یاتاقان(1)

نيروي اصطكاك علي الرغم فوايدي كه در برخي موارد براي انسان داشته است در مواردي هم بعنوان مانع در سر راه انسان بوده و باعث اتلاف مقدار بسيار زيادي از انرژي مي شود. بطور مثال از حرارت ناشي از سوخت در خودرو 35 درصد از طريق سيستم اگزوز و 33 درصد از طريق آب و 7 درصد از طريق انتشار در هوا به بيرون از سيستم منتقل مي شود و تنها 25 درصد از كل حرارت توليد شده براي انجام كار مفيد باقي مي ماند كه همه اين هدر رفتن انرژي حرارت ناشي از وجود
دوشنبه، 8 تير 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
یاتاقان(1)
یاتاقان(1)
یاتاقان(1)

تعریف یاتاقان:

نيروي اصطكاك علي الرغم فوايدي كه در برخي موارد براي انسان داشته است در مواردي هم بعنوان مانع در سر راه انسان بوده و باعث اتلاف مقدار بسيار زيادي از انرژي مي شود. بطور مثال از حرارت ناشي از سوخت در خودرو 35 درصد از طريق سيستم اگزوز و 33 درصد از طريق آب و 7 درصد از طريق انتشار در هوا به بيرون از سيستم منتقل مي شود و تنها 25 درصد از كل حرارت توليد شده براي انجام كار مفيد باقي مي ماند كه همه اين هدر رفتن انرژي حرارت ناشي از وجود اصطكاك در بخشهاي مختلف خودرو مي باشد.
در تكيه گاه شفت بروي ديواره ها نيز نيروي اصطكاك بين شفت و ديواره باعث اتلاف انرژي مي گردد. بمنظور كاهش اصطكاك در تكيه گاه شفتهاي دوار از ياتاقانها استفاده مي شود. در يك تعريف كلي به هر تكيه گاهي كه اصطكاك را كاهش دهد ياتاقان مي گويند. در واقع نيروي اصطكاك مزاحم كار تكيه گاهي ياتاقان مي باشد.

