0
ویژه نامه ها
مولودی‌های ولادت امام رضا علیه السلام

مولودی‌های ولادت امام رضا علیه السلام

پنجشنبه، 20 تير 1398
پیشکسوتان شهادت | به مناسبت شهادت حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی

پیشکسوتان شهادت | به مناسبت شهادت حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

پیوستن به خدا

«تبتّل» از ماده «بتل» در اصل به معنى «انقطاع» است، و اینکه انسان با تمام قلبش متوجه به خدا گردد، و از ما سوى اللَّه منقطع شود، و اعمالش را فقط و فقط به خاطر او بجا آورد و غرق در اخلاص گردد.
پیوستن به خدا

تا به کلى «انقطاع از خلق» حاصل نشود «اتصال به حق» میسّر نگردد.

چکیده
«تبتّل» از ماده «بتل» در اصل به معنى «انقطاع» است، و اینکه انسان با تمام قلبش متوجه به خدا گردد، و از ما سوى اللَّه منقطع شود، و اعمالش را فقط و فقط به خاطر او بجا آورد و غرق در اخلاص گردد. 
تعداد کلمات: 1476/ تخمین زمان مطالعه: 7 دقیقه.
پیوستن به خدا
 
نویسنده: حمید حنائی نژاد

خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم خطاب به رسول اکرم (ص) می فرماید: «وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلا»[1]. یعنی : "بریده شو از خلق به سوى خدا بریدنى کامل، که تا به کلى «انقطاع از خلق» حاصل نشود «اتصال به حق» میسّر نگردد". «تبتّل» از ماده «بتل» در اصل به معنى «انقطاع» است، و اینکه انسان با تمام قلبش متوجه به خدا گردد، و از ما سوى اللَّه منقطع شود، و اعمالش را فقط و فقط به خاطر او بجا آورد و غرق در اخلاص گردد. انسان در عبادتهایش باید متضرعانه و ملتمسانه باشد، باید حالت «ابتهال» را در وجود خود لمس کند. فقط در یک مورد است که هر اندازه انسان در آنجا اظهار تذلّل و کوچکى و فروتنى کند، براى او عزّت است، و آن در حضور پروردگار هنگامی است که خداى خود را مى‌ خواند و از او استمداد جسته و روی قلب را تنها متوجه آن قبله کرده و به او توکل و اعتماد می نماید. خدا به ما هم می گوید: متبتّل باشید به من! و متضرع باشید و منقطع باشید به من منقطع شدنى!. کلمه تبتیلا: منقطع شدنى، یعنى نوع خاص انقطاع، منظور همان کمال انقطاع که لازمه عبودیت و خداپرستى است؛ بلکه حقیقتِ دعا همان انقطاع به حق است. انقطاع بریده شدن از ما سوى و پیوستن به خداوند است. در اینجا دیدگاه اهل تفسیر و اهل عرفان را در مورد «تبتل» و «انقطاع» بسوی حقیقت مطلق هستی ارائه می کنیم.
 

رسول خدا (ص) اگر چه به حسب ظاهر براى تبلیغ رسالت می بایستى با مردم رو برو می شدند؛  لکن ایشان در باطن و حقیقت روی به حق‌ داشتند و قبله حقیقى ایشان خدا بود نه خلق‌.

«وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ» خطاب به پیغمبر اکرم (ص) نموده و حضرتش را به دو عمل مأمور گردانیده یکى پروردگارت را باسماء حسنى یاد کن و دیگر از خلق منقطع شو و پشت به خلق و رو به حق گردان شاید مقصود این باشد که اگر چه بحسب ظاهر براى تبلیغ رسالت بایستى با مردم رو برو شوى لکن در باطن و حقیقت رو به حق‌ آر و قبله حقیقى تو خدا باشد نه خلق‌.«تبل» بمعنى لغوى «قطع» است و مفسرین «تبتّل» در آیه را باخلاص تعبیر نموده ‌اند و گویند مریم صدیقه (ع) را بتول نامیده ‌اند براى اینکه از خلق و مال و آنچه بود از امور دنیا منقطع گردیده حتى شوهر اختیار ننمود و در بیت المقدس مشغول به عبادت گردیده و نیز فاطمه صدیقه (ع) را بتول گفته ‌اند نظر به اینکه از هر چیزى رو گردانیده و منقطع از خلق و رو به حق آورده بود و شوهر اختیار کردن آن معصومه نیز بامر خدا و رسول بود نه براى حظوظ نفسانى‌ «وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ» خطاب به پیغمبر اکرم (ص) نموده و حضرتش را به دو عمل مأمور گردانیده یکى پروردگارت را باسماء حسنى یاد کن و دیگر از خلق منقطع شو و پشت به خلق و رو به حق گردان شاید مقصود این باشد که اگر چه بحسب ظاهر براى تبلیغ رسالت بایستى با مردم رو برو شوى لکن در باطن و حقیقت رو به حق‌ آر و قبله حقیقى تو خدا باشد نه خلق‌.(امین (بانوی اصفهانی)، سیده نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، 1361ش، ج14، صص 163-164 با اندکی تصرّف).
 

«تبتّل» مقامى از مقامات سالکان است.

«تبتّل» مقامى است از مقامات روندگان، ایشان که در منازلات و مکاشفات خویش بدان رسیدند که بهشت با همه اشجار و انهار در جمال خیال ایشان نیاید، دوزخ با همه اغلال و انکال از نهیب احتراق سینه‌ هاى ایشان بلرزد، افعى حرص دنیا هرگز دندانى بر روزگار عیش ایشان نتواند نهاد. خارى از بیشه حسد و کبر بدامن ایشان باز نگیرد. گردى از بیابان نفس امّاره بر گوشه رداء اسلام ایشان ننشیند...چون می دانى که خداى جهان و جهانیان اوست، دارنده بندگان و پرورنده ایشان اوست، کاردان و نگهبان اوست، او را وکیل و کارساز خود دان که بسنده ‌تر از همه کار سازندگان اوست. از تکاپوى خود و شغل خود یکسر بیرون آى و خود را یکسر بدو سپار، روى از همه بگردان و تکیه بر ضمان او کن، و دل از خلق بردار و تدبیر بگذار، همگى خود در دست تقدیر او نه تا راه طلب بر تو روشن شود. او خداوند یگانه است‌‌.(میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، کشف الأسرار و عدة الأبرار (معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری)، 1371ش، ج10، ص 274 با تلخیص).
 

مراتب «انقطاع».

بر سه مرتبه است: مرتبه اوّل، تجرید و انقطاع نفس است از نصیب و بهره داشتن و ملاحظه نمودن عالم و بنى‌ آدم به رجا یا خوف یا... مرتبه دوّم، تجرید و انقطاع است از میل نفس به خود به ترک هوا زیرا که ترک هوا موت نفس است...مرتبه سوّم، تجرید و انقطاع نفس است از تشبه بر سابقین... «وَ تَبَتَّلْ‌ إِلَیْهِ‌ تَبْتِیلًا» یعنى منقطع شو از همه چیز انقطاع کلّى در وى آور بسوى حق تعالى و اعراض کن از ما سواى حق جلّ ذکره و آن نیز بر سه مرتبه است: مرتبه اوّل، تجرید و انقطاع نفس است از نصیب و بهره داشتن و ملاحظه نمودن عالم و بنى‌ آدم به رجا یا خوف یا... مرتبه دوّم، تجرید و انقطاع است از میل نفس به خود به ترک هوا زیرا که ترک هوا موت نفس است و میّت را میل باقى نمى ‌ماند و روح انس به حق نموده حبّ ذاتى که میل و رجوع به حق است غالب مى‌ گردد و علاقه به خود باقى نمى‌ ماند تا آنکه به خود و هواى خود میل نماید. مرتبه سوّم، تجرید و انقطاع نفس است از تشبه بر سابقین یعنى انبیاء و مرسلین و اوصیاء دین و اولیاء کاملین به آنکه تصحیح مى ‌نماید استقامت صفت سابقین را؛ پس تشبه به ایشان استقامت در امور است بوجهى که التفات نمى‌ نماید به چیزى مگر اقتدا و پیروى سابقین و استقامه فى اللّه و باللّه فناء فى اللّه است‌.( شیروانی، زین العابدین، بستان السیاحة، 1315ش، ص 242 با تلخیص و اندکی تصرّف).

بیشتر بخوانید: آداب دعا و نیایش در قالب «تبتّل و ابتهال».

آداب دعا و نیایش در قالب «تبتّل و ابتهال».

