آیا جهش تولید در بخش کشاورزی می تواند ضامن افزایش شغل شود؟
بخش کشاورزی یکی از بخش های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است. به دلیل ماهیت حیاتی و تاثیرگذار این بخش، افزایش و جهش در تولید می تواند تاثیر چشم گیری...
يکشنبه، 13 تير 1400
جهش تولید چگونه می تواند شکاف مخرب موجود میان میزان اشتغال با تعداد تحصیلکردگان دانشگاهی را رفع کند؟
نزدیک به 2 دهه است که کشور درگیر چالشی به نام بیکاری است. افزایش میزان زادوولد در دهه 60 و تقاضای زیاد و اشباع رشته هایی همچون مهندسی از جمله...
يکشنبه، 13 تير 1400
جهش تولید چگونه با ایجاد اشتغال پایدار به سلامت زیست اجتماعی یاری می رساند؟
جهش تولید و اشتغال پایدار یک نوع رابطه دوطرفه با یکدیگر دارند. به قطع نمی توان گفت که اشتغال پایدار محصول جهش تولید خواهد بود یا نه. اما بر اساس...
يکشنبه، 13 تير 1400
لزوم تجربه اندوزی و آموزش مستمر برای افزایش توانمندی کارکنان در راستای تحقق رونق تولید
با پیشرفت فناوری و بهبود روش ها و استراتژی های محل کار، نیاز به هماهنگی بین کارفرمایان و کارمندان بر اساس این تغییرات احساس می شود. این تغییرات...
يکشنبه، 13 تير 1400
چگونه با جهش تولید و اشتغال زایی در نواحی مرزی، امواج مخرب مهاجرت به مرکز کشور را مهار کنیم؟
نواحی مرزی از مناطق مهم جغرافیایی و استراتژیک در هر کشور هستند که نیازمند سیاست گذاری دقیق بوده تا بتوانند با دارا بودن شرایط اجتماعی، اقتصادی،...
يکشنبه، 13 تير 1400
چگونه کشورها با افزایش تولید، اشتغال را شکوفا کردند؟ (بررسی آماری چند نمونه)
بسیاری از کشورهای دنیا، با افزایش تولید و از طرف دیگر با حمایت از تولید داخلی، توانسته اند به اشتغال زایی بپردازند و در پی آن، نرخ بیکاری را...
شنبه، 12 تير 1400
چگونه می توان از اشتغال در جهت محدودسازی بازارهای موازی و ایجاد رونق تولید بهره برد؟
بسیاری از سرمایه گذاران، بازارهای موازی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند، بازارهایی هم چون بورس، سکه، مسکن، طلا و ارز که البته سرمایه گذاری...
پنجشنبه، 3 تير 1400
ایجاد اشتغال در خانه از طریق دورکاری و تاثیرات مثبت آن در تحقق جهش تولید
یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی دولت ها در سال های اخیر، مساله کمبود شغل و محدودیت دولت ها برای ایجاد شغل کافی برای تمامی متقاضیان ورود به بازار...
پنجشنبه، 3 تير 1400
افزایش اشتغال و تکمیل ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی فعال، زمینه ساز رونق تولید
آن چه در این نوشتار بدان می پردازیم بررسی نقش افزایش اشتغال و تکمیل ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی فعال در تحقق شعار سال و رونق و آبادانی کشور...
پنجشنبه، 3 تير 1400
اشتغال زایی رمز عدالت اجتماعی و محرک جمعی برای جهش تولید است
عدالت اجتماعی به معنی حقوق برابر برای همه افراد جامعه فارغ از نژاد، مذهب و عقیده است. یکی از مهم ترین اقداماتی که شرایط تحقق عدالت اجتماعی را...
پنجشنبه، 3 تير 1400
دستاوردهای تعامل پویای میان اشتغال و جهش تولید
نیروی انسانی نقشی مهم در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. مهمترین عامل در توسعه پایدار، حمایت از نیروی انسانی در جهت تحقق...
پنجشنبه، 3 تير 1400