0
ویژه نامه ها

جدول پخش برنامه های شبکه سه (3) سیما

در جدول زیر زمان پخش هفتگی برنامه‌های شبکه سه سیما را می‌توانید مشاهده نمایید.
جدول پخش برنامه های شبکه سه (3) سیما
برنامه های پنج شنبه  6  آذر
***********************
شروع برنامه:00:00:00
پایان برنامه: 00:18:20
طول برنامه:18 دقیقه
 
گزارش ورزشی (نیمه اول فوتبال )
[زنده] [مجری] رضا جاودانی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال اینتر ـ رئال مادرید [تهیه کننده] حسین ذکائی
 
***********************
شروع برنامه:00:18:20
پایان برنامه: 00:26:06
طول برنامه:7 دقیقه
 
آگهی قبل از لیگ اروپا 23:30
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:00:26:06
پایان برنامه: 00:28:06
طول برنامه:2 دقیقه
 
آگهی بین فوتبال 00:30
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:00:28:06
پایان برنامه: 00:33:45
طول برنامه:5 دقیقه
 
گزارش ورزشی (کارشناسی)
[زنده] [مجری] رضا جاودانی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال اینتر ـ رئال مادرید [تهیه کننده] حسین ذکائی
 
***********************
شروع برنامه:00:33:45
پایان برنامه: 00:34:00
طول برنامه:
 
آگهی تقدیم برنامه (ادامه) 23:32
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:00:34:00
پایان برنامه: 01:22:00
طول برنامه:48 دقیقه
 
گزارش ورزشی (نیمه دوم فوتبال)
[زنده] [مجری] رضا جاودانی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال اینتر ـ رئال مادرید [تهیه کننده] حسین ذکائی
 
***********************
شروع برنامه:01:22:00
پایان برنامه: 01:45:00
طول برنامه:23 دقیقه
 
گزارش ورزشی (کارشناسی)
[زنده] [مجری] رضا جاودانی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال اینتر ـ رئال مادرید [تهیه کننده] حسین ذکائی
 
***********************
شروع برنامه:01:45:00
پایان برنامه: 01:45:33
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:01:45:33
پایان برنامه: 01:49:52
طول برنامه:4 دقیقه
 
تیزر جامع محدویت های کرونایی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:01:49:52
پایان برنامه: 01:50:47
طول برنامه:
 
تیزر فوتبال پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:01:50:47
پایان برنامه: 01:51:05
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سریال (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:01:51:05
پایان برنامه: 02:36:57
طول برنامه:45 دقیقه
 
سریال "شرم"
[قسمت] 2 خلاصه : آقا صابر متوجه می شود لعیا نیز نیازمند دریافت کبد اهدایی است .[کارگردان] احمد کاوری [بازیگران] ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، فریبا متخصص، سید مهرداد ضیایی، آشا محرابی
 
***********************
شروع برنامه:02:36:57
پایان برنامه: 02:37:52
طول برنامه:
 
تیزر فوتبال پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:02:37:52
پایان برنامه: 02:42:11
طول برنامه:4 دقیقه
 
تیزر جامع محدویت های کرونایی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:02:42:11
پایان برنامه: 02:44:38
طول برنامه:2 دقیقه
 
جهش تولید
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:02:44:38
پایان برنامه: 02:45:41
طول برنامه:1 دقیقه
 
لحظه ها را دریاب
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:02:45:41
پایان برنامه: 02:48:04
طول برنامه:2 دقیقه
 
میان برنامه وفات حضرت معصومه (س)
[موضوع] ویژه وفات حضرت معصومه(س) شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:02:48:04
پایان برنامه: 03:09:23
طول برنامه:21 دقیقه
 
میان برنامه بسیج سازندگی (میسازیم تا ساخته شویم)
[موضوع] ویژه هفته بسیج اردو های جهادی زلزله کرمانشاه
 
***********************
شروع برنامه:03:09:23
پایان برنامه: 03:10:18
طول برنامه:
 
تیزر فوتبال پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:03:10:18
پایان برنامه: 03:12:52
طول برنامه:2 دقیقه
 
جهش تولید
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:03:12:52
پایان برنامه: 03:16:06
طول برنامه:3 دقیقه
 
تیزر جامع سریال و سینمایی معاونت سیما
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:03:16:06
پایان برنامه: 03:18:16
طول برنامه:2 دقیقه
 
میان برنامه پیشگیری از ابتلا به کرونا
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:03:18:16
پایان برنامه: 04:21:09
طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه
 
