اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان خراسان رضوی

اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان خراسان رضوی
پنجشنبه، 4 شهريور 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 

اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان خراسان رضوی
اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان خراسان رضوی


 

منبع : راسخون 

ردیف نوع مکان متبرکه  نام مکان متبرکه  جنسیت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی
1 امامزاده  سید میرزا طاهر (شهید فخ)(ع) آقا  1 خراسان رضوئ بردسکن        
2 امامزاده  سید هاشم(ع) آقا 1 خراسان رضوئ بردسکن انابد   درونه سرنخواب سفلی
3 امامزاده  فاطمه(س) خانم 1 خراسان رضوئ بردسکن انابد   صحرا اسلام اباد/شاهرخ اباد/
4 امامزاده  سید هاشم(ع)(مزار انابه) آقا  1 خراسان رضوئ بردسکن انابد انابد    
5 امامزاده  یسد علی النقی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ تایباد میان ولایت مشهدریزه    
6 امامزاده  شاهزاده قاسم انوار(ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت جام مرکزئ   میان جام محمودابادعلیا
7 امامزاده  شاهزاده قاسم (ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه        
8 امامزاده  بی بی شهربانو(س) خانم 1 خراسان رضوئ تربت حیدریه جلگه زاوه   سلیمان چخماق
9 امامزاده  سلطان سلیمان(ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه جلگه زاوه   سلیمان سلطان سلیمان
10 امامزاده  ابراهیم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه جلگه زاوه   سلیمان میرپسند / شاهسوند/
11 امامزاده  سلطان حسین(ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه جلگه زاوه   سلیمان ریگان
12 امامزاده  شاه انوار(ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه جلگه زاوه   سلیمان شهوار
13 امامزاده  جان میرزا(ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه جلگه زاوه   سلیمان جعفراباد
14 امامزاده  حسین (ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه جلگه زاوه   صفائیه حشمت اباد
15 امامزاده  برزو  آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه جلگه زاوه   صفائیه برزو
16 امامزاده  علائ الدین(ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه کدکن   کدکن  
17 امامزاده  بی بی طلعه(س) خانم 1 خراسان رضوئ تربت حیدریه کدکن   رقیچه عبداباد
18 امامزاده  بی بی حشمت(س) خانم 1 خراسان رضوئ تربت حیدریه مرکزئ   بالاولایت ده پایین
19 امامزاده  فاضل(ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه مرکزئ   پائین ولایت طاهراباد
20 امامزاده  احمدالرضا(ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه مرکزئ   پائین ولایت بوری اباد
21 امامزاده  گرماب(ع) آقا  1 خراسان رضوئ تربت حیدریه جلگه رخ   پائین رخ  
22 امامزاده  بی بی حور وبی بی  نور(س) خانم 2 خراسان رضوئ تربت حیدریه جلگه رخ   پائین رخ اسداباد
23 امامزاده سلفی نامشخص 1 خراسان رضوئ چناران گلبهار   بیزکی محسن اباد
24 امامزاده ابراهیم (ع ) آقا  1 خراسان رضوئ چناران گلبهار   بیزکی بازه
25 امامزاده  جواد(ع) آقا  1 خراسان رضوئ چناران گلبهار   بیزکی کلاته شیرین
26 امامزاده  ابوالقاسم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ چناران گلبهار   بیزکی قره جنگل
27 امامزاده  ابراهیم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ چناران گلبهار   بیزکی سلخی
28 امامزاده  عبداله(ع) آقا  1 خراسان رضوئ چناران گلبهار   بیزکی سراسیاب
29 امامزاده  یحیی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ چناران گلبهار   گلمکان کلاته پایه
30 امامزاده  عبیداله(ع) آقا  1 خراسان رضوئ چناران گلبهار   گلمکان فریزی
31 امامزاده  ابراهیم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ چناران مرکزئ   رادکان رادکان
32 امامزاده  اسماعیل(ع) آقا  1 خراسان رضوئ چناران مرکزئ   رادکان رادکان
33 امامزاده   میرصادق ومیر اکبر(ع) آقا  2 خراسان رضوئ درگز چاپشلو   قره باشلو بیات
34 امامزاده   سید بادی آقا وسید یوسف(ع) آقا  2 خراسان رضوئ درگز چاپشلو   قره باشلو سادات
35 امامزاده  عبدالعزیز(ع) آقا  1 خراسان رضوئ درگز چاپشلو   میانکوه  
36 امامزاده  عبدالعزیز(ع) آقا  1 خراسان رضوئ درگز چاپشلو   میانکوه دهشت علیا
37 امامزاده   شاهزاده احمد(ع) آقا  1 خراسان رضوئ درگز چاپشلو   میانکوه خادمانلو
