فواید مادی صدقه

پيامبر اسلام (ص) فرمودند: صدقه بلا را دفع مي کند و مؤثرترين داروست. صدقه قضاي حتمي را دفع مي کند و درد و بيماري ها را چيزي جز دعا و صدقه از بين نمي برد. (1) از پيامبر اسلام (ص) نقل شده که خداوند درد، آتش سوزي و غرق شدن و ويراني و ديوانگي را با صدقه دفع مي کند و همين طور پيامبر تا هفتاد بلا را برشمرد.(2) باز در روايت ديگر پيامبر اسلام (ص) فرمودند که صدقه هفتاد نوع بلا و درد را برطرف مي کند. (3)
چهارشنبه، 11 آبان 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
فواید مادی صدقه

فواید مادی صدقه
فواید مادی صدقه


 





 

صدقه دفع بلا مي کند
 

پيامبر اسلام (ص) فرمودند: صدقه بلا را دفع مي کند و مؤثرترين داروست. صدقه قضاي حتمي را دفع مي کند و درد و بيماري ها را چيزي جز دعا و صدقه از بين نمي برد. (1) از پيامبر اسلام (ص) نقل شده که خداوند درد، آتش سوزي و غرق شدن و ويراني و ديوانگي را با صدقه دفع مي کند و همين طور پيامبر تا هفتاد بلا را برشمرد.(2) باز در روايت ديگر پيامبر اسلام (ص) فرمودند که صدقه هفتاد نوع بلا و درد را برطرف مي کند. (3)

صدقه از مرگ هاي دلخراش جلوگيري مي کند
 

پيامبر اسلام (ص) فرمودند: صدقه از مردن بد و دلخراش جلوگيري مي کند. الصَّدَقةُ تَدفَعُ مَيتةُ السُّوء (4) باز از پيامبر اسلام (ص) نقل شده که فرمود: اِنَّ الله لَيدَرَ أبا الصَّدقة سَبعينَ مَيتَةً مِنَ السُّوءِ: هفتاد نوع مردن دلخراش را صدقه از بين مي برد. (5) امام باقر (ع) فرمودند: صدقه هفتاد بلا از بلاهاي دنيوي و مردن بد و ناگوار را دفع مي کند. صدقه دهنده هرگز به مرگ دلخراش نمي ميرد.

صدقه درمان بيمار است
 

پيامبر اسلام (ص) فرمودند بيماران خود را بواسطه صدقه درمان کنيد، زيرا صدقه از پيشامدهاي ناگوار و بيماري ها جلوگيري مي کند و بر عمر و حسنات شما مي افزايد.(6)
امام صادق (ع) فرمودند: داوُو اَمراضَکم بِالصَّدَقهِ (7)
در روايت ديگر امام صادق (ع) فرمودند بيمارانتان را با صدقه درمان کنيد، چه مي شود که هر يک از شما قوت روزانه ي خود را صدقه دهد که اين صدقه سند قبض روح را بر مي گرداند. گاهي سند قبض روح را به ملک الموت مي دهند، اما آن بنده صدقه مي دهد در نتيجه به ملک الموت مي گويند سند را برگردان (8).
مردي به امام کاظم (ع) از عيال واري خود و اين که آن ها همه بيمارند شکوه کرد، حضرت فرمودند آنها را با صدقه درمان کن، زيرا هيچ چيزي زودتر از صدقه به درگاه خدا پذيرفته نمي شود و براي بيمار دارويي سودمندتر از صدقه نيست.(9)
شهيد بزرگوار آيت الله دستغيب در کتاب داستان هاي شگفت مي نويسد، از آقاي سيد محمد رضوي که از علماء شيراز است شنيدم که فرمود زماني آيت الله محلاتي که دايي من است دچار بيماري سختي شد که دکترها همه از او قطع اميد کردند، آيت الله محلاتي فرمودند خبر بيماري من را به دوستم حاج آقا جواد بيدآبادي در اصفهان بدهيد، ما اين مطلب را به آقاي بيد آبادي رسانيدم، ايشان فرمودند مبلغ دويست تومان صدقه بدهيد تا خداوند ايشان را شفا بدهد، هر چند اين مبلغ آن زمان پول زيادي بود، اما هر طوري بود فراهم کرديم و به فقراء داديم، بلافاصله آيت الله محلاتي شفاي کامل گرفتند.

