0
ویژه نامه ها

چگونه آب و هوا بر روی شکل بینی اثر می گذارد

تحقیقات جدید آگاهی ما در مورد نحوه ی اثرگذاری آب و هوا بر روی بینی انسان ها را تغییر داده است. در حالی که بیشتر تصور می شود بینی ما وظیفه ی بو کردن را دارد، این بخش همچنین وظیفه ی گردش هوا در داخل بدن را نیز بر عهده دارد. در زمان دم، بینی ما هوا را گرم کرده و موجب گردش آن می شود. در واقع بینی موجب آماده شدن هوا به منظور تبادل اکسیژن و کربن دی اکسید در ریه ها، می شود. اگر هوا بیش از حد خشک باشد، بینی این هوا را مرطوب می کند. در حقیقت این فرایند موجب جلوگیری از خشک شدن بافت تنفسی می شود. در حقیقت خشک شدن این بافت، شروع ایجاد عفونت های مختلف در این بخش هاست.
چگونه آب و هوا بر روی شکل بینی اثر می گذارد

بینی موجب آماده شدن هوا به منظور تبادل اکسیژن و کربن دی اکسید در ریه ها، می شود.
 

چکیده
تحقیقات جدید آگاهی ما در مورد نحوه ی اثرگذاری آب و هوا بر روی بینی انسان ها را تغییر داده است. در حالی که بیشتر تصور می شود بینی ما وظیفه ی بو کردن را دارد، این بخش همچنین وظیفه ی گردش هوا در داخل بدن را نیز بر عهده دارد. در زمان دم، بینی ما هوا را گرم کرده و موجب گردش آن می شود. در واقع بینی موجب آماده شدن هوا به منظور تبادل اکسیژن و کربن دی اکسید در ریه ها، می شود. اگر هوا بیش از حد خشک باشد، بینی این هوا را مرطوب می کند. در حقیقت این فرایند موجب جلوگیری از خشک شدن بافت تنفسی می شود. در حقیقت خشک شدن این بافت، شروع ایجاد عفونت های مختلف در این بخش هاست.


تعداد کلمات: 1186 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه

چگونه آب و هوا بر روی شکل بینی اثر می گذارد

نویسنده: امیلی دی مارکو
مترجم: حبیب الله علیخانی


چگونه آب و هوا بر روی شکل بینی اثر می گذارد

تحقیق های اخیر پیشنهاد می دهد که به دلیل اینکه افراد نیازمند تنظیم دما و رطوبت هوای وارد شده به بدن خود هستند، بینی در آب و هواهای گرم تر و سردتر، شکل متفاوتی به خود می گیرد. امروزه، مطالعه های جدید نشان می دهد که چگونه آب و هوا موجب می شود تا بینی شما شکل بگیرد.
در تحقیقی که در مجله ی مرد شناسی فیزیکی آمریکا (American Journal of Physical Anthropology) به چاپ رسیده است، این مسئله نشان داده شده است که آگاهی یافتن بهتر از تغییر صورت انسان و چرایی ایجاد ویژگی ها و عوارض مختلف بر روی صورت، ممکن است در نژادهای مختلف، متفاوت باشد.

ناتان هالتون (Nathan Holton) یک انسان شناس بیولوژیکی در دانشگاه ایووا ( University of Iowa) می گوید: "این مهم است که بتوان اثر تغییرات آب و هوا بر روی ویژگی های انسانی مشخص شود".
مطالعه های قدیمی بر روی رابطه میان آب و هوا و شکل بینی به طور نمونه وار، رطوبت نسبی، نسبت میزان بخار آب موجود در هوا نسبت به میزان بخار آبی که هوا می تواند تحمل کند و همچنین دما، را اندازه گیری کرده اند. به عنوان یک نتیجه باید گفت که آنها تمایل دارند تا جمعیت ها را به 4 آب و هوای مختلف تقسیم بندی کنند: آب و هوای سرد و تر، سرد و خشک، گرم و تر، گرم و خشک.

به هر حال، مطالعه ی جدید نشان داده است که رطوبت مطلق که در واقع یک معیار از میزان رطوبت آبی است که واقعا در هوا وجود دارد، در زمانی که در مورد شکل بینی صحبت می شود، اثر بیشتری دارد.

برای آگاهی یافتن از این مسئله، زمستان نیو اینگلند در نظر گرفته شده است. اگر چه یک روز سرد می تواند دارای رطوبت قابل توجهی باشد، این شرایط اغلب به عنوان شرایط مرطوب در نظر گرفته نمی شود. این مسئله به خاطر این موضوع است که در دماهای پایین، هوا نمی تواند مقادیر زیادی از رطوبت را نگه دارد. این مسئله را اسکات مادوکس (Scott Maddux)، سرپرست این مطالعه و انسان شناس بیولوژیک دانشگاه تگزاس شمالی می گوید.

بنابراین، اگر یک کیلوگرم از هوای سرد بتواند دو گرم آب  را در خود نگهداری کند و این هوا دارای 90 % رطوبت نسبی باشد، میزان کل رطوبت تنفس شده از هوا هنوز هم از دو گرم کمتر است. مادوکس می گوید: "این میزان از رطوبت بسیار ناچیز است".چیزی که اکثر انسان شناسان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که افرادی که در بخش های گرم و مرطوب زندگی می کنند (مانند آب و هوای اطراف استوا)، فشار انتخابی قابل توجهی را در بینی خود تجربه نمی کنند. این مسئله به این دلیل است که هوا در واقع به صورت گرم  و با رطوبت کافی وارد بینی آنها می شود و نیازی به تعدیل سازی ندارد. تنها زمانی که شما از استوا دور شوید، فشار افزایش می یابد و بینی نیاز به اصلاح هوا دارد.
ظرفیت حفظ آب در هوای سرد، به معنای است که جمعیت هایی که در بخش های سرد و خشک و سرد و تر زندگی می کنند، حرارت و میزان رطوبت مشابهی را دریافت می کنند. تمایز میان دو آب و هوا نشاندهنده ی اشتباه در نتایج بدست آمده تا پیش از این مطالعه است.

در گذشته، انسان شناسان پیشنهاد می دادند که بینی های نوک تیز اروپایی ها در حقیقت به دلیل سرما و خشکی این ناحیه ایجاد می شود. این شکل تیز در بینی اروپایی ها، موجب افزایش تماس هوا با غشای مخاطی و رگ های خونی داخل بینی می شود. در حقیقت، تبادل حرارت و رطوبت در واقع در این بخش ها اتفاق می افتد.

چیزی که اکثر انسان شناسان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که افرادی که در بخش های گرم و مرطوب زندگی می کنند (مانند آب و هوای اطراف استوا)، فشار انتخابی قابل توجهی را در بینی خود تجربه نمی کنند. این مسئله به این دلیل است که هوا در واقع به صورت گرم  و با رطوبت کافی وارد بینی آنها می شود و نیازی به تعدیل سازی ندارد. تنها زمانی که شما از استوا دور شوید، فشار افزایش می یابد و بینی نیاز به اصلاح هوا دارد.

اما مادوکس می گوید: "ما در واقع فکر می کنیم که این مسئله صحت دارد. ما فکر می کنیم که فشار به طور جزئی بر روی شکل بینی مؤثر است".
نتایج آنها از این ایده حمایت می کند که در آب و هوای گرم و تر که قابلیت بدن ما برای گرم شدن از طریق تفنس کاهش می یابد، بینی می تواند نسبت به فشار واکنش دهد و در طی زمان، بینی شکل پهن تری پیدا می کند. این مسئله موجب اتلاف حرارتی بیشتری از بینی می شود و بدین  صورت بینی خنک تر می شود.
انسان شناسان هنوز هم در حال کار بر روی اثبات این رابطه می باشند.

 

بیشنر بخوانید: سرد بودن تمام وقت دست و پا


این مسئله تا حد زیادی به خاطر این موضوع است که شکل بینی به صورت نمونه وار بر اساس اسکلت خارجی و حتی بخش گوشتی بینی، طبقه بندی می شود که علت این مسئله، سهولت اندازه گیری می باشد. اما بیشتر حرارت دهی و مرطوب سازی بینی در بخش داخلی بینی اتفاق می افتد که در حقیقت به آن حفره ی توی دماغ نامیده می شود. محققین هنوز هم میزان ارتباط این بخش های داخلی و خارجی را درک نکرده اند.

مادوکس می گودی: "با در نظر گرفتن این ارتباط و انجام سی تی اسکن از جمجمه ی انسان ها، مرحله ی بعدی انجام می شود. در واقع چیزی که ما در واقع باید انتظار داشته باشیم، این است که بین شکل بینی و آب و هوا، ارتباط وجود دارد".