میدون (باز پخش)
[قسمت] 35 [موضوع] حمایت از کارآفرینان و تولید ملی با حضور داوران [تهیه کننده] سیدمحمدحسین هاشمی گلپایگانی
 
***********************
شروع برنامه:04:21:09
پایان برنامه: 04:22:04
طول برنامه:
 
تیزر فوتبال پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:04:22:04
پایان برنامه: 04:24:14
طول برنامه:2 دقیقه
 
جهش تولید
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:04:24:14
پایان برنامه: 04:25:17
طول برنامه:1 دقیقه
 
لحظه ها را دریاب
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:04:25:17
پایان برنامه: 05:16:05
طول برنامه:50 دقیقه
 
سمت خدا
[مجری] نجم الدین شریعتی [کارشناس] حجت الاسلام والمسلمین عباسی [موضوع] آثار دروغ در زندگی انسان ها [تهیه کننده] عبدالمجید رکنی
 
***********************
شروع برنامه:05:16:05
پایان برنامه: 05:16:18
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:16:18
پایان برنامه: 05:21:44
طول برنامه:5 دقیقه
 
تلاوت قرآن
تلـاوت سوره غاشیه (آیات 1 تا آخر) ؛ قاری: عبدالباسط محمد عبدالصمد شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:21:44
پایان برنامه: 05:23:00
طول برنامه:1 دقیقه
 
ذکرروز پنجشنبه
لا اله الا الله الملک الحق المبین شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:23:00
پایان برنامه: 05:28:22
طول برنامه:5 دقیقه
 
اذان صبح به افق تهران
موذن: جواد رفیعی ؛اذان صبح به افق تهران: 05:23 ؛ طلوع آفتاب: 06:51 ؛ اذان ظهر به افق تهران: 11:52 ؛ غروب آفتاب: 16:52 ؛ اذان مغرب به افق تهران: 17:12 ؛ نیمه شب شرعی: 23:08 شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000
 
***********************
شروع برنامه:05:28:22
پایان برنامه: 05:32:29
طول برنامه:4 دقیقه
 
دعای روز پنج شنبه
سپاس خداى را که شب تاریک را با قدرت خود برد و روز روشن را به رحمتش آورد و لباس پرفروغ‏ آن را در حالی که قرین نعمتش بودم بر تن من کرد... شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 3000
 
***********************
شروع برنامه:05:32:29
پایان برنامه: 05:39:03
طول برنامه:6 دقیقه
 
نماز جماعت صبح
به امامت آیت ا... علم الهدی
 
***********************
شروع برنامه:05:39:03
پایان برنامه: 05:41:14
طول برنامه:2 دقیقه
 
زیارت ائمه (روز پنج شنبه)
زیارت امام حسن عسگری (ع) شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:41:14
پایان برنامه: 05:41:27
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:41:27
پایان برنامه: 05:46:30
طول برنامه:5 دقیقه
 
حسن یوسف
[موضوع] یادبود شهداء با بیان بخشی از وصیت‌نامه ایشان شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:46:30
پایان برنامه: 05:48:25
طول برنامه:1 دقیقه
 
ویژه برنامه وفات حضرت معصومه (س)
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:48:25
پایان برنامه: 05:49:28
طول برنامه:1 دقیقه
 
لحظه ها را دریاب
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:49:28
پایان برنامه: 05:53:47
طول برنامه:4 دقیقه
 
تیزر جامع محدویت های کرونایی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:53:47
پایان برنامه: 05:56:14
طول برنامه:2 دقیقه
 
جهش تولید
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:56:14
پایان برنامه: 05:57:09
طول برنامه:
 
تیزر فوتبال پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:57:09
پایان برنامه: 05:59:08
طول برنامه:1 دقیقه
 
میان برنامه پیشگیری از ابتلا به کرونا
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:05:59:08
پایان برنامه: 06:00:00
طول برنامه:
 
موسیقی و تصویر
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:06:00:00
پایان برنامه: 06:01:08
طول برنامه:1 دقیقه
 
سرود جمهوری اسلامی ایران
[موضوع] آغاز برنامه‌های صبحگاهی شبکه سه سیما
 
***********************
شروع برنامه:06:01:08
پایان برنامه: 06:11:08
طول برنامه:10 دقیقه
 
دعای عهد
[موضوع] قرائت دعای عهد ؛ بیعت با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
 
