برگزیده‌ها
شهره ی شهر

ترکی کشی ایلاقی(س چهارم ق)، شاعر. از زندگانى این شاعر آگاهى نداریم عوفى نام او را تركى‏كشى ایلاقى آورده و از احوال او چیزى نگفته است، در اینكه وى از شاعران سده چهارم و اهل ایلاق چاچ ماوراءالنهر و شاعرى لطیف طبع بوده است اختلافى نیست. از اشعار تركى‏كشى 12 بیت شامل یك غزل و دو قطعه دوبیتى و یك مفرد گرد آمده است. از سروده‏هاىادامه ...