تاریخچه

يافتن روشهاي مناسب براي غلبه بر اصطكاك از دير باز در سرلوحه كارهاي بشر بوده است. بيشتر افراد از چرخ بعنوان بزرگترين اختراع در طول اعصار ياد مي كنند، در صورتيكه اين چنين نيست. بلكه نوآوري واقعي در قراردادن محور چرخ در ياتاقان (تكيه گاه مدور) شكل گرفت. مداركي دال بر استفاده از سطوح مدور براي كاهش نيروي لازم بمنظور جابجايي اجسام سنگين در زمانهاي قديم وجود دارد. براي مثال مصريان از الوار (تنه درخت) استفاده مي كردند. ياتاقان هايي كه با چرخ ها و محورهاي اوليه به كار مي رفت، از نوع محوري بود كه در آنها محور با لقي اندكي درون سوراخ ياتاقان قرار مي گيرد.
در هر حال اختراع چرخ پديده مهمي بوده است ولي اين ياتاقانها بودند كه باعث چرخش اجسام مي شوند. در ابتدا رومي ها، بلبيرينگ ضد اصطكاك اوليه را در دوران حضرت مسيح (ع) بكار مي بردند. باقيمانده هاي يك كشتي رومي در درياچه «نمي» حكايت از وجود سه نوع اوليه بلبيرينگ يعني كروي، استوانه اي و مخروطي (شيبدار) داشت، هر چند در اين جستجو مورد استفاده آنها نامشخص ماند.
در دوران رنسانس لئوناردوداوينچي يك ياتاقان ضد اصطكاك را طراحي كرد اما قصد وي از ساختن آن همچنان نامعلوم است. با پيشرفت انقلاب صنعتي در قرن هجدهم و بكار گيري نيروي بخار بجاي نيروي باد، استفاده از ياتاقان ها بسيار گسترش يافت. هر چند كه بيشتر آنها از نوع ياتاقان هاي محوري بودند و از نوع ياتاقان هاي ضد اصطكاك كمتر استفاده مي شد.
در قرن هجدهم يكي از مشكلات بزرگي كه مانع سفرهاي دور و دراز مي شد «طول جغرافيايي» بود. بعلت عدم توانايي در اندازه گيري طول جغرافيايي هنگاميكه دريانوردان از خشكي به حدي دور مي شدندكه قادر به ديدن آن نبودند، به احتمال زياد گم مي شدند. جان هريسون اين مشكل را بكمك يك ساعت دريانوردي، كه «كرنومتر» ناميده مي شد، حل كرد. در يكي از نمونه هاي اوليه آن يك بلبرينگ محصور بكار رفته بود. در ادامه براي كوچكتر كردن كرنومتر اين نوع اوليه بلبيرينگ هاي ضد اصطكاك را با ياتاقان هاي محوري خيلي ريز ساخته شده از جواهرات عوض كرد. بطور كلي مي توان گفت صنعت ساخت ياتاقان هاي ضد اصطكاك (ياتاقانهايي شامل عناصري كه داراي حركت دوراني هستند) از دهه هشتاد قرن نوزدهم (1890-1880) شروع شد. وقتي كه فردريش فيشر در آلمان راهي براي ساخت و توليد توپهاي كروي، به تعداد زياد و بصورت اقتصادي و مقرون به صرفه پيدا كرد، در قرن نوزدهم راه آهن، وسايل الكترونيكي، تلگراف، نيروي برق، تلفن و دوچرخه هم پديد آمدند.
در بيشتر موارد، يك پيشرفت در توليد، كليد موفقيتي براي ساخت محصولات بهتر خواهد بود. بلبيرينگها ابتدا در دوچرخه ها بكار مي رفت و با روي كار آمدن صنايع خودرو سازي كه در اوايل قرن بيستم به وجود آمد، صنعت ساخت بلبيرينگ نيز به صنعت پيشرفته اي تبديل شد.
در همين سالها صنعت خودروسازي به سرعت گسترش يافت. بطور مثال پلاك گذاري وسايل نقليه در ايالات متحده از حدود يك هزار دستگاه در سال 1898 به ده هزار دستگاه در سال 1900 رسيد و در سال 1906 بيش از صدهزار خودرو شماره گذاري شد.
