0
ویژه نامه ها

شورای دورت

اعضای شورای دورت بیانیه معترضین را متفق القول رد کردند و شورا پاسخی به بیانیه معترضین آماده کرد که اصول مصوب این شورا محسوب می شوند. به پنج موضوعی که در بیانیه معترضین مطرح شده بود
شورای دورت
بحث و مناقشه تعالیم آرمینیوس
 
چکیده:
اعضای شورای دورت بیانیه معترضین را متفق القول رد کردند و شورا پاسخی به بیانیه معترضین آماده کرد که اصول مصوب این شورا محسوب می شوند. به پنج موضوعی که در بیانیه معترضین مطرح شده بود
 
تعداد کلمات: 1084 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه
 
شورای دورت
نویسنده: تونی لِین  
ترجمه: روبرت آسریان
 
شورای دورت (۱۶۱۸-۱۶۱۹) بحث و مناقشه در مورد تعالیم آرمینیوس با رقابت‌های سیاسی احزاب هلند پیوند یافت و کار به جایی رسید که حتی خطر جنگ داخلی هلند را تهدید می کرد. پس از مناقشات بسیار، حزب سیاسی مخالف آرمینیوسی ها به قدرت رسید و دستور تشکیل شورایی را داد که در دوردرخت ۱ (دورت) و در سالهای ۱۶۱۸-۱۶۱۹ برگزار شد. این شورا فقط شورایی نبود که منحصر به هلند باشد و جنبهای فراملی داشت و در آن نمایندگانی از انگلستان، برخی ایالات آلمان، سویس و ژنو (در آن زمان ژنو هنوز بخشی از سویس نبود) شرکت داشتند. ک لیسای اصلاح شده فرانسه، به علت ممانعت پادشاه فرانسه از فرستاده شدن نمایندگانی از سوی آن در این شورا، نتوانست در شورا شرکت کند، اما تصمیم های شورای دورت را پذیرفت.
 
اعضای این شورا بیانیه معترضین را متفق القول رد کردند و شورا پاسخی به بیانیه معترضین آماده کرد که اصول مصوب این شورا محسوب می شوند. به پنج موضوعی که در بیانیه معترضین مطرح شده بود، در پنج بخش مجزا پاسخ گفته شد و پس از اینکه سومین موضوعی که بیانیه معترضین مطرح کرده بود، به عنوان نگرشی راست دینانه پذیرفته شد، بخش های سوم و چهارم پاسخ شورای دورت با هم ادغام شدند. همه شرکت کنندگان در این شورا، اصول آماده شده از سوی شورا را امضا کردند.
 
گزینش، هدف تغییر ناپذیر خداست که وی به وسیله آن، پیش از آفرینش جهان و صرفا بر اساس فیض و بر طبق آنچه خودش اراده کرده، از میان تمامی انسانها (که با خطای خودشان از مقام اولیه و مطهرشان به ورطه گناه و نابودی سقوط کردند) گروهی خاص را انتخاب کرد تا در مسیح رستگار شوند. خدا از ازل تا ابد مسیح را مقرر نمود تا سرور برگزیدگان، واسط نجات، و بنیانی برای آن باشد. (اصل اول ۷ )
 اعضای این شورا بیانیه معترضین را متفق القول رد کردند و شورا پاسخی به بیانیه معترضین آماده کرد که اصول مصوب این شورا محسوب می شوند. به پنج موضوعی که در بیانیه معترضین مطرح شده بود، در پنج بخش مجزا پاسخ گفته شد و پس از اینکه سومین موضوعی که بیانیه معترضین مطرح کرده بود، به عنوان نگرشی راست دینانه پذیرفته شد، بخش های سوم و چهارم پاسخ شورای دورت با هم ادغام شدند. همه شرکت کنندگان در این شورا، اصول آماده شده از سوی شورا را امضا کردند.
حکمت مقتدر و اراده و هدف فیض آمیز خدای پدر چنین بود که تأثیر حیات بخش و نجات دهنده مرگ بسیار گرانبهای فرزند او شامل حال همه برگزیدگان شود تا تنها به آنان فیض ایمان عادل کننده بخشیده شود تا در نتیجه، آنان نجاتی مطمئن را کسب کنند. یعنی اراده خدا چنین بود که مسیح توسط خون خود که بر صلیب ریخته شد همه کسانی را نجات دهد که از روز ازل برای نجات برگزیده شدند. (اصل دوم ۸ )
 