38 امامزاده   بی بی فاطمه(س) خانم 1 خراسان رضوئ درگز لطف آباد   دیباج  
39 امامزاده  محمد بن جعفر(ع) آقا  1 خراسان رضوئ درگز لطف آباد لطف آباد    
40 امامزاده  سید سلطان مراد(ره) آقا  1 خراسان رضوئ درگز مرکزئ   تکاب  
41 امامزاده   بی بی قرقز(س) خانم 1 خراسان رضوئ درگز نوخندان   درونگر  
42 امامزاده سیدابوالحسن غزنوی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جغتائ   پائین جوین ازادوار
43 امامزاده سید اسماعیل(ع ) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   بالاجوین کلاته میمری
44 امامزاده ابراهیم درویش آباد(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   پیراکوه شمس اباد
45 امامزاده شاهزاده علی(ع ) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   حکم آباد بداغ اباد
46 امامزاده علی اصغر(ع)ورقیه(س) آقا- خانم 2 خراسان رضوئ سبزوار جوین   حکم آباد کلاته شهیدان  /کلاته قادری /
47 امامزاده قاسم(ع ) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   حکم آباد کلاته عرب
48 امامزاده سلطان سیدعلی(ع ) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   کاه چوبین
49 امامزاده  سید محمد علوی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جغتائ   جغتائ  
50 امامزاده  بی بی مریم خانم 1 خراسان رضوئ سبزوار جغتائ   جغتائ ابوچناری
51 امامزاده  احمد بن علی(معصوم زاده خداشاه)(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جغتائ   میان جوین خداشاه  /ده امام /
52 امامزاده  بی بی حسنا خانم 1 خراسان رضوئ سبزوار جغتائ   دستوران کهنه
53 امامزاده  سید عبداله(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جغتائ   دستوران گفت
54 امامزاده  هفت معصوم(ع) آقا  7 خراسان رضوئ سبزوار جوین   بالاجوین کروژده
55 امامزاده  اسماعیل وعبد اله(ع) آقا  2 خراسان رضوئ سبزوار جوین   بالاجوین زوراباد
56 امامزاده  قاسم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   بالاجوین سیرغان
57 امامزاده  بی بی مریم(س ) خانم 1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   بالاجوین کمایستان
58 امامزاده  معصوم زاده(ع) نامشخص 1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   بالاجوین رازئ
59 امامزاده  سید حسن (ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   پیراکوه جلمبادان
60 امامزاده    سید احمد(ع)   آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   پیراکوه بیدخور
61 امامزاده  خلیل اله آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   پیراکوه جزندر
62 امامزاده  سید ابراهیم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   پیراکوه جزندر
63 امامزاده  بی بی مریم (س) خانم 1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   پیراکوه ارگ نوجوی
64 امامزاده  میر لطف اله آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار جوین   حکم آباد بهرامیه
65 امامزاده  سید مطهر(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار خوشاب   دره یام بابا لنگر /بابالنگو/
66 امامزاده  سید جعفر (ع)  آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار خوشاب   سلطان آباد  
67 امامزاده  حیدر(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار خوشاب   سلطان آباد طالبی
68 امامزاده  شاهزاده جعفر(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار خوشاب   طبس چاهک
69 امامزاده  جعفر (ع)  آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار خوشاب   طبس درفک سفلی
70 امامزاده  بی بی علیه خاتون(س) خانم 1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   باشتین باشتین
71 امامزاده  سید حسن بن موسی (ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   باشتین ریوند
72 امامزاده  شاهزاده علی بن اصغر(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   باشتین ریوند
73 امامزاده  ابوالقاسم(ع)(درقدرق) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   باشتین فشتنق
74 امامزاده  امامزاده سلطان سید قریش(ع)   آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   باشتین ساروق
75 امامزاده  سلطان سیدعلی بن زید(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   کاه بروغن
76 امامزاده  سلطان سید علی (ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   کاه چشام
77 امامزاده  ناصر بن احمد(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   کاه چشام
