نرم افزار جواب (نسخه 1)
نرم افزار جواب (نسخه 1)، مشتمل بر 17000 پرسش و پاسخ است که طی چند سال پاسخگویی کارشناسان متخصص به پرسشهای متعدد کاربران فضای مجازی و گردآوری...
شنبه، 5 بهمن 1392
فصلنامه وقف میراث جاویدان 69
زینب یکی از دختران حضرت امام موسی بن جعفرعلیهما السلام است که مضجع شریف او بنابر گفته شیخ ابوالحسن عمری (سده پنجم) در روستای ارزنان که هماکنون...
دوشنبه، 23 دی 1392
فصلنامه وقف میراث جاویدان 81
عرصه زمین است و اعیان، مستحدثاتی که روی زمین بنا می‌گردد و دارای کاربری‌های مسکونی، اداری، تجاری و... است. موقوفه به صورت اجاره یا اعیانی در...
دوشنبه، 23 دی 1392
فصلنامه وقف میراث جاویدان 82
ظام اعتبارات خُرد یکی از راه‌کارهای مطرح شده در دو دهه‌ی اخیر به منظور تسریع فرآیند سرمایه گذاری و تقویت بنیاد مالی و پس انداز در مناطق روستایی...
دوشنبه، 23 دی 1392
فصلنامه وقف میراث جاویدان 77 - 78
وقف، عملی حقوقی است که به موجب آن شخص، عین مالی را از مالکیت خود خارج کرده از هر گونه نقل و انتقال ارادی و قهری به طور کامل مصون نگاه می دارد...
دوشنبه، 23 دی 1392
فصلنامه وقف میراث جاویدان 76
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی مؤسسه ای متکی بر همیاری خیرخواهان و داوطلبان خدمات اجتماعی است که در سال 1301 با عنوان «شیر و خورشید سرخ ایران»...
يکشنبه، 22 دی 1392
فصلنامه وقف میراث جاویدان 75
بیشک یکی از ادوار مهم و مؤثر در تمدن ایرانی اسلامی به ویژه رشد و توسعة تشیع امامیه در ایران، عصر صفویه است. اهتمام و اعتنا به موقوفات در این...
يکشنبه، 22 دی 1392
فصلنامه وقف میراث جاویدان 74
وقف نامه مدرسه مریم بیگم آنچه راجع به وقف و آثار موقوفه در عصر اسلامی ایران در حال حاضر وجود دارد بیانگر این مطلب است که این آثار از دوران آل...
يکشنبه، 22 دی 1392
فصلنامه وقف میراث جاویدان 73
دولت عثمانی به عنوان بزرگ‏ترین و پهناورترین دولت اسلامی پس از فروپاشی خلافت عباسی شناخته می‏شود که 625 سال (1299 م - 1924م / 699 - 1336 هـ . ق...
يکشنبه، 22 دی 1392
فصلنامه وقف میراث جاویدان 72
نگاهی به وقف‏شناسی فقیهان(2) نه محوری که معمولاً در وقف‌نامه هست مشتمل بر سیر اقتصادی وقف، بیلان مالی موقوفات، سیر بهره‌وری، پیشگیری از انحطاط...
شنبه، 21 دی 1392