0
ویژه نامه ها

حکم شرعی بازار فارکس چیه؟


اگر انسان در خواب محتلم شود و بعد از بیدار شدن برود دستشویی و موقع شستن خود ترشحی نیاید، آیا باید غسل کند یا لازم نیست؟


دعا و نمازهایی که برای تسخیر قلب افراد توی کتاب های دعا اومده برای شخصی که دعای هفت حصار همراهش داره هم جواب میده؟


آیا جن میتواند روی انسان تأثیر بگذارد؟


چگونه افکار کفرآمیزم را رها کنم؟


تکلیف آبی که از انسان خارج می شود چیست؟


آیا برای خواندن نماز انفرادی اگر زن ( محرم باشد ) جلوتر از مرد نماز بخواند اشکال دارد؟


اگر حق الناسی از دوران کودکی و نوجوانی گردنمون باشه و الان به اون اشخاص دسترسی نداشته باشیم؛ چه جور میتونیم جبرانش کنیم؟


برای افزایش علم و افزایش صبر چه ذکری توصیه میشود؟


چیکار کنم اقا امام رضا را در خواب ببینم و حاجتم را از ایشان بخواھم؟