0
ویژه نامه ها

چه کنم که رفتار و برخورد همسرم با خانواده ام خوب باشه؟


چیکار کنم خانواده ام به ازدواجم فکر کنند؟


بهترین ورزش برای دوران نوجوانی چه ورزش هایی است؟


در دعواهای خیابانی چه قانونی برای مقصر و قاصر وجود دارد؟


در دوران عقد هستم. خانم من از من تمکین خاص نمیکنه. با این شرایط باز هم نفقه به او تعلق میگیره؟


پرداختی هایی که برای جواز کسب انجام دادم بعد از گذشت چند سال باطل میشود؟


چیکار کنم خانوادم برام تبلت بخرن؟


چیکار کنم همسرم رفتارش باهام خوب بشه؟


اگر طلاق بگیرم آیا حقوق مستمری پدرم برای من فعال میشود؟


آیا کرونا می تواند بهانه ای برای فسخ قرارداد باشد؟