78 امامزاده  مزار مزینان نامشخص 1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   مزینان مزینان
79 امامزاده  سلطان سیداسماعیل(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   مزینان بهمن اباد
80 امامزاده  سلطان ابو الحسن( ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   مزینان سویز
81 امامزاده  سید ابو طالب(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار داورزن   مزینان بیزه
82 امامزاده  سید جلال (هاشمی) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار روداب   خواشد درقدم
83 امامزاده  اولیاء اله(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار روداب   خواشد بنقن
84 امامزاده  پروند نامشخص 1 خراسان رضوئ سبزوار روداب   فروغن پروند
85 امامزاده  ابراهیم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار روداب   فروغن پروند
86 امامزاده  ابراهیم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار روداب   کوه همائی نوده
87 امامزاده  چهل دختر(جهل بی بی)(ع) خانم 40 خراسان رضوئ سبزوار ششتمد   بیهق باداشیان
88 امامزاده  بی بی شهربانو(ع) خانم 1 خراسان رضوئ سبزوار ششتمد   بیهق طزرق
89 امامزاده  یحیی بن زید (مزار)(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار ششتمد   بیهق عزیزاباد
90 امامزاده  شاهزاده ابوالقاسم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار ششتمد   تکاب کوه میش  
91 امامزاده  حسن (ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ      
92 امامزاده  ابراهیم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ      
93 امامزاده  یحیی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ      
94 امامزاده  شعیب (ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ      
95 امامزاده  سلطان سید علی اکبر(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ   رباط علی ابادکال خونی
96 امامزاده  سید حسن (ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ   رباط ازادمنجیر
97 امامزاده  سلطان سیدحسن(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ   رباط نزل اباد
98 امامزاده  بی بی خاتون(س) خانم 1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ   قصبه شرقی  
99 امامزاده  ملا امام آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ   قصبه شرقی دلقند
100 امامزاده  بیلدر باشی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ   قصبه غربی فسنقر
101 امامزاده  معصوم زادگان (ع) آقا  4 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ   قصبه غربی مزارخسروجرد
102 امامزاده  ابوالقاسم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ   قصبه غربی کسکن
103 امامزاده  بی بی ساره خاتون(س) خانم 1 خراسان رضوئ سبزوار مرکزئ   کراب شاره
104 امامزاده  سید حسن (ع)وام سلمه(س) آقا- خانم 2 خراسان رضوئ سرخس مرکزئ   خانگیران دق بهلول
105 امامزاده  علیرضا(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان باجگیران باجگیران    
106 امامزاده  دوغائی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ      
107 امامزاده  عبدالرحمان(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ      
108 امامزاده  دوغائی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ      
109 امامزاده  دوغائی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ      
110 امامزاده  حسن(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   دوغائی شغل اباد
111 امامزاده  جلیل(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   دوغائی الماجق
112 امامزاده  محمود(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   سودلانه خلکانلو
113 امامزاده  شاهزاده عبداله(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   سودلانه کلر
114 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   سودلانه فرخان سفلی
115 امامزاده  داود ولی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   سودلانه داودلی
116 امامزاده  حسن(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   شیرین دره برج قارداش
117 امامزاده  قاسم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   قوچان عتیق سراب
118 امامزاده  امامزادگان حسین وطلحه(ع) آقا  2 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   قوچان عتیق نوروزی
119 امامزاده  پیر نبی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   قوچان عتیق قره شاهوردی/  احمداباد/
120 امامزاده  اصغر(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   قوچان عتیق داغیان
121 امامزاده  میر حبیب(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   قوچان عتیق داغیان
122 امامزاده  سلطان ابراهیم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   قوچان عتیق شهرکهنه
123 امامزاده  اسماعیل(ع) آقا  1 خراسان رضوئ قوچان مرکزئ   قوچان عتیق شهرکهنه
124 امامزاده  سید حمزه (ع) آقا  1 خراسان رضوئ کاشمر        
125 امامزاده  سیدمرتضی (ع) آقا  1 خراسان رضوئ کاشمر        
126 امامزاده  داوود(ع) آقا  1 خراسان رضوئ کاشمر کوهسرخ   برکوه نامق
127 امامزاده  سید محمد الدین(ع) آقا  1 خراسان رضوئ کاشمر مرکزئ      
128 امامزاده  نور محمد مکی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ کاشمر مرکزئ   پائین ولایت محمدیه
129 امامزاده  سید علی مظلومی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ کلات مرکزئ   هزارمسجد لائین کهنه
130 امامزاده  بی بی غیبی(س) خانم 1 خراسان رضوئ گناباد بجستان   بجستان سوسناری سفلی / سوسناری پائین/
131 امامزاده  آصف برخیا(ع) آقا  1 خراسان رضوئ گناباد بجستان   بجستان مزار
132 امامزاده  یحیی بن جعفر(ع) آقا  1 خراسان رضوئ گناباد بجستان   بجستان مزار
133 امامزاده  احمد ابو علی خداشاهی آقا  1 خراسان رضوئ گناباد بجستان   جزین جزین
134 امامزاده  عبد الصالح(ع) آقا  1 خراسان رضوئ گناباد بجستان   یونسی فخراباد
135 امامزاده  سید مرتضی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ گناباد مرکزئ      
136 امامزاده  عبداله(ع) آقا  1 خراسان رضوئ گناباد مرکزئ   پس کلوت جعفراباد
137 امامزاده  سلطان احمد(ع) آقا  1 خراسان رضوئ گناباد مرکزئ   پس کلوت بیمرغ
138 امامزاده  سلطان محمد عابد (ع) آقا  1 خراسان رضوئ گناباد کاخک      
139 امامزاده  یحیی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ گناباد کاخک   کاخک مهی ابادبالا
140 امامزاده  سلطان محمود(ع) آقا  1 خراسان رضوئ گناباد کاخک   کاخک خانیک
141 امامزاده  سلطان احمد جوانمرد آقا  1 خراسان رضوئ گناباد کاخک   کاخک دیسفان
142 امامزاده  سید نوراله(ع) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد احمدآباد   پیوه ژن زیارت
143 امامزاده  سید محمد علوی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد احمدآباد   پیوه ژن اسلام قلعه
144 امامزاده  سید ابوالقاسم صالح(ع) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد احمدآباد   سرجام قاسم اباد
145 امامزاده  شاهزاده اسماعیل(ع) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد احمدآباد   سرجام النگ امان اباد
146 امامزاده  مزار ویرانی نامشخص 1 خراسان رضوئ مشهد طرقبه   شاندیز ویرانی (نوراباد)
147 امامزاده  سید عبدالعزیز(ع) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد مرکزئ      
148 امامزاده  هاشم ومحتشم(ع) آقا  2 خراسان رضوئ مشهد مرکزئ      
149 امامزاده  سید محمد اسحاق(ع) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد مرکزئ      
150 امامزاده  سید فتح اله(ع)وبی بی ربابه بیگم  آقا- خانم 2 خراسان رضوئ مشهد مرکزئ   تبادکان اندرخ
151 امامزاده  سید حاتم(ع) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد مرکزئ   تبادکان رضوان
152 امامزاده  میر سبحان ولی(ع) وبی بی صنوبر آقا- خانم 2 خراسان رضوئ مشهد مرکزئ   کارده کارده
153 امامزاده  سید نظام الدین(ع) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد مرکزئ   میان ولایت عشق اباد
154 امامزاده  عباد الصالحسین(ع) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد مرکزئ   کنویست هندل اباد
155 امامزاده  سید عبداله(ع) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد مرکزئ   کنویست برزش اباد
156 امامزاده  سلطان غیاث الدین محمد(ع)(مشهور به گنبد خشتی) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد مرکزئ مشهد12(ثامن )    
157 امامزاده  یحیی(ع) آقا  1 خراسان رضوئ مشهد رضویه   میامی میامی
158 امامزاده  حسن (ع) آقا  1 خراسان رضوئ نیشابور تخت جلگه   تخت جلگه امیراباد
159 امامزاده  حبیب بن موسی جعفر(ع) آقا  1 خراسان رضوئ نیشابور تخت جلگه   تخت جلگه حاجی اباد نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط