راهكاري جستجو در GOOGLE

گوگل يكي از پرقدرترين و پر ترافيكترين موتورهاي جستجو در وب است. اين موتور جست وجو ، امكان دسترسي آسان به بيش از 3 ميليارد صفحه وب را فراهم مي كند و هر روز پذيراي ميليونها كاربر از سرتاسر دنياست. بدون شك استفاده بهينه از چنين موتور پر قدرتي ، مستلزم اتخاذ روشهاي صحيح و منطقي در امر جست و جو است.
شنبه، 14 اسفند 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
راهكاري جستجو در GOOGLE

راهكاري جستجو در GOOGLE
راهكاري جستجو در GOOGLE


 

 
گوگل يكي از پرقدرترين و پر ترافيكترين موتورهاي جستجو در وب است. اين موتور جست وجو ، امكان دسترسي آسان به بيش از 3 ميليارد صفحه وب را فراهم مي كند و هر روز پذيراي ميليونها كاربر از سرتاسر دنياست. بدون شك استفاده بهينه از چنين موتور پر قدرتي ، مستلزم اتخاذ روشهاي صحيح و منطقي در امر جست و جو است.

راهكاري جستجو در GOOGLE

مفاهيم اوليه جست و جو در گوگل
 

براي ورود يك پرس و جو در موتور جست و جوي گوگل ، كافي است كلمه توصيفي در رابطه با موضوع جست و جو را تايپ كرده و كليد ENTER را فشار دهيد تا ليستي از صفحات وب مرتبط با موضوع مورد نظرتان ارائه شود. از آنجائي كه گوگل در ليست مذكور ، صفحات وبي را كه شامل تمامي كلمات موجود در پرس و جوي مورد نظر است نمايش مي دهد ، لذا براي بهبود يا محدود سازي دامنه جست و جو ، مجبور خواهيم بود كه كلمات بيشتري را به عبارت جستجو بيافزاييم. با اين عمل ، پرس و جوي جديد زير مجموعه اي از صفحات يافت شده براي پرس و جوي قبلي را باز مي گرداند.

انتخاب كلمات كليدي
 

براي كسب بهترين نتايج در عمليات جست و جو ، استفاده بهينه از كلمات كليدي حائز اهميت است. در اين رابطه نكات زير را هميشه به خاطر بسپاريد.
ـ در صورت امكان از اسامي خاص استفاده كنيد. براي مثال اگر بدنبال اطلاعاتي در مورد پيكاسو نقاش معروف هستيد ، به جاي PAINTERS از كلمه PICASSO استفاده نمائيد.
ـ از كلماتي كه احتمال ظاهر شدنشان در سايتي وجود دارد ، استفاده كنيد. براي مثال ، كاربرد كلماتي مانند LUXURY HOTEL در عبارت جست وجو در مقايسه با عبارت REALY NICE PLACES TP SPEND THE NIGHT IN HAWAII نتايج بهتري را در پي خواهد داشت.
ـ تا جايي كه ممكن است از كلمات كليدي دقيقتري استفاده كنيد. براي مثال ،
پرس و جوي ANTIQUE LEAD SOLDIERS نسبت به پرس و جوي OLD METAL TOYS نتايج بهتري را يه دنبال خواهد داشت.

درج خودكارAND در پرس و جو
 

طبق پيش فرضها ، گوگل تنها صفحاتي را باز مي گرداند كه شامل تمامي واژه هاي مورد جستجو است. در اين صورت نيازي به افزودنAND ميان واژه ها نيست. به خاطر داشته باشيد كه ترتيب تايپ كردن واژه ها ، روي نتايج جستجو تاثير خواهد گذاشت. براي محدود كردن هر چه بيشتر جستجو كافي است واژه هاي بيشتري را به پرس و جو اضافه كنيد.

حذف خودكار كلمات عمومي
 

گوگل كلمات و كاراكترهاي عمومي نظير WHERE , HOW و ارقام و حروف منفرد را ناديده ميگيرد. زير آنها عمليات جست و جو را بدون بهبود نتايج ، فقط كند مي سازند. اگر گوگل يكي از اين كلمات را حذف كند ، در صفحه نتايج و زير كادر جست وجو با نمايش جزئيات ،‌اين مساله را يادآوري خواهد كرد.
اگر يك كلمه عمومي در بدست آوردن نتايج دلخواه موثر باشد ، مي توانيد با گذاشته علامت + در مقابل كلمه مزبور آن را به پرس و جوي خود اضافه كنيد (توجه داشته باشيد كه بايد قبل از علامت + يك فاصله خالي قرار دهيد)
روش ديگر براي انجام اين كار ، هدايت عبارت جستجو است كه مفهوم آن گذاشتن علائم كوتيشن در اطراف دو يا چند كلمه است. بدين ترتيب كلمات عمومي نيز در جست و جو شركت داده خواهند شد. مانند "TEHRAN" .
براي مثال جهت جستجوي "قسمت اول بازي جنگ ستارگان" يكي از عبارتهاي زير را وارد كنيد.
ـ STAR WARS EPSIDE + I
ـ I" "STAR WARS EPSIDE

استفاده از حروف بزرگ :
 

گوگل در جست و جوهاي خود تفاوتي بين حروف بزرگ و كوچك قائل نمي شود. تمامي حروف پرس و جو صرف نظر از اينكه چگونه تايپ كرده ايد ، با حروف كوچك در نظر گرفته مي شوند.
براي مثال پرس و جوهاي "Tehran" و "tehran" و "TEHRAN" همگي نتايج يكساني را باز ميگردانند.

گونه هاي مختلف يك كلمه
 

براي ارائه دقيقترين نتايج ، گوگل از پرس و جوهاي حاوي كاراكترهاي عمومي WILD CARD پشتيباني نمي كند. به عبارت ديگر گوگل دقيقا كلماتي را كه در كادر جست وجو وارد كرده ايد ‌مورد جست وجو قرار مي دهد و بنابراين در جست و جوي كلمه "BOOK" يا "BOOK*" نتايجي مانند "BOOKS" و "BOOKSTORE" را بدنبال نخواهد داشت.

جست و جو در گروهها
 

اگر دقيقا نمي دانيد از كدام كلمات كليدي در عبارت جستجو استفاده كنيد ،‌ دايركتوري گوگل (DIRECTORY.GOOGLE.COM) مكان خوبي براي شروع كار جستجو است. براي مثال جستجوي كلمه SATRUN در گروه SCIENCE>ASTRONOMY از دايركتوري گوگل ،‌ منجر به نمايش صفحاتي درباره سياره كيوان يا زحل خواهد شد. در حالي كه جستجوي همين كلمه در گروه خودرو صفحاتي درباره اتومبيل SATURN را به دنبال خواهد داشت. با جستجو داخل يك گروه دلخواه مي توانيد صفحات مرتبط با موضوع مورد نظر را محدودتر كنيد.

جستجوي پيشرفته در گوگل
 

مي توانيد با افزدون عملگرهايي كه عملكرد كلمات كليدي را بهبود مي بخشند و در مواردي روش جستجو را به طور كلي تغيير مي دهند ، دقت جستجوهاي خود را افزايش دهيد.
گوگل در جست و جوي پيشرفته از عملگرهاي متعددي پشتيباني مي كند. اين عملگرها ، كلمات پرس و جويي هستند كه مفهوم خاصي براي گوگل دارند.

عملگر +
 

در رابطه با اين عملگر توضيحات كافي داده شد.

عملگر ـ
 

گاهي اوقات كلمه اي كه به دنبال آن هستيد ، بيش از يك معنا دارد. براي مثال كلمه BASS به معاني نوعي ماهي وهمچنين به معناي بم است كه مي تواند هم به ماهيگيري و هم به موسيقي مربوط باشد. در چنين وضعيتي مي توانيد كلمه مورد نظر را به همراه علامت " - " در كنار آن ، به پرس و جوي خود اضافه كنيد تا در هنگام جستجو ناديده گرفته شود.(افزودن فاصله خالي قبل از علمات تفريق الزامي است). براي مثال جهت يافتن صفحات وبي درباره bass كه شامل music نيست اين پرس و جو را به شكل زير تايپ مي كنيم.
Bass-music

عملگر " "
 

براي جستجوي يك عبارت ، كلمات آن را داخل علامت كوتيشن قرار دهيد. در اين صورت كلمات محصور بين علامت كوتيشن مانند "TEHRAN" در نتايج حاصل از جستجو ، دقيقا همانطور كه آنها را وارد كرده ايد ، كنار هم ظاهر خواهند شد.
* جستجوي عبارتها با استفاده از اين روش ، به ويژه براي جستجوي كلمات قصار ، ‌ضرب المثلها و اسامي منحصر بفرد مفيد هستند.

عملگر OR
 

گوگل از عملگر منطقي OR پشتيباني مي كند. براي بازيابي صفحاتي كه شامل كلمه A يا B ‌ هستند ، عملگر OR را (با حروف بزرگ) ميان اين كلمات تايپ كنيد. (A OR B)

عملگر محدود كننده حوزه مورد جستجو
 

اگر سايتي را كه مي خواهيد جستجو كنيد مي شناسيد ، اما مطمئن نيستيد كه اطلاعات مورد نظر در كدام نقطه از اين سايت واقع شده اند ، مي توانيد از گوگل بخواهيد تنها آن حوزه را جستجو كند. بدين منظور كلمه موردنظر را به همراه كلمه SITE و علامت سمي كولن و سپس نام حوزه ، وارد كنيد.
براي مثال ، جهت يافتن اطلاعاتي در مورد شرايط ورود به دانشگاه استانفورد ، پرس و جوي خود را به شكل زير وارد كنيد.
SITE :WWW.STANFORD.EDU ADMISSION

ساير ويژگيهاي جستجوي پيشرفته :
 

مي توانيد در پنجره جستجو پيشرفته از گزينه هاي ذيل نيز براي اهداف معيني استفاده كنيد.
ـ LANGUAGE : انتخاب زبان ارائه نتايج حاصل از جستجو
ـ DATE : تعيين محدوده زماني براي نتايج حاصل از جستجو (3 يا 6 يا 12 ماه گذشته)
ـ OCCURRENCES : انتخاب مكان جستجوي واژه هاي مورد نظر در صفحه وب (در عنوان ، آدرس يا هر نقطه اي از صفحه وب)
ـ DOMAINS : جستجوي يك وب سايت خاص يا حذف كامل يك سايت از عمليات جستجو
ـ SAFE SEARCH : صفحات SAFE SEARCH گوگل شامل نام سايتهائي است كه اطلاعات مورد جستجوي شما را در بردارند و اسامي آنها از ليست نتايج حذف شده است.

مفهوم پيوندها در ليست نتايج :
 

در ليست نتايج حاصل از جستجو ، هر يك از پيوندها داراي معنا و كاربرد بخصوصي است كه در زير به شرح آنها مي پردازيم.

A. ADVANCED SEARCH
شما را به صفحه اي پيوند مي دهد كه مي توانيد در آن جستجوي خود را (در صورت لزوم) محدود كنيد.
 

B. PREFERCNES
 

شما را به صفحه اي پيوند مي دهد كه در آن اولويتهاي جستجو نظير ، تعداد پيش فرض نتايج در هر صفحه ، زبان رابط كاربردي و اينكه نتايج حاصل از جستجو با استفاده از فيلتر SAFE SEARCH گوگل نمايش يابند يا خير را تعيين مي كند.

C. LANGUAGE TOOLS
 

ابزارهايي براي تنظيم اولويت هاي زبان در صفحاتي كه بايد جستجو شوند ، زبان رابط كاربردي و ترجمه نتايج حاصل ، در اختيار مي گذارد.

D. SEARCH TIPS
 

پيوند شما را با اطلاعاتي برقرار مي كند كه شما را در جستجويي كارامدتر ياري خواهند كرد.

E. SEARCH FIELDS
 

براي ورود يك پرس و جو داخل گوگل ، چند كلمه كليدي توصيفي تايپ كنيد. سپس كليد ENTER را فشار دهيد. يا روي دكمه SEARCH كليك كنيد تا نتايح حاصل از جستجو در اختيارتان گذاشته شود.