***********************
شروع برنامه:06:11:08
پایان برنامه: 06:49:41
طول برنامه:38 دقیقه
 
سخنرانی مذهبی
[موضوع] فضائل و کرامات حضرت معصومه (سلام الله علیها) با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
 
***********************
شروع برنامه:06:49:41
پایان برنامه: 06:50:44
طول برنامه:1 دقیقه
 
لحظه ها را دریاب
[موضوع] ویژه سالروز وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) [تهیه کننده] میلاد امینی موحد
 
***********************
شروع برنامه:06:50:44
پایان برنامه: 06:53:32
طول برنامه:2 دقیقه
 
فردا از آن ماست
[موضوع] بررسی مؤلفه‌های انقلاب اسلامی با بیان کارشناسان
 
***********************
شروع برنامه:06:53:32
پایان برنامه: 06:57:51
طول برنامه:4 دقیقه
 
تیزر جامع محدویت های کرونایی
[موضوع] کرونا
 
***********************
شروع برنامه:06:57:51
پایان برنامه: 06:59:14
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سمت خدا
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:06:59:14
پایان برنامه: 06:59:32
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سلام صبح بخیر
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:06:59:32
پایان برنامه: 07:00:07
طول برنامه:
 
آگهی قبل از سلام صبح بخیر 07:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:07:00:07
پایان برنامه: 09:34:49
طول برنامه:2 ساعت و 34 دقیقه
 
سلام، صبح بخیر
[زنده] [مهمانان] مریم اسلامی (متخصص ژنتیک)، لادن گیاهی (متخصص تغذیه)، بابک نگاهداری (مشاور رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی) و... [مجری] زهره سادات هاشمی، نازنین پیرکاری، شاهین جمشیدی [موضوع] بررسی مسائل اجتماعی [تهیه کننده] سعید پروینی
 
***********************
شروع برنامه:09:34:49
پایان برنامه: 09:37:42
طول برنامه:2 دقیقه
 
کلیپ سریال شرم
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:09:37:42
پایان برنامه: 09:38:45
طول برنامه:1 دقیقه
 
لحظه ها را دریاب
[موضوع] ویژه سالروز وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) [تهیه کننده] میلاد امینی موحد
 
***********************
شروع برنامه:09:38:45
پایان برنامه: 09:41:08
طول برنامه:2 دقیقه
 
میان برنامه وفات حضرت معصومه (س)
[موضوع] ویژه سالروز وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) با نوای حاج محمود کریمی
 
***********************
شروع برنامه:09:41:08
پایان برنامه: 09:41:24
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:09:41:24
پایان برنامه: 09:49:37
طول برنامه:8 دقیقه
 
گزارش روز
[موضوع] غربالگری اولیه کرونا توسط پایگاه بسیج مسجد امام سجاد (علیه السلام)
 
***********************
شروع برنامه:09:49:37
پایان برنامه: 09:50:14
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:09:50:14
پایان برنامه: 09:52:15
طول برنامه:2 دقیقه
 
تیزر فیلم فراتر از سرعت
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:09:52:15
پایان برنامه: 09:53:10
طول برنامه:
 
تیزر فوتبال برتر
[موضوع] مسابقه فوتبال پرسپولیس ـ نفت مسجد سلیمان
 
***********************
شروع برنامه:09:53:10
پایان برنامه: 09:54:02
طول برنامه:
 
تیزر hd سازی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:09:54:02
پایان برنامه: 09:54:20
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سریال
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:09:54:20
پایان برنامه: 09:58:12
طول برنامه:3 دقیقه
 
آگهی قبل از تکرار سریال 11:45
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:09:58:12
پایان برنامه: 10:46:19
طول برنامه:48 دقیقه
 
سریال "شرم"
[قسمت] 2 [موضوع] آقا صابر متوجه می‌شود لعیا نیز نیازمند دریافت کبد اهدایی است [کارگردان] احمد کاوری [بازیگران] سیروس گرجستانی، ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، فریبا متخصص، سیدمهرداد ضیایی، آشا محرابی
 
***********************
شروع برنامه:10:46:19
پایان برنامه: 10:47:22
طول برنامه:1 دقیقه
 
لحظه ها را دریاب
[موضوع] ویژه سالروز وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) [تهیه کننده] میلاد امینی موحد
 
***********************
شروع برنامه:10:47:22
پایان برنامه: 10:50:02
طول برنامه:2 دقیقه
 
میان برنامه وفات حضرت معصومه (س)
[موضوع] ویژه سالروز وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) با نوای حاج حسین سیب سرخی
 
