0
ویژه نامه ها

بازگشت دوباره رپ و آسيب هاى آن

بسيارى از خانواده هاى ايرانى به ياد دارند كه در اوايل سال هاى دهه ۷۰ گروهى از دختران و پسران جوانى را كه با ظاهرى نامتعارف درخيابان ها و كوچه هاى شهر به خودنمايى مى پرداختند. آنها معمولاً نشان فلزى بزرگى را به گردن داشتند كه بعضى فكر مى كردند نشان كارخانه بنز است. لباس هاى گشاد و بعضاً مندرس(مثل شلوارهاى لى ساييده شده و
بازگشت دوباره رپ و آسيب هاى آن
بازگشت دوباره رپ و آسيب هاى آن
بازگشت دوباره رپ و آسيب هاى آن

نويسنده:حسين مقدم
بسيارى از خانواده هاى ايرانى به ياد دارند كه در اوايل سال هاى دهه ۷۰ گروهى از دختران و پسران جوانى را كه با ظاهرى نامتعارف درخيابان ها و كوچه هاى شهر به خودنمايى مى پرداختند.
آنها معمولاً نشان فلزى بزرگى را به گردن داشتند كه بعضى فكر مى كردند نشان كارخانه بنز است. لباس هاى گشاد و بعضاً مندرس(مثل شلوارهاى لى ساييده شده و رنگ و رورفته) و موهاى بلند و رنگ شده پسران كه در آن برهه زمانى بسيار جلب توجه مى كرد.
به فاصله كوتاهى فعالان فرهنگى و اجتماعى و مخصوصاً مربيان پرورشى مدارس به اطلاع رسانى گسترده اى در رابطه با گروه «رپ» دست زدند.
هشدارهاى پى در پى و اطلاع رسانى از ابعاد كثيف و مخرب گروه مذكور همچون همجنس بازى، واكنش شديد و حساسيت گسترده خانواده هاى ايرانى را به همراه داشت و اين سلسله اقدامات باعث شد، رپ از همان درى كه آمده بود به خارج بازگردد.
با گذشت تقريباً يك دهه شاهد آن هستيم كه براى بار ديگر اين جريان ضد هنجارى و ضد اجتماعى به وسيله موسيقى به كشور بازگشته و اين بار از «پنجره» وارد شده است.

رپ چيست؟

رپ يا فرهنگ چهار پاره«هيپ هاپ» از جمله گروه هاى اجتماعى است كه در دهه ۱۹۶۰ همزمان با شكل گيرى ساير گروه هاى انحرافى در آمريكا شكل گرفت.
اين گروه در حقيقت شكل تغيير يافته و استحاله شده مجامع خرد ضد نژادى در آمريكاى شمالى بود كه در اندك زمانى با تلاش بخش هاى فرهنگى و اجتماعى سازمان سيا به يك جريان ابتذال گرا و فحشا محور تغيير هويت داد.
در فاصله زمانى كوتاهى اين ويروس با كمك برنامه هاى موسيقى و گروه هاى مد( كه در شكل گيرى انحرافات مختلف حائز اهميت فراوانى مى باشند) به ساير كشورها على الخصوص كشورهاى شرقى تزريق شد.
اگر چه خرده فرهنگ ناچيز رپ از محتواى لازم براى تبديل شدن به يك جريان كاملاً تهى بود، اما توانست با كمك موسيقى، ابتذال، رقاصى و فحشا پيروانى را براى خود به دست آورد.
در ادامه با استفاده از مصاحبه هاى انجام شده با برخى از جوانان ايرانى كه متوجه گروه رپ شده اند به بيان برخى از ناهنجارى ها و معضلات گروه رپ خواهيم پرداخت.

ديوار نويسى

ديوار نويسان و يا ديوارنگاران گروه قابل توجهى از گروندگان به رپ مى باشند كه نقش تبليغات چى را براى اين جريان ضد اجتماعى و ناهنجار ايفا مى كنند. اين افراد با تمرين روى كاغذ و با استفاده از شابلون و اسپرى هاى رنگ، تصاوير، علائم و عبارت هاى مختلفى را روى ديوارهاى شهرهاى مختلف كشور درج مى كنند.
اين تصاوير شامل اشكال كاريكاتورگونه اى از اشخاص و اشياست كه گاه از سبك هاى مدرن نقاشى و گاه نيز از «قاعده بى قاعد گى» پيروى مى كنند.
در تمامى تصاوير مورد اشاره، خشم، نفرت، اعتراض، ويرانگرى و نوعى توحش به چشم مى خورد. برخى از آنها نيز حاوى موارد غيراخلاقى است.
عبارت هاى درج شده نيز شامل امضاى نويسنده، حروف نام يك خواننده رپ، عبارت هاى ركيك و فحش هاى مختلف يا كلمات كاملاً بى ربط مى باشد.
ديوارنويسى در سطح شهرهاى بزرگ كشور به خاطر برخى از جذابيت هاى كاذب آن، خصوصاً وضعيت و سطح سنى توليدكنندگان آن(كه بين ۲۰-17 سال مى باشند) گسترش يافته است.
حتى در مقطع زمانى كوتاهى برخى از ديوارنگاران تهران علاوه بر تاسيس وبلاگ و سايت، چند نمايشگاه را از آثار خود برپا كرده اند.
در هر حال گروه قابل توجهى از صاحبنظران، نگارش و درج تصاوير و عبارات مختلف روى در، ديوار، كيوسك هاى تلفن ، پست و... را نوعى ونداليسم يا ميل به تخريب اموال عمومى توصيف كرده اند.
طبيعتاً اين عمل غير قانونى است و به مرور زمان چهره شهرهاى كشور را مخدوش و نازيبا مى نمايد. همچنين بايد توجه داشت كه انجام چنين اقداماتى معمولاً به صورت جمعى انجام مى پذيرد و با مصرف مواد مخدر و ساير امور مخرب ديگر همراه مى شود.
بديهى است كه در يك جمع ناسالم آن هم در گروه سنى نوجوان ممكن است هر گونه آسيب اجتماعى به راحتى شكل گرفته و گسترش پيدا كند.

خوانندگى

از اشكال ديگرى كه رپ به كمك آن وارد ايران شده خوانندگى است كه معمولاً به صورت زير زمينى در كشور تعقيب مى شود.
خوانندگان موسيقى رپ كه آنان را با عنوان«خوانندگان زيرزمينى» نيز مى شناسيم، عموماً در گروه سنى مذكور به تشكيل گروه هاى خود مى پردازند.
اين افراد زمان بسيار زيادى را در هر روز صرف نوشتن اشعار خاص خود يا متن هايى مى كنند كه آنها را«Text » مى نامند.
اين متون حاوى اعتراض به هر موضوعى مى تواند باشد، از جمله اعتراض به وضعيت اجتماعى، سياسى، فرهنگى و حتى خانوادگى.
همچنين متونى كه خوانندگان رپ آن را تكرار مى كنند معمولاً حاوى فحاشى و الفاظ بسيار ركيك و گاهى نيز ترسيم روابط اخلاقى و حتى آرزوهاى غير اخلاقى بين دو جنس موافق و يا مخالف است.
البته عوامل متعددى در داخل و خارج از كشور در ترويج اين نوع از موسيقى نقش ايفا كرده است كه بايد به پخش چند موسيقى رپ از صدا و سيما( كه البته حاوى مضامين غير اخلاقى نبوده است) و تلاش گسترده رسانه هاى بيگانه اشاره كرد.
اهميت ترويج موسيقى زيرزمينى رپ با توجه به آثار مخرب فرهنگى آن به قدرى براى دشمنان ايران اسلامى از اهميت برخوردار بوده كه رسانه هاى مذكور مبادرت به ايجاد صفحات اختصاصى براى اين انحراف فرهنگى نموده و با تمام توان آن را تبليغ مى كنند.
رسانه هاى مذكور تلاش بسيار زيادى را براى شخصيت پردازى از نوجوانان كه به اين نوع سخيف از موسيقى علاقه مند شده اند را به كار بسته اند و اين روند همچنان ادامه دارد.
در هر حال موسيقى رپ يكى از جنبه هاى فرهنگ انحرافى رپ است كه مجال نسبتاً قابل توجهى را براى خود يافته است و به موسيقى مورد علاقه گروهى از جوانان ايرانى بدل شده است.
همين امر ضرورت توجه خانواده ها، معلمان و مسؤولان امر را در كشور طلب مى كند و بديهى است كه عدم كنترل و مقابله قاطع با آن، عواقب ناخوشايندى را به همراه خواهد داشت.
بديهى است ميل برخى جوانان ايران اسلامى به معنويت و كسب فضايل اخلاقى، كينه و برنامه ريزى متقابل دشمنان را براى به ابتذال كشانيدن آنان به همراه خواهد داشت و دشمنان فرهنگ و انسانيت هيچگاه از اين موضع صرفنظر نخواهند كرد.
در همين رابطه «م.الف» پدر يكى از نوجوانانى كه براى مدتى به موسيقى رپ علاقه مند شده و به آن پرداخته بود، نكته هاى جالبى مى گويد.
به گفته نامبرده، «نيما» فرزند ۱۷ ساله او به دليل همجوارى منزل وى با پارك عمومى در شمال تهران با تعدادى از افرادى كه با ظواهر غير عادى در اين پارك رفت و آمد مى كرده اند، آشنا شده و در مدت كوتاهى با افت تحصيلى شديد مواجه مى شود.
پدر نيما اضافه مى كند كه با وجود تمام تلاش خانواده وى ضمن ترك تحصيل، پس انداز اندك خود را در اختيار مالك يك استوديوى غيرقانونى قرار مى دهد تا از او آلبومى تهيه كند.
اين شخص يادآور مى شود كه در طول مدت آشنايى نيما با گروه مذكور، وى به مواد مخدر روانگردان اعتياد پيدا كرده و در حال حاضر در بيمارستان روانى بسترى است.
ناهنجارى هاى رفتارى نيما، خشونت با اعضاى خانواده و برقرارى روابط ناسالم و حاشيه ساز فراوان او با دختران هم سن و سالش موضوعى است كه تاكنون پدر وى را درگير امور قضايى و تردد به محاكم تهران كرده است.

مهمانى هاى ناسالم

از ديگر اقداماتى كه گروه رپ با كمك آن توانسته است به جذب نفرات بيشتر براى خود بپردازد، راه اندازى مهمانى هاى شبانه ناسالم است.
بهروز و حامد دو نفر از دانش آموزانى هستند كه تاكنون بيش از ۱۰ مورد در محافل رپ حضور پيدا كرده اند.
حامد اظهار مى دارد كه برايش آنچه مهم است بودن در جمعى است كه احساس لذت مى كند. بهروز هم با اندك احساس خجالتى كه هنوز مى توان در او سراغ گرفت از ميزبانى مخفيانه يك پارتى رپ در ويلاى عمويش خبر مى دهد. اتفاقات ناخوشايندى كه در اين محافل رخ مى دهد گاه براى ساليان متمادى اثرات مخربى را بر نوجوانان كم اطلاع به همراه دارد. كنترل خانوادگى و توجه والدين به نحوه معاشرت فرزندانشان اگرچه ممكن است با مقاومت هايى خصوصاً در نوجوانان روبه رو شود اما نبايد از كنترل غيرمستقيم غافل شوند.

آهنگ سازى

بخش ديگرى از فعاليت هاى گروه هاى رپ،« آهنگ سازى» است. اين آهنگ سازى ها معمولاً با كمك سازهاى الكترونيك، نرم افزارهاى رايانه اى و مبدل هاى مختلف و در اماكن غيرقانونى و به صورت مخفيانه صورت مى گيرد.
با توجه به تخصصى بودن اين اقدام، معمولاً گروه كوچكى از جوانان به اين امر توجه و علاقه نشان داده اند
اما بايد اين امر نيز از سوى دست اندركاران مورد توجه قرار بگيرد.

جمع بندى

در مجموع و با توجه به داده هاى ارائه شده به نظر مى رسد كه آثار تخريبى گروه رپ را مى توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
۱- استدلال گرايى در بين گروه آسيب پذير نوجوانان و جوانان
۲- رواج فرهنگ كلامى سخيف و مبتذل و ايراد خسارت به فرهنگ كلامى جامعه
۳- رواج هرج و مرج و بى بند و بارى
۴- ترويج و القاى اين نكته غلط كه هرگونه اعتراضى حتى اگر از جهت و دلايل كافى هم برخوردار نباشد يك ارزش است.
۵- افزايش تلقى هاى غيراخلاقى و غيرانسانى در ارتباط با جنس موافق و مخالف و افزايش خشونت هاى جنسى.
۶- افزايش درصد مبتلايان به بيمارى هاى روحى و روانى به ويژه در قشر نوجوان كشور
۷- افزايش تعداد معتادان به مواد مخدر شيميايى و روانگردان
۸- ايراد خسارت هاى جبران ناپذير بر پيكره نهاد خانواده
۹- گسترش پديده شوم فرار نوجوانان از منزل
به هر حال بايد توجه داشت كه فطرت جوان ايرانى، فطرتى پاك و خداجو است كه اندك توجه و مراقبت مى تواند اين نهال هاى نوپا را به سرمنزل رشد و تعالى رهنمون شود. بديهى است موج هاى مختلفى هرازچندگاهى در فضاى فرهنگى و اجتماعى كشور به حركت در مى آيند كه برخى قربانى آن و برخى نظاره گر و مصون از آسيب هاى احتمالى خواهند بود.
انتقال آگاهى هاى لازم امرى ضرورى است كه امروزه به عنوان وظيفه هر فرد ايرانى و مسلمان است.
منبع:www.javannewspaper.com
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما