0
ویژه نامه ها

به پدرم بی احترامی کردم و دسترسی به ایشون ندارم، چطور حلالیت بطلبم؟


همسرم زیاد قهر می کنه و پای طلاق هم وسط می کشه، چه کار کنم؟


با خانمی که همش حرف از طلاق می زنه چطور رفتار کنم؟


ارتباط بدشوهرم با من و دخترم


دوران نامزدی


بخشش دیگران


تنفر از مادر


همسرم خیلی دوسم داره اما یه کارش از چشمم انداختتش


ارتباط خانومم با همکلاسیش


همسرم خیلی بهم وابستس خستم کرده رفتارش