عرضه اعمال ما به امام عصر علیه السلام


عرضه ‌کردن اعمال ما به ائمه در آیات و روایات


مرگ در روز عاشورا و ثواب برای آن


بررسی ادعای پارتی بازی بودن شفاعت


چرایی نیاز به شفیع برای آمرزش گناهان


شفاعت از منظر احادیث اسلامى


طلب شفاعت از اولیای الهی بعد از وفاتشان


منظور از شفیع قرار دادن امام حسین (علیه السلام)


شفاعت کنندگان روز قیامت


شفیع قرار دادن بت ها؛ شفاعت باطل