چگونه توجه به رفاه اجتماعی در افزایش غرور ملی و تحقق هدف جهش تولید تاثیر می گذارد؟

رفاه اجتماعی یک از مسائل بسیار مهم و حیاتی در هر کشور و جامعه‌ای محسوب می‌شود. با وجود رفاه اجتماعی است که افراد می توانند در کشور خود زندگی با کیفیت تری را تجربه کنند و رضایت خاطر بیشتری از وضعیت زندگی خود داشته باشند. رفاه اجتماعی می تواند میزان غرور ملی و افزایش تولید را برای افراد جامعه به ارمغان بیاورد. در اینجا رابطه رفاه اجتماعی، غرور ملی و تحقق جهش تولید به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و ابعاد مختلف آن معرفی می شود.
شنبه، 4 بهمن 1399
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
چگونه توجه به رفاه اجتماعی در افزایش غرور ملی و تحقق هدف جهش تولید تاثیر می گذارد؟

چگونه توجه به رفاه اجتماعی در افزایش غرور ملی و تحقق هدف جهش تولید تاثیر می گذارد؟

رفاه اجتماعی موضوع بسیار مهمی است که تامین نیازهای مادی و معنوی افراد یک جامعه را در بر دارد. به طور کلی رفاه اجتماعی از قوانین، سیاست ها و وضعیت اقتصادی یک جامعه نشات می گیرد و می تواند نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد.

در صورتی که سطح رفاه اجتماعی در یک جامعه بالا باشد، افراد جامعه احساس رضایتمندی بیشتری از زندگی خود خواهند داشت و زندگی با کیفیت تری را تجربه می کنند.

همچنین در جامعه‌ای با سطح رفاه اجتماعی بالا، امید به زندگی در بین افراد افزایش می یابد و افراد با انگیزه تر در جهت اهداف خود گام بر می دارند. بنابراین میزان رفاه در یک کشور می تواند ابعاد روحی و روانی افراد یک جامعه را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. (1)

چگونه توجه به رفاه اجتماعی در افزایش غرور ملی و تحقق هدف جهش تولید تاثیر می گذارد؟

در نقطه مقابل، وجود مشکلات و معضلات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند بر روی سطح رفاه اجتماعی اثر مستقیم بگذارد. در صورتی که سطح رفاه اجتماعی کاهش پیدا کند، افراد با مشکلات متعددی مواجه می شوند. مشکلات اقتصادی و اثرات آن بر معیشت مردم می تواند رفاه اجتماعی را کاهش دهد و در نتیجه این موضوع سبب نارضایتی در سطح جامعه شود.

یکی از اولین مشکلاتی که در اثر کاهش رفاه اجتماعی در یک جامعه رخ می دهد، مشکلات مختلف در زمینه تامین معاش است. افزایش قیمت در مایحتاج خانوارها، بیکاری یا فقدان شغل مناسب و درآمد کافی و هزینه های بالا برای گذران زندگی از جمله مشکلات اقتصادیی هستند که می توانند سطح رفاه اجتماعی را به شدت کاهش دهند.

در بعد مسائل اجتماعی با کاهش رفاه اجتماعی، نهاد خانواده دچار آسیب های اجتماعی شده و افراد برای تامین معاش خود به آسیب هایی مانند سرقت، اعتیاد و غیره دچار می شوند. از طرفی با وجود سطح رفاه اجتماعی پایین، جوانان کمتر به تشکیل خانواده تمایل نشان می دهند و این موضوع، خانواده را به عنوان نهاد اصلی یک جامعه به مخاطره می اندازد.

مسائل امنیتی نیز بر روی سطح رفاه اجتماعی اثر گذار هستند، مسائلی مانند جنگ و تهدیدات امنیتی می توانند بر روی سطح رفاه اجتماعی یک جامعه از بعد امنیتی اثرات منفی بگذارند و آرامش خاطر افراد را نیز به مخاطره بیندازد.

بنابراین رفاه اجتماعی مسئله‌ای است که می تواند تمامی ابعاد زندگی افراد یک جامعه را تحت الشعاع خود قرار دهد و موجب رضایت یا عدم رضایت افراد شود. به طوری که در کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی پایین، افراد به مهاجرت روی آورده و تمایل دارند کشور خود را تحت هر شرایطی ترک کرده و به کشورهای با سطح رفاه بالاتر مهاجرت کنند.

این امر نیروی جوان، فعال و نخبه جامعه را از کشور خارج می کند و به خدمت کشورهای دیگر در می آورد. بنابراین سطح رفاه یک مسئله حیاتی است که باید به آن توجه ویژه شود. علاوه بر این، رفاه اجتماعی بر روی میزان غرور ملی افراد جامعه نیز اثرگذار است. (1)

چگونه توجه به رفاه اجتماعی در افزایش غرور ملی و تحقق هدف جهش تولید تاثیر می گذارد؟

بررسی رابطه رفاه اجتماعی با میزان غرور ملی در افراد جامعه

سطح رفاه اجتماعی با میزان غرور ملی مرتبط است. در واقع رفاه اجتماعی می تواند زمینه ساز غرور ملی در افراد یک جامعه باشد. هر چه سطح رفاه در یک جامعه بالاتر باشد میزان غرور ملی نیز در آن جامعه بالاتر می رود. وقتی افراد در زمینه اشتغال و سطح درآمد، دستیابی به اهداف مالی و خانوادگی و یا امنیت اقتصادی در وضعیت مطلوبی باشند، میزان غرور ملی و افتخار به کشور در آن ها بیشتر دیده می شود.

به دلیل اینکه استانداردهای زندگی در آن جامعه بالاتر رفته و افراد با آرامش خاطر بیشتری زندگی می کنند. اما رسیدن به این سطح رفاه بالاتر و غرور ملی بیشتر، دور از دست نیست، بلکه با تلاش های همه جانبه می توان افتخارات ملی و کشوری کسب کرد و غرور ملی و رفاه را در یک کشور ایجاد کرد. دستیابی به این هدف در صورتی امکان پذیر می شود که جزء سیاست گذاری های اصلی یک کشور قرار بگیرد و همه احاد یک جامعه با جدیت سعی در پیشرفت و توسعه کشور و بالا بردن سطح رفاه آن داشته باشند. (2)

 اما در صورتی که رفاه اجتماعی به مخاطره بیفتد و انتظارات افراد از کشور و جامعه خود برآورده نشود، به تدریج غرور ملی کاهش می یابد و این مسئله خود را به شکل های مختلف در سطح جامعه نشان می دهد. کاهش غرور ملی باعث می شود که افراد یک جامعه نسبت به تحولات کشور خود بی تفاوت شوند و حساسیت های خود را نسبت به مسائل منفی و حتی مسائل مثبت در اجتماع خود از دست بدهند.

در چنین فضایی، پیشرفت و توسعه کشور برای افراد جامعه بی اهمیت می شود. سطح امید به زندگی در آنان کاهش پیدا می کند و افراد جامعه از رشد و پیشرفت خود در آینده ناامید می شوند. این ناامیدی می تواند زمینه ساز رکود به ویژه رکود در حوزه های اقتصادی نیز شود.

در سال های اخیر کشورهای بیگانه سعی داشته اند با وجود تحریم های ظالمانه در زمینه تولید و معیشت، در کشور مشکلاتی را ایجاد کنند و در زمینه مواد اولیه یا صادرات محصولات، اختلال ایجاد کنند. اما همت و اراده جوانان غیور کشور توانسته است نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کند و از دل تحریم ها، رشد و شکوفایی را برای کشور رقم بزند.

این امر علاوه بر این که ضربات بیگانگان را کنترل کرده است، می تواند غرور ملی ایرانیان و توانمندی های آن ها را نیز به جهان اثبات نماید. رسیدن به این باور که باید روی پای خود بایستیم و کشور را به شرایط مطلوب برسانیم می تواند بسیار راهگشا باشد. به ویژه این خودباوری باید بر روی جوانان به عنوان آینده سازان یک کشور و نیروهای فعال جامعه اتفاق بیفتد تا تحولات شگرفی را به خصوص ر زمینه تولید ایجاد کند.

در بین مشکلات اقتصادی کشور، این تولید است که می تواند کشور را از مشکلات داخلی و تحریم ها نجات دهد. سرمایه گذاری بر روی تولید در کشور می تواند رفاه اجتماعی را برای تک تک افراد جامعه به ارمغان بیاورد. (2)
 

بررسی رابطه غرور ملی و افزایش تولید

افزایش غرور ملی با افزایش تولید نیز رابطه تنگاتنگی دارد. در جامعه‌ای که افراد از رفاه اجتماعی خوبی برخوردار باشند و غرور ملی بیشتری داشته باشند، میزان تولید افزایش بیشتری پیدا می کند. به دلیل اینکه افراد از هر لحاظ احساس امنیت بیشتری می کنند و می توانند سرمایه های خود را در حوزه تولید وارد کنند و از امنیت سرمایه های خود اطمینان داشته باشند. بنابراین پرداختن به رفاه اجتماعی می تواند باعث افزایش تولید شود و تحقق جهش تولید را فراهم نماید.

