علت عدم ترور عبیدالله بن زیاد توسط حضرت مسلم علیه السلام


علت رها کردن اعمال حج توسط امام حسین علیه السلام و حرکت به سمت کوفه


انگیزه لشکریان عمر سعد در جنگ با امام حسین علیه السلام


بررسی ادعای بستن آب بر امام حسین علیه السلام در کربلا به تلافی جنگ بدر


اعتبار گزارش تقاضای آب توسط امام حسین علیه السلام از پدر


بررسی صحت پیوستن برخی از یاران امام حسین علیه السلام به سپاه دشمن


دوراندیشی امام حسین علیه السلام یا دیگران در جریان حرکت به سمت کوفه


علت عدم حفر چاه در کربلا توسط سپاه امام حسین علیه السلام


ماجرای امان‌نامه دشمن برای حضرت اباالفضل و علت نپیوستن لشکر حر به امام حسین


بررسی صحت عروسی حضرت قاسم علیه السلام در کربلا