اسرار دوستي

براي هر روز از ماه، گفتاري کوتاه پيشنهاد شده است. روز را در ساعت مناسبي آغاز کنيد. گفتار را چند بار تکرار کنيد. دفعه اول با صداي بلند، بعد آرام تر، بعد به صورت يک زمزمه و سپس در فکرتان تکرار کنيد. با هر بار تکرار، بگذاريد کلمات با عمق بيشتري جذب ضمير ناخودآگاه تان شود. در پايان حقايق ارائه شده با شما يکي خواهد شد. آن
دوشنبه، 28 شهريور 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اسرار دوستي

 اسرار دوستي
اسرار دوستي


 

 
براي هر روز از ماه، گفتاري کوتاه پيشنهاد شده است. روز را در ساعت مناسبي آغاز کنيد. گفتار را چند بار تکرار کنيد. دفعه اول با صداي بلند، بعد آرام تر، بعد به صورت يک زمزمه و سپس در فکرتان تکرار کنيد. با هر بار تکرار، بگذاريد کلمات با عمق بيشتري جذب ضمير ناخودآگاه تان شود. در پايان حقايق ارائه شده با شما يکي خواهد شد. آن صفحه اي که گفتار روزتان هست، طي روز باز کنيد و در هر فرصت آن را مرور کنيد. حتي المقدور آن گفتار را با شرايط واقعي زندگي تان تطبيق دهيد. شب قبل از خواب چند بار ديگر گفتارتان را مرور کنيد. سعي کنيد اثرات مثبت را در تمام وجودتان جذب کنيد و بگذاريد با ضمير آگاه تان يکي شود.
-روز اول : راز دوستي در تفاوت قايل شدن ميان دوستان است. صداقت را به چاپلوسي و صميميت را به لبخندهاي تصنعي ترجيح بده.
-روز دوم : راز دوستي آن است که براي يافتن دوستان صميمي بايد اول خودت يک دوست باشي.
-روز سوم : راز دوستي در توقع نداشتن از ديگري است. نسبت به ديگران آزاده رفتار کن.
-روز چهارم : راز دوستي در قسمت کردن شادي ها با ديگران است.
-روز پنجم : راز دوستي در اين است که بيشتر گوش کني تا ديگران را وادار به شنيدن کني.
-روز ششم : راز دوستي در اين است که درخوشبختي ديگران، نه فقط با حرف بلکه با عمل سهيم باشي.
-روز هفتم : راز دوستي در دوست داشتن بي قيد و شرط ديگران است.
-روز هشتم : راز دوستي در اين است که دوستانت را تحسين کني بي آن که بدانند چه احساسي نسبت به آنها داري.
-روز نهم : راز دوستي در اين است که دوستانت را همان طور که هستند بپذيري و سعي نکني آنها را به دلخواه خودت باز آفريني کني.
-روز دهم : راز دوستي در اين است که حالات خوب و بد خود را به ديگران تحميل نکني، اما به آنها فرصت دهي که احساس خود را بيان کنند.
-روز يازدهم : راز دوستي در اين است که نيازهاي ديگران را مقدم بر نيازهاي خودت بداني.
-روز دوازدهم : راز دوستي در اين است که هرگز اشتياق دوستانت را نسبت به مسائل مختلف تحقير نکني.
-روز سيزدهم : راز دوستي در محترم شمردن است. به حقوق و ديدگاه هاي دوستت احترام بگذار.
-روز چهاردهم : راز دوستي در اين است که تغيير حالات خود را با خوشرويي و حسن نيت بپذيري.
-روز پانزدهم : راز دوستي در اين است که محبت را نه تنها با کلام بلکه با نگاه و لحن صدا نيز ابراز کني.
-روز شانزدهم : راز دوستي در اين است که دوستان را در آرزوها و اهدافت سهيم کني، نه اين که فقط با آنها وقت بگذراني.
-روز هفدهم : راز دوستي در اين است که هنگام صحبت با دوستان، حواست کاملاً جمع آنها باشد.
-روز هجدهم : راز دوستي در اين است که همواره افکار مثبت در سر داشته باشي، خصوصاً هنگام بروز سوء تفاهمات.
-روز نوزدهم : راز دوستي در اين است که هرگز دوستانت را قضاوت نکني بلکه همواره نکات مثبت آنها را ببيني.
-روز بيستم : راز دوستي در اين است که دايماً ديگران را سرزنش نکني بلکه مزاياي مثبت کار درست را صادقانه بيان کني.
-روز بيست و يکم : راز دوستي در اين است که از سعادت دوستان شاد باشي و هرگز وضعيت خود را با بدبيني با وضعيت آنها مقايسه نکني.
-روز بيست و دوم : راز دوستي در اين است که در غم و ناراحتي دوستانت شريک باشي و به آنها دلگرمي بدهي، نه اين که با ابراز احساسات نادرست، ناراحتي شان را تشديد کني.
-روز بيست و سوم : راز دوستي در اين است که حامي حقوق دوستت باشي حتي اگر ناچار شوي به اشتباه خود اعتراف کني.
-روز بيست و چهارم : راز دوستي در معتمد بودن است.روي حرفت بايست، به قولت عمل کن و به تعهدت پايبند باش.
-روز بيست و پنجم : راز دوستي در اين است که در معاشرت با جمع رشد کني و آگاهي ات را افزايش دهي.
-روز بيست و ششم : راز دوستي در اين است که روابط خود با دوستانت را به روابطي استثنايي تبديل کني.
-روز بيست و هفتم : راز دوستي در صدر قرار دادن عشق خداوند است.
-روز بيست و هشتم : راز دوستي در اين است که با موهبت دوستي، عشق به خداوند را در خودت ايجاد کني.
-روز بيست و نهم : راز دوستي در اين است که به تنش هاي موجود در رابطه ات بها ندهي و دست به کاري بزني که موجب تقويت دوستي شود.
-روز سي ام : راز دوستي در صميميت است. براي دوستانت يک دوست واقعي باش حتي زماني که به تو بد مي کنند.
منبع:نشريه کوچه ما، شماره16.
منبع:نشريه کوچه ما، شماره 16.
 ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.