زبان پرستش (قسمت دوم)

هنگامی که ماری بر تخت نشست، جنبش پروتستان در بین مردم از مقبولیت چندانی برخوردار نبود. اما اتحاد وی با اسپانیا که موجب رنجش خاطر مردم انگلستان گشت و کشتار پروتستان ها باعث شد تا جنبش پروتستان بر قلب و روح مردم انگلستان عمیق تأثیر بگذارد و مردم لقب «ماری خون آشام» را به ملکه خود دادند.
چهارشنبه، 10 بهمن 1397
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
زبان پرستش (قسمت دوم)
توماس کرائمر
 
چکیده:
هنگامی که ماری بر تخت نشست، جنبش پروتستان در بین مردم از مقبولیت چندانی برخوردار نبود. اما اتحاد وی با اسپانیا که موجب رنجش خاطر مردم انگلستان گشت و کشتار پروتستان ها باعث شد تا جنبش پروتستان بر قلب و روح مردم انگلستان عمیق تأثیر بگذارد و مردم لقب «ماری خون آشام» را به ملکه خود دادند.
 
تعداد کلمات: 1000 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه
 
زبان پرستش (قسمت دوم)
نویسنده: تونی لِین  
ترجمه: روبرت آسریان

در دوران پادشاهی ادوارد ششم، اصلاحاتی جدی نیز در زمینه آموزه های الهیاتی انجام شد. در سال ۱۵۴۷ کتابی تحت عنوان کتاب موعظه ها منتشر شد که بسیاری از موعظه های آن توسط کرانمر نگارش درآمده بود. این موعظه ها، اندرزهایی بودند که بر اساس نگرشی انجیلی به نگارش درآمده بودند و باید در کلیساهایی که فاقد واعظی کارامد و مناسب بود، خوانده می شدند. در سال ۱۵۵۳ کرانمر و اسقف لندن ریدلی؟ بیانیه ای را در چهل و دو اصل منتشر ساختند که بعدها پس از انجام دادن جرح و تعدیلاتی در آن، به «بیانیه سی و نه اصل» تبدیل شد.
 
ادوارد ششم در سال ۱۵۵۳، پس از درگذشت ملکه ماری، که کاتولیکی متعصب بود، بر جای او بر تخت نشست. وی در پی آن بود تا همه اقداماتی را که در زمان ادوارد ششم برای تحکیم و گسترش پروتستانیسم انجام شده بود، خنثی نماید. وی در ابتدا با احتیاط و مدارا عمل می کرد، اما در سال ۱۵۵۵ سوزاندن پروتستان های به اصطلاح بدعتکار، آغاز شد. برخی از اسقفان سوزانده شدند که از این میان می توان به سوزانده شدن لاتیمر" و ریدلی در اکتبر سال ۱۵۵۵ اشاره کرد. در هنگام سوزانیده شدن این دو نفر، لاتیمر با این سخنان، ریدلی را تسلی داد: «ای ریدلی! آسوده خاطر باش و شادی کن. به لطف الهی ما امروز همچون شمعی برافروخته می شویم که نور آن در انگلستان هرگز خاموش نخواهد شد.» لاتیمر سریعة جان سپرد، اما آتش، جان ریدلی را به سرعت نگرفت و وی مرگی عذاب آور و دردآلود را تجربه کرد. کرانمر یکی از کسانی بود که شاهد مرگ او بود. حکومت وقت، بسیار تلاش کرد تا وی را متقاعد سازد که از باورهای پروتستان خود بازگردد. از آنجایی که وی طرفدار نظریة تفوق پادشاه بر کلیسا بود، به وی گفتند اینک کسی که در انگلستان بر تخت نشسته است به وی حکم می کند که به آیین کاتولیک بازگردد. کرانمر تحت فشار شدید روانی تسلیم شد و از اصلاح دینی و واکنش در برابر عقاید پروتستانی خود توبه کرد. اما ملکه ماری مرتکب خطای بزرگی شد و فرمان داد تا علی رغم توبه کرانمر، او سوزانده شود. مراسم سوزانیده شدن وی را به گونه ای ترتیب داده بودند که وی قبل از سوزانده شدن، در برابر جمعیت حاضر عقاید و دیدگاه های پروتستان را رد نماید. اما در مقابل، کرائمر سخنانی را که تحت اجبار و زور در محکوم کردن عقاید پروتستانی اش بر زبان آورده بود رد کرد و باورهای پروتستانی خود را مورد تأیید قرار داد. پس از آن، وی را بر سکویی راندند که باید بر آن سوزانده می شد و پس از مشتعل شدن هیزم ها، وی نخست دست راست خود را بر شعله های آتش گرفت (یعنی دستی که با آن توبه نامه خود را امضا کرده بود تا اینکه تمام بدنش در آتش سوخت.

