چه رشته هایی پیشنهاد میکنید بخونم تا به هدف نهاییم برسم؟


نظرتون درباره مطالعه در سفر چیه؟


آیا بعد از سال دوازدهم میتوانم بورسیه ی دانشگاه های ترکیه را بگیرم؟


با فوق دیپلم میشه رفت تربیت معلمی؟


بعد از دانشگاه دولتی دانشگاه آزاد بهتره یا پیام نور؟


چگونه رشته میکروبیولوژی را انتخاب کنم؟


رشته ی زیست شناسی سلولی مولکی با رشته ی میکرو بیولوژی فرقی میکند یا فقط عنوانش متفاوته؟


چطور میتونم در رشته انکولوژی تحصیل کنم؟


دیپلم رشته انسانی نظام قدیم را دارم. اما میخوام تغییر رشته بدم برم تجربی" چه کنم؟


دیپلم معماری نظام قدیم دارم" چگونه تغییر رشته بدهم؟