یکی از مزایای ویژه افزایش تولید این است که می تواند خودکفایی و خوداتکایی را برای یک کشور ایجاد کند و این خوداتکایی و خودکفایی است که موجب غرور ملی در یک جامعه می شود. بنابراین افزایش تولید نیز به خودی خود باعث افزایش غرور ملی می شود. پیشرفت های کشور در حوزه های مختلف می تواند افراد جامعه را به این اعتماد به نفس عمومی برساند که می توانند رشد و توسعه کشور خود را فراهم کنند.

بنابراین توانمندی ها و خودباوری ها در بین مردم افزایش پیدا می کند. با افزایش تولید در کشور بستر صادرات نیز فراهم شده و این امر می تواند به خوبی کشور را در سطح منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای مطرح کند. تمامی این موارد می تواند مانند یک چرخه باعث افزایش غرور ملی در افراد جامعه شود.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش تحریم ها، این غرور ملی است که می تواند همت بلند افراد جامعه را ترغیب کند تا به سمت تولید روی آورده و کمبودهای کشور به ویژه در حوزه اقتصادی را جبران کنند. این کار می تواند بر روی زنجیره تامین و تولید کشور تاثیرات مثبتی بگذارد و تحریم های ظالمانه را کم رنگ تر کند.

غرور ملی و اتکاء به خود می تواند توجه افراد را به ظرفیت های داخلی معطوف کند تا افراد جامعه با خودتوانمندی، کشور را از وابستگی نجات دهند. این امر حرکتی است به سمت رونق اقتصادی و جهش تولید که می تواند کشور را به پبشرفت و شکوفایی سوق دهد.

در صورتی که می خواهیم به سمت تحقق هر چه بیشتر جهش تولید گام برداریم باید با تلاش بیشتر با تکیه بر همت و اراده داخلی، حوزه های تولید را متحول کنیم و افزایش تولید را در تمامی حوزه های اقتصادی به منصه ظهور بیاوریم. این پویایی می تواند تحریم های ظالمانه را خنثی کرده و کشور را به طور کامل خودکفا کند.

باید تمامی افراد جامعه و مسئولان به این خود باوری واحد برسند که می توانند در مقابل تحریم های اقتصادی مقابله کنند و استقلال اقتصادی را تا حد زیادی برای کشور به وجود بیاورند. بنابراین باید موانع داخلی را بر طرف کنند و با جدیت بیشتری در زمینه افزایش تولید و جهش تولید اقدامات ضروری را انجام دهند.

به خصوص در سال های اخیر که مسائل اقتصادی و مشکلات در حوزه تولید بیشتر از قبل شده است، باید روند اداری تسریع شده تا موجبات جهش تولید فراهم گردد. (3)

چگونه توجه به رفاه اجتماعی در افزایش غرور ملی و تحقق هدف جهش تولید تاثیر می گذارد؟
 
نتیجه گیری و جمع بندی
در آخر باید گفت، این سطح رفاه اجتماعی است که تعیین کننده میزان رضایت افراد جامعه است و افزایش میزان رضایت افراد از وضعیت کشور خود می تواند باعث تحولات مثبت در کشور شود. سطح رفاه اجتماعی، غرور ملی و افزایش تولید، سه گانه‌ای کاملا مرتبط با هم هستند که کاهش هر یک بر دیگری نیز اثر می گذارد و افزایش یکی می تواند باید افزایش دیگری شود.

با توجه به اهمیت رفاه اجتماعی در تمام ابعاد زندگی افراد یک جامعه ضروری است که به این موضوع به طور جدی تری پرداخته شود. باید مسائلی که بر روی سطح رفاه اجتماعی اثر می گذارند، به طور کامل بررسی شده و به طور ریشه‌ای با آن مقابله شود تا افراد جامعه دچار مشکلات ناشی از کاهش رفاه اجتماعی نشوند.

بدیهی است این امر تلاش همه جانبه ارکان مختلف را می طلبد و باید جزء اولویت های اصلی یک کشور قرار بگیرد تا نتایج مطلوب در این زمینه کسب شود و جهش تولید را در کشور پایه ریزی کند.

پی نوشتها
  1. www.investopedia.com
  2. www.en.wikipedia.org
  3. www.mehrnews.com


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.