***********************
شروع برنامه:10:50:02
پایان برنامه: 10:53:56
طول برنامه:3 دقیقه
 
طلیعه
[موضوع] بیماران پروانه‌ای
 
***********************
شروع برنامه:10:53:56
پایان برنامه: 10:55:19
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سمت خدا
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:10:55:19
پایان برنامه: 10:59:38
طول برنامه:4 دقیقه
 
تیزر جامع محدویت های کرونایی
[موضوع] کرونا
 
***********************
شروع برنامه:10:59:38
پایان برنامه: 11:00:33
طول برنامه:
 
تیزر فوتبال
[موضوع] مسابقه فوتبال پرسپولیس ـ نفت مسجد سلیمان
 
***********************
شروع برنامه:11:00:33
پایان برنامه: 11:01:25
طول برنامه:
 
تیزر hd سازی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:11:01:25
پایان برنامه: 11:01:43
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای طبیب
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:11:01:43
پایان برنامه: 11:03:49
طول برنامه:2 دقیقه
 
آگهی قبل از طبیب 10:45
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:11:03:49
پایان برنامه: 11:51:13
طول برنامه:47 دقیقه
 
طبیب
[زنده] [مجری] پیمان طالبی [کارشناس] حمید عمادی (فوق تخصص عفونی)، دکتر رسول دیناروند (رئیس گروه علم و فناوری زیستی و پزشکی جایزه مصطفی (ص)) [موضوع] «کرونا» و... [تهیه کننده] علی زاهدی
 
***********************
شروع برنامه:11:51:13
پایان برنامه: 11:51:27
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:11:51:27
پایان برنامه: 11:52:00
طول برنامه:
 
ذکر روز پنج‌شنبه
لا اِلهَ اِلَّا اللّهُ المَلِکُ الحَقُّ المُبین
 
***********************
شروع برنامه:11:52:00
پایان برنامه: 11:56:08
طول برنامه:4 دقیقه
 
اذان ظهر به تهران
موذن: روغنی ؛ اذان ظهر به افق تهران: 11:52 ؛ غروب آفتاب: 16:52 ؛ اذان مغرب به افق تهران: 17:12 ؛ نیمه شب شرعی: 23:08
 
***********************
شروع برنامه:11:56:08
پایان برنامه: 11:58:01
طول برنامه:1 دقیقه
 
دعای سلامتی امام زمان (عج)
[موضوع] قرائت دعای سلامت برای امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
 
***********************
شروع برنامه:11:58:01
پایان برنامه: 11:58:15
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:11:58:15
پایان برنامه: 12:29:44
طول برنامه:31 دقیقه
 
مثبت طبیب
[زنده] [مجری] پیمان طالبی [کارشناس] حمید عمادی (فوق تخصص عفونی)، دکتر رسول دیناروند (رئیس گروه علم و فناوری زیستی و پزشکی جایزه مصطفی (ص)) [موضوع] «کرونا» و... [تهیه کننده] علی زاهدی
 
***********************
شروع برنامه:12:29:44
پایان برنامه: 12:30:17
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:12:30:17
پایان برنامه: 12:33:16
طول برنامه:2 دقیقه
 
فیلم کوتاه شهیدانه زیستن
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:12:33:16
پایان برنامه: 12:33:52
طول برنامه:
 
تیزر اجلاس سراسری نماز
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:12:33:52
پایان برنامه: 12:34:29
طول برنامه:
 
تیزر یادواره جوان انقلابی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:12:34:29
پایان برنامه: 12:36:27
طول برنامه:1 دقیقه
 
کارآفرین
[موضوع] معرفی کارآفرین و گفتگو با ایشان
 
***********************
شروع برنامه:12:36:27
پایان برنامه: 12:37:19
طول برنامه:
 
تیزر hd سازی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:12:37:19
پایان برنامه: 12:38:41
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر اختتامیه اجلاس فناوری رسانه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:12:38:41
پایان برنامه: 12:41:34
طول برنامه:2 دقیقه
 
میان برنامه هوا و فضا
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:12:41:34
پایان برنامه: 12:42:29
طول برنامه:
 
تیزر فوتبال برتر
[موضوع] مسابقه فوتبال پرسپولیس ـ نفت مسجد سلیمان
 
***********************
شروع برنامه:12:42:29
پایان برنامه: 12:43:02
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:12:43:02
پایان برنامه: 12:44:43
طول برنامه:1 دقیقه
 
آگهی قبل از خبر 12:45
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:12:44:43
پایان برنامه: 12:45:00
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:12:45:00
پایان برنامه: 13:00:00
طول برنامه:15 دقیقه
 
