برگزیده‌ها
شهره ی شهر

جعفر-گلپایگانی جعفر گلپایگانی(وف 1337 ق)، عالم دینى و فقیه. اصل وى از روستاى سعیدآباد گلپایگان است. او از خواص شاگردان و ملازمان آیت‏اللَّه میرزا حبیب‏اللَّه رشتى در نجف بود. پس از درگذشت استادش، وى در 1314 ق، به تهران آمد و سالها به انجام وظایف دینى مشغول بود. او در اواخر عمر در مشهد مجاور گردید و در همان جا درگذشت. از آثارش شرح ادامه ...