صدقه کليد روزي هاست
 

در فرهنگ اسلامي دستورات زيادي پيرامون توسعه روزي ها مطرح شده که عدم توجه کافي به آنها مي تواند مشکلات عديده اقتصادي و مالي را براي انسان ايجاد کند، يکي از مسائل بسيار عظيم و عجيب جهت گشايش روزي، صدقه است. در اين راستا روايات زير مي تواند بسيار سازنده باشد.
امام علي (ع) مي فرمايد: اِستَنزِلوُا الرزقَ باالصدقَة (10) روزي را با صدقه از آسمان فرو بياوريد. يا در حديث ديگر مي فرمايد: هرگاه نادار و فقير شديد با کالاي صدقه با خدا تجارت کنيد. اِذا أملَقتُم فَتاجِروُ الله بِالصَدَقة. (11)
امام صادق (ع) مي فرمايد: اِنّي لاُملقَ اِحياناً فاُتاجِرالله بِالصَدقة
گاهي اوقات من تنگدست مي شوم ولي به واسطه ي صدقه با خدا تجارت مي کنم. (12)
امام صادق (ع) به فرزندش فرمود: فرزندم از آن خرجي چقدر اضافه آمده، عرض کرد چهل دينار، حضرت فرمود برو و آنها را صدقه بده عرض کرد فقط همين چهل دينار باقي مانده است، حضرت فرمود آنها را صدقه بده مگر نمي داني که هر چيزي کليدي دارد و کليد روزي صدقه است، فرزند حضرت مي گويد من آن ها را صدقه دادم، ده روز نگذشته بود که از جايي چهار هزار دينار به پدرم رسيد.(13)
پيامبر اسلام (ص) فرمودند: اَکثَروا مِنَ الصَّدقةِ تُرزَقوُا، زياد صدقه بدهيد تا روزي داده شويد. (14)
در مکارم الاخلاق روايتي از امام صادق (ع) نقل شده که شخصي خدمت حضرت رسيد و عرض کرد خداوند در قرآن مي فرمايد: و ما اَنفَقتُم مِن شيٍ فَهُو يُخلِفُه.(15) آنچه که انفاق مي کنيد خداوند جبران مي کند و من هر چه انفاق مي کنم خدا چيزي جاي او نمي گذارد، امام صادق (ع) فرمودند آيا خدا خُلف وعده مي کند، آن شخص عرض کرد نه، حضرت فرمود پس قضيه چيست، عرض کرد نمي دانم، حضرت فرمود اگر کسي از شما از راه حلال يک درهم به دست بياورد آنگاه آن را انفاق کند خداي متعال جايش را پر مي کند. (اما اگر کسب تان حرام باشد و از مال حرام انفاق کنيد چيزي نصيب شما نمي شود.)
امام صادق (ع) فرمودند: اَنفِق و اَيقِن باالخَلف: صدقه و انفاق کنيد و يقين داشته باشيد خداوند جاي آن را پر مي کند. يکي از ياران امام کاظم (ع) مي گويد من از فقر و ناداري به امام شکايت کردم و عرض کردم تا آن اندازه از بي لباسي رنج مي برم که فلاني دو لباسي که پوشيده بود در آورد و به من پوشانيد، اما فرمود روزه بگير و صدقه بده. گفتم آقا از آنچه برادران ديني به من مي دهند صدقه بدهم هر چند اندک باشد؟ حضرت فرمود از آنچه خدا روزيت کرده صدقه بده.(16)

آرامش دنيوي صدقه
 

امام صادق (ع) مي فرمايد: در بني اسرائيل مرد بزرگي زندگي مي کرد، شبي در عالم خواب به او گفته شد، خداوند براي تو دو زمان مقرر کرده يک زمان در حال نعمت و رفاه و زمان ديگر در حال فقر؛ کدام زمان را مي خواهي که برايت مقدم باشد؟ اين مرد گفت من همسر صالحه اي دارم بايد با او مشورت کنم و بعد جواب بدهم. فرداي آن شب با همسرش مشورت کرد، همسرش گفت: زمان وفور نعمت را اول اختيار کن، ان شاءالله خدا زمان دوم را هم ما را در نعمت قرار مي دهد. اين مرد از خدا خواست که اول زمان نعمت را به من بده و خداوند هم نعمت هاي زيادي به او داد. اين مرد و زن در اين مدت هر چه مي توانستند به فقراء کمک مي کردند، بالاخره مدت نعمت تمام شد و زمان تهي دستي رسيد، اما خداوند متعال به خاطر احسان هاي آنها، زمان دوم را هم براي آنها ادامه ي نعمت و آسايش مقرر کرد و به اين ترتيب اين مرد با صدقه و احسان به فقرا جلو بلا و تهي دستي را گرفت.(17)