اخبار ورزشی
[زنده] [موضوع] گزیده خبرهای ورزشی ایران و جهان
 
***********************
شروع برنامه:13:00:00
پایان برنامه: 13:00:16
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:13:00:16
پایان برنامه: 13:02:12
طول برنامه:1 دقیقه
 
موشن گرافیک آموزش و پرورش
[موضوع] آمار
 
***********************
شروع برنامه:13:02:12
پایان برنامه: 13:04:12
طول برنامه:2 دقیقه
 
تولید، تداوم و امید
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:13:04:12
پایان برنامه: 13:07:05
طول برنامه:2 دقیقه
 
کلیپ سریال شرم
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:13:07:05
پایان برنامه: 13:07:57
طول برنامه:
 
تیزر hd سازی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:13:07:57
پایان برنامه: 13:08:15
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سمت خدا
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:13:08:15
پایان برنامه: 13:10:26
طول برنامه:2 دقیقه
 
آگهی قبل از سمت خدا 13:30
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:13:10:26
پایان برنامه: 13:11:19
طول برنامه:
 
آگهی بخش اضافه 13:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:13:11:19
پایان برنامه: 14:41:19
طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه
 
سمت خدا
[زنده] [مجری] نجم الدین شریعتی [کارشناس] حجت الاسلام والمسلمین موسوی فرد [موضوع] ویژه سالروز وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) [تهیه کننده] عبدالمجید رکنی
 
***********************
شروع برنامه:14:41:19
پایان برنامه: 14:42:22
طول برنامه:1 دقیقه
 
لحظه ها را دریاب
[موضوع] ویژه سالروز وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) [تهیه کننده] میلاد امینی موحد
 
***********************
شروع برنامه:14:42:22
پایان برنامه: 14:45:15
طول برنامه:2 دقیقه
 
کلیپ سریال شرم
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:14:45:15
پایان برنامه: 14:48:53
طول برنامه:3 دقیقه
 
کمک مومنانه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:14:48:53
پایان برنامه: 14:53:00
طول برنامه:4 دقیقه
 
موشن گرافیک مهمان قم
[موضوع] ویژه سالروز وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها)
 
***********************
شروع برنامه:14:53:00
پایان برنامه: 14:53:55
طول برنامه:
 
تیزر فوتبال برتر
[موضوع] مسابقه پرسپولیس ـ نفت مسجد سلیمان
 
***********************
شروع برنامه:14:53:55
پایان برنامه: 14:55:19
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر سریال هانا
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:14:55:19
پایان برنامه: 14:56:04
طول برنامه:
 
تیزر سیم آخر
پنج‌شنبه و جمعه ساعت 23:30 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:14:56:04
پایان برنامه: 14:56:56
طول برنامه:
 
تیزر hd سازی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:14:56:56
پایان برنامه: 14:58:18
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر اختتامیه اجلاس فناوری رسانه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:14:58:18
پایان برنامه: 14:58:36
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سریال
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:14:58:36
پایان برنامه: 14:59:27
طول برنامه:
 
آگهی قبل از تکرار سریال 15:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:14:59:27
پایان برنامه: 15:46:29
طول برنامه:47 دقیقه
 
سریال "شرم"
[قسمت] 2 [موضوع] آقا صابر متوجه می‌شود لعیا نیز نیازمند دریافت کبد اهدایی است [کارگردان] احمد کاوری [بازیگران] سیروس گرجستانی، ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، فریبا متخصص، سیدمهرداد ضیایی، آشا محرابی
 
***********************
شروع برنامه:15:46:29
پایان برنامه: 15:47:32
طول برنامه:1 دقیقه
 
لحظه ها را دریاب
[موضوع] ویژه سالروز وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) [تهیه کننده] میلاد امینی موحد
 
***********************
شروع برنامه:15:47:32
پایان برنامه: 15:52:06
طول برنامه:4 دقیقه
 
کلیپ بانو
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:15:52:06
پایان برنامه: 15:52:43
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:15:52:43
پایان برنامه: 16:00:46
طول برنامه:8 دقیقه
 
گزارش روز
[موضوع] اختتامیه دومین جشنواره نجم ؛ نهضت جوانان مسئله محور (سازمان بسیج دانشجویی)
 
***********************
شروع برنامه:16:00:46
پایان برنامه: 16:01:16
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:16:01:16
پایان برنامه: 16:03:17
طول برنامه:2 دقیقه
 
