چرا با مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) مخالفند؟
چرا با مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) مخالفند؟

نويسنده:حسين خليل آبادي
منبع:هفته نامه پرتو سخن
در پي دعوت برخي دانشگاه‌هاي كانادايي از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) براي همكاري علمي و تبادل دانشجو، پنج تن از اساتيد معلوم‌الحال ايراني كانادايي دانشگاه‌هاي كانادا طي نامه‌اي از دكتر «ديويد جانسون» رئيس‌دانشگاه «واترلو» و دكتر «هنري پيتكاريس» رئيس‌دانشگاه «كنراد گربل» خواستند تا با اين مؤسسه همكاري آكادميك نكنند. در بخشي از اين نامه آمده است: «ما كاملا‌ً با سياست‌ها، ايدئولوژي و هدف‌هاي مركز آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و بنيانگذار آن آيت‌ا... مصباح‌يزدي آشنا هستيم. او تأثيرگذارترين روحاني اصول‌گرا در ايران است.»
نويسندگان نامهِ مذكور در بخش ديگري مدعي شده‌اند: «انستيتوي او جايي براي تبليغات ديدگاه‌هاي ضد گفت‌وگو است و تلا‌ش دارد تا غيردموكرات‌ترين و متعصبانه‌ترين تفسيرها را از اصول و شرع در جامعه ايران ارائه كند... لذا ما مصرانه خواستار آنيم كه دعوت از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) را پس بگيريد.» (1)
در همين حال، خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه تعدادي از ضدانقلا‌بيون خارج‌نشين نيز كه در ميانآن‌ها افرادي چون اكبر گنجي، سازگارا، باستاني و باقرزاده به چشم مي‌خورند، خواستار قطع ارتباط دانشگاه‌هاي خارج با برخي مؤسسات پژوهشي ايران و همكاري آكادميك با آن‌ها شدند.(2)
اين‌گونه تحركات براي اولين‌بار نيست كه از سوي عناصر داخلي و خارجي نسبت به اين مؤسسه صورت مي‌گيرد، سال‌هاي متمادي است كه مؤسسه فوق در معرض تهاجم دگرانديشان داخلي و سرسپردگان به ليبراليسم، اومانيزم، سكولا‌ريسم و... قرار گرفته است، اينان مدعي شده‌اند كه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ستاد ايجاد بحران براي دولت خاتمي، مروّج خشونت‌طلبي و تحجّر و جمود است! در عين‌حال با اين‌همه تبليغات گسترده خارجي و داخلي،رياست، اعضاي هيأت علمي و دانشجويان اين مؤسسه با اطمينان كامل، در مسيري گام برمي‌دارند كه حضرت امام (ره) و معمار بزرگ انقلا‌ب اسلا‌مي ترسيم كرده‌اند.آن‌چه در بدو امر به اذهان تداعي مي‌شود اين است كه در ميان صدها دانشگاه و مؤسسه فعال در جمهوري اسلا‌مي، چرا دربارهِ اين مؤسسه، حساسيت فوق‌العاده نشان داده مي‌شود و درصدد مقابله با آن برميآيند؟!به نظر مي‌رسد كه اين حساسيت از جهات مختلف قابل تأمل و بررسي است.

