0
ویژه نامه ها

برخي از ويژگي هاي انسان در قرآن ( پنجاه ويژگي )

انسان موجود يا مخلوقي است با ويژگي هاي خاصي که در قرآن مجيد ترسيم و تصوير شده اند. در قرآن کريم محور بحث، انسان است و اساسا قرآن، کتاب انسان سازي است. درپاسخ به اين سؤال ها که انسان در جهان بيني اسلامي چيست و کيست و رابطه ي او با خداوند تبارک و تعالي بر چه اساسي نهاده شده است، بايد گفت که انسان مخلوق ويژه اي است و رابطه ي او با خداوند، مانند رابطه ي عبد است با معبود با خصوصيات زير:
برخي از ويژگي هاي انسان در قرآن ( پنجاه ويژگي )
برخي از ويژگي هاي انسان در قرآن ( پنجاه ويژگي )
برخي از ويژگي هاي انسان در قرآن ( پنجاه ويژگي )

نويسنده: اشرف اميدواري ابرقوييانسان موجود يا مخلوقي است با ويژگي هاي خاصي که در قرآن مجيد ترسيم و تصوير شده اند. در قرآن کريم محور بحث، انسان است و اساسا قرآن، کتاب انسان سازي است. درپاسخ به اين سؤال ها که انسان در جهان بيني اسلامي چيست و کيست و رابطه ي او با خداوند تبارک و تعالي بر چه اساسي نهاده شده است، بايد گفت که انسان مخلوق ويژه اي است و رابطه ي او با خداوند، مانند رابطه ي عبد است با معبود با خصوصيات زير:
1. هو الذي خلقکم من طين [ انعام /2 ]: او کسي است که شما را از خاک آفريده است.
2. هو الذي خلقکم من نفس واحده [اعراف/189 ]: خداوند تبارک و تعالي همه انسان ها را از يک نفس واحد آفريده است.
3. ثم جعلناکم خلائف في الارض [يونس/14]: خداوند تبارک و تعالي انسان را خليفه و جانشين خود در روي زمين قرار داده است.
4. و نفخت فيه من روحي [ص/72 ]: خداوند تبارک و تعالي از روح خود بر انسان دميده است.
5. و سخر لکم ما في السموات و ما في الارض جميعا [ جاثيه /13 ]: خداوند تبارک و تعالي آن چه را که در آسمان ها و زمين است، در تسخير انسان قرار داده است.
6. و لقد کرمنا بني آدم [ اسراء/70]: خداوند تبارک و تعالي انسان را بر بسياري از مخلوقات خود برتري بخشيده و گرامي داشته است.
7. هو الذي خلق ما في الارض جميعا [ بقره/29] : خداوند تبارک و تعالي همه ي موجودات زمين را براي انسان خلق کرده است.
8. يعلم سرکم و جهرکم [انعام/3] : خداوند تبارک و تعالي از نهان و آشکار انسان باخبر است.
9. و نبلوکم بالشر و الخير فتنه [انبياء/35] : خداوند تبارک و تعالي انسان را با ابتلا به خير و شر مورد آزمايش قرار مي دهد.
10. ان الله کان عليکم رقيبا [نساء/1] : خداوند تبارک و تعالي مراقب اعمال انسان است.
11. کل نفس بما کسبت رهينه [مدثر/38] : نفس انسان مديون اعمالي است که انجام داده است.
12. و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون [ذاريات/56] : خداوند تبارک و تعالي جن و انس را نيافريده است، مگر براي عبادت کردن خداوند.
13. ما عندکم ينفد و ما عند الله باق [نحل/96] : آن چه نزد انسان است نابود مي شود و آن چه نزد خداوند است باقي مي ماند.
14. لا نکلف نفسا الا وسعها [ اعراف/42] : خداوند تبارک و تعالي از انسان بيش از وسع و توان او انتظار ندارد و تکليف نمي کند.
15. افلا تعقلون [ اعراف/169] : خداوند تبارک و تعالي در جاي جاي قرآن، انسان را به انديشيدن و تعقل کردن دعوت کرده است.
16. لا نضيع اجر المصلحين [ اعراف /170] : خداوند تبارک و تعالي اجر انسان هاي درستکار را ضايع نخواهد کرد.
17. کان ظلوما جهولا [ احزاب /72] : انسان موجودي ستمگر و بسيار نادان است.
18. ان الانسان لربه لکنود [عاديات / 6] : انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است.
19. ان الله لا يحب من کان مختالا فخورا [نساء/36] : خداوند تبارک و تعالي انسان خود پسند و متکبر را دوست ندارد.
20. ان الانسان لکفور [حج/66] : انسان موجودي بسيار ناسپاس و کافر کيش است.
21. و کان الانسان قتورا [اسراء/100] : انسان موجودي ممسک و تنگ نظر است.
22. و کان الانسان عجولا [اسراء/11] : انسان موجودي عجول و شتابگر است.
23. و کان الانسان اکثر شيء جدلا [کهف/54] : انسان موجودي است که با سخن حق به جدال و خصومت بر مي خيزد.