تیزر فیلم فراتر از سرعت
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:16:03:17
پایان برنامه: 16:04:39
طول برنامه:1 دقیقه
 
تیزر اختتامیه اجلاس فناوری رسانه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:16:04:39
پایان برنامه: 16:05:31
طول برنامه:
 
تیزر hd سازی
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:16:05:31
پایان برنامه: 16:08:24
طول برنامه:2 دقیقه
 
کلیپ سریال شرم
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:16:08:24
پایان برنامه: 16:08:40
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:16:08:40
پایان برنامه: 16:25:43
طول برنامه:17 دقیقه
 
فوتبال برتر (آرم شروع و مجری)
[زنده] [مجری] محمدرضا احمدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال لیگ برتر مسجد سلیمان ـ پرسپولیس [تهیه کننده] مهدی هاشمی
 
***********************
شروع برنامه:16:25:43
پایان برنامه: 16:29:45
طول برنامه:4 دقیقه
 
آگهی قبل از فوتبال 16:35
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:16:29:45
پایان برنامه: 16:34:45
طول برنامه:5 دقیقه
 
فوتبال برتر (تصاویر استادیوم)
[زنده] [مجری] محمدرضا احمدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال لیگ برتر مسجد سلیمان ـ پرسپولیس [تهیه کننده] مهدی هاشمی
 
***********************
شروع برنامه:16:34:45
پایان برنامه: 16:35:00
طول برنامه:
 
آگهی تقدیم برنامه (ابتدا) 16:36
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:16:35:00
پایان برنامه: 17:25:00
طول برنامه:50 دقیقه
 
فوتبال برتر (نیمه اول فوتبال)
[زنده] [مجری] محمدرضا احمدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال لیگ برتر مسجد سلیمان ـ پرسپولیس [تهیه کننده] مهدی هاشمی
 
***********************
شروع برنامه:17:25:00
پایان برنامه: 17:31:57
طول برنامه:6 دقیقه
 
آگهی بین فوتبال 17:35
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:17:31:57
پایان برنامه: 17:39:44
طول برنامه:7 دقیقه
 
فوتبال برتر (کارشناسی)
[زنده] [مجری] محمدرضا احمدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال لیگ برتر مسجد سلیمان ـ پرسپولیس [تهیه کننده] مهدی هاشمی
 
***********************
شروع برنامه:17:39:44
پایان برنامه: 17:40:00
طول برنامه:
 
آگهی تقدیم برنامه (ادامه) 16:37
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:17:40:00
پایان برنامه: 18:30:00
طول برنامه:50 دقیقه
 
فوتبال برتر (نیمه دوم فوتبال)
[زنده] [مجری] محمدرضا احمدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال لیگ برتر مسجد سلیمان ـ پرسپولیس [تهیه کننده] مهدی هاشمی
 
***********************
شروع برنامه:18:30:00
پایان برنامه: 18:30:17
طول برنامه:
 
آگهی تقدیم برنامه (انتها)16:39
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:18:30:17
پایان برنامه: 18:45:29
طول برنامه:15 دقیقه
 
فوتبال برتر (کارشناسی)
[زنده] [مجری] محمدرضا احمدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال لیگ برتر مسجد سلیمان ـ پرسپولیس [تهیه کننده] مهدی هاشمی
 
***********************
شروع برنامه:18:45:29
پایان برنامه: 18:45:41
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:18:45:41
پایان برنامه: 18:49:27
طول برنامه:3 دقیقه
 
کلیپ به رنگ ایران
[موضوع] حمایت از تولید ملی
 
***********************
شروع برنامه:18:49:27
پایان برنامه: 18:53:46
طول برنامه:4 دقیقه
 
تیزر جامع محدویت های کرونایی
[موضوع] کرونا
 
***********************
شروع برنامه:18:53:46
پایان برنامه: 18:59:43
طول برنامه:5 دقیقه
 
آگهی قبل از خبر 19:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:18:59:43
پایان برنامه: 19:00:00
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:19:00:00
پایان برنامه: 19:15:00
طول برنامه:15 دقیقه
 
اخبار ورزشی
[زنده] [موضوع] گزیده خبرهای ورزشی ایران و جهان
 
***********************
شروع برنامه:19:15:00
پایان برنامه: 19:15:16
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:19:15:16
پایان برنامه: 20:00:16
طول برنامه:45 دقیقه
 
زوجی نو
[قسمت] 10 [مجری] باربد بابایی [تهیه کننده] حامد خانی [موضوع] مسابقه‌ای در راستای شناخت و تعامل میان زوجین، بازنمایی خلاقیت زوجین و نگاهی نو به زندگی، مدیریت بحران در زندگی، کسب درآمد و ترویج استفاده از کالای ایرانی، مدیریت اقتصاد خانواده و...
 
***********************
شروع برنامه:20:00:16
پایان برنامه: 20:00:34
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سریال هانا (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:20:00:34
پایان برنامه: 20:01:59
طول برنامه:1 دقیقه
 
آگهی قبل از سریال 20:00
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:20:01:59
پایان برنامه: 20:43:06
طول برنامه:41 دقیقه
 
سریال "هانا "
[قسمت] 5 [کارگردان] اندرس انگستروم [بازیگران] اسمه کرید مایلز ،میرله انوس ،جوئل کینامن و ریانا بارتو
 
***********************
شروع برنامه:20:43:06
پایان برنامه: 20:45:47
طول برنامه:2 دقیقه
 
آگهی بین سریال 20:20
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:20:45:47
پایان برنامه: 20:46:05
طول برنامه:
 
کپشن بین سریال هانا (اکنون )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:20:46:05
پایان برنامه: 20:46:23
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سریال (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:20:46:23
پایان برنامه: 20:56:18
طول برنامه:9 دقیقه
 
آگهی قبل از سریال 20:45
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
***********************
شروع برنامه:20:56:18
پایان برنامه: 20:56:38
طول برنامه:
 
آگهی تقدیم برنامه (ابتدا) 20:46
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:20:56:38
پایان برنامه: 21:41:38
طول برنامه:45 دقیقه
 
سریال "شرم"
[قسمت] 3 [کارگردان] احمد کاوری [بازیگران] ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، فریبا متخصص، سید مهرداد ضیایی، آشا محرابی
 
***********************
شروع برنامه:21:41:38
پایان برنامه: 21:47:30
طول برنامه:5 دقیقه
 
آگهی بین سریال 21:05
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:21:47:30
پایان برنامه: 21:47:48
طول برنامه:
 
کپشن بین سریال (اکنون )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:21:47:48
پایان برنامه: 22:00:00
طول برنامه:12 دقیقه
 
مناجات خوانی (حرم مطهر رضوی)
[زنده]ارتباط مستقیم با **مشهد مقدس**[موضوع] قرائت زیارت امین الله در حرم رضوی
 
***********************
شروع برنامه:22:00:00
پایان برنامه: 22:15:00
طول برنامه:15 دقیقه
 
اخبار شبانگاهی
[زنده] [موضوع] گزیده خبر های ایران و جهان
 
***********************
شروع برنامه:22:15:00
پایان برنامه: 22:15:18
طول برنامه:
 
کپشن ابتدای سیم آخر (بعدی )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:22:15:18
پایان برنامه: 22:25:42
طول برنامه:10 دقیقه
 
آگهی قبل از سیم آخر 22:30
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
***********************
شروع برنامه:22:25:42
پایان برنامه: 22:26:02
طول برنامه:
 
آگهی تقدیم برنامه (ابتدا) 22:31
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:22:26:02
پایان برنامه: 23:31:02
طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه
 
سیم آخر
[قسمت] 7 یک مسابقه اطلاعات عمومی است ، یک تیم سه نفره باید سعی کند با پاسخ صحیح به سوالها بمب هر مرحله را خنثی کند و امتیاز و جایزه بیشتری را نصیب خود کند. با اجرای رشیدپور تهیه‌کننده:محمدرضا رضائیان
 
***********************
شروع برنامه:23:31:02
پایان برنامه: 23:36:56
طول برنامه:5 دقیقه
 
آگهی بین سیم آخر 22:50
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:23:36:56
پایان برنامه: 23:37:14
طول برنامه:
 
کپشن بین سیم آخر (اکنون )
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:23:37:14
پایان برنامه: 23:37:30
طول برنامه:
 
میان برنامه
شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 
***********************
شروع برنامه:23:37:30
پایان برنامه: 23:47:57
طول برنامه:10 دقیقه
 
آگهی قبل از برنامه ترکیبی 23:30
توضیحات برنامه درج نشده است.
 
