تست زني

معمولا سوالات آزمون ها به دو صورت پاسخ باز و بسته تنظيم مي شود. منظور از سؤالات پاسخ باز همان سوالات انشايي هستند که در اين نوع سؤالات، پاسخ دهندگان هر طور که تمايل دارند مي توانند به سؤالات طراحي شده جواب بدهند، اما سؤالات پاسخ بسته يا همان تست ها به سؤالاتي گفته مي شود که پاسخ هاي آن قبلاً توسط معلم تهيه شده ودانش آموز فقط بايد پاسخ هاي مورد نظر خود را انتخاب کند.
پنجشنبه، 20 بهمن 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
تست زني

تست زني
تست زني


 


 
معمولا سوالات آزمون ها به دو صورت پاسخ باز و بسته تنظيم مي شود. منظور از سؤالات پاسخ باز همان سوالات انشايي هستند که در اين نوع سؤالات، پاسخ دهندگان هر طور که تمايل دارند مي توانند به سؤالات طراحي شده جواب بدهند، اما سؤالات پاسخ بسته يا همان تست ها به سؤالاتي گفته مي شود که پاسخ هاي آن قبلاً توسط معلم تهيه شده ودانش آموز فقط بايد پاسخ هاي مورد نظر خود را انتخاب کند.
تست ها از دو قسمت تشکيل شده اند.
الف) صورت سؤال
ب) گزينه ها يا پاسخ هاي پيشنهادي
صورت سؤال يک جمله ي استفهامي است و گزينه ها، پاسخ هاي احتمالي آن هستند که پاسخ دهنده از بين آنها جواب يا جواب هاي مورد نظر را انتخاب مي کند.

قانون احتمال و تست زني
 

در آزمون هاي استاندارد يک نمره ي منفي وجود دارد. يعني اگر سؤالي را بدون پاسخ بگذاريد هيچ نمره ي منفي نمي گيريد، ولي در صورتي که به سؤالي پاسخ اشتباه دهيد علاوه بر آن که نمره ي آن را کسب نمي کنيد يک سوم نمره را نيز از دست مي دهيد. شما بايد در تست زني به نکات زير توجه داشته باشيد.
1)اگر در تستي هيچ يک از گزينه ها را نتوانستيد حذف کنيد و بخواهيد از روي شانس به آن پاسخ دهيد، احتمال انتخاب گزينه ي صحيح يک چهارم است. يعني 25 درصد! 25 درصد در رياضيات احتمال ضعيفي است، بنابراين به اين تست پاسخ ندهيد و به سراغ تست بعدي برويد.
2)اگر در تستي با توجه به معلومات ودانش تان توانستيد يک گزينه را حذف کنيد و بخواهيد بين سه گزينه ي باقي مانده به طور شانسي به آن پاسخ دهيد، احتمال انتخاب گزينه ي درست يک سوم است و اين احتمال خيلي بالا نيست.
3) اگر در تستي مطمئن شديد، دو گزينه اشتباه بوده و بخواهيد گزينه ي درست را به طور احتمالي حدس بزنيد، احتمال انتخاب گزينه ي درست يک دوم يا پنجاه درصد است که احتمال خوبي است. بنابراين در اين مورد يکي از دو گزينه ي باقي مانده را انتخاب کنيد.

فنون تست زني
 

در اين آزمون هاي چهار گزينه يي علاوه بر کنار گذاشتن بعضي از درس ها با سطحي خواندن و شيوه ي نادرست مطالعه، شايع ترين عامل شکست، عدم آشنايي با اجراي صحيح روش هاي تست زني است، بنابراين اگر تصميم داريد در آزمون هاي تستي موفق شويد ضروري است با شيوه هاي درست تست زني آشنا شويد.

1)سوال را به دقت بخوانيد:
 

در هنگام خواندن سؤالات به کلمات کليدي توجه کنيد و زير آنهاخط بکشيد. مثلاً کلماتي مانند همه، هيچ يک، هميشه، هرگز، بزرگ ترين، درست ترين، نادرست ترين، کم ترين، بيش ترين، و... هم چنين به راهنمايي هايي که در سؤالات آمده است توجه کنيد.

2)پاسخ درست را در ذهن خود حدس بزنيد:
 

بهترين راه پاسخ گويي به تست ها اين است که قبل از ديدن گزينه ها، به سؤال در ذهن خود پاسخ دهيد و سپس در بين گزينه ها به دنبال آن پاسخ بگرديد و آن را علامت بزنيد.

3)از روش حذف گزينه هاي غلط استفاده کنيد:
 

در صورتي که پس از خواندن سؤال نتوانستيد پاسخ را حدس بزنيد، مي توانيد گزينه هايي را که مطمئن هستيد اشتباه هستند حذف کنيد. اينکار باعث مي شود تعداد گزينه ها محدودتر شده و به شما در پاسخ گويي درست به تست مربوطه کمک مي کند.

4)هر چهار گزينه را بررسي کنيد:
 

هنگام پاسخ گويي به تست ها، حتماً چهار گزينه را با دقت بخوانيد، زيرا بعضي اوقات گزينه ي آخر «همه ي موارد است» و داوطلبي که در اين شرايط باديدن اولين گزينه آن را علامت زده باشد به اين تست پاسخ اشتباه داده است، بنابراين چهار گزينه را دقيق بخوانيد. درمورد تست هايي که در صورت آنها درست ترين گزينه را از شما خواسته اند به نکته ي فوق بيشتر دقت داشته باشيد.

5) اول به پرسش هاي ساده پاسخ دهيد:
 

در هنگام پاسخ گويي به تست ها ممکن است سه حالت پيش بيايد:
الف)تست ساده
ب)تست وقت گير
ج)تست دشوار
اول به سوالاتي که بلد هستيد در وقت استاندارد خودش پاسخ دهيد بعد به سراغ تست بعدي برويد.

6)تست هاي وقت گير را رها کنيد:
 

اگر در حل تستي متوجه شديد که اين تست بيش از چند دقيقه وقت شما را به خود اختصاص داده و به جواب درست نرسيده ايد، آن را رها کرده و به سراغ سوال بعدي برويد.

7 ) شماره ي تست را در پاسخ نامه با شماره ي سؤالات مطابقت دهيد:
 

هر پنج يا ده سؤال يک بار، شماره ي تست ها را در پاسخ نامه با شماره ي دفترچه ي سوالات کنترل کنيد تا از جا به جا زدن پاسخ ها جلوگيري به عمل آيد.

8)جواب هاي درست را بلافاصله به پاسخ نامه انتقال دهيد:
 

بعضي از داوطلبان عادت کرده اند ابتدا درون دفترچه ي سؤالات پاسخ ها را علامت مي زنند و سپس همه ي آنها را به پاسخ نامه منتقل مي کنند و اين امر به دليل آن که معمولاً در اواخر وقت آزمون انجامي مي گيرد با کمبود وقت يا اشتباه در انتقال جواب ها به پاسخ نامه همراه مي شود.

9)تمام سوالات دفترچه را بخوانيد:
 

در هنگام پاسخ گويي به تست ها از اولين سؤال شروع کرده و تمام سؤالات را بخوانيد. بعضي از داوطلبان اگر در درسي به چند سؤال متوالي نتوانند پاسخ دهند، روحيه ي خود را از دست مي دهند و سؤالات را رها کرده يا با دقت کافي آنها را نمي خوانند. در اين زمينه سعي کنيد آرامش خود را از دست ندهيد، نفس عميقي بکشيد و با تلقين هاي مشابه، روحيه و تمرکز خود حفظ کنيد. ثانياً سؤالات بعدي را با دقت بخوانيد و آنها را رها نکنيد، شايد بعد از اين سؤالات، چند تست ساده مطرح شده باشد.

10)اگر پاسخي را علامت زديد، آنرا تغيير ندهيد.
 

تحقيقات نشان داده که احتمال درست بودن پاسخ که براي اولين بار به ذهن مي رسد و شما آن را انتخاب کرده ايد بسيار زياد است، بنابراين در مرورهاي بعدي تست ها پاسخ را تغيير ندهيد.

11) اول احاطه به مطالب درسي سپس تمرين تست زني کنيد:
 

در هنگام زدن تست هاي تمريني قبل از کنکور، تا بر مطالب درسي احاطه کافي نيافته ايد هرگز شروع به تست زني نکنيد. ابتدا بر مطالب ومفاهيم کتاب تسلط کافي پيدا کنيد و پس از پاسخ گويي به پرسش ها، تمرين ها و مسايل کتاب به سراغ تست برويد.

12)تمرين مديريت زمان کنيد:
 

در هنگام تست زني تمريني، حتماً وقت استاندارد پاسخ گويي به سؤالات را در نظر داشته باشيد و در اين زمينه بهترين روش استفاده از تست زني با دو خودکار است.

13)علت اشتباه خود را پي گيري کنيد:
 

به سؤالاتي که پاسخ اشتباه داده ايد، دقت و دليل پاسخ گويي اشتباه به اين سؤال را مشخص کنيد. مثلاً اگر دقت شما کافي نبوده يا در محاسبات تبحر لازم را نداشته ايد با تمرين آن ها را کسب کنيد.

14)گزينه هاي مترادف و هم معني را حذف کنيد:
 

گزينه هاي هم معني و مترادف صحيح نيستند و فقط يکي از گزينه ها پاسخ صحيح تست است. پس گزينه هايي که از معني و مفهوم مساوي برخوردارند، جواب صحيح تست نيستند. بنابراين سريعاً آنها را حذف کنيد ودر گزينه هاي باقي مانده به دنبال پاسخ صحيح بگرديد.

15)به صورت سوال توجه کنيد:
 

در بعضي از سؤالات سرنخ هاي مناسبي در صورت سوال وجود دارد که شما را به گزينه ي درست هدايت مي کند. سعي کنيد با مطالعه ي دقيق متن سوال، اطلاعات لازم را از صورت تست استخراج کنيد. زير کلمات مهم و کليدي تست خط بکشيد و کلماتي که معني تست را عوض مي کنند مشخص کنيد و سپس به حل آن بپردازيد.

16) از طولاني بودن سؤال نترسيد:
 

با ديدن صورت طولاني يک تست از حل آن منصرف نشويد. توجه داشته باشيد که طراحان برجسته و ماهر، اغلب نکات مهم را در تست هاي کوتاه پاسخ مجمل مي گنجانند. براين اساس بسياري از تست هايي که ظاهري طولاني دارند، داراي راه حل ساده يي هستند و با کمي دقت مي توان آن را حل کرد.
منبع: 7 روز زندگی شماره 123 ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط