0
ویژه نامه ها

ارگونوميک چيست ؟

ارگونوميک ( Ergonomic ) شاخه اي از علم مهندسي اي که به طراحي ابزار و لوازمي براي حفظ سلامت فيزيکي بدن هنگام کار مي پردازد . درد غالباً در اثر حفظ مداوم يک حالت نادرست قرارگيري بدن ايجاد مي شود . مثال هاي رايج آن شامل تايپ همزمان با صحبت تلفني ( نگه داشتن گوشي تلفن در گودي گردن ) چرخاندن مداوم سر از چپ به راست هنگام تايپ از روي يک متن و نگاه کردن به صفحه کامپيوتر يا نشستن به مدت طولاني هستند.
ارگونوميک چيست ؟
ارگونوميک چيست ؟
ارگونوميک چيست ؟


ارگونوميک ( Ergonomic ) شاخه اي از علم مهندسي اي که به طراحي ابزار و لوازمي براي حفظ سلامت فيزيکي بدن هنگام کار مي پردازد . درد غالباً در اثر حفظ مداوم يک حالت نادرست قرارگيري بدن ايجاد مي شود . مثال هاي رايج آن شامل تايپ همزمان با صحبت تلفني ( نگه داشتن گوشي تلفن در گودي گردن ) چرخاندن مداوم سر از چپ به راست هنگام تايپ از روي يک متن و نگاه کردن به صفحه کامپيوتر يا نشستن به مدت طولاني هستند.

ـ ميز کار کامپيوتر :

يکي از شاخص هاي استقرار تجهيزات ، ميز کار رايانه است . ميزکار رامي توان به سه قسمت تقسيم کرد :
ناحيه اول : ناحيه اي که به ندرت از آن استفاده مي شود ( قسمت عقب سطح ميز کار )
ناحيه دوم : ناحيه اي که گاهي از آن استفاده مي شود ( قسمت وسط سطح ميز کار )
ناحيه سوم : ناحيه اي که همواره از آن استفاده مي شود ( قسمت جلويي سطح ميز کار )

ـ نحوه ي استقرار ميز کار کامپيوتر :

ناحيه اول که سطح انتهايي ميز کار است و به ندرت از آن استفاده مي شود ، فقط مکاني جهت نمايش است . اشيايي همچون مانيتور ، عکس ، ساعت ، گلدان ، جاي مداد و خودکار و بلندگو در اين ناحيه قرار مي يگرند .
ناحيه دوم ، سطح مياني ميز کار است . در اين ناحيه اشيايي قرار مي گيرند که گاهي از آنها استفاده مي شود؛ لوازمي همچون تلفن ، ماشين حساب ، سيني و ...
ناحيه ي سوم ، سطح آغازين يا جلويي ميز کار است . در اين منطقه ادواتي قرار مي گيرند که همواره کاربرد دارند ؛ ادواتي همچون کيبورد ، موس و موس پد .
در مورد ميزکار ذکر اين نکته الزامي است: ميزهايي که صفحات جداگانه اي براي صفحه کليد و موس دارند ، به هيچ عنوان مناسب کار کاربران نيستند .

ـ نحوه ي استقرار مانيتور :

مانيتور بايد به صورتي استقرار يابد که اولاً در ناحيه اول باشد و ثانياً روبه روي صورت باشد ، به گونه اي که هنگام کار با آن بتوان بالاترين نقطه مانيتور را مشاهده کرد يا به عبارتي ديگر چشم کاربرد به موازات بالاترين قسمت مانيتور باشد و فاصله مانيتور از چشم کاربر نيز بين چهل و هفتاد سانتي متر باشد .

ـ نحوه ي استقرار صفحه کليد :

صفحه کليد هرگز نبايد در ارتفاعي بالاتر يا پايين تر از سطح ميز کار باشد . به عبارت ديگر صفحه کليد بايد دقيقاً روي ميز کار و در قسمت سوم و روبروي مانيتور باشد . در اين حالت زاويه بين بازو و ساعد در هنگام کار نبايد از نود درجه تجاوز کند . نکته ديگر در مورد صفحه کليد ، نحوه ي استقرار مچ دستها روي آن است . خيلي مهم است که هر دو مچ کاملاً به موازات هم روي صفحه کليد به نحوي قرار بگيرند که هر يک ، سهمي از صفحه کليد را به گونه مساوي تقسيم کند . جمع شدن مچ دست به سمت داخل يا خارج ، هرگز اصولي نيست . زاويه گرفتن کف دست از مچ نيز باعث آسيب خواهد شد . نکته بسيار مهم و قابل اشاره اين است که بسياري از کاربران ، پايه هاي زير صفحه کليد را باز مي کنند تا به کيبورد زاويه بدهند . اين کار بدترين حالت براي مچ دست است . مهمترين حالت براي کيبورد آن است که صفحه کليد ، کمترين زاويه را داشته باشد .

ـ نحوه استقرار موس :

مانند صفحه کليد بيشترين کاربرد را دارد . محل استقرار آن براي کاربران چپ دست ، سمت چپ و براي کاربران راست دست ، سمت راست و در ناحيه ي سوم است . ديده شده که بسياري از کاربران ، موس و موس پد را در ناحيه ي دوم ميز قرار مي دهند و اين باعث مي شود که زاويه بين بازو و ساعد بيش از نود درجه شود . در مورد مچ دست نيز به اين نکته بايد اشاره کرد که هنگام کار با موس ، دست بايستي با موس در يک امتداد باشد ، يعني خم شدن مچ به سمت چپ يا راست يا بالا و پايين صحيح نيست . محل استقرار انگشتان روي موس نيز به اين قرار است که سه انگشت وسطي بر روي موس و انگشت هاي شست و کوچک در دو طرف موس قرار مي گيرند .

ـ صندلي کامپيوتر :

برخي از عزيزان پس از خريداري رايانه در منزل يا محيط کار به منظور صرفه جويي اقتصادي اقدام به خريد صندلي کامپيوتر يا صندلي مهندسي نمي کنند و از صندلي هاي معمولي منزل بهره مي برند . اين موضوع وقتي خطرناک مي شود که از صندلي چوبي و صندلي غير متحرک بهره مي بريد . اگر از نگاه اقتصادي به اين موضوع نگاه مي کنيد ، مطمئن باشيد با استفاده از صندلي هاي چوبي و غيراستاندارد در آينده دچار بيماري ها شده که علاوه بر اعمال هزينه هاي گزاف ، دردهاي غيرقابل درماني را بروز مي دهد . پس توصيه اکيد مي شود هنگام خريد کامپيوتر ، يک ميز و صندلي مخصوص کامپيوتر خريداري کنيد که علاوه بر زيبايي و ظرافت در مبلمان محل کار و منزل يا اتاق شخصي شما باعث جلوگيري از بروز خطرناک و بيماري هاي ناشي از کار با کامپيوتر مي شود .
1 ـ صندلي شما بايد متحرک و دوار و با پايه چرخدار باشد .
2 ـ ارتفاع صندلي نيزقابل تغيير باشد تا بر اساس قد و طول بدن شما و نسبت آن باطول دست هاي تان به گونه اي تنظيم گردد که به راحتي با صفحه کليد کامپيوتر کار نموده و صفحه نمايشگر را رويت کنيد .
3 ـ صندلي بر اساس وزن شما ، داراي مفصل هايي باشد که بتواند حرکات شما را تنظيم کنيد .
4 ـ پشتي صندلي بايد به صورتي طراحي شده باشد که از بروز کمر درد و دردهاي مفصلي جلوگيري کند . محل نشستن آن قابل تنظيم به جلو و عقب باشد .
5 ـ محل نشستن آن از جنسي باشد که قابل سر خوردن نباشد .
6 ـ حداقل چهار پايه باشد ( تعداد بيشتر بهتر است ) و قابليت چرخش 360 درجه داشته باشد . صندلي هايي که داراي تکيه گاه براي دست ها هستند ، مناسب نيستند .

ـ نحوه ي استقرار صندلي کامپيوتر :

چگونگي تنظيم صندلي کامپيوتر هم قابل تامل است که بايد به صورت جدي تلقي شود :
مرحله ي اول : درست روبه روي صندلي بايستيد . در اين حالت زانوها بايد با محل نشستن در يک راستا باشند . به عبارتي زانوها با محل نشستن تماس داشته باشد . در اين حالت محل نشستن تنظيم شده است .
مرحله ي دوم : روي صندلي بنشينيد . در اين حالت قسمت داخلي زانو با لبه صندلي بايستي به اندازه ي يک مشت جمع شده کاربر فاصله داشته باشد . توجه داشته باشيد که زانو بايستي زاويه اي حدوداً نود درجه بين ساق و ران داشته باشد .
مرحله ي سوم : تکيه گاه يا پشتي بايد به نحوي تنظيم شود که دقيقاً قسمت انحنا يا تو رفتگي کمر را پر کند .

ـ چگونگي نشستن روي صندلي کامپيوتر :

هنگام نشستن ، کف پاها بايد به طور کامل روي سطح زمين قرار بگيرد . در اين حالت دست ها از دو طرف به سمت پايين نگه داشته شود ، آرنج ها بايد باسطح ميز در يک امتداد باشد و حتي الامکان هيچ چيزي را زير پاها استفاده کرد که اين سطح بايد از عرض هر دو پا بيشتر باشد ( دو برابر سطح هر دو پا ) لازم به توضيح است که سطح مسطح فوق نبايد هيچ زاويه اي داشته باشد .
منبع:مجله خدايا کمکم کن،شماره 6
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (چهارشنبه 10 آذر 1400)
یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (چهارشنبه 10 آذر 1400)

یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (چهارشنبه 10 آذر 1400)

رباعی بسم الله از زبان علامه حسن زاده آملی
رباعی بسم الله از زبان علامه حسن زاده آملی

رباعی بسم الله از زبان علامه حسن زاده آملی

فرامرز صدیقی جلوی دوربین سینما و تلویزیون
فرامرز صدیقی جلوی دوربین سینما و تلویزیون

فرامرز صدیقی جلوی دوربین سینما و تلویزیون

حضور تماشاگران دربی را جذاب می کند/ استقلالی ها قبل از بازی فرافکنی می کنند
حضور تماشاگران دربی را جذاب می کند/ استقلالی ها قبل از بازی فرافکنی می کنند

حضور تماشاگران دربی را جذاب می کند/ استقلالی ها قبل از بازی فرافکنی می کنند

برای مردم‌شناسی به سانتیاگو برنابئو رفتم
برای مردم‌شناسی به سانتیاگو برنابئو رفتم

برای مردم‌شناسی به سانتیاگو برنابئو رفتم

مناظره بهنام ابوالقاسم‌پور و مادر مرحوم انصاریان
مناظره بهنام ابوالقاسم‌پور و مادر مرحوم انصاریان

مناظره بهنام ابوالقاسم‌پور و مادر مرحوم انصاریان

آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند/ شعرخوانی استاد شهریار
آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند/ شعرخوانی استاد شهریار

آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند/ شعرخوانی استاد شهریار

استادیوم‌ البیت قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲
استادیوم‌ البیت قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲

استادیوم‌ البیت قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲

لالایی خواندن آرژانتینی جناب خان برای مسی
لالایی خواندن آرژانتینی جناب خان برای مسی

لالایی خواندن آرژانتینی جناب خان برای مسی

چکار کنیم غیبت نکنیم؟/ استاد پناهیان
چکار کنیم غیبت نکنیم؟/ استاد پناهیان

چکار کنیم غیبت نکنیم؟/ استاد پناهیان

ساخت یک پل آبی بر روی یک پل دیگر!
ساخت یک پل آبی بر روی یک پل دیگر!

ساخت یک پل آبی بر روی یک پل دیگر!

ظهور چیزی از جنس تحول در مدیریت جامعه است/ استاد علیرضا پناهیان
ظهور چیزی از جنس تحول در مدیریت جامعه است/ استاد علیرضا پناهیان

ظهور چیزی از جنس تحول در مدیریت جامعه است/ استاد علیرضا پناهیان

شکر خدا را که در پناه حسینیم/ مرحوم کوثری
شکر خدا را که در پناه حسینیم/ مرحوم کوثری

شکر خدا را که در پناه حسینیم/ مرحوم کوثری

نخونده امضاء نکن !/ آموزش احکام
نخونده امضاء نکن !/ آموزش احکام

نخونده امضاء نکن !/ آموزش احکام

دوباره آه و گریه و زاری/ سیدرضا نریمانی
دوباره آه و گریه و زاری/ سیدرضا نریمانی

دوباره آه و گریه و زاری/ سیدرضا نریمانی

هر که نشد معتکف بر تو خبر میدهد/ جواد مقدم
هر که نشد معتکف بر تو خبر میدهد/ جواد مقدم

هر که نشد معتکف بر تو خبر میدهد/ جواد مقدم

من که عمری توی روضت اومدم رهام نکن/ محمود عیدانیان
من که عمری توی روضت اومدم رهام نکن/ محمود عیدانیان

من که عمری توی روضت اومدم رهام نکن/ محمود عیدانیان

چه حس خوبیه که زیر سایه ام/ سید مهدی حسینی
چه حس خوبیه که زیر سایه ام/ سید مهدی حسینی

چه حس خوبیه که زیر سایه ام/ سید مهدی حسینی

فرّو الی الحسین یعنی دنیات حسین باشه/ علی پورکاوه
فرّو الی الحسین یعنی دنیات حسین باشه/ علی پورکاوه

فرّو الی الحسین یعنی دنیات حسین باشه/ علی پورکاوه

دیدی برگشتم آقا دوباره/ محمد ابراهیمی اصل
دیدی برگشتم آقا دوباره/ محمد ابراهیمی اصل

دیدی برگشتم آقا دوباره/ محمد ابراهیمی اصل

اثرات سمی نانوذرات بر گیاهان
اثرات سمی نانوذرات بر گیاهان

اثرات سمی نانوذرات بر گیاهان