0
ویژه نامه ها

مزایای خوش بینی

خوش‌بین‌ها تمایل کمتری به استرس نسبت به بدبین‌ها و واقع‌گرایان دارند. از آن‌جایی که آن‌ها به خود و توانایی‌های خود اعتقاد دارند، انتظار دارند که اتفاقات خوب رخ دهد. فرد خوش‌بین با چنین نگرشی در تلاش است که دنیا را به صورت بهتری ببیند و مرز بین خوش‌بینی و واقع‌گرایی بیش‌ از حد را باید حفظ کنند. با استفاده از یک تمرین به نام " بازسازی شناخت " می‌توانید به خود و دیگران کمک کنید تا بیشتر خوش‌بین باشند. این مقاله را بخوانید، البته خوش‌بینانه بخوانید.
مزایای خوش بینی
مثبت اندیشی می‌تواند مدیریت استرس، بهره‌وری و سلامت شما را بهبود بخشد
 
چکیده
خوش‌بین‌ها تمایل کمتری به استرس نسبت به بدبین‌ها و واقع‌گرایان دارند. از آن‌جایی که آن‌ها به خود و توانایی‌های خود اعتقاد دارند، انتظار دارند که اتفاقات خوب رخ دهد. فرد خوش‌بین با چنین نگرشی در تلاش است که دنیا را به صورت بهتری ببیند و مرز بین خوش‌بینی و واقع‌گرایی بیش‌ از حد را باید حفظ کنند. با استفاده از یک تمرین به نام " بازسازی شناخت " می‌توانید به خود و دیگران کمک کنید تا بیشتر خوش‌بین باشند. این مقاله را بخوانید، البته خوش‌بینانه بخوانید.

تعداد کلمات : 1232 / تخمین زمان مطالعه : 6 دقیقه
 
 سیب
 
نویسنده: Elizabeth scott, June, 01, 2017
مترجم: محمد براتی
 

قابل درک است اگر شما خوش‌بین هستید برای اینده‌تان خوب است. رویدادهای مثبت اعتقاد به خودتان را تایید می‌کند، باعث توانایی شما برای انجام کارهای خوب در حال حاضر و در آینده و سلامت زندگی می‌شود. خوشبختانه بدبین‌ها و واقع گرایان این الگوهای تفکر را می‌توانند تا حدودی بیاموزند (هرچند ما تمایل به الگوهای ذهنی داریم) با استفاده از یک تمرین به نام " بازسازی شناخت " می‌توانید به خود و دیگران کمک کنید تا بیشتر خوش‌بین باشند با به چالش کشیدن تفکرات منفی و تفکر محدود و جایگزین کردن آن‌ها با الگوهای فکری خوش‌بینانه تر.  

معنی این چیست؟
 
بدبین‌ها به شیوه‌ای متفاوت فکر می‌کنند. آن‌ها بر این باور هستند که رویدادهای منفی ناشی از خود آن‌هاست (داخلی). این‌ها معتقدند که یک اشتباه به این معنی است ادامه خواهد داشت (پایدار) و اشتباه کردن در دیگر قسمت‌های زندگی اجتناب ناپذیر است (سراسر)، چرا که علت این اشتباهات را خودشان می‌دانند. آن‌ها رویدادهای مثبت را به عنوان اتفاقی که توسط عوامل خارجی کنترل می‌شود می‌بینند (خارجی) و می‌پندارند که دیگر اتفاق نخواهد افتاد (ناپایدار). یک فرد بدبین پیشرفت کردن را یک خوش شانسی می‌بیند که احتمالا دوباره اتفاق نخواهد افتاد. احتمالا در حال گذر کردن از پیشرفتی که بدست ‌آورده‌اند هستند زیرا فکر می‌کنند به اندازه کافی ماهر نیستند بنابراین انتظار می‌رود که از آن عبور کنند.

بدبینی:

 
به عنوان مثال اگر یک فردی که خوش‌بین است پیشرفت کند او احتمالا به این باور خواهد رسید که کارش خوب بوده و در آینده از مزایای بیشتری برخوردار خواهد شد. اگر او از ارتقا گرفتن جاماند احتمالا به این دلیل است که در ماه آخر شرایط نامناسبی داشته و در آینده بهتر خواهد شد.

خوش‌بین‌ها رویدادهای مثبت را به دلیل داشتن آن‌ها (داخلی) توضیح می‌دهند. آنان همچنین این رویدادها را به عنوان شاهدی می‌بینند که چیزهای مثبت بیشتری در آینده (پایدار)  و در زندگی خود(سراسر)، اتفاق خواهند افتاد. برعکس آن‌ها حوادث منفی را به عنوان یک اشتباه نمی‌بینند (خارجی). آن‌ها همچنین این حوادث را به عنوان یک اتفاقی می‌بینند که هیچ ارتباطی با دیگر قسمت‌های زندگی (جداشده) یا رویدادهای آینده (موضعی) ندارند.

خوش‌بینی:

واقع گرایان  همه چیز را نسبتا واضح می‌بینند، اما اکثر ما واقع گرا نیستیم. بیشتر ما تا حدودی رویدادهای زندگی خود را خوش‌بینانه یا بدبینانه توصیف می‌کنیم.
آیا احساس می‌کنید حوادث ناشی از خود شماست یا به دلیل عوامل خارجی است؟داخلی در مقابل خارجی:
یک وضعیت فقط انعکاسی از بخشی از زندگی شماست، یا به عنوان کل زندگی شماست؟سراسر در مقابل قسمتی:
آیا زمان می‌تواند چیزها را تغییر دهد، یا انجام کارها بدون توجه به زمان باقی می‌ماند؟پایدار در مقابل ناپایدار:
سبک روشنگری اشاره به نحوه توضیح وقایع زندگی افراد است. سه شکل وجود دارد که مردم چگونه می‌توانند وضعیت را توضیح دهند. این می‌تواند بر آن‌هایی که خوش‌بین یا بدبین هستند تاثیر بگذارد:
"سبک روشنگری" توضیح داده است:خوش‌بین‌ها رویدادهای مثبت را به دلیل داشتن آن‌ها (داخلی) توضیح می‌دهند. آنان همچنین این رویدادها را به عنوان شاهدی می‌بینند که چیزهای مثبت بیشتری در آینده (پایدار)  و در زندگی خود(سراسر)، اتفاق خواهند افتاد. برعکس آن‌ها حوادث منفی را به عنوان یک اشتباه نمی‌بینند (خارجی). آن‌ها همچنین این حوادث را به عنوان یک اتفاقی می‌بینند که هیچ ارتباطی با دیگر قسمت‌های زندگی (جداشده) یا رویدادهای آینده (موضعی) ندارند.
 
خوش‌بین‌ها نیز تمایل کمتری به استرس نسبت به بدبین‌ها و واقع‌گرایان دارند. از آن‌جایی که آن‌ها به خود وتوانایی‌های خود اعتقاد دارند، انتظار دارند که اتفاقات خوب رخ دهد. آن‌ها حوادث منفی را به عنوان ضعف‌های جزئی به راحتی بر طرف می‌کنند و حوادث مثبت را به عنوان شواهدی از چیزهای خوب دیگر می‌بینند. با اعتقاد به خودشان ریسک بیشتری می‌کنند و رویدادهای مثبت بیشتری را در زندگی خود ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌دهد که خوش‌بین‌ها با مدیریت استرس، از رویکردی که سبب کاهش و یا حذف استرس و عواقب روانی آن‌ها می‌شود، حمایت می‌کنند. خوش‌بین‌ها خیلی سخت روی مدیریت استرس خود کار می‌کنند. بنابراین آن‌ها کمتر دچار استرس می‌شوند.

استرس کمتر:

در یک مطالعه روی گذشته 34 بازیکن سالم بیس بال که در بین سال‌های 1900تا 1950 بازی می‌کردند خوش‌بین‌ها طولانی‌تر زندگی کرده‌اند. مطالعات دیگر نشان داده‌اند که بیماران خوش‌بین مبتلا به سرطان  با نتایج سلامت بیشتری نسبت به بیماران بدبین و ناامید داشته‌اند.

افزایش طول عمر:

در مطالعه بیماران مبتلا به افسردگی بالینی، کشف شد که 12 هفته شناخت درمانی (که شامل فرآیندهای تفکر فردی است) بهتر از داروها کار می‌کرد، زیرا این تغییرات دوام طولانی‌تری نسبت به اصلاح موقتی داشت. بیمارانی که آموزش خوش‌بین بودن را دریافت کرده بودند توانایی موثری در پیشگیری از شکست‌های بعدی داشتند.

سلامت روان:

خوش‌بین‌ها به راحتی بدبین‌ها تسلیم نمی‌شوند و احتمالا به این دلیل است که آن‌ها به موفقیت دست می‌یابند. برخی از بازرگانان خوش‌بین ورشکسته شده‌اند حتی چندین بار اما قادر به ادامه دادن بودند.

ماندگاری:

سلیگمن سبک روشنگری تیم‌های ورزشی را تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که در تیم‌ها خوش‌بین‌ها همکاری مثبت بیشتری ایجاد کرده و بهتر از بدبین‌ها عمل می‌کنند. مطالعات دیگری نشان داد که شناگران بدبین که اعتقاد داشتند که از آنچه انجام می‌دهند بدتر هستند، مستعد عملکرد ضعیف‌تر در آینده بودند. شناگران خوش‌بین این آسیب پذیری را ندارند.
 

بیشتر بخوانید : خوشبینی و بدبینی


دستاوردهای بزرگ:

در مطالعه روی 99 دنشجوی دانشگاه هاروارد، کسانی که در سن 25 سالگی خوش‌بین بودند به طور قابل توجهی در سن 45 تا 60 سالگی نسبت به کسانی که بدبین بودند سالم‌تر بودند. مطالعات دیگر روی بدبین‌ها توضیح می‌دهد که با میزان بالاتری از بیماری‌های عفونی، ضعف سلامتی و مرگ و میر روبه رو شده‌اند.

سالم‌تر بودن:

مزایای خوش‌بینی:

 
محققانی مانند مارتین سلیگمن سال‌ها به مطالعه خوش‌بین‌ها و بدبین‌ها پرداخته‌اند و دریافتند که دیدگاه خوش‌بین مزایای خاصی دارد.
سختی‌ها توسط خوش‌بینان به عنوان "یادگیری تجربیات " دیده می‌شوند، وحتی روزهای سخت همیشه وعده‌ای برای آن‌ها دارد که فردا احتمالا بهتر خواهد بود. اگر شما همیشه جنبه روشن چیزی را ببینید، ممکن است احساس کنید که در زندگی خود از رویدادهای بیشتری نسبت به دیگران برخوردار هستید، خود را کمتر تحت تاثیر قرار داده و حتی از مزایای سلامتی بیشتری برخوردار می‌شوید.

آیا شما یکی از افرادی هستید که خوشبین هستید؟
 آیا کسی را که همیشه یک لبخند و یک فکر مثبت داشته باشد را می‌شناسید؟

خوش‌بینی نگرشی مثبت به پیرامون جهان است و فرد خوش‌بین با چنین نگرشی در تلاش است که دنیا را به صورت بهتری ببیند. افراد خوش بین می‌دانند که جهان کامل و ایده‌آل نیست و هیچ کس نمی‌تواند همه صفات خوب و عالی را دارا باشد اما آن‌ها در تلاش هستند که بخش‌های مثبت قضایا را ببینند و امیدوار باشند که جهان به سمت خوبی و خیر حرکت کند. خوش‌بین‌ها نگاه مثبتی به زندگی دارند در حالی که باور دارند که تمامی حوادث و رویدادها و همه مردم به طور کلی خوب هستند به همین دلیل آن‌ها هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت کارکرد بهتری دارند. اگر چیزی به خوبی پیش نرود زندگی را رها نمی‌کنند و منتظر می‌مانند تا بهترین نتیجه را به دست آورند. در مقابل بدبین‌ها تمایل دارند که زندگی را با نگاهی منفی ببینند و اگر چیز بدی اتفاق بیفتد آن‌ها می‌ترسند که به زودی ورق برگردد و اوضاع بدتر از آن چیزی شود که فکرش را می‌کردند.

