ترجمه‌ی کتاب مقدس به زبان انگلیسی

در این زمان، تنها ترجمه‌ای که از کتاب مقدس به زبان انگلیسی وجود داشت، ترجمه ویکلیف بود که توسط پیروان ویکلیف، که «لولارد» نام داشتند، در انگلستان توزیع می شد. این ترجمه بر اساس ترجمه لاتینی ولگیت انجام شده بود که ترجمه چندان دقیقی نبود و تنها به صورت نسخه های خطی وجود داشت.
چهارشنبه، 10 بهمن 1397
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
ترجمه‌ی کتاب مقدس به زبان انگلیسی
اصلاح دینی در جهان انگلیسی زبان
 
چکیده:
در این زمان، تنها ترجمه‌ای که از کتاب مقدس به زبان انگلیسی وجود داشت، ترجمه ویکلیف بود که توسط پیروان ویکلیف، که «لولارد» نام داشتند، در انگلستان توزیع می شد. این ترجمه بر اساس ترجمه لاتینی ولگیت انجام شده بود که ترجمه چندان دقیقی نبود و تنها به صورت نسخه های خطی وجود داشت.
 
تعداد کلمات: 983 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه
 
ترجمه‌ی کتاب مقدس به زبان انگلیسی
نویسنده: تونی لِین  
ترجمه: روبرت آسریان

ویلیام تیندل  در دهه ۱۴۹۰ در مرز ولز چشم به جهان گشود. وی ابتدا در دانشگاه آکسفورد و سپس در کیمبریج مشغول تحصیل شد. وی سپس، معلم سر خانه سر جان والش" شد. هنگامی که وی در منزل سر جان والش ساکن بود، جهالت و ناآگاهی روحانیون منطقه ای که وی در آنجا زندگی می کرد، عمیقا او را تکان داد. وی در پاسخ به یک روحانی چنین نوشت: اگر عمرم کفاف دهد، کتاب مقدس را بیشتر از میزانی که تو با آن آشنایی داری، به برزگر جوانی که زمین را شخم می زند، خواهم شناساند.» در این جمله، تأثیر مقدمه ای را که اراسموس بر عهد جدید یونانی خود نوشته بود، می توان مشاهده کرد. پس از آن، تیندل همه زندگی خود را وقف تحقق این هدف کرد.
 
در این زمان، تنها ترجمه‌ای که از کتاب مقدس به زبان انگلیسی وجود داشت، ترجمه ویکلیف بود که توسط پیروان ویکلیف، که «لولارد» نام داشتند، در انگلستان توزیع می شد. این ترجمه بر اساس ترجمه لاتینی ولگیت انجام شده بود که ترجمه چندان دقیقی نبود و تنها به صورت نسخه های خطی وجود داشت. کلیسای انگلستان، به جهت ترس از لولاردها، از سال ۱۴۰۸ استفاده از ترجمه انگلیسی را ممنوع کرده بود. هدف تیندل این بود که به شکلی دقیق و از زبان های اصلی کتاب مقدس، یعنی عبری و یونانی، آن را به زبان انگلیسی ترجمه کند. وی امیدوار بود حمایت اسقف فاضل لندن، کوتبرت تانستال ، را به دست آورد که از دوستان اراسموس بود. اما اسقفان وقت انگلستان بیشتر نگران جلوگیری از گسترش افکار لوتر در انگلستان بودند تا تشویق مردم به مطالعه کتاب مقدس؛ در نتیجه تانستال از حمایت تیندل سر باز زد. پس از آن، تیندل از حمایت مالی گروهی از تاجران لندن برخوردار شد.

  بیشتر بخوانید :   پدران کاپادوکیایی کلیسا

تیندل دریافت که انگلستان مکانی امن برای ترجمه کتاب مقدس نیست. بنابراین، در سال ۱۵۲۴ به آلمان رفت و هرگز به انگلستان بازنگشت. در سال ۱۵۲۵، عهد جدید به زبان انگلیسی آماده چاپ شد و تیندل در شهر کولونی آن را چاپ کرد؛ اما مقام های شهر احساس خطر کرده، برای نابودی نسخ چاپ شده، به چاپخانه هجوم بردند. تیندل با برداشتن برخی از نسخ چاپ شده از کولونی گریخت و به ورمس رفت که در آنجا نخستین نسخه عهد جدید به زبان انگلیسی به شکل کامل به چاپ رسید. پس از آن، تجدیدنظرهایی در این ترجمه به عمل آمد. در سال ۱۵۳۰ ترجمه تیندل از پنج کتاب موسی (از پیدایش تا تثنیه) در آنتورپ ؛ یعنی مکانی که وی به تازگی در آنجا ساکن شده بود، منتشر شد.
 
عهد جدید ترجمه شده از سوی تیندل به انگلستان قاچاق شد. در سال ۱۵۲۶ تانستال علیه آن شروع به موعظه کرد و نسخه های آن را در آتش سوزانید. یک سال پس از آن، اسقف اعظم کانتربوری، وارهام ۳، تعداد زیادی از نسخ چاپ شده را خرید و بدین سان عملا از نظر مالی، امکان چاپ بعدی ترجمه انگلیسی را فراهم ساخت! ترجمه تیندل تأثیرات عمیقی بر جهان انگلیسی زبان بر جای گذاشت و او را به حق، می توان شایسته عنوان «پدر کتاب مقدس انگلیسی» دانست. تقریبا می توان گفت که هر ترجمه انگلیسی از عهد جدید تا قرن بیستم، تنها متن تجدیدنظر شده ای از ترجمه تیندل محسوب می شود. تقریبا ۹۰ درصد واژگانی که در ترجمه کینگ جیمز و ۷۵ درصد واژگانی که در ترجمه تجدیدنظر شده کینگ جیمز به کار گرفته شده اند، واژگانی هستند که تیندل آنها را در ترجمه خود به کار برده بود.
 ویلیام تیندل  در دهه ۱۴۹۰ در مرز ولز چشم به جهان گشود. وی ابتدا در دانشگاه آکسفورد و سپس در کیمبریج مشغول تحصیل شد. وی سپس، معلم سر خانه سر جان والش" شد. هنگامی که وی در منزل سر جان والش ساکن بود، جهالت و ناآگاهی روحانیون منطقه ای که وی در آنجا زندگی می کرد، عمیقا او را تکان داد. وی در پاسخ به یک روحانی چنین نوشت: اگر عمرم کفاف دهد، کتاب مقدس را بیشتر از میزانی که تو با آن آشنایی داری، به برزگر جوانی که زمین را شخم می زند، خواهم شناساند.» در این جمله، تأثیر مقدمه ای را که اراسموس بر عهد جدید یونانی خود نوشته بود، می توان مشاهده کرد. پس از آن، تیندل همه زندگی خود را وقف تحقق این هدف کرد.
تیندل همچنین آثار دیگری نیز به نگارش در آورده که مشهورترین آنها پول شریر است. این اثر در واقع، رساله ای در مورد عادل شمردگی، تنها بر اساس ایمان است که کاملا متکی است بر آراء لوتر و برخی قسمت های آن صرفا ترجمه آثار لوتر است). دیگر اثر مشهور تیندل، اطاعت یک مسیحی نام دارد که درباره اطاعت از مقام های حکومتی است و البته در آن اشاره می شود به اینکه اگر در مواردی فرد باید بین وفاداری به حکومت و وفاداری به خدا یکی را انتخاب کند، وفادار بودن به خدا ارجح است. توماس مور شدید به او به عنوان فرمانده بدعتکاران انگلیسی» حمله کرد و تیندل نیز به وی پاسخ گفت.
 
تیندل در نظر داشت تاکل عهد عتیق را به زبان انگلیسی ترجمه کند، اما در سال ۱۵۳۵ یک فرد انگلیسی در آنتورپ به او خیانت کرد و مقام های شهر او را دستگیر کردند و یک سال بعد او را در آتش سوزاندند. گفته می شود که واپسین سخنانی که وی بر زبان آورد، این واژگان بودند: «خدایا چشمان پادشاه انگلستان را بگشا.» هنری هشتم به تشویق کرانمرا از سال ۱۵۳۵ اجازه انتشار کتاب مقدس به زبان انگلیسی را صادر کرد که در صدور این حکم تلاش های کرانمر بسیار تأثیر داشت و این واقعه را می توان مستجاب شدن دعای تیندل دانست. این امر، باعث گشت تا زمینه برای گسترش دیدگاه های پروتستان در زمان هنری هشتم مهیا شود.
 
بنابراین، ایمان، توکلی زنده و پیوسته به لطف و رحمت الهی است که ما توسط آن، خود را تسلیم خدا می سازیم و این توکل، در قلب ما چنان عمیق ریشه دوانده و جای گرفته که نمی توانیم در مورد آن تردید کنیم. چنین توکلی که به واسطه ایمان و توسط روح القدس به وجود آمده است، انسان را شادمان می سازد و مهر و الفت خدا و همه خلایق را در قلب انسان می نهد. (مقدمه ای بر رسالۀ پولس رسول به رومیان ۱۵ : 26 )
منبع:
تاریخ تفکر مسیحی، تونی لِین، ترجمه روبرت آسریان، چاپ پنجم، فروزان روز، طهران (1396)

  بیشتر بخوانید :
  چنگ روح القدس
  پدر تاریخ کلیسا
  فلسفه‌ی افلاطون برای مردم عامیارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.