برگزیده‌ها
شهره ی شهر

علاءالدین علی صانعی باخزری(مقتول 891 ق)، شاعر، متخلص به صانعى. از بزرگان باخزر بود و خود را از خانواده برمكیان مى‏دانست وى در آغاز سلطنت سلطان حسین بایقرا وزیر او شد، اما پس از چندى مورد غضب قرار گرفت و شش سال در حبس ماند و سرانجام در چهار سوى هرات به دار كشیده شد و در قریه زره دفن شد. از وى اشعارى در مدح مراد و پیر خویش، جامى،ادامه ...