پسرم 4 و نیم سالشه و می خوام که مستقل باشه، چه کنم؟


پسرم به حرف من گوش نمی کند و لجبازی می کند!


پسر 10 ساله ام به شدت لوس است، چه کنم؟


یازده سالم هست و پدرم برای من گوشی نمی خرد!


بابام همش میگه برات گوشی میخرم ولی الان ۳ ماهه نخریده


پسر 7 ساله ام در موبایل فیلم هایی دیده که نباید می دیده!


پسر درس خوان و باهوشم جدیدا درس نمی خواند، چه کنم؟


پسرم دو ساله هست چطور ازش بخوام در ازای خواستن چیزی جیغ نزند؟


ناخن جویدن کودک 7 ساله در حین فوتبال دیدن


گوشی میخوام و خانواده ام راضی نمیشن!