دختر کوچولوی ۳و نیم ساله دارم که خیلی با اندام جنسی اش بازی میکند" چه باید کرد؟


بعنوان پدر چگونه با پسر نوجوانم ارتباط برقرار کنم؟


چند بازی کاربردی برای افزایش تمرکز معرفی میکنید؟


پسرم به فضای مجازی اعتیاد پیدا کرده" چه باید کرد؟


نوجوانم خیلی گوشه گیره. چطور کمکش کنم؟


کودکم فحاشی می کنه" چیکار کنم؟


با کودک لجبازم چه برخوردی باید داشته باشم؟


منظور از بازی تعادلی چی هست؟


راهکارتون برای رفع لجبازی بچه ها چیه؟


کودکم خیلی گریه میکنه. چیکار کنم؟