برگزیده‌ها
شهره ی شهر

محمدرضا کنیشیخ محمد رضاى كنى داماد معظم آیت‏اللَّه حاج شیخ زین‏العابدین سرخه‏اى امام مسجد جلیلى واقع در خیابان ایرانشهر، وى در كن در خاندان ایمان و تقوائى بدنیا آمده و پس از خواندن دروس جدید. به قم مهاجرت و مقدمات و سطوح متوسط و عالى را از مدرسین بزرگ فراگرفته و بدرس خارج آیت‏اللَّه العظمى بروجردى و بعض آیات دیگرادامه ...