با صدقه اموال خود را حفظ کنيد
 

در روايات اسلامي روايات بسيار زيادي وجود دارد که جهت حفظ اموالتان، صدقه و انفاق کنيد، در همين راستا سيره و روش اهل بيت (عليهم السلام) هم حاکي از همين مطلب است.
در تفسير حضرت عسکري (ع) مذکور است که حضرت امام صادق (ع) با جمعي به مسافرت مي رفتند، در مسير راه به حضرت خبر دادند که دزدان در اين مسير منتظر کاروان ها هستند، همه وحشت کردند و از امام راه چاره اي خواستند، امام فرمود آنها را بسپاريد به کسي که اموالتان را حتماً حفظ مي کند و در روزي که شما محتاجيد به شما بر مي گرداند، گفتند او کيست، فرمود آن خداست، گفتند چطور به او بسپاريم، فرمود نيت کنيد که يک سوم اموالتان را وقتي به شهر رسيديد به فقراء بدهيد، همه گفتند اين کار را مي کنيم، کاروان حرکت کرد، دزدان آمدند، وقتي امام صادق (ع) را ديدند دست آقا را بوسيدند و از امام خواستند اجازه بدهد محافظين آنها باشند، حضرت فرمود آن کسي که ما را از شما محافظت کرد هميشه محافظ ما خواهد بود. کاروان به سلامت به مقصد رسيد، تجارت آنها بسيار با برکت شد، کاروانيان گفتند چقدر عظمت داشت برکت امام صادق (ع)، حضرت فرمودند برکت در معامله با خداي متعال بود، پس هميشه با خدا معامله کنيد.

صدقه دادن نحوست ايام را برطرف مي کند
 

حضرت صادق (ع) فرمود: قرار بود زميني بين من و مردي تقسيم شود. آن مرد از علم نجوم اطلاعي داشت و کار را به تأخير مي انداخت تا ساعتي را انتخاب کند که به اعتقاد خودش آن ساعت براي او خوب است و براي من بد و در نتيجه او سود کند و من زيان. بالاخره آن روز و ساعتي که در نظر داشت، فرا رسيد و زمين تقسيم شد؛ ولي به نفع من تمام شد. منجم از روي ناراحتي دست خود را به هم زد و گفت: (ما رايتُ کاليَومُ قَطُ؛ مانند امروز هرگز نديدم)!
پرسيدم: مگر چه شده است؟ جواب داد: من مردي منجّم هستم و در ساعت خوبي بيرون آمدم و ساعت بد را براي شما اختيار کردم، اينک مي بينم کار بر عکس شده و قسمت بهتر نصيب شما است؟ گفتم: مي خواهي حديثي به تو بياموزم که پدرم مرا آموخت. تقاضا کرد بگو، گفتم: پيغمبر گرامي (ص) فرمودند: هر که مايل است از نحوست روزش جلوگيري شود، صبح گاه آن روز را صدقه بدهد. و اگر بخواهد نحوست شبش از بين برود، هر شب صدقه بدهد. من حرکت و خارج شدن خود را با صدقه شروع کردم و اين صدقه دادن بهتر از علم نجوم است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- طب الائمه، ابن سابورالزيات، ص 124.
2- دعائم الاسلام، ج 2، ص 331.
3- کافي، ج 4، ص 3.
4- کافي، ج 4، ص 2.
5- بحار الانوار، ج 59، ص 269.
6- ثواب الاعمال،11/169.
7- کافي، ج 4، ص 3.
8- بحارالانوار، ج 32، ص 123.
9- طب الائمه، ص 123.
10- بحارالانوار، ج 10، ص 99.
11- نهج البلاغه، حکمت 258.
12- بحارالانوار، ج 75، ص 206.
13- بحار الانوار، ج 68، ص 136، کافي، ج 4، ص 10.
14- اعلام الدين، ص 333.
15- سبا (34)/39.
16- کافي، ج4.
17- بحارالانوار، ج 96.
 

منبع:حسين پور، عبدالعلي؛ (1389) صدقه، گلریزان عرشیان، اصفهان، انتشارات حیات طیبه، چاپ اول.




 



نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.