اعتراف‌نامه درسی تئوس

در مورد آموزه های تثلیث و شخصیت عیسی مسیح، تئوس اصل ایمانی کلیسای ارتدوکس را حفظ کرد؛ منتها وی از سکوت بیانیه های رسمی کلیسای ارتدوکس در مورد برخی از مسائل مربوط به الهیات، سود جست تا آموزه‌های مهم پروتستانی را وارد الاهیات ارتدوکس سازد.
پنجشنبه، 4 بهمن 1397
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اعتراف‌نامه درسی تئوس
اعتراف نامه یک عالم الهی ارتدوکس
 
 چکیده:
 در مورد آموزه های تثلیث و شخصیت عیسی مسیح، تئوس اصل ایمانی کلیسای ارتدوکس را حفظ کرد؛ منتها وی از سکوت بیانیه های رسمی کلیسای ارتدوکس در مورد برخی از مسائل مربوط به الهیات، سود جست تا آموزه‌های مهم پروتستانی را وارد الاهیات ارتدوکس سازد.  
 
تعداد کلمات: 922 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 4 دقیقه
اعتراف‌نامه درسی تئوس
نویسنده: تونی لِین  
ترجمه: روبرت آسریان

اعتراف نامه درسی تئوس (۱۶۷۲) سیریل لوکاریس (۱۶۳۸- ۱۵۷۲) یک عالم الهی ارتدوکس بود که در سال ۱۶۰۲ به مقام اسقفی اسکندریه و در سال ۱۶۲۰ یا ۱۶۲۱ به مقام اسقفی شهر قسطنطنیه رسید. وی تحت تأثیر نهضت پروتستان و بخصوص مکتب الاهیاتی کالون" قرار گرفت. در سال ۱۶۲۹ نوشتاری تحت عنوان اعتراف نامه ایمان مسیحی در کلیسای شرق را در هجده فصل تدوین کرد که در آن الاهیات کلیسای ارتدوکس شرق را با کالوینیسمی تلطیف شده ترکیب کرد. در مورد آموزه های تثلیث و شخصیت عیسی مسیح، وی اصل ایمانی کلیسای ارتدوکس را حفظ کرد؛ منتها وی از سکوت بیانیه های رسمی کلیسای ارتدوکس در مورد برخی از مسائل مربوط به الاهیات، سود جست تا آموزه های مهم پروتستانی را وارد الاهیات ارتدوکس سازد.
۱- کتاب مقدس کلام خطاناپذیر خداست. «ما بر این باوریم که مرجعیت کتاب مقدس بالاتر از مرجعیت کلیساست» (فصل دوم).
 ۲-از پیش برگزیدگی قبل از آفرینش جهان صورت گرفته و به هیچ وجه به پیش دانی" خدا در مورد نیکی های ما مربوط نیست. برگزیدگان نجات یافته فقط «بر اساس اراده نیکو و رحمت خدا» برگزیده شده اند (فصل سوم).
۳- کلیسا توسط روح القدس تعلیم می یابد، اما این موضوع نیز صادق و بدیهی است که کلیسا روی زمین ممکن است اشتباه کند و به جای راستی، ناراستی را برگزیند» (فصل دوازدهم).

  بیشتر بخوانید :   نگاهی به سیر سلطه ی کلیسا در قرون وسطی

۴- حقانیت توسط ایمان تحقق می یابد و نه اعمال. «هنگامی که ما می گوییم ایمان.. هدف ایمان، یعنی عدالت مسیح منظور نظرمان است. گویی ایمان، همچون یک دست، آن را برمی دارد و برای نجات ما به کار می گیرد.» این نگرش به معنای انکار نیاز داشتن به اعمال نیکو نیست، اما این اعمال نمی توانند شخص را سزاوار نجات سازند. «این تنها عدالت مسیح است که وقتی در مورد اشخاص توبه کار به کار گرفته می شود، آنان را عادل می سازد و ایمانداران را نجات میدهد» (فصل سیزدهم).

۵- اراده آزاد در حقیقت و در اصل، فقط برای گناه کردن آزاد است. این سخن، بدین معناست که تا وقتی فیض خدا در ابتدا عمل نکند، ما نمی توانیم عمل نیک انجام دهیم (فصل چهاردهم).
۶-عیسی مسیح، در عشای ربانی ایمانداران حضور دارد. ما توسط ایمان و نه بدن جسمانی خود می توانیم در بدن و خون او شریک شویم. آموزه کلیسای کاتولیک در مورد تبدل جوهر (که در شورای چهارم لاتران بیان شده) آموزهای نادرست است (فصل هفدهم).