اين رقم هنگامي كه هنري فورد در سال 1913 تحولي در صنعت خودرو سازي ايجاد كرد به بيش از يك ميليون در سال رسيد. او با ايجاد خط توليد و ابداع قطعات تعويض پذير باعث شد كه خودرو براي افراد معمولي نيز قابل خريد باشد و تا سال 1922 ده ميليون خودرو در ايالات متحده نمره گذاري شود.
امروزه تعداد اتومبيل هاي جهان در حدود 800 ميليون دستگاه تخمين زده مي شود. صنايع خودرو ساي نياز به جاده هاي بهتر و ابزار مناسبتر دارند و اين يك چرخه بي انتها براي رشد و اشتغال زايي است. همچنين فورد با بكارگيري صنعت خودرو سازي در كشاورزي باعث ابداع تراكتور فوردسان شد.
در شروع قرن بيستم يك كشاورز آمريكايي غذاي 2/5 نفر را تامين مي كرد، در صورتيكه امروزه هر كشاورز آمريكايي براي بيش از 100 آمريكايي و 32 نفر در كشورهاي ديگر غذا توليد مي كند. اين انقلاب باعث آزادي عمل بقيه جمعيت مي شود تا پيگير پيشرفت هاي فكري، فرهنگي و اجتماعي شوند و از آ‹ مي توان به عنوان چيزي ياد كرد كه باعث بوجود آمدن جوامع نوين شده است. كشاورزي مكانيزه را مانند توليد انبوه مي توان از عواملي دانست كه زمينه را براي ديگر پيشرفتهاي قرن بيستم فراهم آورده اند.
در نيمه اول قرن بيستم لوله هاي خلاء، راديو، هواپيما، نايلون و آنتي بيوتيك ابداع شدند و در نيمه دوم آن انقلابي در وسايل الكترونيكي بوجود آمد كه در حد قابل توجهي توانايي ما را در ارتباطات بالا برد و بازدهي توليد را در صنايع توليدي و خدماتي افزايش داد. در اين قرن سفرهايي هوايي براي گروهي از مردم مقرون به صرفه شد. همچنين انسان بعد از يك دهه كار دشوار در دهه (1970-1960) بر روي سطح ماه گام گذاشت.
فناوري موجود در عصر فضا سبب ايجاد ماهواره هاي ارتباطي، تلفن همراه، اينترنت و انقلاب در صنايع كامپيوتري شد. در سال 1985 يك ابر كامپيوتر IBM سه ميليون دلار قيمت داشت. امروزه يك كامپيوتر خانگي هزار و پانصد دلاري كار همان ابر كامپيوتر را صد برابر سريع تر انجام مي دهد. مواد مركب پيچيده اي نيز توليد شده است و ما قرن بيستم را با شروع تحقيقات ژنتيكي به پايان رسانديم كه زمينه را براي گامهاي بلندي در زمينه علوم پزشكي فراهم كرده است.
در اين ميان سرعت تغييرات در حد قابل توجهي چشمگير بوده است. پنج هزار سال طول كشيد تا اختراع يك چرخ ساده به ابداع راه آهن برسيم ولي در يك دوره 66 ساله (معادل عمر انسان) ما از پرواز اولين انسان به اولين قدم انسان بر روي سطح ماه رسيديم.
در قرن اخير نه تنها فن آوري ياتاقان هاي ضد اصطكاكي بهبود يافته و نقش مهمي در جابجايي مطلوب مردم بازي مي كنند، بلكه صنعت ياتاقان سازي نيز بطور متقابل از فن آوري هاي جديد سود مي برد. امروزه عملكرد ياتاقانها تحت تاثير دقت هندسي، كيفيت و خصوصيات فولادي استكه براي ساخت آن بكار مي رود. در دهه 1960-1970 محققان دريافتند كه سفرهاي فضايي بدون داشتن علوم پايه اي در مورد وسايل ضد اصطكام در محيط خلا فضا غيرممكن است. در اين باره اي ان. گروبين از موسسه مركز تحقيقات علمي و فناوري مهندسي مكانيك در مسكو با دو نفر انگليسي به نامهاي دي. داوسون از دانشگاه ليدز و جي. آر. هيگينسون از دانشكده علوم دانشگاه نظامي شيرونهام، تئوري روغنكاري الاستورهيدروديناميك را مطرح كردند كه طرز كاري براي ياتاقان ها و چرخ دنده ها ارائه مي داد. همانطور كه نام اين تئوري نشان مي دهد با در نظر گرفتن تغيير شكل قطعات پلاستيكي در تماس، مي توان به ضرورت وجود لايه ضخيم تري از روان كننده بين قطعات متحرك پي برد. از سوي ديگر تنش بسيار زيادي كه در سطح تماس به وجود مي آيد باعث مي شود كه روان كننده (يا روغن) به يك شبه جامد، كه از نظر غلظت و چگالي به آسفالت مي ماند، تبديل شود. در نتيجه مانع تماس فلز با فلز در قسمتهاي متحرك و شيارها و ديواره ها مي شود.
پيشرفت در زمينه علوم الكترونيك وسايلي در اختيار صنعت ياتاقان سازي قرار داده است تا اين تئوري ها را بررسي و اصول پايه اي ديناميك ماشين ابزار را درك كرده و در نتيجه بتواند دقت سنگ كاري (سمباده زني) را افزايش دهد.
همچنين تجهيزات فراصوتي را پيشرفت دهند تا به اين وسيله بتوانند كيفيت و خصوصيات فولاد را بهبود بخشند. در اويل دهه 1980-1970 شركت اينتل يك ريز پردازنده اختراع كرد و در نتيجه دقيق و مداوم ماشين ابزار و فرآيند توليد فولاد بطور كامل اقتصادي شد. نتيجه نهايي اين است كه در طول 20 سال گذشته ياتاقانهايي با قطر داخلي كمتر از 100 ميلي متر طول عمرشان 10 برابر شده و ياتاقانهايي با قطر داخلي بيش از 200 ميليمتر عمرشان 20 برابر شده است. در مقابل، دقت زياد ابزار مكانيكي، توليد قطعات خيلي كوچك تر و ظريف تر از وسايل الكترونيكي را ميسر كرده است.
به هر حال ياتاقانها، فقط يكي از قسمت هاي سامانه هاي مكانيكي به كار رفته در جعبه دنده و محورهاي انتقال قدرت هستند. طراحي و انتخاب چرخ دنده نياز به بررسي دقيق تري دارد. چون نه تنها در معرض شكست تماسي (در اثر تماسي دو لبه) قرار دارند بلكه در معرض شكست خمشي و سايش نيز قرار دارند. در طراحي جعبه دنده ها و محورهاي انتقال قدرت بايد تمام سامانه را با هم در نظر گرفت.
طراحي و انتخاب دقيق ياتاقان ها، چرخ دنده ها، روان كننده ها و گردگير پوسته نيز براي موفقيت طرح، لازم و ضروري است.
در 20 سال گذشته با تركيب آخرين روش هاي طراحي كامپيوتري و نتيجه به دست آمده از پيشرفت بلبيرينگها و عملكرد چرخ دنده ها، انتقال قدرت به حدي ارتقاء پيدا كرده است كه با استفاده از همان فضاي قبلي مي توانيم تا 3 برابر توان را انتقال دهيم.
از هنري تيمكن، مخترع رولربيرينگ هاي مخروطي اين جمله نقل شده است: «كسي كه بتواند چيزي بسازد كه اصطكاك را بطور اصولي كاهش دهد به پديده واقعاٌ ارزشمندي دست يافته است.»
بعنوان يك كار مهيج اجتماعي در سال 1930 در شيكاگو، سه زن با كفش هاي پاشنه بلند، يك لوكوموتيو 323 تني را كه براي شركت تيمكن ساخته شده بود و با بلبيرينگ هاي ساخت همين شركت غلت مي خورد، به زحمت كشيدند.

انواع یاتاقان :

نوع

توصیف

سختی

سرعت

عمر

نکات

یاتاقان ساده (بوش)

استفاده از روانکار بین دو سطح متحرک و ثابت

خوب، در صورتی که میزان ساییدگی کم باشد. مقداری لقی معمولاً وجود دارد.

کم/ متوسط (غالباً نیاز به خنک‌کاری دارد)

متوسط (بسته به نوع روانکار)

ساده‌ترین نوع یاتاقان، استفاده وسیع از آن، اصطکاک نسبتاً زیاد

یاتاقان غلتشی

بکارگیری ساچمه و یا غلتک برای کاهش اصطکاک

خوب، وجود اندکی لقی

متوسط−زیاد (غالباً نیاز به خنک‌کاری دارد)

متوسط (بسته به نوع روانکار، غالباً نیاز به تعمیر و مراقبت دارد)

مورد استفاده برای بارهای بیشتر و اصطکاک کمتر نسبت به یاتاقان ساده

یاتاقان مرصع

یاتاقان حول نقطه‌ای خارج از مرکز بر روی نشیمنگاه می‌گردد.

کم به علت انعطاف‌پذیری

کم

خوب، نیاز به تمیزکاری و روانکاری دارد.

عمدتاًبرای سرعت‌های کم و دقت‌های بالا مانند ساعت استفاده می‌شود.

یاتاقان لغزشی

محور درون یک سیال می‌گردد.

خیلی زیاد

خیلی زیاد، محدودیت سرعت معمولاً ناشی از نشت‌بندها است.

می‌توان عمر این نوع یاتاقان را بی‌نهایت دانست؛ گاهی اوقات هنگام آغاز به کارو خاموش کردن دستگاه اندکی فرسایش ایجاد می‌شود.

غبار و سنگریزه می‌توانند باعث خرابی این نوع یاتاقان گردند. در استفادهپیوستهنیاز به عملیات نگهداری ندارد.

یاتاقان مغناطیسی

دو سطح توسط مغناطیس(الکترومغناطیسو یاجریان گردابی) از هم جدا نگه داشته می‌شوند.

کم

بی‌نهایت

بی‌نهایت

مصرف انرژی بالا، عدم نیاز به نگهداری.

یاتاقان خمشی

حرکت با تغییر شکل در ماده پدید می‌آید.

کم

خیلی زیاد

خیلی زیاد یا کم، بستگی به کاربرد دارد.

دامنه حرکتی محدود

یاتاقان حول نقطه‌ای خارج از مرکز بر روی نشیمنگاه می‌گردد. کم به علت انعطاف‌پذیری کم خوب، نیاز به تمیزکاری و روانکاری دارد. عمدتاًبرای سرعت‌های کم و دقت‌های بالا مانند ساعت استفاده می‌شود.

یاتاقان لغزشی

محور درون یک سیال می‌گردد. خیلی زیاد خیلی زیاد، محدودیت سرعت معمولاً ناشی از نشت‌بندها است. می‌توان عمر این نوع یاتاقان را بی‌نهایت دانست؛ گاهی اوقات هنگام آغاز به کار و خاموش کردن دستگاه اندکی فرسایش ایجاد می‌شود. غبار و سنگریزه می‌توانند باعث خرابی این نوع یاتاقان گردند. در استفاده پیوسته نیاز به عملیات نگهداری ندارد.

یاتاقان مغناطیسی

دو سطح توسط مغناطیس (الکترومغناطیس و یا جریان گردابی) از هم جدا نگه داشته می‌شوند. کم بی‌نهایت بی‌نهایت مصرف انرژی بالا، عدم نیاز به نگهداری.

یاتاقان خمشی

حرکت با تغییر شکل در ماده پدید می‌آید. کم خیلی زیاد خیلی زیاد یا کم، بستگی به کاربرد دارد. دامنه حرکتی محدود
در این قسمت سه نوع از یاتاقان های پر کاربرد را به طور کامل معرفی می کنیم:

یاتاقان غلتشی

یاتاقانهای غلتشی در واقع شامل دو عدد ریگ یا حلقه و یك سری ساچمه هستند كه بصورت مماس و به اندازه بین حلقه ها قرار گرفته اند ساچمه ها توسط قفسی كه از صفحات موازی برنجی پلاستیكی یا هر ماده مناسب دیگر ساخته شده اند جدا از هم نگه داشته می شوند .

یاتاقان(1)

roller bearing: 1 outer race, 2 cage, 3 roller, 4 inner race

مزاياي عمده ياتاقانهاي غلتشي :

1. هزينه اوليه كم مي باشد
2. آنها ميتوانند بدون مراقبت با پريودهاي طولاني كار كنند
3. انها معمولا نيبت به ياتاقانهاي لغزشي با وظيفه مشابه محفظه هاي كوچكتر و كم هزينه اي لازم دارند
4. بمنظور تعويض سريع مي توان از منابع متنوعي استفاده كرد
5. موجب صرفه جويي انرژي مي شوند .تعويض روانساز بدليل ضريب اصطكاك كم به دفعات بسيار كمتري نسبت به ياتاقانهاي لغزشي انجام مي شود و بيشتر ياتاقانهايغلتشي توسط روانكار داخلي با درپوش آببند تهيه شده كه براي عمر كاري انها كافي است .

معايب ياتاقانها غلتشي :

1. حلقه و تمام اجزائ چرخشي در معرض تنشهاي متناوب و سريع مي باشند كه باعث عيب ناشي از خستگي مي شود .
2. بسياري از ياتاقانهاي لغزشي هنگام منتاژ و دمنتاژ نيازمند احتياط زياد و مراقبتهاي ويژه اي هستند
3. نيازمند مراقبتهاي ويژهاي از نظر ميزان روانساز مي باشند (نه كم نه زياد )

روانكاري ياتاقانهاي غلتشي:

روانكاري نا مناسب باعث مي شود ياتاقانها خيلي سريع فرسوده شوند بطور مثال روانكاري بيش از حد مي تواند باعث كوتاه شدن عمر ياتاقان گردد.روانكاري بيش از حد سبب داغ شدن ياتاقانها مي گردد و در نتيجه ميزان اكسيد اسيون روانساز افزايش پيدا مي كند و اين پديده موجب معيوب شدن زودرس ياتاقانها مي شود .
ميايب ناشي از روغنكاري نامناسب خود را به چند روش نشان ميدهد :
1. نبود روانساز در محفظه ياتاقانها
2. وجود آب در روانسازو محفظه ياتاقانها
3. تغيير جلاي حلقه ساچمه ها
4. پريدگي بر روي شيارها و ساچمه ها
5. خراشهاي موئين بر روي حلقه ها
6. و حرارت ايجاد شده در اثر نبود روانساز
براي جلوگيري از اين موارد بسياري از كارخانه هاي سازنده روانكاري با گريس و روغن را توصيه مي كنند.

مزاياي گريس:

1. گريس ميتواند بدون محفظه خاصي ابقاء شود حتي در محورهاي عمودي
2. بعضي گريسها با پايه كلسيم مي توانند عايقي براي رطوبت باشند.
3. بعضي گريسها با پايه ليتيم مي تواند ياتاقان را از خوردگي شيمياي حفظ كنند
4. گريسهاي سنگين، پوششي در برابر مواد آلوده كننده هستند
5. گريسها نسبت به روغنها به دفعات كمتري نياز به تجديد گريسكاري دارند.

معايب گريس كاري:

1. خنك كاري موثر ياتاقانهاي كه با گريس روانكاري مي شوند مشكل است و اين پديده مانعي براي استفاده از گريس در دورهاي بالا مي باشد
2. انتخاب گرانروي گريس با توجه به استفاده ان در دماهاي متغيير قابل توجه مي باشد و در نتيجه گريسها را براي محيطهايي كه نوسانات دمايي زيادي دارند مناسب نمي باشد .
3. مشخص كردن ميزان واقعي گريس براي ياتاقانها بسيار مشكل است و باعث روانكاري زياد يا كم ياتاقانها مي گردد.

علل خرابی یاتاقان های غلتشی:

یاتاقان(1)

عمریک یاتاقان غلتشی به کل تعداد سیکل های تنش و بار هایی که به اجزای غلتشی وغلتک های یاتاقان وارد می شود بستگی دارد.روش استاندارد شده محاسبه تنش های دینامیکی یاتافان بر پایه ویژگی خستگی مواد تشکیل دهنده یاتاقان که با عث خرابی در یاتا قان میشود،می باشد. خستگی معمولی با پوست پوست شدن وورق ورق شدن در سطح یاتاقان آشکار خواهدشد.

