0
ویژه نامه ها

چگونه دختری که دوستش دارم را برای ازدواج راضی کنم؟


درمان استرس چیه؟


اگر لباس نجس شده باشد؛ آیا هنگام فروختن به دیگری و یا هدیه دادن و مانند آن، باید به او اعلام شود؟


اگر قسمتی از روغن جامد یا رب گوجه با فضله موش و یا چیز دیگر نجس شده باشد، آیا با برداشتن قسمت نجس شده است، جایز است از بقیه آن استفاده کرد؟


اگر بعد از ادرار و غسل در هنگام ادرار کمی رطوبت از بدن خارج شود باید دوباره غسل کنیم؟


وسواس نجس و پاکی دارم. چه کنم؟


چطور خودارضایی رو ترک کنم؟


در چه صورتی غسل جنابت بر من واجب می شود؟


توفیق توبه چگونه حاصل می شود؟


چگونه می توانم روزهای عادت ماهیانه ام را کاهش دهم؟