F. GOOGLE SEARCH BUTOON
 

براي ارائه يك پرس و جوي ديگر به گوگل ، روي اين دكمه كليد كنيد. به جاي اين كار مي توانيد كليد ENTER را نيز فشار دهيد.

G. TABS
 

مي توانيد با كليك روي زبانه هاي ذيل ، هدف جستجوي خود را در گوگل مشخص كنيد :

WEB :
جستجوي كامل وب
 

IMAGE:
يافتن تصاوير
 

GROUPS :
 

جستجوي اطلاعات در آرشيو گفتگوي USENET

DIRECTORY :
 

جستجوي اطلاعات در گروههاي گوگل

H. STATICS BAR
 

در اين نوار ، اطلاعات آماري راجع به جستجوي شما ، شامل تعداد نتايج حاصل از جستجو و مدت زمان جستجوي اطلاعات نمايش داده مي شود.

I. CATEGORY
 

اگر واژه هاي مورد جستجو در دايركتوري گوگل نيز وجود داشته باشد ، با استفاده از اين پيوندها مي توانيد به اطلاعات بيشتري در ارتباط با پرس و جوي خود دست يابيد. روي اين پيوندها كليك كنيد نا بتوانيد پيوندهاي ديگر را مرور نمائيد.

J. PAFGE TILE
 

اولين سطر نتيجه جستجو ، متعلق به نام صفحه وب يافت شده است. گاهي اوقات به جاي اين عنوان يك URL نمايش داده مي شود. بدين معنا كه اين صفحه عنوان ندارد يا اينكه گوگل محتواي كامل آن را صفحه را شاخص گذاري نكرده است. توجه داشته باشيد كه اين صفحه نسبت به صفحات ديگر ، با پرس وجوي شما تطبيق بيشتري دارد.

K. TEXT BELOW THE TILE
 

متن زير عنوان ، گلچيني از نتايج حاصل از جستجوي پرس و جوي شماست. با كمك اين متن مي توانيد واژه هاي مورد جستجوي خود را قبل از كليك كردن نتيجه ، در مفاد صفحه وب يافت شده ببينيد.

L. DESCRIPTION
 

اگر پرس و جوي شما در دايركتوري گوگل موجود باشد ، در اين خط شرحي راجع به آن داده ميشود.

M. CATEGORY
 

اگر سايت يافت شده براي پرس و جوي شما در دايركتوري گوگل وجود دارد ، نام گروه مربوطه در زير شرح آن نمايش داده مي شود.

N. URL OF RESULT
 

آدرس صفحه وب يافت شده را مشخص مي كند.

O. SIZE
 

اين عدد حجم بخش متني صفحه وب يافت شده را مشخص ميكند. براي سايتهايي كه در گوگل شاخص گذاري نشده اند ، اين مقدار حذف مي شود.

P. CACHED
 

با كليك روي اين پيوند مي توانيد محتويات صفحه وب مورد نظر را از زماني كه توسط گوگل شاخص گذاري شده ، مشاهده كنيد. اگر بنا به دلايلي پيوند سايت ، شما را به صفحه مربوطه متصل نكرد ، مي توانيد نسخه درون CACHE آن را بازيابي كرده و به اطلاعاتي كه نياز داريد ، دسترسي يابيد.

Q. SIMILAR PAGES
 

وقتي روي اين پيوند كليك مي كنيد ، گوگل به طور خودكار عمليات جستجو براي يافتن صفحات مرتبط با نتيجه مورد نظر را انجام دهد.

R. INTENDEND RESULT
 

اگر گوگل نتايج متعددي را در يك سايت خاص بيابد. ابتدا مناسبترين نتيجه و در زير آن نتايج به دست آمده از همان سايت را نمايش مي دهد.

S. MORE RESULTS
 

اگر بيش از دو نتيجه از يك سايت حاصل شود ،‌ با كليك روي پيوند

MORE RESULTS FROM…...
 

مي توان به بقيه نتايج دسترسي يافت.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سایت: sm1372 مجله وب شماره 40 نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.