نطفه همه انسانها در گناه بسته شده و طبیعتا فرزندان غضب هستند که قادر به انجام دادن اعمال نیکو نیستند، بلکه مستعد ارتکاب شرارت شده اند، در گناه مرده اند و اسیر آن هستند. بدون فیض روح القدس که به انسان تولد دوباره می بخشد، انسانها قادر نیستند و این تمایل را نیز ندارند که به سوی خدا بازگردند، انحطاط طبیعت خود را رفع نمایند، یا خود را آماده تغییر و اصلاح کنند. (اصل سوم و چهارم ۳ )
 
هنگامی که خدا بر حسب آنچه خود اراده کرده، اراده خویش را در برگزیدگان به عمل می آورد یا آنان را به سوی توبه و دگرگونی رهنمون می سازد، تنها امکان موعظه انجیل را در میان آنان به وجود نمی آورد، بلکه توسط روح القدس اذهان آنان را عمیقا منور می سازد... عملکرد همان روح القدس باعث تولد تازه در فرد میگردد و عمیق ترین زوایای وجود انسان را در کنترل خود می گیرد، وی قلب فرد را می گشاید و سخت دلی او را از بین می برد. وی آنچه را نامختون است، مختون می سازد و در اراده فرد، خصال نوینی به وجود می آورد، اراده ای که اگرچه قبلا مرده بود، اینک زنده شده است. وی اراده شریر، نافرمان، و انعطاف ناپذیر انسان را به اراده ای نیکو، مطیع، و انعطاف پذیر تبدیل میکند. روح القدس، همچنین اراده انسان را فعال ساخته، آن را تقویت می کند تا مانند درختی نیکو ثمرات اعمال نیکو را به بار آورد. (اصل سوم و چهارم ۱۱ )

  بیشتر بخوانید :   ظهور دین یهود

به علت وجود بقایای گناهی که در وجود انسان به بقای خود ادامه می دهد و به علت وسوسه ای که گناه و جهان به وجود می آورند، کسانی که نجات می یابند، اگر به حال خود گذاشته شوند، نمی توانند خود را همواره تحت فیض الاهی محفوظ بدارند. اما خدا امین است و فیض را به انسان اعطا می کند و با رحمت خود، نجات یافتگان را تصدیق کرده و آنان را تا به انتها محافظت می کند. (اصل پنجم ۳ )
 
مطالبی که در مجموعه اصول شورای دورت مطرح شدند، بعدها خلاصه شده و تحت عنوان «پنج اصل کالونیسم» مدون گشتند. این پنج اصل به شکل خلاصه عبارتند از:
انحطاط کامل. شاید این اصطلاح، اصطلاح چندان مناسبی نباشد و شاید در فکر انسان این تصور را به وجود آورد که انسان ها تا آنجا که بتوان دستخوش فساد و انحطاط شد، منحط شده اند. اما نادرست بودن این باور در عین حال که کاملا بدیهی است، در اصول شورای دورت نیز کاملا رد شده است. در واقع، اصطلاح «انحطاط کامل» به معنای آن است که همه ابعاد و زوایای وجود انسان از سقوط انسان تأثیر پذیرفته و انسان بدون دریافت فیض خدا، نمی تواند به سوی او گام بردارد.
برگزیدگی بی قید و شرط. ما خدا را برمی گزینیم، چون او ابتدا ما را برگزیده است. اختلاف اصلی دیدگاه آرمینیوسی و آوگوستینی - کالونی، در مورد این موضوع بود. کفارة محدود. اگرچه مرگ عیسی مسیح برای کفاره گناهان همه انسانها کافی است، هدف الهی در تدارک دیدن مرگ کفارهای مسیح صرفا این نبوده است که امکان نجات همگان را میسر سازد، بلکه هدف اصلی وی تنها نجات کامل و خدشه ناپذیر برگزیدگان بوده است. این آموزه توسط جان اون به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. این آموزه، حتى با تفکر خود کالون نیز بیگانه است و همه کالونیست ها با آن موافق نیستند و هیچ نظام فکری به جز نظام فکری کلیساهای اصلاح شده این نظر را نمی پذیرد.
 
فیض مقاومت ناپذیر. فیض خدا در بین برگزیدگان به گونه ای عمل میکند که واکنش مثبت آنان در برابر این فیض، امری تضمین شده و حتمی است. تأثیر این فیض نه نابود ساختن اراده، بلکه برانگیختن واکنشی داوطلبانه است. برای مثال، همان گونه که دلربایی و جذابیت یک دختر زیبا برای یک پسر جوان مقاومت ناپذیر است، این فیض نیز برای فرد گناهکار شکلی مقاومت ناپذیر دارد. مداومت ایمان مقدسین. کسانی که حقیقتا به مسیح ایمان آورده اند؛ یقینا نجات خواهند یافت. البته چنین نیست که نحوه زندگی آنان اهمیت نداشته باشد، بلکه خدا آنان را از خطر اینکه به شکل کامل از او روی برگردانند، حفظ می کند.

