آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!

خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد و سپس نتيجه را مشاهده کنيد.(فقط يک گزينه انتخاب گردد.) 1. تا به‌ حال‌، چند مرتبه‌ به‌ خاطر فعاليت‌هاي‌ مرتبط با فرزندانتان‌ (مثل‌ حضور در جلسات‌آموزگاران‌، شركت‌ در انجمن‌ اوليا و مربيان‌ و امور خيريه‌ و غيره‌) در مدرسه‌ آنها حاضر شده‌ايد؟
شنبه، 21 شهريور 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!


خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد و سپس نتيجه را مشاهده کنيد.(فقط يک گزينه انتخاب گردد.)
1. تا به‌ حال‌، چند مرتبه‌ به‌ خاطر فعاليت‌هاي‌ مرتبط با فرزندانتان‌ (مثل‌ حضور در جلسات‌آموزگاران‌، شركت‌ در انجمن‌ اوليا و مربيان‌ و امور خيريه‌ و غيره‌) در مدرسه‌ آنها حاضر شده‌ايد؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟! به‌ دفعات‌، هر مرتبه‌ كه‌ حضورتان‌ در مدرسه‌ لازم‌ و ضروري‌ باشد، از شركت‌ در جلسات‌خودداري‌ نمي‌كنيد.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!شايد يك‌ يا دو مرتبه‌، آن‌ هم‌ به‌ اين‌ علت‌ كه‌ مجبور شده‌ايد.
2. اگر از صميمي‌ترين‌ دوستتان‌، درخواست‌ كنند كه‌ شما را در چند كلمه‌ توصيف‌ كند، او مي‌گويد:
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!شما زني‌ عاشق‌ و پايبند زندگي‌ و فرزندانتان‌ هستيد
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!شما زني‌ سختكوش‌، پرمشغله‌، قاطع‌ و جدي‌ هستيد.
3. زماني‌ كه‌، مسئله‌ نظافت‌ خانه‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد، شما:
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!در اين‌ زمينه‌، نهايت‌ سعي‌ و تلاشتان‌ را به‌ كار مي‌بنديد تا هميشه‌ منزلي‌ آراسته‌ و تميز داشته‌باشيد و در اين‌ مورد، از هيچ‌ كوششي‌ فروگذار نخواهيد كرد.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!معتقديد كه‌ گاهي‌ اوقات‌ لازم‌ است‌ ابتدا به‌ فكر كارهاي‌ ديگر باشيد و نظافت‌ و تميزكاري‌ خانه‌ رادر اولويت‌ قرار نمي‌دهيد، چرا كه‌، نظم‌ و آراستگي‌ آن‌ چندان‌ اهميتي‌ ندارد.
4. آيا قادريد بين‌ نيازها و مطالبات‌ فرزندان‌ و خواسته‌هاي‌ فردي‌ خودتان‌، تعادلي‌ برقرار سازيد؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!معمولا نيازها و مطالبات‌ فرزندانتان‌ بر خواسته‌هاي‌ فردي‌تان‌ ارحجيت‌ پيدا مي‌كنند.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!معمولا خواسته‌هاي‌ شخصي‌تان‌ برنيازها و مطالبات‌ فرزندانتان‌ ارجحيت‌ پيدا مي‌كنند.
5. استنباط شخصي‌تان‌ از شغل‌ تان‌ چيست‌؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!شغل‌تان‌ براي‌ پول‌ در آوردن‌ بايد هر طور شده‌ حفظ شود و در زندگي‌تان‌ حرف‌ اول‌ را مي‌زند وكاملا از ضرورت‌ آن‌ آگاهيد.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!شغل‌ تان‌ براي‌ رضايت‌ خاطر شخصي‌ و تقويت‌ عزت‌ نفس‌ و جسارتتان‌ خيلي‌ مهم‌ و ضروري‌است‌.
6. زماني‌ كه‌ صحبت‌ از كارها و فعاليت‌ هاي‌ مرتبط با فرزندانتان‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد، شما:
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!در انتخاب‌ به‌ آنها كمك‌ مي‌كنيد، چرا كه‌، معتقديد آنها به‌ راهنمايي‌ها و دستورالعمل‌هاي‌سودمند شما نيازمند هستند.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!حق‌ انتخاب‌ را مستقيما به‌ خود فرزندانتان‌ واگذار مي‌كنيد، چرا كه‌، آنها براي‌ خود فردي‌ مستقل‌هستند و بايد از سنين‌ پايين‌، ايستادن‌ روي‌ پاي‌ خود و متكي‌ نبودن‌ به‌ ديگران‌ را ياد بگيرند، هر چند درزمينه‌ انتخاب‌، مرتكب‌ اشتباهاتي‌ شوند.
7. در صورت‌ شاغل‌ بودن‌، شغل‌تان‌ و در صورت‌ خانه‌دار بودن‌، امور مربوط به‌ خانه‌ و خانه‌ داري‌،چه‌ اهميتي‌ برايتان‌ دارند؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!آن‌ را مهمترين‌ مسئله‌ زندگي‌تان‌ در نظر مي‌گيريد و هميشه‌ آن‌ را در اولويت‌ قرار مي‌دهيد.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!آن‌ را مهم‌ در نظر مي‌گيريد، ولي‌، تا جايي‌ كه‌ بتوانيد محبت‌ كردن‌ به‌ فرزندانتان‌ و گذراندن‌ وقت‌بيشتر با آنها را در اولويت‌ قرار مي‌دهيد.
8. آيا در فعاليت‌ها و امور داوطلبي‌ مثل‌ شركت‌ در انجمن‌ اولياء و مربيان‌، سازماندهي‌ كارهاي‌پيشاهنگي‌، تبليغ‌ مسايل‌ مذهبي‌ و غيره‌، به‌ صورت‌ داوطلبي‌ خدمت‌ مي‌كنيد؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!بله‌، هميشه‌.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!خير، به‌ هيچ‌ وجه‌.
9. زماني‌ كه‌ به‌ ياد فعاليت‌ها و كارها و تفريحات‌ دوران‌ كودكي‌ خودتان‌ مي‌افتيد، آيا مايليدفرزندانتان‌ هم‌ مثل‌ شما، در آن‌ كارها و تفريحات‌ شركت‌ داشته‌ باشند؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!بله‌، كاملا مايليد كه‌ فرزندانتان‌ هم‌ مثل‌ خودتان‌ از انجام‌ آن‌ فعاليت‌ها و سرگرمي‌ها لذت‌ ببرند.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!خير، زندگي‌ گذشته‌ شما هيچ‌ ارتباطي‌ با زندگي‌ فرزندانتان‌ ندارد و اصلا دوست‌ نداريد آنهاچيزي‌ از خاطرات‌ دور شما بدانند.
10. ظرف‌ يك‌ ماه‌ گذشته‌، به‌ خاطر كارهاي‌ شخصي‌ و يا مسايل‌ مرتبط با شغل‌ خارج‌ از منزلتان‌،چند مرتبه‌، غذايتان‌ به‌ موقع‌ حاضر نشده‌ است‌؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!يك‌ يا دو مرتبه‌
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!به‌ كرات‌، آن‌ چنان‌ كه‌ دقيقا دفعات‌ آن‌ را به‌ خاطر نمي‌آورم‌.
11. آيا به‌ نظر خودتان‌، مادري‌ هستيد كه‌ بيشتر در كنار فرزندانتان‌ به‌ سر مي‌بريد. هميشه‌ و هر زمان‌ كه‌كه‌ بخواهند مي‌توانند روي‌ شما حساب‌ كنند؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!بله‌ و شايد مادري‌ فداكارتر و ايثارگرتر از اكثر ديگر مادران‌ باشيد.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!خير و شايد مادري‌ خود محورتر و خودخواه‌تر از اكثر ديگر مادران‌ باشيد.
12. اگر يكي‌ از دوستانتان‌، به‌ صورت‌ اتفاقي‌، گذرش‌ به‌ اتاق‌ خواب‌ فرزندانتان‌ بيفتد، با خود مي‌گويد:
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!چه‌ اتاق‌ تميز و آراسته‌اي‌، حتما مادر اين‌ بچه‌ها، وقت‌ زيادي‌ را به‌ نظافت‌ و مرتب‌ كردن‌ اين‌اتاق‌ اختصاص‌ مي‌دهد.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!چه‌ اتاق‌ به‌ هم‌ ريخته‌ و نامرتبي‌، حتما مادر اين‌ بچه‌ها، وقت‌ كافي‌ براي‌ نظافت‌ و آراستن‌ اين‌اتاق‌ ندارد.
13. آيا هميشه‌ و دائما طوري‌ برنامه‌ ريزي‌ و زمان‌ بندي‌ مي‌كنيد تا كارهاي‌ مشتركي‌ را با فرزندانتان‌انجام‌ دهيد؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!خير، بيشتر ترجيح‌ مي‌دهيد كه‌ آنها به‌ راه‌ خود بروند و شما هم‌ به‌ راه‌ خودتان‌ و دوست‌ نداريدخودتان‌ را گرفتار مسايل‌ و امور شخصي‌ فرزندانتان‌ كنيد.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!بله‌، در طول‌ روز، حتما چند ساعتي‌ را صرف‌ انجام‌ كارهاي‌ مشترك‌ با فرزندانتان‌ مي‌كنيد، چرا كه‌مايليد از نقطه‌ نظرات‌، خواسته‌ها، گرايشات‌ و سلايق‌ آنها بيشتر سر در بياوريد.
14. آيا بر اين‌ باوريد كه‌ وقتي‌ فرزندانتان‌ به‌ اندازه‌اي‌ بزرگ‌ شوندكه‌ بتوانند در فعاليت‌هاي‌ فردي‌شركت‌ كنند و اوقات‌ زيادي‌ از روز را دور از شما به‌ سر ببرند، دچار تغيير و تحولاتي‌ نامطلوب‌ مي‌شوند؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!بله‌، احتمالش‌ زياد است‌ كه‌ آنها دوستان‌ نابابي‌ پيدا كنند، خيلي‌ از اوقاتشان‌ را به‌ بطالت‌بگذرانند، گرفتار عادات‌ بد و ناپسند شوند و يا حتي‌ به‌ سيگار و مواد مخدر گرايش‌ پيدا كنند.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!خير، به‌ اين‌ ترتيب‌، آنها مستقل‌، متكي‌ به‌ نفس‌ و جسور مي‌شوند و خودشان‌ را بهتر مي‌شناسندو از اين‌ رو، زودتر قادر مي‌شوند كه‌ زندگي‌ مستقلي‌ را آغاز كنند و راه‌ زندگي‌ در پيش‌ رويشان‌ شفاف‌تر وواضح‌تر مي‌شود.
15. آيا مشغله‌ها و كارهاي‌ مرتبط با فرزندانتان‌ آن‌ چنان‌ متعدد و زياد به‌ نظرتان‌ مي‌آيندكه‌ گاهي‌اوقات‌ سد و مانعي‌ در برابر امور شخصي‌ خودتان‌ به‌ شمار بيايند؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!بله‌، و شما هم‌ خواسته‌ها و نيازهاي‌ خاصي‌ در زندگي‌ داريد كه‌ بايد توجه‌ خاصي‌ به‌ آنها نشان‌دهيد و نمي‌توانيد هميشه‌ و دربست‌ در اختيار كارهاي‌ فرزندانتان‌ قرار داشته‌ باشيد.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!خير، شما هميشه‌ كارهاي‌ مرتبط با فرزندانتان‌ را در اولويت‌ قرار مي‌دهيد و هر چقدر هم‌ كه‌ درگيرمسايل‌ شخصي‌ خودتان‌ باشيد، زماني‌ كه‌ آنها به‌ وجودتان‌ نياز دارند، در كنارشان‌ هستيد و به‌ ياريشان‌مي‌شتابيد.
16. زماني‌ كه‌ در تلاشيد تا تعادلي‌ بين‌ كارهاي‌ خارج‌ از خانه‌ و امور داخلي‌ خانه‌ و فرزندان‌، تعادلي‌برقرار كنيد، اغلب‌:
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!كارهاي‌ خارج‌ از خانه‌ بر امور داخلي‌ خانه‌ و فرزندان‌ مي‌چربند.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!امور داخلي‌ خانه‌ و فرزندان‌ بر كارهاي‌ خارج‌ از خانه‌ مي‌چربند.
17. آيا از وقتي‌ فرزندانتان‌ در سنين‌ خردسالي‌ به‌ سر مي‌برند، به‌ فكر آينده‌ و برنامه‌هاي‌ دراز مدتشان‌هستيد؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!خير، چرا كه‌ وقت‌ كافي‌ نداريد و معتقديد كه‌ هر مسئله‌اي‌ را بايد در وقت‌ مناسب‌ خودش‌ موردبررسي‌ قرار دهيد.كسي‌ چه‌ مي‌داند كه‌ در آينده‌ چه‌ اتفاقي‌ مي‌افتد؟
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!بله‌، چرا كه‌ مسايل‌ مربوط به‌ فرزندان‌ و آينده‌ آنها، از اهميت‌ خيلي‌ بالايي‌ برخوردارند و همه‌برنامه‌ ريزي‌هاي‌ دوران‌ خردسالي‌ آنها، نقش‌ بسيار مهم‌ و بسزايي‌ را در آينده‌ و سرنوشت‌شان‌ ايفامي‌كنند.
18. اگر همين‌ امروز، برنده‌ ميليون‌ها تومان‌ پول‌ نقد از يك‌ قرعه‌كشي‌ شويد، شما:
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!هم‌ چنان‌ به‌ شغل‌ بيرون‌ از منزلتان‌ ادامه‌ مي‌دهيد، اگرچه‌، تفريح‌ و سرگرمي‌هاي‌ بيشتري‌چاشني‌ زندگي‌تان‌ مي‌كنيد.
آيا مادر نمونه‌اي‌ هستيد؟!از شغل‌ تان‌ استعفا مي‌دهيد و خانه‌داري‌ راانتخاب‌ مي‌كنيد تا بيشتر بتوانيد به‌ كارهاي‌ فرزندانتان‌رسيدگي‌ كنيد.

شما با جمع بندي امتياز، مي توانيد نتيجه مربوط به خود را مشاهده نماييد.
گزينه ي اول 1 امتياز
گزينه ي دوم 0امتياز

نتیجه :

*امتياز بين‌ صفر تا 8:
شما مادري‌ خودمحور، مسامحه‌ كار و راحت‌ طلب‌ هستيد. در كل‌، با وجود عشق‌ و علاقه‌ زياد به‌فرزندانتان‌، مايليد خواسته‌ها و نيازهاي‌ فردي‌ تان‌ را در اولويت‌ قرار دهيد، چرا كه‌، به‌ عنوان‌ يك‌ انسان‌مستقل‌، حق‌ و حقوق‌ ويژه‌ و زيادي‌ براي‌ خود قائليد. مسايلي‌ مالي‌ و ظواهر و زرق‌ و برق‌ زندگي‌ برايتان‌اهميت‌ خيلي‌ زيادي‌ دارند، آن‌ چنان‌ كه‌، گاهي‌ سخت‌ شيفته‌ و گرفتار آنها مي‌شود و از جنبه‌ معنوي‌زندگي‌ غافل‌ مي‌گرديد. رضايت‌ خاطر و خشنودي‌ فردي‌ شما را به‌ اوج‌ مي‌رسانند و گاهي‌ احساس‌مي‌كنيد كه‌ فرزندانتان‌ سد راه‌ موفقيت‌ها و پيشرفت‌هايتان‌ در زندگي‌ شده‌اند و از اين‌ رو، نسبت‌ به‌ آنهابي‌تفاوت‌ و بي‌توجه‌ مي‌شويد. بايد بدانيدكه‌ وقتي‌ زني‌، مادر مي‌شود، لازم‌ است‌ از بلند پروازي‌ها وجاه‌طلبي‌هاي‌ شخصي‌اش‌ بگذرد، امور و خواسته‌هاي‌ فرزندش‌ را در اولويت‌ قرار دهد و فرزندش‌ را به‌عنوان‌ آينه‌ تمام‌ نماي‌ پيشرفت‌هاي‌ فردي‌اش‌ در آينده‌ در نظر بگيرد. قطعا تلاش‌ها و تلاش‌هاي‌ شما به‌عنوان‌ يك‌ مادر، هرگز به‌ هدر نمي‌رود و با برنامه‌ ريزي‌هاي‌ صحيح‌ و مناسب‌ مي‌توانيد فرزنداني‌ سخت‌كوش‌، ساعي‌، موفق‌، متعهد و باوجدان‌ به‌ جامعه‌ تحويل‌ دهيد.
*امتياز بين‌ 9 تا 18:
شما مادري‌ ايثارگر، از خودگذشته‌، فداكار، دلسوز، متعهد، مهربان‌، خوش‌ خلق‌ و همدل‌ هستيد. بايدبه‌ شما مادر نمونه‌ تبريك‌ گفت‌! فرزندان‌ شما در زندگي‌تان‌، حرف‌ اول‌ را مي‌زنند و نقش‌ كليدي‌ را ايفامي‌كنند. در واقع‌، از زماني‌ كه‌ مادر شده‌ايد، خودتان‌ را فراموش‌ كرده‌ايد و در مسايل‌ و امور مرتبط بافرزندانتان‌ غرق‌ شده‌ايد. اين‌ خوب‌ است‌، به‌ شرط آن‌ كه‌، هويت‌ خودتان‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ فرد مستقل‌ وبي‌نياز از ياد نبريد! تمام‌ برنامه‌ ريزي‌هاي‌ شما با در نظر گرفتن‌ جداول‌ زماني‌ فرزندانتان‌ صورت‌ مي‌گيرندو گاهي‌ آن‌ چنان‌ از خود غافل‌ مي‌شويد كه‌ حتي‌ رسيدگي‌ به‌ امور شخصي‌تان‌ را از ياد مي‌بريد. در هرحال‌، بايد به‌ فرزندانتان‌ تبريك‌ گفت‌ كه‌ چنين‌، مادر نمونه‌اي‌ دارند!
منبع:www.rahezendegi.com
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.