الف) برنامه‌ها و فعاليت‌هاي علمي مؤسسه

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) را در يك جمله مي‌توان نماد وحدت حوزه و دانشگاه دانست كه در آن علا‌وه بر دروس حوزوي، امكان تحصيل در 12 رشته از رشته‌هاي علوم انساني تا مرز دكترا را براي دانشجويان فراهم مي‌كند. در اين مؤسسه، بر خلا‌ف ديگر مؤسسات علمي به حفظ كردن مطالب القاء شده در كتب مترجم غربي اكتفا نمي‌شود، بلكه با نگاهي نقادانه به موضوعات مطرح شده مي‌كوشند حقيقت را دريابند و با الهام از آيه «اقرا باسم‌ربك» آن‌چه را فرامي‌گيرند، در جهت خواست پروردگار و براي حل معضلا‌ت جامعه اسلا‌مي باشد. در شرايط كنوني، قريب به 1000 نفر از اين دانشجويان، فارغ‌التحصيل شده‌اند و در مراكز مختلف اعم از دانشگاه‌ها، مراكز فرهنگي و سنگرهاي نظام اسلا‌مي به خدمت مشغولند. مقام معظم رهبري كه مديريت محترم مؤسسه با حكم مستقيم ايشان منصوب شده‌اند، آن را مؤسسه ذي قيمتي دانسته و از ديگر مجموعه‌ها خواسته‌اند تا با اين مؤسسه همكاري داشته باشند. معظم‌له در تاريخ 2/11/85 در ديدار با مسؤولا‌ن پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلا‌مي خطاب به آن‌ها فرمودند: «توصيه بعدي من ارتباط با قم است... به خصوص آقاياني كه در قم هستند و با مؤسسه آقاي مصباح و مجموعه‌هاي علمي فعال قم - كه حقيقتاً مجموعه ذي‌قيمتي هستند- به نظر من مي‌توانند خيلي به شما كمك كنند، يك همكاري درستي را تعريف كنيد و از آن مجموعه‌هاي علمي استفاده شود تا بتوانيم ان‌شاءا... در آينده، يك چشم‌انداز اميدبخشي داشته باشيم.»
ايشان در ديدار با شوراي عالي حوزه علميه قم در سال 1385 فرمودند: «فضلا‌ي فلسفه كه جزو شاگردان جناب آقاي مصباح و جناب آقاي جوادي بودند، آمدند اين‌جا، انسان حظّ مي‌كند وقتي اين جوان‌ها را مي‌بيند، انسان به اين‌ها افتخار مي‌كند. اين‌ها كساني هستند كه هر كدام‌شان به هريك از ميزگردهاي تلويزيوني يا ميزگردهايي كه در دانشگاه‌ها بود رفتند، بازخورد كارشان بسيار خوب بوده است. اين افراد حرف حسابي دارند، حرف نو دارند و مي‌توانند تغذيه كنند و شنونده را سيراب كنند.»
مقام معظم رهبري در يك جمله دليل بي‌مهري‌هاي دشمنان به مؤسسه فوق را بيان مي‌كنند و مي‌فرمايند: «مؤسسه تحت‌نظر ايشان (آيت‌ا... مصباح) به عنوان يك مركز بسيار پربركت، مفيد و شايسته تقليد است، اميدوارم برنامه‌ريزي در حوزه‌هاي علميه بتواند تشويش را از كساني كه براي آينده دنيا نگران هستند برطرف سازد.»(3)

ب) شخصيت استثنايي آيت‌ا... مصباح

در راس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، شخصيتي حضور دارد كه با حكم مستقيم مقام معظم رهبري منصوب مي‌شود. آيت‌ا... مصباح از چهره‌هاي استثنايي از نظر علم، سياست و تقوا است كه با نگاهي به فرمايشات مقام معظم رهبري مي‌توان تا حدودي ايشان را شناخت. مقام معظم رهبري در حكم ايشان مرقوم داشته‌اند: «جناب‌عالي را كه از بركات ماندگار حوزه علميه قم و از چهره‌هاي موصوف و معروف به علم و عمل و جدّ و ابتكار مي‌باشيد، به رياست و مديريت اين مؤسسه منصوب مي‌نمايم و باتوجه به نكته‌داني آن جناب، خود را از توصيه به كارهاي بايسته بي‌نياز مي‌دانم.»
ايشان در ديدار با اساتيد و دانشجويان طرح ولا‌يت در سال 1378 دربارهِ آيت‌ا... مصباح فرمودند: «بنده نزديك به چهل سال است كه جناب آقاي مصباح را مي‌شناسم و به ايشان به عنوان يك فقيه، فيلسوف متفكر و صاحب‌نظر در مسائل اساسي اسلا‌م ارادت قلبي دارم. اگر خداي متعال به نسل كنوني ما اين توفيق را نداد كه از شخصيت‌هايي مانند علا‌مه طباطبايي و شهيد مطهري استفاده كند، اما به لطف خدا اين شخصيت عزيز و عظيم‌القدر خلا‌‡ آن عزيزان را در زمان ما پرمي‌كند.»
مقام معظم رهبري به مناسبت‌هاي گوناگون گروه‌هاي مختلف را به سمت اين مؤسسه سوق مي‌دهند. ايشان در ديدار با مسؤولا‌ن جامعه`‌القرآن مي‌فرمايند: «سعي كنيد كتاب‌هاي آقاي مصباح را در سطح كودكان و نوجوانان ساده‌نويسي نموده تا حافظين قرآن بتوانند از كتاب‌هاي ارزشمند ايشان بهره‌مند گردند.» در جمع اعضاي دفتر تبليغات اسلا‌مي نيز - كه در گزارش دفتر تبليغات اسلا‌مي حوزه علميه قم را عقبهِ تئوريك حوزه معرفي كرده بودند- فرمودند: «نكته حاشيه‌اي ديگري كه اين‌جا عرض مي‌كنم، مسأله عقبه تئوريك براي نظام است؛ اين چيز خيلي خوبي است و ما به اين هم احتياج داريم؛ منتها توجه كنيد كه مجموعه‌اي از متفكران، علما و سابقه‌دارها در امر دين مدعي عقبهِ تئوريك نظام هستند و آن را تشكيل مي‌دهند؛ اگر شما خود را از مجموعه كساني كه در باب دين و مسأله دين و معرفت ديني مدعي‌اند بركنار داشتيد، ناقص خواهيد ماند، لا‌اقل بي‌اطلا‌ع خواهيد ماند كه اين خودش اشكال بزرگي است. شما اين مجموعه را چگونه تعريف كرده‌ايد؟ الا‌ن ما در حوزهِ قم علمايي داريم، بزرگاني داريم، صاحب‌نظراني داريم، انديشه‌پردازان يا تئوريسين‌ها و ايدئولوگ‌هايي داريم كه با دفتر تبليغات هيچ ارتباطي ندارند؛ ما شخصيت علمي، فكري، روشنفكري برجسته مثل آقاي مصباح يزدي در قم داريم... كه عقبهِ تئوريك نظام هستند.»زماني كه در دوران حاكميت مدعيان اصلا‌حات، شخصيت ايشان با انواع بمب‌هاي تبليغاتي بمباران مي‌شد و مورد تهاجم گسترده دگرانديشان قرار گرفته بود، مقام معظم‌رهبري دربارهِ ايشان فرمودند: «هرجا فكر و انديشه نابي باشد، دشمن همان‌جا را هدف قرار مي‌دهد.»

