

*

35W

2

800 MHZ
FSB

2.5GHZ

6MB
L2

T9300

 

Execute
Disable
Bit

Intel
64

Intel Virtualization
Technology

Max
TDP

Number of Cores

Bus Speed

Clock
Speed

 

Cache

Processor
Number

*

*

*

28W

2

1066 MHZ FSB

2.8GHZ

6MB
L2

P9700

*

*

*

25W

2

1066 MHZ
FSB

2.66GHZ

6MB

L2

P9600

*

*

*

25W

2

1066 MHZ
FSB

2.53GHZ

6MB
L2

P9500

 

منبع: بزرگراه رايانه، شماره ي 137 . ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.