منبع:
تاریخ تفکر مسیحی، تونی لِین، ترجمه روبرت آسریان، چاپ پنجم، فروزان روز، طهران (1396)

  بیشتر بخوانید :
  سرزمین مقدس یهود
  برگزیدگی و یونانی‌مآبی
  پیامدهای عملی برگزیدگی

 
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آموزش درست کردن سه نوع کیک فنجانی
آموزش درست کردن سه نوع کیک فنجانی

آموزش درست کردن سه نوع کیک فنجانی

آشنایی با طرز تهیه آبنبات خانگی
آشنایی با طرز تهیه آبنبات خانگی

آشنایی با طرز تهیه آبنبات خانگی

تغییر صددرصدی هیئت رییسه فدراسیون فوتبال/ عزیزی خادم روی صندلی داغ نشست
تغییر صددرصدی هیئت رییسه فدراسیون فوتبال/ عزیزی خادم روی صندلی داغ نشست

تغییر صددرصدی هیئت رییسه فدراسیون فوتبال/ عزیزی خادم روی صندلی داغ نشست

آموزش مرحله به مرحله چند کیک فنجانی
آموزش مرحله به مرحله چند کیک فنجانی

آموزش مرحله به مرحله چند کیک فنجانی

آموزش درست کردن سه مدل آبنبات خانگی
آموزش درست کردن سه مدل آبنبات خانگی

آموزش درست کردن سه مدل آبنبات خانگی

طرز تهیه چند مدل آبنبات در خانه
طرز تهیه چند مدل آبنبات در خانه

طرز تهیه چند مدل آبنبات در خانه

دستور تهیه انواع کیک فنجانی
دستور تهیه انواع کیک فنجانی

دستور تهیه انواع کیک فنجانی

آموزش تهیه چندمدل آبنبات در خانه
آموزش تهیه چندمدل آبنبات در خانه

آموزش تهیه چندمدل آبنبات در خانه

دستور تهیه چهار مدل آبنبات خانگی
دستور تهیه چهار مدل آبنبات خانگی

دستور تهیه چهار مدل آبنبات خانگی

طرز تهیه چند مدل آبنبات خانگی
طرز تهیه چند مدل آبنبات خانگی

طرز تهیه چند مدل آبنبات خانگی

حکمت (نسخه اینستاگرام) | چه آرزوهایی برای زندگیم داشتم! / استاد نظری منفرد
حکمت (نسخه اینستاگرام) | چه آرزوهایی برای زندگیم داشتم! / استاد نظری منفرد

حکمت (نسخه اینستاگرام) | چه آرزوهایی برای زندگیم داشتم! / استاد نظری منفرد

علت اسهال در بارداری چیست و روش های پیشگیری و درمان آن چگونه است
علت اسهال در بارداری چیست و روش های پیشگیری و درمان آن چگونه است

علت اسهال در بارداری چیست و روش های پیشگیری و درمان آن چگونه است

حکمت | دستورالعمل برای حل مشکلات / استاد محرابیان
حکمت | دستورالعمل برای حل مشکلات / استاد محرابیان

حکمت | دستورالعمل برای حل مشکلات / استاد محرابیان

گسترش الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی و چالش ها
گسترش الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی و چالش ها

گسترش الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی و چالش ها

جنگ زرگری با قاتل خاشقجی!
جنگ زرگری با قاتل خاشقجی!

جنگ زرگری با قاتل خاشقجی!

آشنایی با طرز تهیه چند نوع کیک فنجانی
آشنایی با طرز تهیه چند نوع کیک فنجانی

آشنایی با طرز تهیه چند نوع کیک فنجانی

آموزش درست کردن چند مدل دسر پسته ای
آموزش درست کردن چند مدل دسر پسته ای

آموزش درست کردن چند مدل دسر پسته ای

دستور پخت چند نوع کیک فنجانی جذاب
دستور پخت چند نوع کیک فنجانی جذاب

دستور پخت چند نوع کیک فنجانی جذاب

آشنایی با دستور پخت انواع کیک فنجانی
آشنایی با دستور پخت انواع کیک فنجانی

آشنایی با دستور پخت انواع کیک فنجانی

حمایتم از اقدامات دولت تا قبل گرانی‌ها بود
حمایتم از اقدامات دولت تا قبل گرانی‌ها بود

حمایتم از اقدامات دولت تا قبل گرانی‌ها بود

طرز تهیه سه مدل دسر پسته ای
طرز تهیه سه مدل دسر پسته ای

طرز تهیه سه مدل دسر پسته ای