محققین داده های آب و هوایی مربوط به سال های 1901 تا 2013 را برای ایجاد یک نقشه ی جهانی از متوسط دمای سالانه، رطوبت نسبی و رطوبت مطلق، استفاده کرده اند. برای بررسی های دیگر و پیدا کردن اثر این فاکتورها بر روی شکل بینی، آنها از داده هایی استفاده کردند که در سال 1923 و از بیش از 15000 نفر در جهان، جمع آوری شده است.
البته محیط زیست تنها فاکتوری نیست که بر ممکن است بر روی شکل بینی در محیط های مختلف، مؤثر باشد. یک مطالعه در انجمن طبیعت نشان می دهد که 5 ژن بر روی شکل بینی و شکل چانه، مؤثرند. فهم ژنتیک مربوط به رشد بینی بسیار مهم است. در واقع باید فهمیده شود که چگونه محیط بر روی تغییرات ژنتیکی مؤثر است.

با انجام این کار، مرحله ی جدیدی برای حل معماری بینی، برداشته می شود.
هالتون می گوید: "بخش بزرگی از صورت هر فردی، بینی اوست. در واقع بینی بخش مرکزی جمجمه است و بنابراین، آگاهی از نحوه ی تشکیل و رشد آن، به ما در مورد اثر آن بر سایر بخش های صورت، آگاهی می دهد".

 

منبع
https://www.insidescience.org
استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع راسخون، بلامانع می باشد.


 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آموزش انواع مختلف اسنک
آموزش انواع مختلف اسنک

آموزش انواع مختلف اسنک

آموزش تهیه انواع نوشیدنی تابستانی
آموزش تهیه انواع نوشیدنی تابستانی

آموزش تهیه انواع نوشیدنی تابستانی

دستور تهیه چند نوع نوشیدنی خنک
دستور تهیه چند نوع نوشیدنی خنک

دستور تهیه چند نوع نوشیدنی خنک

آموزش مرحله به مرحله سه نوع اسنک
آموزش مرحله به مرحله سه نوع اسنک

آموزش مرحله به مرحله سه نوع اسنک

طرز تهیه چند مدل نوشیدنی خنک
طرز تهیه چند مدل نوشیدنی خنک

طرز تهیه چند مدل نوشیدنی خنک

دستور تهیه 8 مدل دمنوش
دستور تهیه 8 مدل دمنوش

دستور تهیه 8 مدل دمنوش

امام خمینی (رحمه الله) و مدیریت نرم امنیت ملی
امام خمینی (رحمه الله) و مدیریت نرم امنیت ملی

امام خمینی (رحمه الله) و مدیریت نرم امنیت ملی

پند | هر چه کنی به خود کنی
پند | هر چه کنی به خود کنی

پند | هر چه کنی به خود کنی

حکمت (نسخه اینستاگرام) | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان
حکمت (نسخه اینستاگرام) | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

حکمت (نسخه اینستاگرام) | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

چالش ساسی مانکن ها در فضای مجازی
چالش ساسی مانکن ها در فضای مجازی

چالش ساسی مانکن ها در فضای مجازی

حکمت | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان
حکمت | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

حکمت | ندیده عاشق شدم / استاد محرابیان

زندگی به وقت احسان و نیکوکاری
زندگی به وقت احسان و نیکوکاری

زندگی به وقت احسان و نیکوکاری

انواع دمنوش خوشمزه و مقوی
انواع دمنوش خوشمزه و مقوی

انواع دمنوش خوشمزه و مقوی

آشنایی با درست کردن انواع اسنک
آشنایی با درست کردن انواع اسنک

آشنایی با درست کردن انواع اسنک

دستور تهیه 7 مدل دمنوش
دستور تهیه 7 مدل دمنوش

دستور تهیه 7 مدل دمنوش

آشنایی با دستور تهیه اسنک به سه روش
آشنایی با دستور تهیه اسنک به سه روش

آشنایی با دستور تهیه اسنک به سه روش

طرز تهیه سه مدل اسنک بسیار خوشمزه
طرز تهیه سه مدل اسنک بسیار خوشمزه

طرز تهیه سه مدل اسنک بسیار خوشمزه

نحوه درست کردن انواع دمنوش
نحوه درست کردن انواع دمنوش

نحوه درست کردن انواع دمنوش

بسته تحلیلی خبری (چهارشنبه 13 اسفند99)
بسته تحلیلی خبری (چهارشنبه 13 اسفند99)

بسته تحلیلی خبری (چهارشنبه 13 اسفند99)

آموزش چند مدل فینگر فود با طعم و عطری بی نظیر
آموزش چند مدل فینگر فود با طعم و عطری بی نظیر

آموزش چند مدل فینگر فود با طعم و عطری بی نظیر

احسان و نیکوکاری در فضای سایبری
احسان و نیکوکاری در فضای سایبری

احسان و نیکوکاری در فضای سایبری