در ابتهال روبه‌ قبله باشد و دو دستش را مقابل صورتش قرار دهد، و یا دستها و بازوهایش را به سوى آسمان بلند کند، یا دستهایش را به قدرى بالا برد که از سرش بگذرد بر حسب روایات این نوعى از انواع عبودیّت و اظهار حقارت و ذلّت و کوچکى است، مانند غریقى که دستها و بازوهاى خود را بلند مى‌ کند و به ذیل رحمت و دامن رأفت او متوسّل مى ‌شود.مراد از بلند کردن انگشتان و نهادن آنها در «تبتّل»‌ این است که با توجّه به آن که معناى این واژه «انقطاع‌» است براى تحقّق آمال و آرزوهاى خود به زبان حال بگوید: من از غیر تو بریده ‌ام و تنها به سوى تو رو آورده‌ ام که تو شایسته الوهیّت و معبودیّتى و فقط با یک انگشت خود اشاره مى‌ کند تا به وحدانیّت خداوند اعتراف کرده باشد. این که در ابتهال روبه‌ قبله باشد و دو دستش را مقابل صورتش قرار دهد، و یا دستها و بازوهایش را به سوى آسمان بلند کند، یا دستهایش را به قدرى بالا برد که از سرش بگذرد بر حسب روایات این نوعى از انواع عبودیّت و اظهار حقارت و ذلّت و کوچکى است، مانند غریقى که دستها و بازوهاى خود را بلند مى‌ کند و به ذیل رحمت و دامن رأفت او متوسّل مى ‌شود، رحمتى که مایه نجات هلاک ‌شوندگان و فریادرس بیچارگان و وسیله گشایش براى جهانیان است، و این مقامى بزرگ است و بنده بدین مقام نمى ‌رسد، مگر آن که اشکش ریزان شود و آه و ناله‌اش درهم پیچد، و همچون بنده زبون و خوارى باشد که از آمال و آرزوهایش منصرف، و از سؤال و درخواست از دیگران روگردان بوده و پیوسته در خدمت پروردگار بزرگ خود باشد. این که براى اظهار خضوع و فروتنى دو دستش را بر شانه ‌هایش بگذارد براى این است که خود را مانند بنده جنایتکارى بداند که به سوى مولایش برده مى‌ شود، در حالى که هوسهایش او را به بند کشیده و بار گناه پاهایش را در کنده و زنجیر کرده و آهسته به زبان حال مى‌ گوید: این دستهاى من است که بر اثر ستمى که به خود کرده‌ ام و جرأتى که علیه تو روا داشته ‌ام در پیشگاه تو آنها را در غل و زنجیر کرده‌ ام‌.(فیض کاشانی، ملا محسن، ترجمه عارف، راه روشن (ترجمه محجة البیضاء)، 1372ش، ج2، ص 401).


یاد پروردگار با «تبتّل و انقطاع» از هرچه جز اوست به سوى او بى‌ همّت عالى هرگز صورت نبندد.

قول خداوند که می فرماید: «وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّلْ‌ إِلَیْهِ‌ تَبْتِیلًا»؛ یعنى به ذکر اسم ربّ خود الفت گیر و از ما سواى وى نفرت کن، و از همه بریده شو و به وى پیوسته گرد. و یاد پروردگار با «تبتّل و انقطاع» از هرچه جز اوست به سوى او بى‌ همّت عالى هرگز صورت نبندد. اى برادر عزیز و اى یار بى ‌تمیز. بدانکه مدار کار در این راه به «همّت و گذشت» است و هرکس فراخور همّت و گذشت خود فیض مى ‌یابد. پس عالى‌ همّت و صاحب گذشت باید تا به مطلب توان رسید. و اکابران که عقبات راه دین را طى کرده ‌اند و کارهاى عظیم پیش برده ‌اند به ارسال همّت بوده است. و مقرّر است که در راه حق در قدم اوّل از خود باید گذشت تا کارى توان ساخت و هرکه خود را شناخت به غیر از اللّه به هیچ چیز دل نباخت.
گر دو عالم قیمت آرى بى‌ شگفت‌          نرخ بالا کن که ارزانى و مُفت‌
نشان مقبلى آن است که رضاى اللّه را قبله دل کنى و اصلا و به هیچ وجه به ما سواى وى اقبال نکنى و از همه چشم بپوشى تا میان تو و معرفت حضرت وى حجابى نماند.(عزتی خلخالی، ادهم، رسائل فارسی ادهم خلخالی، 1381ش، ص 490 با اندکی تصرّف).

پی نوشت:
[1]. المزمل: 8.

منابع:
1 - امین (بانوی اصفهانی)، سیده نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ایران، تهران، نهضت زنان مسلمان، چاپ اول،1361ش.
2 - میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، کشف الأسرار و عدة الأبرار (معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری)، ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1371ش.
3 - شیروانی، زین العابدین، بستان السیاحة، ایران، تهران، چاپخانه احمدی، چاپ اول،1315ش.
4 - فیض کاشانی، ملا محسن، ترجمه عارف، راه روشن (ترجمه محجة البیضاء)، ایران، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول،1372ش.
5 - عزتی خلخالی، ادهم، رسائل فارسی ادهم خلخالی، ایران، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اوّل، 1381ش.