  بیشتر بخوانید :   مسیحیان و روزگار جدید

هنگامی که ماری بر تخت نشست، جنبش پروتستان در بین مردم از مقبولیت چندانی برخوردار نبود. اما اتحاد وی با اسپانیا که موجب رنجش خاطر مردم انگلستان گشت و کشتار پروتستان ها باعث شد تا جنبش پروتستان بر قلب و روح مردم انگلستان عمیق تأثیر بگذارد و مردم لقب «ماری خون آشام» را به ملکه خود دادند. شهادت دلیرانه کرانمر، لاتیمر، ریدلی و بیش از دویست پروتستان دیگر باعث گشت تا مردم به جنبش پروتستان علاقه مند شوند. اگر چه پیش از این، در زمان پادشاهی ادوارد ششم، تلاش های بسیاری از سوی حکومت برای گسترش پروتستانیسم انجام گشت، این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبودند و تأثیر این جفاها و کشتارها باعث شد که جنبش پروتستان در قلب مردم جا باز کند.
 
خدای قادر مطلق، پدر خداوند ما عیسی مسیح که نمی خواهد فرد گناهکار هلاک شود، بلکه می خواهد وی از گناهان خود بازگشت کرده و حیات یابد و خدایی که به خادمین خود قدرت بخشیده و به آنان حکم کرده است تا به قوم او اعلان نمایند که توبه کنند و بخشش و آمرزش گناهانشان را بیابند. وی همه کسانی را که حقیقتا توبه کنند و به انجیل مقدس او قلبا ایمان آورند، می بخشد و می آمرزد. ما بدین سبب، از او می خواهیم تا ما را به سوی توبه حقیقی رهنمون شود و روح مقدسش را به ما عطا کند تا آنچه وی را خشنود می سازد در حضورش انجام دهیم و بقیه زندگی خود را پاک و مقدس باشیم، تا اینکه در نهایت توسط خداوند ما عیسی مسیح به خوشی جاودانی او وارد شویم. آمین.
 در دوران پادشاهی ادوارد ششم، اصلاحاتی جدی نیز در زمینه آموزه های الهیاتی انجام شد. در سال ۱۵۴۷ کتابی تحت عنوان کتاب موعظه ها منتشر شد که بسیاری از موعظه های آن توسط کرانمر نگارش درآمده بود. این موعظه ها، اندرزهایی بودند که بر اساس نگرشی انجیلی به نگارش درآمده بودند و باید در کلیساهایی که فاقد واعظی کارامد و مناسب بود، خوانده می شدند. در سال ۱۵۵۳ کرانمر و اسقف لندن ریدلی؟ بیانیه ای را در چهل و دو اصل منتشر ساختند که بعدها پس از انجام دادن جرح و تعدیلاتی در آن، به «بیانیه سی و نه اصل» تبدیل شد.
این نان را بگیرید و بخورید، به یادگاری اینکه مسیح به خاطر شما مرد و با شکرگزاری در قلوب خودتان، از او تغذیه شوید.
این پیاله را بنوشید به یادگاری اینکه خون مسیح برای شما ریخته شد و سپاسگزار باشید.
 
ای خداوند و پدر آسمانی، ما خادمین فروتن تو، با تمام وجود خواهان نیکویی پدرانه تو هستیم تا با رحمتت این قربانی سپاس و شکرگزاری را از ما بپذیری. و ما با کمال فروتنی از تو می طلبیم که به ما عطا نمایی تا توسط شایستگی و مرگ پسر تو عیسی مسیح و به واسطه ایمان به خون او، ما و تمامی کلیسای تو، آمرزش گناهان را بیابیم و از آنچه وی توسط درد و رنج خود، از برای ما مهیا کرد، برخوردار گردیم. و حال، ما روح و جان و بدن خود را به عنوان قربانی مقبول و پاک و زنده ای تقدیم تو میکنیم و فروتنانه از تو استدعا می نماییم که فیض و برکت آسمانی خود را شامل همه ما که شریک این شام مقدس هستیم، گردانی. و با اینکه ما اشخاصی بی ارزش و گناهکار هستیم، از تو استدعا میکنیم که این فرایض و خدمات ما را بپذیری و نه بر اساس شایستگی های خودمان، بلکه توسط خداوندمان عیسی مسیح، خطایای ما را ببخشی و توسط وی و با وی و در اتحاد با روح القدس، تمامی حرمت و جلال از آن تو باشد پدر قادر مطلق، تا ابدالآباد. آمین. (کتاب دعای عمومی ۱۵۵۲م: دعای مریوط به عشای ربانی)
 
منبع:
تاریخ تفکر مسیحی، تونی لِین، ترجمه روبرت آسریان، چاپ پنجم، فروزان روز، طهران (1396)

  بیشتر بخوانید :
  عیسی مسیح، الگوی حقیقی و مشترک میان اسلام و مسیحیت
  مسیح پیامبر، الگویی برای گفت‌و‌گوی اسلام و مسیحیت
  مسئله سقط جنین در مسیحیت امروز

 


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.