 

برگرفته از سایت: https://www.verywellmind.com

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
دستور تهیه انواع دسر شیر
دستور تهیه انواع دسر شیر

دستور تهیه انواع دسر شیر

تنگی کانال نخاعی چیست و چگونه درمان میشود؟
تنگی کانال نخاعی چیست و چگونه درمان میشود؟

تنگی کانال نخاعی چیست و چگونه درمان میشود؟

آموزش درست کردن چند مدل دسر شیر
آموزش درست کردن چند مدل دسر شیر

آموزش درست کردن چند مدل دسر شیر

هرآنچه که باید راجع به سنکوپ بدانیم
هرآنچه که باید راجع به سنکوپ بدانیم

هرآنچه که باید راجع به سنکوپ بدانیم

دستور تهیه چند مدل دسر شیر
دستور تهیه چند مدل دسر شیر

دستور تهیه چند مدل دسر شیر

آشنایی با انواع صرع میوکلونیک و درمان آن
آشنایی با انواع صرع میوکلونیک و درمان آن

آشنایی با انواع صرع میوکلونیک و درمان آن

همه جیز راجع به نقص خفیف شناختی یا MCI
همه جیز راجع به نقص خفیف شناختی یا MCI

همه جیز راجع به نقص خفیف شناختی یا MCI

آشنایی با طرز تهیه انواع دسر شیر
آشنایی با طرز تهیه انواع دسر شیر

آشنایی با طرز تهیه انواع دسر شیر

طرز تهیه چهار مدل دسر شیر
طرز تهیه چهار مدل دسر شیر

طرز تهیه چهار مدل دسر شیر

علل و عوامل اسهال و راه های پیشگیری، تشخیص و درمان آن
علل و عوامل اسهال و راه های پیشگیری، تشخیص و درمان آن

علل و عوامل اسهال و راه های پیشگیری، تشخیص و درمان آن

دستور تهیه انواع دسر با نسکافه
دستور تهیه انواع دسر با نسکافه

دستور تهیه انواع دسر با نسکافه

آموزش تهیه چند مدل دسر نسکافه ای
آموزش تهیه چند مدل دسر نسکافه ای

آموزش تهیه چند مدل دسر نسکافه ای

دستور پخت سه نوع غذای رژیمی
دستور پخت سه نوع غذای رژیمی

دستور پخت سه نوع غذای رژیمی

طرز تهیه چند غذای رژیمی بدون گوشت
طرز تهیه چند غذای رژیمی بدون گوشت

طرز تهیه چند غذای رژیمی بدون گوشت

طرز تهیه انواع غذای رژیمی
طرز تهیه انواع غذای رژیمی

طرز تهیه انواع غذای رژیمی

دستور پخت چند غذای رژیمی خاص و خوشمزه
دستور پخت چند غذای رژیمی خاص و خوشمزه

دستور پخت چند غذای رژیمی خاص و خوشمزه

طرز تهیه چند نوع غذای رژیمی ساده
طرز تهیه چند نوع غذای رژیمی ساده

طرز تهیه چند نوع غذای رژیمی ساده

طرز تهیه چهار نوع ساندویچ سبزیجات رژیمی
طرز تهیه چهار نوع ساندویچ سبزیجات رژیمی

طرز تهیه چهار نوع ساندویچ سبزیجات رژیمی

آموزش سه نوع ساندویچ سبزیجات خوشمزه
آموزش سه نوع ساندویچ سبزیجات خوشمزه

آموزش سه نوع ساندویچ سبزیجات خوشمزه

دستور طرز تهیه چند ساندویچ رژیمی خاص و خوشمزه
دستور طرز تهیه چند ساندویچ رژیمی خاص و خوشمزه

دستور طرز تهیه چند ساندویچ رژیمی خاص و خوشمزه

دستور تهیه چند مدل ساندویچ رژیمی
دستور تهیه چند مدل ساندویچ رژیمی

دستور تهیه چند مدل ساندویچ رژیمی