سیریل در پی آن بود تا اعتقادهای نهضت پروتستان را وارد کلیسای ارتدوکس شرق نماید که با مخالفت هایی جدی روبه رو شد. بخشی از این مخالفتها، از سوی یسوعی های کاتولیک بود که آن زمان در قسطنطنیه فعال بودند. در سال ۱۶۳۸ حکومت ترکیه مجبور شد که او را به مرگ محکوم نماید. پس از مرگ وی، در کلیسای ارتدوکس علیه دیدگاه های وی واکنش شدیدی نشان داده شد و دیدگاه های وی به طور مستمر محکوم می شد. مهم ترین واکنشی که در برابر دیدگاه های وی نشان داده شد «اعتراف نامه درسی تئوس» بود که عمدتا توسط دوسیتئوس (۱۶۴۱-۱۷۰۷) اسقف اورشلیم، تنظیم شد و در سال ۱۶۷۲ در شورای اورشلیم تأیید شد. این اعتراف نامه شامل هجده حکم بود که در پاسخ به هجده فصل اعتراف نامه» سیریل نگاشته شده بود.
حقانیت توسط ایمان تحقق می یابد و نه اعمال. «هنگامی که ما می گوییم ایمان.. هدف ایمان، یعنی عدالت مسیح منظور نظرمان است. گویی ایمان، همچون یک دست، آن را برمی دارد و برای نجات ما به کار می گیرد.» این نگرش به معنای انکار نیاز داشتن به اعمال نیکو نیست، اما این اعمال نمی توانند شخص را سزاوار نجات سازند. «این تنها عدالت مسیح است که وقتی در مورد اشخاص توبه کار به کار گرفته می شود، آنان را عادل می سازد و ایمانداران را نجات میدهد»
 ۷- کتاب مقدس حقیقتا الهام خداست، اما به اعتقاد ما مرجعیت شهادت کلیسای جامع جهانی، در مرتبه ای پایین تر از کتب مقدس نیست. از آنجا که همان روح القدس واحد، هم مؤلف کتاب مقدس و هم عاملی است که شهادت کلیسا از آن سرچشمه می گیرد، پس تعلیمی که کتاب مقدس می دهد و تعلیمی که کلیسای جامع میدهد؛ در واقع یک چیز واحد است.(حکم دوم).

۸- از پیش برگزیدگی، مبتنی بر پیشدانی خداست. «چون خدا از پیش می دانست که فردی از اراده آزاد خود به شکلی صحیح و فردی دیگر به شکلی نادرست استفاده خواهد کرد، پس فرد نخست را از پیش برای نجات و فرد دوم را برای محکومیت برگزید» (حکم سوم).

۹- کلیسای جامع از روح القدس تعلیم می گیرد و این تعلیم توسط پدران کلیسا، معلمین کلیسا و شوراهای کلیسا به کلیسا داده می شود. «غیرممکن است که کلیسای جامع خطا کند یا فریب بخورد و یا حتی ناراستی را به جای راستی برگزیند؛ زیرا، روح القدس توسط خدمت صادقانه پدران مقدس و رهبران کلیسا عمل می کند تا کلیسا را از هر نوع خطایی رهایی دهد» (حکم دوازدهم). 

۱۰- حقانیت نه تنها توسط ایمان، بلکه توسط ایمانی که توأم با عشق عمل می کند، تحقق می یابد؛ یعنی، به وسیله ایمان و اعمال. این نگرش که «ایمان همانند یک دست عمل میکند و عدالتی را که در مسیح است، بر می دارد و آن را برای نجات ما به کار می گیرد، نگرشی متضاد با راست دینی است.» اعمال نیکو مستحق پاداش هستند (حکم سیزدهم).

۱۱- اشخاصی که به مسیح ایمان ندارند، مطابق با طبیعت انسانی خود و بدون فیض خدا، می توانند کارهای نیک اخلاقی انجام دهند. حال آنکه بدون فیض، چنین اعمال نیکویی به نجات مربوط نمیشوند (حکم چهاردهم).
۱۲- عیسی مسیح در عشای ربانی حاضر است به شکلی واقعی و حقیقی، تا اینکه پس از تقدیس و تبرک نان... به بدن حقیقی خداوند تبدل جوهر یابد و دچار دگردیسی، تغییر، و استحاله شود». علاوه بر این، پس از تقدیس و تبرک «دیگر جوهر نان و شراب باقی نمی ماند، بلکه بدن و خون خداوند وجود دارد که به شکل و ظاهر نان و شراب دیده می شود؛ یعنی، در صورت قرضی نان موجود است» (حکم هفدهم).
 
منبع:
تاریخ تفکر مسیحی، تونی لِین، ترجمه روبرت آسریان، چاپ پنجم، فروزان روز، طهران (1396)

  بیشتر بخوانید :
  الاهیات لیبرال
  الاهیات امید
  آگوستین پدر الاهیات لاتینارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.