ج) مقابله با كج‌روي‌ها و انحرافات

از سال 1374 به بعد كه نقطهِ اوج تهاجم فرهنگي به كشورمان بود، دشمن سعي مي‌كرد كه با راه‌اندازي نشرياتي مانند كيان و...، تساهل و تسامح، پلوراليزم، سكولا‌ريسم و... را در ميان نسل جوان به‌ويژه قشر دانشگاهي تئوريزه كند. آن‌ها با حمايت‌هاي سياسي و مالي خاصي كه از سوي برخي مراكز قدرت صورت مي‌گرفت، درصدد بودند ليبرال-دموكراسي را به جاي حكومت ديني، اسلا‌مي حاكم كنند و كشوري شبيه تركيه با گرايش پان ايرانيسم بسازند. در اين راستا، با ابزار نشرياتي كه قارچ‌گونه مي‌روييدند، همه مقدسات ما را از دم تيغ گذراندند تا زمينه حاكميت حكومتي غيرديني فراهم گردد. در آن شرايط، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در كنار برخي انديشمندان حوزوي بسيار محكم و استوار ايستاد و با مناظره و سخنراني‌هاي گسترده در سطح دانشگاه‌ها و راه‌اندازي «طرح ولا‌يت» اساتيد و دانشجويان، در برابر سيل شبهات مقاومت كرد و سحر ساحران مدرن را با عصاي موساي بيان و استدلا‌ل باطل كرد. و سرانجام پس از پايان دوران اصلا‌حات، به كمك مردم متدين و خوبمان و اقشار مختلف حوزوي و دانشگاهي و رهبري‌هاي داهيانه مقام معظم رهبري، دولتي به وجود آمد كه با شعارهاي اول انقلا‌ب بلكه محكم‌تر از گذشته در عرصهِ سياست داخلي و خارجي ظاهر شد.اكنون اين مؤسسه با در اختيار داشتن قريب به 20 نفر از تحصيل‌كردگان در دانشگاه‌هاي كانادا و امريكا و توسعه ارتباط و تبادل استاد و دانشجو، بر آن است تا زمينه‌هاي جديدي را در اين راه بگشايد. دشمنان از اين موضوع واهمه دارند كه دانشگاه‌هاي غرب با تأثيرپذيري از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به سوي ارزش‌هاي اسلا‌مي رهنمون شوند و جرقه صدور انقلا‌ب اسلا‌مي كه سال‌ها پيشزده شده، به انفجار نور تبديل شود. درست به همين سبب است كه دگرانديشان سر در آخور دشمن، از اين ارتباط به وحشت افتاده و خواهان قطع ارتباط دانشگاه‌هاي كانادايي با مؤسسه مي‌شوند.

پي‌نوشت‌

1. سايت عصر ايران به نقل از اخبار كاناداي شهروند 2.روزنامه قدس، 5/2/86 3.2/11/1368