0

علي عبدلي

علي عبدلي
علي عبدلي در يك نگاه: كوشش هاي ادبي و پژوهشي اش را در اوايل دهه ي پنجاه با پيوستن به زمره نويسندگان راديو گيلان و همكاري با مطبوعات آغاز كرد . پس از انقلاب اسلامي فعاليتهاي پژوهشي خود را به صورت تخصصي در زمينه ي تات و تالش شناسي ادامه داده است ودر اين زمينه علاوه بر چاپ دهها مقاله ي پژوهشي در مطبوعات ، روزنامه نگاري ، اجراي پروژه هاي تحقيقي ، شركت و سخنراني در همايشهاي ايران شناسي ، همكاري در ساخت چند فيلم مستند مربوط به تالش و غيره ، تاكنون 17 جلد از آثار پژوهشي خود را منتشر كرده است همراه زمان: . م 1352 - معرفی در هفته نامه ادبی معتبر فردوسی به عنوان یکی از 10 شاعر جوان برتر کشور و اختصاص سه صفحه به معرفی ایشان . 1354 - داير نمودن برنامه (سيري در تالش ) در راديو گيلان .اوج گرفتن فعاليت هاي فرهنگي . 1358 - انتشار مجموعه شعر جنگل و جنازه و انتشار نشریه دامون به اتفاق آقایا ن بشرا،پوراحمد جکتاجی ، مرادیان گروسی و شادروان مظفری. 1363 - انتشار فرهنگ تاتي و تالشي و سپس كتاب تالشي ها كيستند . مشاركت در ساختن فيلم هاي مستند تالش ، زغالپزان ، عيد اهل سنت ، كوئج داير كردن يك مغازه كوچك كتاب و نوشت افزار فروشي براي تامين معاش. 1368 - انتشار كتاب ترانه هاي شمال ، تاتها و تالشان و ويرايش دوم تالشي ها كيستند . 1373 - دعوت به جمهوري آذربايجان و دريافت دكتراي افتخاري از آكادمي ملي آن كشوربه پاس بنيانگذاري تالش شناسي در ايران . انتشار كتاب نظري به جامعه عشايري تالش و نخستین نشریه تالش با نام ) ويژه تالش ). سخنراني در همايش فرهنگ و ادبيات گيلان - دانشگاه گيلان . سفر به جمهوری آذربایجان در ترکیب یک هیات پژوهشی از سوی استانداری گیلان و گردآوری حدود 200 برگ سند جدید در مورد نهضت جنگل. 1378- انتشار كتابهاي : تاريخ كادوسها ، مشاهير تالش ، چهار رساله در زمينه تاريخ و جغرافياي تالش . شركت و سخنراني در همايش هاي نوروز در تخت جمشيد ، محرم در فرهنگ مردم سازمان ميراث فرهنگي . انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزيده سال گيلان. 1379اعزام به جمهوری آذربایجان از سوی سازمان صدا و سیما به اتفاق بهمن کاظمی برای انجام پژوهش در زمینه موسیقی فولکلوریک و گرد آوری بخش مهمی از آخرین بقایای موسیقی اصیل تالش شمالی. 1380 - انتشار كتاب هاي فرهنگ تطبيقي تالشي - تاتي - آذري ، ادبيات تات و تالش ، اخبار نامه و آفتاوَ جار . شركت وسخنراني در همايش هاي فرهنگ گيلان زمین دانشگاه تهران و تات شناسي - دانشگاه آزاد تاكستان .انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزيده سال گيلان .ترجمه و انتشار كتاب تاريخ كادسها در جمهوري آذربايجان . 1384 - انتشار كتاب نگاهي به گذشته تالش. شركت و سخنراني در همايشهاي مختلف استاني. دريافت جايزه ادبي دكتر معين . بنیانگذاری مؤسسه تالش شناسي . 1386 - انتشاركتابهاي : تاريخ تالش و خوراكهاي تالشي . 1387- انتشار كتاب ترانه هاي مردم و نغمه هاي شادي، دعوت به شانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما .دريافت ديپلم افتخار به عنوان بهترين پژوهشگر از سازمان صدا و سيما ضمنا ايشان در حال حاضر علاوه بر مديريت موسسه تالش شناسي و عضويت افتخاري آكادمي ملي جمهوري آذربايجان ، عضو پيوسته بنياد ايران شناسي و انجمن علمي دبيران تاريخ استان گيلان نيز هستند . آثار علی عبدلی: اخبارنامه‌ ، لنكراني‌ ميرزا احمد، به‌ كوشش‌ علي‌ عبدلي‌، انتشارات‌ وزارت‌ امورخارجه‌ 1380تهران، 256 صفحه‌. - شرح‌ وقايع‌ جنگهاي‌ روسيه‌ عليه‌ ايران‌ در جبهه‌ تالش‌. ادبيات‌ تات‌ وتالش‌، (ايران‌ و جمهوري‌ آذربايجان‌)، عبدلي‌ علي‌، شركت‌ سهامي‌انتشار، ‌ 