0
ویژه نامه ها

همسرم بی هدف شده و من هم افسرده؛ چه کنم؟


مادرم


پدر و مادرم خیلی اذیتم می کنن


دوست ندارم مادرشوهرم شب هایی که همسرم نیست خونه ام بیاید


احساس می کنم مادرم را دوست ندارم، چه کنم؟


به پدرم بی احترامی کردم و دسترسی به ایشون ندارم، چطور حلالیت بطلبم؟


همسرم زیاد قهر می کنه و پای طلاق هم وسط می کشه، چه کار کنم؟


با خانمی که همش حرف از طلاق می زنه چطور رفتار کنم؟


ارتباط بدشوهرم با من و دخترم


دوران نامزدی