جهاد مجازي

بروزانقلاب اطلاعات وگسترش فناوري وابسته به آن زندگي بشريت را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است .اين تكنولوژي در عين حال كه داراي قايليتها ،توانمندي ها و فرصتهاي زيادي است تهديدات و چالشهايي را براي بشريت به طور عام وجهان اسلام به طور خاص سبب شده است. انقلاب ارتباطات باعث تغييربسياري از مفاهيم و فرايندها و تعريف مفاهيم جديدي شده است.يكي از اين مفاهيم جنگ وجهاد است. گسترش انقلاب اطلاعات درجهان
شنبه، 30 خرداد 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
جهاد مجازي
جهاد مجازي
جهاد مجازي

نويسنده: مهدي حق وردي طاقانكيبروزانقلاب اطلاعات وگسترش فناوري وابسته به آن زندگي بشريت را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است .اين تكنولوژي در عين حال كه داراي قايليتها ،توانمندي ها و فرصتهاي زيادي است تهديدات و چالشهايي را براي بشريت به طور عام وجهان اسلام به طور خاص سبب شده است.
انقلاب ارتباطات باعث تغييربسياري از مفاهيم و فرايندها و تعريف مفاهيم جديدي شده است.يكي از اين مفاهيم جنگ وجهاد است. گسترش انقلاب اطلاعات درجهان ،عمليات تهاجمي ، نظامي و تاكتيك هاي جنگي را متحول كرده است.به صورتي كه براي نابودي يا مغلوب يا تضعيف نمودن دشمن ديگر نياز به جنگ هاي بزرگ وخونين وفرسايشي نيست .بلكه هاي جنگهاي اطلاعاتي به تنهايي يا به همراهي عمليات هاي نظامي كوچك نيز قابليت وارد نمودن صدمات ولطمات زياد به دشمن را دارا مي باشند.
جنگ اطلاعاتي عبارت است از استفاده از شبكه هاي الكترونيكي براي تخريب و يا از كار انداختن اطلاعات ديجيتالي و غير عملياتي كردن زير ساخت هاي اطلاعاتي كه مي تواند عليه يك جامعه يا نيروي نظامي باشد.
جنگ اطلاعاتي با توجه به نوع هدف و نحوه عملكرد به دو گونه قابل تصور است.
1- جنگ سايبر نتيك(CYBERWAR)
2- جنگ شبكه اي (NETWAR)
1- جنگ سايبر نتيك(CYBERWAR): جنگ سايبرنتيك نيز با هدف از هم گسيختن سيستم‌هاي اطلاعاتي و مخابراتي، سيستم‌هاي كنترل و فرماندهي، ارتباطات، خبرگيري و جاسوسي نيروي نظامي دشمن و غيرعملياتي كردن آنها در صحنه نبرد و يا در حالت عادي صورت مي‌گيرد
با توجه به مطالبي كه ذكر شد و با توجه به استفاده ابزاري دشمن از فضاي مجازي براي هجوم و يورش عظيم به جهان اسلام و بالاخص شيعه به نظر مي رسد مي بايست به مفهوم جهاد (JIHAD) در اسلام از ديدگاه جديد نگاهي نو انداخت و به راهكارهاي عملياتي جهاد ، واژه اي به نام جهاد مجازي (Virtual Jihad) اضافه نمود .و با بالا بردن سطح علم و آگاهي نسبت به دفاع و جنگ در فضاي سايبر ،سربازان شهادت طلبي را در اين راستا آموزش داد.
به نظر مي رسد جهاد مجازي (Virtual Jihad) در محورهاي زير مي بايست مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
1-جهاد سايبرنتيك (CYBER JIHAD)
الف-تدافعي (CYBER DEFENCE JIHAD)
ب-تهاجمي (CYBER ATTACK JIHAD)
2-جهاد شبكه اي (NET JIHAD)
الف-تدافعي (NET DEFENCE JIHAD)
ب-تهاجمي (NET ATTACK JIHAD)

1- جهاد سايبرنتيك (CYBER JIHAD)

