0
ویژه نامه ها

پسر درس خوان و باهوشم جدیدا درس نمی خواند، چه کنم؟


پسرم دو ساله هست چطور ازش بخوام در ازای خواستن چیزی جیغ نزند؟


ناخن جویدن کودک 7 ساله در حین فوتبال دیدن


گوشی میخوام و خانواده ام راضی نمیشن!


پرخاشگری و گریه و فشاردادن دندان روی هم کودک


چرا بابام واسم گوشی نمیخره؟


پسرم لج باز شده، چطور با او رفتار کنم؟


با کودک حساس و زودرنجم چطور برخورد کنم؟


چطور با مادرم رفتار کنم؟


علاقه آتشین به بازیگری دارم، چطور پدر و مادرم را راضی کنم؟