1380 تهران، 230 صفحه‌. - تاريخچه‌ و نمونه‌ اشعار تاتي‌ و تالشي آفتاوَجار، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ آرون‌، ‌ 1380 تهران، 72 صفحه‌. - مجموعه‌ سروده‌هاي‌ تالشي‌ و تاتي‌. تاتهاو تالشان‌ ، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ ققنوس‌، ‌ 1369تهران ، 352صفحه‌. - مطالبي‌ در زمينه‌ تاريخ‌، فرهنگ‌ و جامعه‌ تالش‌ و شهرك‌ تات‌ نشين‌ كلور خلخال‌. تالشي‌هاكيستند،عبدلي‌ علي‌،ویراست نخست 1363 ،انتشارات دهخدای انزلی ، ویراست دوم انتشارات‌ققنوس‌،‌ 1369تهران،‌ 248 صفحه‌. - مقالاتي‌ در زمينه‌ تاريخ‌، زبان‌، جامعه‌، ادبيات‌ و بازارهاي‌ تالش‌. تاريخ‌ كادوسها، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ فكر روز، ‌ 1378تهران، 308 صفحه‌ - تاريخ‌ پيش‌ از اسلام‌ تالش‌ (كادوس‌). ترانه‌هاي‌ شمال‌ ، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ ققنوس‌، ‌ 1368تهران، 302 صفحه‌. - مجموعه‌اي‌ از دو بيتي‌هاي‌ عاميانه‌ تالشي‌، گيلكي‌ و مازندراني‌ . چهار رساله‌ در زمينه‌ تاريخ‌ وجغرافياي‌ تالش‌، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ گيلكان‌، رشت‌1378، 272 صفحه‌ . - دربر گيرنده‌ چهار رساله‌ به‌ نامهاي‌: جواهرنامه‌ لنكران‌، سفرنامه‌ توالش‌، اشعارونامه‌هاي‌ تاجماه‌، فرهنگ‌ تاتي‌ و تالشي‌ ، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ دهخدا، ‌ 1363بندرانزلي، 144 صفحه‌. - واژه‌هاي‌ تالشي‌ تالشدولا و تاتي‌ كلور خلخال‌. فرهنگ‌ تطبيقي‌ تالشي‌ - تاتي‌ - آذري‌ ديرين‌ ، عبدلي‌ علي‌، شركت‌ سهامي‌ انتشار،‌ 1380تهران، 620 صفحه‌. - واژه‌ نامه‌ چند لهجه‌ تالشي‌ و تاتي‌، واژه‌ نامه‌ آذري‌ ديرين‌، واژه‌ نامه‌ لنكراني‌، دستورزبان‌تطبيقي‌ تالشي‌ و تاتي‌ و 100 صفحه‌ مقدمه‌ و توضيحات‌ و كتاب‌شناسي‌ تالش‌. نظري‌ به‌ جامعه‌ عشايري‌ تالش‌ ، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ موسسه‌ اطلاعات‌، تهران‌،1371، 175 صفحه‌. - بررسي‌ وضعيت‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ عشاير تالش‌. نگاهي‌ به‌ گذشته‌ تالش‌ ، اسداف‌ فريدون‌ ، ترجمه‌ علي‌ عبدلي‌، مركز اسناد و خدمات‌پژوهشي‌، تهران‌، 1384 . - مطالبي در زمينه تاريخ تالش شمالي از دوره سده هاي ميانه تا انقلاب بلشويكي . تاريخ تالش ، عبدلي علي ، انتشارات جامعه نگر ، تهران ، 1385 ، 375 صفحه . - تاريخ تالش از زمانهاي دور تا نهضت جنگل ، با نگاهي نو و انتقادي به جغرافياي تاريخي ايران باستان . خوراك هاي تالشي ، عبدلي علي ، نشر جامعه نگر با همكاري مؤسسه تالش شناسي ، تهران 1386 ، 80 صفحه . - خوراك ها ، شيرينی جات ، مربا ها و رب ها ، و.... ترانه هاي مردم و نغمه هاي شادي ، تاليف عيسي زاده احمد و مامئدوف نريمان ، ترجمه عبدلي علي انتشارات پژوهشكده مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي ، تهران ، 1386، 180 صفحه . - مجموعه اي از ملودي هاي سازي و آوازي تالسي و آذري ، گرد آوري شده در تالش شمالي مشاهير تالش‌ ، عبدلي‌ علي‌، ناشرمؤلف‌، رضوانشهر 1378، 208 صفحه‌. - شرح‌ حال‌ و نمونه‌ آثار مشاهير تالش‌ ايران‌ و جمهوري‌ آذربايجان‌. جنگل و جنازه ، عبدلي علي ، ناشر مولف ، تهران 1358 ، 48صفحه . - مجموعه اي از سروده هاي فارسي و تالشي در قالب هاي آزاد و نيمايي و كلاسيك . تالش ؛ زادگاه زرتشت ، ( به دو زبان فارسی و انگلیسی، عبدلی علی، انتشارات انجمن تالشان مقیم تهران، 1385 ، 40 صفحه . - طرح دیدگاهی نو در باره زادگاه زرتشت و محل وزمان تبلیغ آیین او.
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
له شدن غرور ترامپ زیر پای ایران
له شدن غرور ترامپ زیر پای ایران

له شدن غرور ترامپ زیر پای ایران

نمکی: در زمینه ساخت واکسن کرونا از دنیا عقب نیستیم
نمکی: در زمینه ساخت واکسن کرونا از دنیا عقب نیستیم

نمکی: در زمینه ساخت واکسن کرونا از دنیا عقب نیستیم

موزه‌ها پانزده خرداد آماده پذیرش بازدیدکنندگان هستند
موزه‌ها پانزده خرداد آماده پذیرش بازدیدکنندگان هستند

موزه‌ها پانزده خرداد آماده پذیرش بازدیدکنندگان هستند

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد
نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

ماموریت ویژه روحانی به جنیدی درباره لوایح مهم دولت
ماموریت ویژه روحانی به جنیدی درباره لوایح مهم دولت

ماموریت ویژه روحانی به جنیدی درباره لوایح مهم دولت

مرتبط ساختن مطالب تاریخی با مسائل کنونی جامعه
مرتبط ساختن مطالب تاریخی با مسائل کنونی جامعه

مرتبط ساختن مطالب تاریخی با مسائل کنونی جامعه

فلسفه تاریخ در اند‌یشه اسلامی
فلسفه تاریخ در اند‌یشه اسلامی

فلسفه تاریخ در اند‌یشه اسلامی

تأکید بر حقایق معتبر تاریخ
تأکید بر حقایق معتبر تاریخ

تأکید بر حقایق معتبر تاریخ

هرآنچه که باید راجع به انحراف چشم نوزاد بدانیم
هرآنچه که باید راجع به انحراف چشم نوزاد بدانیم

هرآنچه که باید راجع به انحراف چشم نوزاد بدانیم

برنامه درسی تاریخ بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت در ‌ایران
برنامه درسی تاریخ بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت در ‌ایران

برنامه درسی تاریخ بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت در ‌ایران

اهتمام به نگاه تاریخی در بررسی مسائل
اهتمام به نگاه تاریخی در بررسی مسائل

اهتمام به نگاه تاریخی در بررسی مسائل

اصول مربوط به محتوای درس تاریخ
اصول مربوط به محتوای درس تاریخ

اصول مربوط به محتوای درس تاریخ

بررسی علل خونی بودن استفراغ نوزاد
بررسی علل خونی بودن استفراغ نوزاد

بررسی علل خونی بودن استفراغ نوزاد

اصول آموزش تاریخ در مدارس
اصول آموزش تاریخ در مدارس

اصول آموزش تاریخ در مدارس

کرونا در ایران| شناسایی ۲ هزار و ۲۸۲ بیمار جدید / افزایش آمار روزانه فوتی‌ها
کرونا در ایران| شناسایی ۲ هزار و ۲۸۲ بیمار جدید / افزایش آمار روزانه فوتی‌ها

کرونا در ایران| شناسایی ۲ هزار و ۲۸۲ بیمار جدید / افزایش آمار روزانه فوتی‌ها

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت آیت‌الله محجوب
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت آیت‌الله محجوب

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت آیت‌الله محجوب

منطقه گردشگری یوزباشلو و قلعه قراچه جالو در شهرستان اهر
منطقه گردشگری یوزباشلو و قلعه قراچه جالو در شهرستان اهر

منطقه گردشگری یوزباشلو و قلعه قراچه جالو در شهرستان اهر

خونه ام هیئته.../ مهدی رسولی
خونه ام هیئته.../ مهدی رسولی

خونه ام هیئته.../ مهدی رسولی

زیبایی اخلاق امام حسن علیه السلام/ استاد هاشمی نژاد
زیبایی اخلاق امام حسن علیه السلام/ استاد هاشمی نژاد

زیبایی اخلاق امام حسن علیه السلام/ استاد هاشمی نژاد

تأمین انرژی مورد نیاز نوعی پوست هوشمند بوسیله لمس اشیاء ‏
تأمین انرژی مورد نیاز نوعی پوست هوشمند بوسیله لمس اشیاء ‏

تأمین انرژی مورد نیاز نوعی پوست هوشمند بوسیله لمس اشیاء ‏

اسکورت عجیب بهنوش بختیاری در روزهای کرونایی!
اسکورت عجیب بهنوش بختیاری در روزهای کرونایی!

اسکورت عجیب بهنوش بختیاری در روزهای کرونایی!