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
دوشنبه، 5 آذر 1397
تخمین زمان مطالعه:
بازدید: 1437
موارد بیشتر برای شما
۳ فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام شدند
۳ فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام شدند

۳ فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام شدند

اقتدار ایران خط قرمز بی‌بی‌سی
اقتدار ایران خط قرمز بی‌بی‌سی

اقتدار ایران خط قرمز بی‌بی‌سی

مراقب قلبتون باشید
مراقب قلبتون باشید

مراقب قلبتون باشید

رجزخوانی میثم مطیعی در مورد تنگه هرمز
رجزخوانی میثم مطیعی در مورد تنگه هرمز

رجزخوانی میثم مطیعی در مورد تنگه هرمز

تیتر یک روزنامه های کشور/ یکشنبه 30 تیر 1398

تیتر یک روزنامه های کشور/ یکشنبه 30 تیر 1398

جزئیات توقیف نفتکش انگلیسی/ مدیرکل بنادر
جزئیات توقیف نفتکش انگلیسی/ مدیرکل بنادر

جزئیات توقیف نفتکش انگلیسی/ مدیرکل بنادر

صادق ورمزیار در گفتگو با راسخون: کمیته ی استیناف در مورد محرومیتم تصمیم می گیرد/فکر نمی کنم طرفداران استقلال به استراماچونی زیاد وقت بدهند
صادق ورمزیار در گفتگو با راسخون: کمیته ی استیناف در مورد محرومیتم تصمیم می گیرد/فکر نمی کنم طرفداران استقلال به استراماچونی زیاد وقت بدهند

صادق ورمزیار در گفتگو با راسخون: کمیته ی استیناف در مورد محرومیتم تصمیم می گیرد/فکر نمی کنم طرفداران استقلال به استراماچونی زیاد وقت بدهند

آتش سوزی در جنگل های پرتغال 9 نفر زخمی شدند.
آتش سوزی در جنگل های پرتغال 9 نفر زخمی شدند.

آتش سوزی در جنگل های پرتغال 9 نفر زخمی شدند.

استندآپ کمدی تحقیرآمیز خمسه از کجا نشأت می‌گیرد؟
استندآپ کمدی تحقیرآمیز خمسه از کجا نشأت می‌گیرد؟

استندآپ کمدی تحقیرآمیز خمسه از کجا نشأت می‌گیرد؟

تامین امنیت تنگه هرمز توسط ارتش
تامین امنیت تنگه هرمز توسط ارتش

تامین امنیت تنگه هرمز توسط ارتش

آثار عبادت
آثار عبادت

آثار عبادت

ضعف کارایی مجلس و شورا/محسن رهامی
ضعف کارایی مجلس و شورا/محسن رهامی

ضعف کارایی مجلس و شورا/محسن رهامی

علائم سرطان چشم چیست و روش درمان آن چه می باشد؟
علائم سرطان چشم چیست و روش درمان آن چه می باشد؟

علائم سرطان چشم چیست و روش درمان آن چه می باشد؟

علت تفاوت قیمت برخی داروها در داروخانه‌ها چیست؟

علت تفاوت قیمت برخی داروها در داروخانه‌ها چیست؟

نواهنگ زیبای نماز
نواهنگ زیبای نماز

نواهنگ زیبای نماز

مصادره اموال و تحریم ایران، واکنش احتمالی دولت انگلیس به توقیف نفتکش این کشور در تنگه هرمز
مصادره اموال و تحریم ایران، واکنش احتمالی دولت انگلیس به توقیف نفتکش این کشور در تنگه هرمز

مصادره اموال و تحریم ایران، واکنش احتمالی دولت انگلیس به توقیف نفتکش این کشور در تنگه هرمز

مقام عجیب منتظر امام زمان(ع)
مقام عجیب منتظر امام زمان(ع)

مقام عجیب منتظر امام زمان(ع)

حادثه دلخراش برای دختر ۱۰ ساله/ چه شد که گاندو دست «حوا» را از بازو قطع کرد؟
حادثه دلخراش برای دختر ۱۰ ساله/ چه شد که گاندو دست «حوا» را از بازو قطع کرد؟

حادثه دلخراش برای دختر ۱۰ ساله/ چه شد که گاندو دست «حوا» را از بازو قطع کرد؟

والیبال جوانان جهان|شاگردان عطایی به جمع ۸ تیم برتر رسیدند/ ایران با ایتالیا، بحرین و آرژانتین همگروه شد

والیبال جوانان جهان|شاگردان عطایی به جمع ۸ تیم برتر رسیدند/ ایران با ایتالیا، بحرین و آرژانتین همگروه شد

بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری، جایگزین بانکها
بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری، جایگزین بانکها

بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری، جایگزین بانکها

برخورد خشن مامور شهرداری با کودک دستفروش
برخورد خشن مامور شهرداری با کودک دستفروش

برخورد خشن مامور شهرداری با کودک دستفروش