0
ویژه نامه ها

همتایی در مباحث اعتقادی چقدر مهمه برای ازدواج؟


خواستگاری دارم که میگه سابقه مانیا داره. این‌ یعنی چی؟


به کسی که از او خوشم می آید بگویم یا نه؟


چطور میتونم توی دورانی نامزدی کاری کنم که همسرم ازم حساب ببره و حرف حرف من باشه؟


چه جور دوست پسرم رو راضی کنم‌ که فقط با من‌ باشه؟


سن قانونی ازدواج چند سال است‌؟


نظرتون درباره ازدواج با مرد ۳سال کوچکتر و در شرف طلاق چیه؟


در دوران عقد دچار تردید شده ام" چه باید کرد؟


مطلقه هستم و پیشنهاد ازدواج موقت زیادی دارم" نمیدانم چگونه با آنها برخورد کنم؟


اگر دکتر گفت که بکارتم اسیب دیده ایا لازمه که با نامزد سابقم در میان بذارم؟