در جنگ سايبرنتيك دشمن سعي دارد با كليه امكانات باعث از هم گسيختن سيستمهاي اطلاعاتي و مخابراتي، سيستم‌هاي كنترل و فرماندهي، ارتباطات، خبرگيري و جاسوسي نيروي نظامي دشمن و غيرعملياتي كردن آنها در صحنه نبرد و يا در حالت عادي شود.
الف-تدافعي
هر چند كه در اين زمينه در مقابله با دشمن عقب هستيم ولي بايد اين خلا را هر چه زودتر پر كنيم.اتحاد انديشمندان و دولتمردان جهان اسلام در اين راستا امري ضروري به نظر مي رسد.
آموزش و فراهم سازي امكانات و اطلاعات و زير ساختهاي اصلي اين فضا و توليد داخلي آن در جهان اسلام مهترين راهكار در اين زمينه است.
ب-تهاجمي
با توجه به توانايي فني بالا غرب براي جنگ در فضاي سايبر آمريكا خود عامل بيشترين حملات در اين فضا بوده است.
اقدامات سيا برا ي تحقق بخشيدن به اين جنگ عليه اسلو بودان ميلوشويچ رئيس جمهور صربستان(جهت حمله الكترونيكي به بانكهايي كه او حساب دارد براي بلوكه ،انتقال و يا مخدوش كردن دارايي هاي آن) جز اولين پيشنهادات بريا شروع چنين جنگي بود
و يا اسرائيلي ها با هك كردن سايت هاي اسلامي و حمله به سايت هاي رسمي دولت هاي عرب تلاش مي كنند به كشورهاي اسلامي عربي لطمات مادي وارد آورند
درمقابل جوامع‌ پيشرفته‌ غربي كه‌ به‌ شبكه‌هاي‌ الكترونيكي‌ بسيارمتكي ووابسته هستند ‌،آسيب‌پذيريشان در برابر حملات‌ تروريستي‌، سرقت‌ و خرابكاري‌ در سط‌ح‌ ملي‌ مط‌رح‌ است‌.
به همين دليل بايد با ملاك قرار دادن تئوري ((تهاجم بهترين دفاع است)) خود را براي مبارزه در اين فضا آماده كنيم.
اين خطر به‌گونه‌اي‌ كه‌ است ((حتي‌ يك‌ مقام‌ امنيتي‌ آمريكا گفته‌است‌ كه‌ با يك‌ ميليارد دلار و بيست‌ نفر متخصص‌ خبره‌ رايانه‌ مي‌تواند كل‌ امريكا را فلج‌ كند. يك‌ تروريست‌! نيز مي‌تواند به‌ اين‌ توانايي‌ دست‌ يابد.)) از اين‌ رو، تاثير حمله‌ به‌ شبكه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ از تاثير حملات‌ شيميايي‌ و ميكروبي‌ بيشتر است‌.
بر طبق گزارش رسمي ،استراتژي وزارت امنيت اخلي آمريكا براي مقابله با فعاليتهاي سازمان يافته تبهكاري !از طريق وب داراي نقاط ضعف فراواني است. در اين گزارش تاكيد شده كه مقامات اين وزارتخانه براي مقابله با چالشهاي درازمدت حاصل از تهديدهاي سايبر بايد مدت زمان بيشتري را صرف كنند.
گفتني است كه در اين گزارش، تروريسم سايبر يكي از 5 تهديد امنيتي عمده براي ايالات متحده دانسته شده است.
آقاي خاخام Abraham Cooper جانشين مركز Simon Wiesenthal در لوس آنجلس (Los Angeles) با آگاهي از اين مطالب مي گويد:
((terrorists are deeply involved in the Internet))
تروريستها شديدا در اينترنت در گير شده اند.
او براي مثال از هك شدن سايت آيپاك (AIPAC)لابي اسراييلي مستقر در آمريكا
America-Israel Public Affairs Committee)) ياد كرده و احساس نگراني مي كند. .(منبع سايت jpost)
لازم به ذكر است اين جنگ مدتهاست كه بين غرب و اسراييل عليه اسلام آغاز شده است.
بعنوان مثال در سال 2000 ميلادي سايت حزب الله لبنان(Hezbollah) كه يك سايت ضد صهيونيستي(anti-Zionist) است توسط يك گروه هكر اسراييلي هك شد و پرچم اسراييل و سرود ملي اسراييل روي آن قرار گرفته شده بود.
در مقابل حزب الله لبنان در يك ضد حمله به وب سايت اصلي دولت اسراييل (Www.israel.org)ووب سايت وزات خارجه اسراييل (Www.israel-mfa.gov.il)حمله كرده و آن را هك نمودند .(منبع سايت corr)
سايت بي بي سي گزارش داد كه سايت آيپاك توسط دكتر Nuker موسس انجمن هكر پاكستان مورد حمله قرار گرفت و اطلاعاتي از اعضاي اين سايت به سرقت رفت. اين گروه در پيغامي علت اين كارشان را ظلم وجنايتهاي اسراييل عليه فلسطينيان و حمايت مستمر آمريكا ازاين جنايات عنوان كردند.

2-جهاد شبكه اي (NET JIHAD)

در جنگ شبكه اي دشمن سعي دارد با تسلط بر فضاي سايبر و استفاده از امكانات آن از جمله تاسيس و حمايت از سايتها و وبلاگهايي كه با انتشار مطالب ،در راستاي تخريب و تضعيف و تغيير ارزشها و باورهاي جامعه اسلامي تلاش كند .و تفكر و فرهنگ غربي را در تمام ابعاد آن گسترش دهد.در مقابل اين روش دو راهكار ارائه مي شود.
الف-تدافعي
در اين روش مي بايست با تسلط بر فضاي سايبر ،ايجاد و افزايش ضريب نفوذ سايتها اسلامي با زبانها اقوام هاي مختلف مسلمانان از يك سو به تحكيم تفكر اسلامي در ميان مسلمانان پرداخت.و از سوي ديگر به پاسخ گويي شبهات و ايرادات مطرح شده به فرهنگ اسلامي پرداخت .
ب-تهاجمي
در اين روش مي بايست با تسلط بر فضاي سايبر و ايجاد وگسترش سايتها ،به فرهنگ غرب تاخت و آن را با چالشهاي مختلف مواجه كرد و با استفاده ازكليه نيروها به خصوص انديشمندان منتقد غربي به تبيين مباني آنان پرداخت و افكار عمومي ملتها را به مخالفت و معاندت با سياستهاي دولتهايشان هدايت كرد.
و از سوي ديگر با مورد حمله قرار دادن منابع اطلاعاتي و سايتهاي آنان در صدد ايجاد توازن قوا در اين جنگ نابرابر شويم.
ما مسلمان در هر زمان و مكان مي بايست آيه 60، سوره مباركه انفال را سر لوحه خود قرار داده و خود را براي دفاع از جهان اسلام در برابر جهان كفر قرار دهيم.
-((و اعدو ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و اخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم))
((Make ready for them All Thou canst of (armed)force and of horses tethered that thereby ye may dismay the enemy of Allah and your enemy and others beside them whom ye know not ))
(THE GLORIOUS QURAN-SURAH :SPOILS OF WAR )
به اميد ظهور هر چه سريعتر يگانه منجي عالم بشريت
منبع: موعود
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.