شنبه، 7 بهمن 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

ﺑﺮادران ﺑﺴﻴﺞ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺠﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺎدت و اﻳﺜﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ دﻓﻦ ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. آﻳﺎ دﻓﻦ ﻛﺮدن ﭘﻴﻜﺮ ﻣﻄﻬﺮ ﺷﻬﻴﺪ در ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﺴﺠﺪ در آن ﺟﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ؟


پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
اﮔﺮ ﺣﻴﺎط وﻗﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧﺪارد.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما