اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان بوشهر1

اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان بوشهر1
پنجشنبه، 4 شهريور 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان بوشهر1

 

 

 

اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان بوشهر1
اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان بوشهر1


 

منبع : راسخون 

ردیف نوع مکان متبرکه  نام مکان متبرکه  جنسیت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی
1 امامزاده میر محمد حنیفه (ع)  آقا  1 بوشهر بوشهر خارک خارک    
2 امامزاده  بی بی دخترسرتل (س) خانم 1 بوشهر بوشهر        
3 امامزاده  میرعلمدار (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
4 امامزاده  ضامن آهو (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
5 امامزاده  میرمحمد (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
6 امامزاده  جعفرصادق (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
7 امامزاده  هاشم (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
8 امامزاده  عبدالمهیمن (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
9 امامزاده  زیدابن علی  (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
10 امامزاده  آقا اشک (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
11 امامزاده  امیرالمومنین علی (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
12 امامزاده  باب المراد (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
13 امامزاده  حسن ومیرمحمد (ع) آقا  2 بوشهر بوشهر        
14 امامزاده  سیدعبداله (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
15 امامزاده  سیدکنار (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
16 امامزاده  سیدمغربی (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
17 امامزاده  سیدها (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر        
18 امامزاده  محمد (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر خارک خارک    
19 امامزاده  میرعبداله (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر خارک خارک    
20 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   انگالی  
21 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   انگالی قلعه سوخته
22 امامزاده  بی بی نور (س) خانم 1 بوشهر بوشهر مرکزئ   انگالی قلعه سوخته
23 امامزاده  سیدضیاء (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   انگالی حسن نظام
24 امامزاده  میرمحمد (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه احمدی
25 امامزاده  بی بی زمزم (س) خانم 1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه جزیره شیف
26 امامزاده  حیدربن الموسی رضا (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه جزیره شیف
27 امامزاده  خلیل ابراهیم (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه جزیره شیف
28 امامزاده  جعفرصادق (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه ابطویل
29 امامزاده  بی بی خاتون (س) خانم 1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه تل اشکی
30 امامزاده  بی بی زلیخا (س) خانم 1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه چاه کوتاه
31 امامزاده  زین العابدین (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه چاه کوتاه
32 امامزاده  سیداحمد (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه هلیله
33 امامزاده  جابر (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه هلیله
34 امامزاده  حسن (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه هلیله
35 امامزاده  مقام عباسعلی (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه هلیله
36 امامزاده  سیدجبار (ع) آقا  1 بوشهر بوشهر مرکزئ   حومه بندرگاه
37 امامزاده زکریا (ع)  آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم شیرمرد
38 امامزاده ابراهیم و اسماعیل (ع) آقا  2 بوشهر تنگستان مرکزئ اهرم    
39 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر سالم اباد
40 امامزاده  شاهزاده اسماعیل  (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر هدکان
41 امامزاده  شاه غیب  (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر زیراهک
42 امامزاده  شاهزاده محمود (ع)  آقا  1 بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر بریکان
43 امامزاده  امیرالدین (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر بوالخیر
44 امامزاده  میرجوان محمد (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان دلوار   دلوار زایرابراهیمی
45 امامزاده  میرعبداله  (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گورک سادات
46 امامزاده  شاه جبار (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گورک سادات
47 امامزاده  زیدابن علی  (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گورک محمدرحیمی
48 امامزاده  شاه نصرالدین (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان دلوار   دلوار باشی
49 امامزاده  سیدصالح  (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم  
50 امامزاده  شاهزاده ابراهیم (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم  
51 امامزاده  حاج سیدمحمد تقی هاشمی (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم  
52 امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم اشکالی زائرحسین
53 امامزاده  امیرخدر (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم چاه پیر
54 امامزاده  بی بی زبیده خاتون (س) خانم 1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم چاه پیر
55 امامزاده  زیدبن علی (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم گلنگون
56 امامزاده  خدیجه  (س) خانم 1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم اشکالی سیدی
57 امامزاده  حاج سیدحسن (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم بنیان
58 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم مزرعه ابگرمو
59 امامزاده  شاه نعمت اله (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم اباد
60 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم اباد
61 امامزاده  امیرالمومنین (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   باغک  
62 امامزاده  رضا (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   باغک  
63 امامزاده  بی بی صفیه (س) خانم 1 بوشهر تنگستان مرکزئ   باغک بنه گز
64 امامزاده  شاه پیرغیب (ع) آقا  1 بوشهر تنگستان مرکزئ   باغک چاه گاه
65 امامزاده  سیدحبیب اله (ع) آقا  1 بوشهر جم        
66 امامزاده  بی بی مرضیه (س) خانم 1 بوشهر جم ریز   تشان حرمیک
67 امامزاده  رکن الدین (ع) آقا  1 بوشهر جم ریز   تشان حرمیک
68 امامزاده  بی بی بانو (س) خانم 1 بوشهر جم مرکزئ   جم پدری
69 امامزاده  امیردانا (ع) آقا  1 بوشهر جم مرکزئ   جم چاهه
70 امامزاده  پیرسرکمر (ع) آقا  1 بوشهر جم مرکزئ   جم بهرباغ
71 امامزاده  جعفر (پیربیراهه(ع)) آقا  1 بوشهر جم مرکزئ   کورئ ابگرمک
72 امامزاده شاه غیب (ع)  آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   حومه ابوالفیروز
73 امامزاده  میرهداف (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان سعدآباد      
74 امامزاده  نورمحمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه تل سرکوه
75 امامزاده  شاه قطب الدین (ع) شاه درویشان آقا  1 بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه نظراقا
76 امامزاده  بی بی خاتون (س) خانم 1 بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه نظراقا
77 امامزاده  نو (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه سیاه منصورسفلی
78 امامزاده  آقا نور (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه شول
79 امامزاده  شیخ اولیا (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره      
80 امامزاده  سیده بی بی زهرا (س) خانم 1 بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی چم تنگ
81 امامزاده  امیرالمومنین (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی دشتی اسماعیل خانی
82 امامزاده  سیده بی بی شریفه (س) خانم 1 بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی مکابری
83 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی میان دشت  /چاه موشی /
84 امامزاده  شاهزاده زین العابدین (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی چهاربرج
85 امامزاده  نویسان  (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی چهاربرج
86 امامزاده  بی بی پنهان (س) خانم 1 بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی بنارسلیمانی
87 امامزاده  پیرمختار (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره چهل زرعی عجم
88 امامزاده  آقاشاه حمزه (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره چهل زرعی عجم
89 امامزاده  شاه حمزه (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره چهل زرعی عرب
90 امامزاده  محمد فیروز(ع) شاه فیروز آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره شاه فیروز
91 امامزاده  شاهزاده حسینی (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره دهداران علیا
92 امامزاده  شاه علمدار (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره دهداران علیا
93 امامزاده  بابایوسف (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره بویری
94 امامزاده  پیرجفته (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره ذکریایی
95 امامزاده  شاه حیدر (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره دهداران سفلی
96 امامزاده  آقاشاه حیدر (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره دهداران سفلی
97 امامزاده  باباکوسه (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره میلک
98 امامزاده  شاهزاده اسماعیل  (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان شبانکاره آب پخش    
99 امامزاده  نوراله (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   حومه بنداروز
100 امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   حومه نی نیزک
101 امامزاده  شاهزاده ابوالقاسم (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   حومه گندم ریز
102 امامزاده  شاهزاده حبیب اله (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   حومه دره چیتو
103 امامزاده  شاهزاده احمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   دالکی  
104 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   دالکی  
105 امامزاده  بی بی بانو (س) خانم 1 بوشهر دشتستان مرکزئ   دالکی راهدار
106 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   دالکی دهقاید
107 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   دالکی دهقاید
108 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   دالکی دهقاید
109 امامزاده  شاه نورالدین (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   زیارت عیسوند
110 امامزاده  محمد ترک (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   زیارت صفی اباد
111 امامزاده  بی بی جان (س) خانم 1 بوشهر دشتستان مرکزئ   زیارت کلل
112 امامزاده  شاه حسین (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   زیارت چاه خانی
113 امامزاده  شیخ منصور (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ   زیارت زیارت
114 امامزاده  سیدعبدالکریم (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ برازجان    
115 امامزاده  سیدمحمدسجادی (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ برازجان    
116 امامزاده  خضر ورضا وعرش اله وسیدالشهدا (ع) آقا  4 بوشهر دشتستان مرکزئ برازجان    