24. و انه لحب الخير لشديد [عاديات/8] : انسان به شدت به خير علاقه مند است.
25. ان الانسان خلق هلوعا [معارج/19] : انسان حريص و ناشکيبا آفريده شده است.
26. و خلق الانسان ضعيفا [نساء/28] : انسان ضعيف آفريده شده است.
27. اذا مسه الشر جزوعا [معارج/20] : اگر شر و زياني به انسان رسد، جزع و بي قراري مي کند.
28. و اذا مسه الخير منوعا [معارج/21] : اگر خير و سودي عايد انسان شود، تنگ نظري و بخل مي ورزد.
29. کلا ان الانسان ليطغي ان رءاه استغني [علق /6و7] : اگر انسان خويش را بي نياز ببيند، طغيان مي کند.
30. و لا تکونوا کالذين نسواالله فانسهم انفسهم [حشر/19] : اگر انسان خدا را فراموش کند، خدا هم نفس او را از يادش مي برد.
31. و تعاونوا علي البر و التقوي [مائده /2] : انسان نيکوکار کسي است که در خير و تقوا به ديگران کمک کند.
32. و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا [بقره/177] : انسان نيکوکار کسي است که اگر عهدي ببندد، به هنگام آن به عهد خود وفا کند.
33. انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله و جلت قلوبهم [انفال/2] : انسان مؤمن کسي است که چون ذکري از خدا شود، دلش به تپش افتد و لرزان شود.
34. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها [انعام/160] : اگر انسان کار نيکو کند ؛ خداوند تبارک و تعالي او را ده برابر پاداش خواهد داد.
35. قلنا للملائکه السجدوا لادم فسجدوا [اعراف/11] : انسان موجودي است که خداوند تبارک و تعالي فرشتگان را به سجده ي او مأمور کرده است.
36. و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا [عنکبوت/69] : اگر انسان در راه خدا تلاش کند، به يقين خداوند او را به راه خويش هدايت مي کند.
37. يا ايها الذين آمنوا ان تنصروالله ينصرکم و يثبت اقدامکم [محمد/7] : اگرانسان خدا را ياري کند، خدا هم او را ياري مي کند و ثابت قدم مي گرداند.
38. يا ايها الذين آمنوا ان تتقواالله يجعل لکم فرقانا [انفال/29] : اگر انسان ايمان آورد و تقوا پيشه کند، خدا به او بصيرت و قدرت شناخت مي بخشد.
39. و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه [آل عمران/85] : اگر انسان غير از اسلام ديني اختيار کند، هرگز از وي پذيرفته نيست.
40. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم [تين/4] : خداوند تبارک و تعالي انسان را در مقام احسن تقويم و نيکوترين مراتب صورت وجود آفريده است.
41. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم [بقره/134] : هر نيک و بدي که انسان انجام بدهد، براي خود کرده است.
42. يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبرو الصلوه ان الله مع الصابرين [بقره/153] : اگر انسان صبر و مقاومت پيشه کند و به ذکر خدا و نماز توسل جويد، خدا او را ياري مي کند.
43. فاذکروني اذکرکم [بقره/152] : اگر انسان خدا را ياد کند، خدا هم او را ياد مي کند.
44. و من اعرض عن ذکري فان له معيشته ضنکا [طه/124] : اگر انسان از ياد خدا اعراض کند، در دنيا زندگي تنگ و پر از فشاري خواهد داشت.
45. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون [اعراف/179] : انسان هاي غافل مانند حيوانات چهارپا هستند، بلکه از آن ها هم گمراه ترند.
46. قل متاع الدنيا قليل [نساء/77] : براي انسان زندگاني دنيا متاعي ناچيز و اندک است.
47. لا تقف ما ليس لک به علم [اسراء/36] : انسان نبايد از چيزي که علم و آگاهي ندارد، پيروي کند.
48. و قل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليکفر [کهف/29] : انسان انتخابگر است. هر کس خواست ايمان مي آورد و هر کس خواست کافر مي شود.
49. الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب [رعد/28] : همه ي انسان ها بدانند که تنها ياد خدا و ذکر خدا آرام بخش دل هاست.
50. کل نفس ذائقه الموت [آل عمران /185] : هر انساني شربت مرگ را خواهد چشيد.
منبع: مجله آموزش قرآن 20


