مخالفت پدر با رشته بازیگری


تغییر رشته از کامپیوتر به روانشناسی


تغییر رشته از کارشناسی روانشناسی به پزشکی


رشته دبیرستانم تجربی و پیش دانشگاهی هنر خواندم؛ می توانم کنکور تجربی بدهم؟


دوست دارم تیزهوشان قبول شم ولی برنامه ریزی بلد نیستم


اضطراب کنکور و مسئولیت کار موقت


رسیدن به آنکولوژِی از چه مسیری میسر است ؟


سوابق تحصیلی و تغییرات کنکور


چه طوری اعتماد به نفسم رو بالا ببرم؟


علاقه به بازیگری و مخالفت والدین با آن