علل خرابي ياتاقان

1-خرابي ناشي از جازدن
خرابي محلي در شيار هاي ياتاقان ناشي از عيب جازدن ياتاقان مي باشد.اين خرابي براي نمونه زماني رخ مي دهد كه رينگ داخلي ياتاقان غلتشي استوانه اي به خوبي در رينگ خارجي آن حا زده نشود و يا نيروي جا زدن ياتاقان در وسط اجزاي ياتاقان وارد شود.
حوزه بار رينگ ياتاقان، ناشي از بارهاي خارجي اعمال شده وشرايط گردش ياتاقان است كه اين حوزه با كدر شدن شيار هاي يا تا قان مشخض ميشود.
شيار هاي غير عادي روي يا تاقان،ناشي ازپيشبار مخربي است كه از جا زدن خيلي محكم يا تاقان ويا تنظيم غير دقيق يا تاقان روي محور ،مي باشد.
2-آلودگي
ذرات خارجي كه روي سطح يا تاقان قرار مي گيرند موجب خستگي زودرس در ياتاقان مي شوند.ذرات خارجي كه داراي خاصيت سايندگي هستند خرابي ياتاقان را تسريع مي بخشند وباعث خشن شدن سطوح و كند شدن ياتاقان مي شوند.سايش زياد موجب لقي بيش از اندازه در ياتاقان مي شود.
آلودگي ها:
1-قطعات آلوده
2-گرد وخاك
3-درز گيري نا كافي
4-روانساز هاي آلوده
5-خرده فلز هاي قطعات ديگر كه همراه روانساز ها به ياتاقان منتقل ميشود.
3-خوردگي
خوردگي در ياتاقان هاي غلتشي ممكن است به شكل هاي مختلف وبه دلايل گوناگون رخ دهد. خراب
ناشي از خوردگي با سر وصداياتاقان هنگام كاركردن آشكار مي شود.زنگ زدگي حاصل از خوردگي
توسط اجزاي ياتاقان ساييده مي شوند وباعث سايش سطح ياتاقان مي شود.

عوامل خوردگي:

1-آببندي نا كافي در برابر رطوبت و بخا ر آب
2- روانساز هايي كه حاوي اسيد مي باشند
3-محيط نامناسب انبار نگهداري ياتاقان ها
سايش ساچمه ها با شيار ياتاقان با خراش هايي در سطح غلتك يا تا قان ظا هر مي شود. اين خراش ها در مقايسه با دندانه شدن اجزاي ياتاقان در اثر نصب نا مناسب داراي لبه هاي برآمده نيستند
سايش ميان ساچمه هاو شيار ياتاقان در اثر ارتعاشات در سطح هايي از يا تاقان كه ساكن هستند باعث ساييدگي شديد مي شوند.چنين خرابي در ماشين هايي كه در حال سكون در معرض ارتعاشات هستند به وجو د خواهدآمد كه راه بر طرف كردن آن ايجاد لبه هاي مناسب در ياتاقان ويااستفاده از ابزار مناسبي براي محافظت يا تاقان در هنگام دوران مي باشد.
خوردگي كه سطح ياتاقان را از ميان مي برددر سطوحي رخ مي دهد كه انطباق آن ها با ساير اجزاء به صورت آزاد مي باشد.حركت هاي ريزي كه در چنين سطوحي رخ مي دهد با عث سايش زيادي مي شود كه حركت يا تا قان را كند كرده وبه سطح محور آسيب مي رساند. را ه حل بر طرف كردن اين مشكل استفاده از انطباق محكم ميان اين سطوح مي باشد.
4- عبور جريان الكتريسيته
عبور مداوم جريان الكتريسيته از ياتاقان باعث ايجاد خراش هاي قهوه اي رنگ موازي با محور در تمام محيط غلتك و ساير اجزاي غلتشي ياتاقان مي شود.
5-روانسازي ناقص
روانسازي ناقص در اثر تامين نا كافي روانساز ويا استفاده از روانسازهاي نا مرغوب ايجاد مي شود.
اگر لايه روغن كافي ميان سطوح تامين نشودكه حركت لغزشي وسايش به وجود خواهد آمدكه علت تشكيل حفره هاي ريز و پوست پوست شدن سطح در غلتك هاي ياتا قان مي باشد در مواردي كه عمل روانسازي بيش از اندازه انجام مي شود ،روانساز به دليل حركات شديد ياتاقان گرم شده وخاصيت خودرا از دست مي دهند وبا عث خرابي شديد در يا تاقان مي شوند .از نگهداشتن روانساز ها در ياتاقان به خصوص در سر عت هاي بالا بپر هيزيد.