117 امامزاده  زین العابدین (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ برازجان    
118 امامزاده  شاه درویشان (ره) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ برازجان    
119 امامزاده  احمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ دالکی    
120 امامزاده  شاه خسرو و شاه حیدر (ع) آقا  2 بوشهر دشتستان ارم   ارم تنگ سوک
121 امامزاده  شیخ زین العابدین (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   ارم تنگ فاریاب
122 امامزاده  شاهزاده عبداله  (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   ارم رودفاریاب
123 امامزاده  آقامیرحاج محمد(ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   ارم جمیله
124 امامزاده  شاه العباس (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   ارم انارستان
125 امامزاده  بی بی چادر سفید (س) خانم 1 بوشهر دشتستان ارم   ارم باغ تاج
126 امامزاده  شاهزاده احمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   ارم باغ تاج
127 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   ارم باغ تاج
128 امامزاده  ایوب (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   ارم باغ تاج
129 امامزاده  محمدوامیرالمومنین وملی خوا (ع) آقا  3 بوشهر دشتستان ارم   ارم باغ تاج
130 امامزاده  شاهسالار (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   ارم تنگ درکش
131 امامزاده  جعفروآقامنصور (ع) آقا  2 بوشهر دشتستان ارم   ارم لرده
132 امامزاده  آقاسیدون (ع)وبی بی منصوره (س) آقا-خانم 2 بوشهر دشتستان ارم   ارم ناخا
133 امامزاده  میراحمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   دهرود مرده خیر
134 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   دهرود دهرودسفلی
135 امامزاده  آقاشهید  آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   دهرود سوک
136 امامزاده  میرمحمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   دهرود سوک
137 امامزاده  آقاشهید  آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   دهرود سوک
138 امامزاده  خلیل خالق (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم   دهرود دهرودعلیا
139 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم تنگ ارم    
140 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان ارم تنگ ارم    
141 امامزاده  دوقلو (ع) آقا  2 بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان نورآباد(خون
142 امامزاده  شاه عبداله  (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان بوشکان
143 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان بوشکان
144 امامزاده  شاه عبداله  (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان بوشکان
145 امامزاده  شاه عبداله  (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان بوشکان
146 امامزاده  شاه نعمت اله (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه ابپای ارغوان
147 امامزاده  تهمتن (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه ابپای ارغوان
148 امامزاده  افق زیا  آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه تنگ زرد
149 امامزاده  فقیه ضیاء (س) خانم 1 بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه تنگ زرد
150 امامزاده  شاهزاده اسماعیل  (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه درنگ
151 امامزاده  رضا (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه طلحه
152 امامزاده  سیدرکن الدین (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه طلحه
153 امامزاده  شاهزاده سلطان پیرسرتلی (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه طلحه
154 امامزاده  سیدرکن الدین (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه طلحه
155 امامزاده  بی بی گلشن (س) خانم 1 بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه فاریاب
156 امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  1 بوشهر دشتستان بوشکان کلمه    
157 امامزاده  محمدباقر (ع) آقا  1 بوشهر دشتی        
158 امامزاده  آقاشاه اسماعیل (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی      
159 امامزاده  بی بی نور (س) خانم 1 بوشهر دشتی کاکی   چغاپور طویل دراز
160 امامزاده  پیرسبز (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   چغاپور طویل دراز
161 امامزاده  سبزپوشی (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   چغاپور طویل دراز
162 امامزاده  سیدعباس قاسم علی (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   چغاپور گزدراز
163 امامزاده  شاه زین العابدین (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   چغاپور گزدراز
164 امامزاده  عبداله (ع)  آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   چغاپور گزدراز
165 امامزاده  شاه پیرغریب (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   چغاپور مقاتل
166 امامزاده  بی بی سکینه (س) خانم 1 بوشهر دشتی کاکی   چغاپور بادوله
167 امامزاده  سرج الدین (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   چغاپور بادوله
168 امامزاده  بدرمنیر (س) خانم 1 بوشهر دشتی کاکی   چغاپور بامنیر
169 امامزاده  حسن  (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   چغاپور اسماعیل محمودی
170 امامزاده  بی بی هاجر (س) خانم 1 بوشهر دشتی کاکی   کاکی گنخک شیخی
171 امامزاده  سیدموسی (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کاکی مسیله کلو
172 امامزاده  شاه ابوطالب (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کاکی گنخک رئیسی
173 امامزاده  حبیب اله (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کاکی گنخک کورا
174 امامزاده  شاه زنان  (س) خانم 1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان چاه حسین جمال نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط