راهکار برای علاقه به یادگیری و درس در پسرم


پسرم از رفتن به مدرسه مورد علاقه‌اش صرف نظر کرده، چه کنم؟


تغییر کاردانش به فنی امکان پذیر است؟


دیپلم انسانی نظام قدیم دارم، میخواهم پرستاری بخوانم


می خوام انتخاب رشته کنم، بین دو رشته مردد هستم، چه کنم؟


اگر از تبصره استفاده کنیم میتوانیم به دانشگاه ملی برویم یا خیر؟


دیپلم ناقصم و می‌خواهم تغییر رشته بدهم


هر چقدر درس می خوانم نتیجه مطلوبی نمی گیرم!


علی رغم وجود امکانات رفاهی برای فرزندم، اما درس نمی خواند!


ضریب نمرات درسی در نوبت اول و دوم در پایه هشتم