علائم علت ها مثال

حركت نا موزون
خراب شدن رينگ ها و ساچمه ها
آلودگي
لقي بيش از حد لنگ زدن چرخ در وسايل نقليه
افزايش ارتعاشات در فن ها
ارتعاشات درميل لنگ در موتور هاي احتراقي
كاهش دقت
سايش در اثر آلودگي يا روغنكاري نا كافي
خراب شدن رينگ ها و ساچمه ها
تكان هاي شديد آسياب ها
سر وصدا با فركانس زياد هنگام كار كردن لقي مجاز نا كافي
سروصدا ياتاقان ها در گير بكس موتورهاي الكتريكي
سر وصدا نا منظم لقي بيش از حد
آلودگي
روغنكاري نا كافي
تغييرات منظم در سر وصدا تغيير لقي به علت تغيير دما
خرابي غلتك ها
منابع
http://fa.wikipedia.org
http://manufacture.blogfa.com
http://www.daneshema.com
http://meinformation.blogfa.com
http://forum.gigapars.com

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط
موارد بیشتر برای شما
حکمت | نفس اژدرهاست او کی مرده است؟ / استاد توکلی
music_note
حکمت | نفس اژدرهاست او کی مرده است؟ / استاد توکلی
هدف از نظارت ارتقای کارآمدی دولت است
play_arrow
هدف از نظارت ارتقای کارآمدی دولت است
مجلس می‌تواند هم در برطرف کردن و هم در خنثی کردن تحریم‌ها نقش آفرین باشد
play_arrow
مجلس می‌تواند هم در برطرف کردن و هم در خنثی کردن تحریم‌ها نقش آفرین باشد
مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیای اسلام است
play_arrow
مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیای اسلام است
اشاره رهبر انقلاب همراه با مزاح به حضور رئیس جمهور منتخب در دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم
play_arrow
اشاره رهبر انقلاب همراه با مزاح به حضور رئیس جمهور منتخب در دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم
یک نمونه خوب از حضور مجلس قانون اقدام راهبردی است
play_arrow
یک نمونه خوب از حضور مجلس قانون اقدام راهبردی است
توصیه مهم رهبر انقلاب به رئیس جمهور منتخب و مجلس درباره انتخاب اعضای دولت جدید
play_arrow
توصیه مهم رهبر انقلاب به رئیس جمهور منتخب و مجلس درباره انتخاب اعضای دولت جدید
تلاوت قرآن کریم در ابتدای دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دوازدهم
play_arrow
تلاوت قرآن کریم در ابتدای دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دوازدهم
باید امنیت روانی مردم حفظ شود
play_arrow
باید امنیت روانی مردم حفظ شود
در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود
play_arrow
در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود
تعامل سازنده مجلس با دولت جدید
play_arrow
تعامل سازنده مجلس با دولت جدید
مجلس صرفاً یک نهاد پرسشگر نیست بلکه یک نهاد پاسخگو هم هست
play_arrow
مجلس صرفاً یک نهاد پرسشگر نیست بلکه یک نهاد پاسخگو هم هست
ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی و آغاز دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم
play_arrow
ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی و آغاز دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم
شرح واژه هایی از زیارت نامه حضرت زینب سلام الله علیها
شرح واژه هایی از زیارت نامه حضرت زینب سلام الله علیها
نحوه خواندن نماز روز شنبه
نحوه خواندن نماز روز شنبه