کودکانه

بازی آشپزی

بازی آشپزی
بازی آشپزی : با استفاده از کلیک ماوس غذاهای سفارش داده شده را با توجه به دستورالعمل تهییه کنید . ادامه ...

بازی Lucid Dream

بازی Lucid Dream
بازی Lucid Dream : با استفاده از کلیدهای چپ و راست حرکت کنید و با کلید بالا پرش کنید و از این بازی زیبا لذت ببرید. ادامه ...

بازی چارلی

بازی چارلی
بازی چارلی : با استفاده از کلیدهای چپ و راست حرکت کنید و با کلید بالا پرش کنید و از این بازی زیبا لذت ببرید. ادامه ...

بازی Plant Life

بازی Plant Life
بازی Plant Life : با استفاده از کلیدهای جهت دار حرکت کنید و با استفاده از راهنمایی ها ، بازی را به اتمام برسانید. ادامه ...

بازی Sint Nicolaas

بازی Sint Nicolaas
بازی Sint Nicolaas : با استفاده از کلید های جهت دار شخصیت را کنترل کنید و هدیه ها را جمع آوری کنید. ادامه ...

بازی QBeez

بازی QBeez
بازی QBeez : با استفاده از کلید سمت چپ ماوس جعبه های همرنگ را انتخاب کنید و مرحله را به اتمام برسانید. ادامه ...

بازی پیتزا فروش

بازی پیتزا فروش
بازی پیتزا فروش : با استفاده از کلیدهای جهت دار پیتزا فروش را کنتل کنید و با کلید Z دشمنان را نابود کنید. ادامه ...

بازی بادکنک گمشده

بازی بادکنک گمشده
بازی بادکنک گمشده : با استفاده ازکلیدهای جهت دار ، از برخورد بادکنک با سنگ ها جلوگیری کنید. ادامه ...

بازی توت فرنگی

بازی توت فرنگی
بازی توت فرنگی : با استفاده از کلیدهای سمت چپ و راست توت فرنگی را کنترل کنید و با کلید Space پرش کنید. ادامه ...

بازی Color Bounce

بازی Color Bounce
بازی Color Bounce : با استفاده از کلیک سمت چپ ماوس گلوله را به گلوله های همرنگ بزنید. ادامه ...