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
شروطی پنج گانه AFC برای میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020
شروطی پنج گانه AFC برای میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020

شروطی پنج گانه AFC برای میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020

راهکارهایی برای رفع خروپف
راهکارهایی برای رفع خروپف

راهکارهایی برای رفع خروپف

روحانی: جدی نگرفتن محدودیت ها و دستورالعمل ها عامل اصلی شیوع دوباره کرونا بوده است
روحانی: جدی نگرفتن محدودیت ها و دستورالعمل ها عامل اصلی شیوع دوباره کرونا بوده است

روحانی: جدی نگرفتن محدودیت ها و دستورالعمل ها عامل اصلی شیوع دوباره کرونا بوده است

تست ٤ نفر از اعضاء تیم والیبال سایپا مثبت اعلام شد
تست ٤ نفر از اعضاء تیم والیبال سایپا مثبت اعلام شد

تست ٤ نفر از اعضاء تیم والیبال سایپا مثبت اعلام شد

اسد: توافق میان ایران و سوریه نشانگر سطح روابط راهبردی میان دو کشور است
اسد: توافق میان ایران و سوریه نشانگر سطح روابط راهبردی میان دو کشور است

اسد: توافق میان ایران و سوریه نشانگر سطح روابط راهبردی میان دو کشور است

افزایش رو به رشد جان باختگان کرونا در کشور / فوت ۲۲۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته
افزایش رو به رشد جان باختگان کرونا در کشور / فوت ۲۲۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

افزایش رو به رشد جان باختگان کرونا در کشور / فوت ۲۲۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

زنجبیل و خواصی که تاکنون نمیدانستید
زنجبیل و خواصی که تاکنون نمیدانستید

زنجبیل و خواصی که تاکنون نمیدانستید

سخن آوا | سلام مرا برسان (استاد مومنی)
سخن آوا | سلام مرا برسان (استاد مومنی)

سخن آوا | سلام مرا برسان (استاد مومنی)

اسهال در دوران بارداری و درمان آن
اسهال در دوران بارداری و درمان آن

اسهال در دوران بارداری و درمان آن

نگاهی به هفته اول بارداری
نگاهی به هفته اول بارداری

نگاهی به هفته اول بارداری

خواص شگفت انگیز ژله
خواص شگفت انگیز ژله

خواص شگفت انگیز ژله

نگاهی به هفته دوم بارداری
نگاهی به هفته دوم بارداری

نگاهی به هفته دوم بارداری

‌تاجگردون رفت، شفافیت نیامد...!
‌تاجگردون رفت، شفافیت نیامد...!

‌تاجگردون رفت، شفافیت نیامد...!

نحوه برخورد صحیح با نوجوان عاشق
نحوه برخورد صحیح با نوجوان عاشق

نحوه برخورد صحیح با نوجوان عاشق

دوستان چه تاثیری در زندگی نوجوانان دارند؟
دوستان چه تاثیری در زندگی نوجوانان دارند؟

دوستان چه تاثیری در زندگی نوجوانان دارند؟

سیلوانه طبیعتی زیبا و چشم نواز در ارومیه
سیلوانه طبیعتی زیبا و چشم نواز در ارومیه

سیلوانه طبیعتی زیبا و چشم نواز در ارومیه

چرا نوجوانان دروغ میگویند؟
چرا نوجوانان دروغ میگویند؟

چرا نوجوانان دروغ میگویند؟

از خواص برنج قهوه ای چه می دانید؟
از خواص برنج قهوه ای چه می دانید؟

از خواص برنج قهوه ای چه می دانید؟

شیطان کوه جاذبه ای رمز الود در لاهیجان
شیطان کوه جاذبه ای رمز الود در لاهیجان

شیطان کوه جاذبه ای رمز الود در لاهیجان

مثلث عشقی ناصرالدین شاه قاجار با دو خواهر
مثلث عشقی ناصرالدین شاه قاجار با دو خواهر

مثلث عشقی ناصرالدین شاه قاجار با دو خواهر

چشمه ای در رامهرمز که طلای سیاه در ان می جوشد
چشمه ای در رامهرمز که طلای سیاه در ان می جوشد

چشمه ای در رامهرمز که طلای سیاه در ان می جوشد