***********************
شروع برنامه:23:47:57
پایان برنامه: 23:59:59
طول برنامه:12 دقیقه
 
مستند نت های مسی یک رویا
توضیحات برنامه درج نشده است.
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
خلاصه بازی ذوب آهن 1 - پیکان 1
خلاصه بازی ذوب آهن 1 - پیکان 1

خلاصه بازی ذوب آهن 1 - پیکان 1

دنیای دیجیتال چطور باعث حواس‌پرتی ما می‌شود؟
دنیای دیجیتال چطور باعث حواس‌پرتی ما می‌شود؟

دنیای دیجیتال چطور باعث حواس‌پرتی ما می‌شود؟

خلاصه بازی فوتبال شهر خودرو 1 - صنعت نفت 1
خلاصه بازی فوتبال شهر خودرو 1 - صنعت نفت 1

خلاصه بازی فوتبال شهر خودرو 1 - صنعت نفت 1

خلاصه بازی فوتبال نفت مسجدسلیمان 0 - پرسپولیس تهران 0
خلاصه بازی فوتبال نفت مسجدسلیمان 0 - پرسپولیس تهران 0

خلاصه بازی فوتبال نفت مسجدسلیمان 0 - پرسپولیس تهران 0

رفتار هایی که باعث می شود جذابیت نداشته باشید
رفتار هایی که باعث می شود جذابیت نداشته باشید

رفتار هایی که باعث می شود جذابیت نداشته باشید

جملات انگیزشی و انرژی زا برای کارآفرینان
جملات انگیزشی و انرژی زا برای کارآفرینان

جملات انگیزشی و انرژی زا برای کارآفرینان

علل آسیب طناب نخاعی و علائم آن
علل آسیب طناب نخاعی و علائم آن

علل آسیب طناب نخاعی و علائم آن

برای دختر مومن ایرانی/ میثم مطیعی
برای دختر مومن ایرانی/ میثم مطیعی

برای دختر مومن ایرانی/ میثم مطیعی

روش هایی مؤثر برای پیشگیری از فرسودگی زنان در کار و زندگی
روش هایی مؤثر برای پیشگیری از فرسودگی زنان در کار و زندگی

روش هایی مؤثر برای پیشگیری از فرسودگی زنان در کار و زندگی

به بهشت نمیروم/ استاد عالی
به بهشت نمیروم/ استاد عالی

به بهشت نمیروم/ استاد عالی

خاصیت عجیب دعای عدیله/ آیت الله مجتهدی تهرانی
خاصیت عجیب دعای عدیله/ آیت الله مجتهدی تهرانی

خاصیت عجیب دعای عدیله/ آیت الله مجتهدی تهرانی

پاسخ عالم اهل تسنن به یک شبهه/ استاد حامد کاشانی
پاسخ عالم اهل تسنن به یک شبهه/ استاد حامد کاشانی

پاسخ عالم اهل تسنن به یک شبهه/ استاد حامد کاشانی

نماهنگ | اقدام برای معیشت
نماهنگ | اقدام برای معیشت

نماهنگ | اقدام برای معیشت

انقلابی های تحریم شکن
انقلابی های تحریم شکن

انقلابی های تحریم شکن

نقش نظریه های «اجتهادگرایی و قرائت پذیرانگاری» در همگرایی و واگرایی دینی
نقش نظریه های «اجتهادگرایی و قرائت پذیرانگاری» در همگرایی و واگرایی دینی

نقش نظریه های «اجتهادگرایی و قرائت پذیرانگاری» در همگرایی و واگرایی دینی

دعای توسل با نوای شالبافان در جوار حرم حضرت معصومه (س)
دعای توسل با نوای شالبافان در جوار حرم حضرت معصومه (س)

دعای توسل با نوای شالبافان در جوار حرم حضرت معصومه (س)

وقتی دلمان می گیرد باید چیکار کنیم؟
وقتی دلمان می گیرد باید چیکار کنیم؟

وقتی دلمان می گیرد باید چیکار کنیم؟

کار هایی که در اولین روز کاری شغل جدید خود باید انجام دهید
کار هایی که در اولین روز کاری شغل جدید خود باید انجام دهید

کار هایی که در اولین روز کاری شغل جدید خود باید انجام دهید

با قانون بالن ، اوج بگیر
با قانون بالن ، اوج بگیر

با قانون بالن ، اوج بگیر

طراحان تحریم ایران به زباله‌دان تاریخ رفتند!
طراحان تحریم ایران به زباله‌دان تاریخ رفتند!

طراحان تحریم ایران به زباله‌دان تاریخ رفتند!

خشن‌ترین دعوای فوتبالی دیه‌گو مارادونا
خشن‌ترین دعوای فوتبالی دیه‌گو مارادونا

خشن‌ترین دعوای فوتبالی دیه‌گو مارادونا