کتاب های تصادفی 1360

هشت كتاب


پدید اورندگان : سهراب سپهری ,
سال نشر : 1360
ناشر : طهوری ,
نوع کتاب : تالیف

هرم هستی: تحلیلی ازمبادی هستی شناسی تطبیقی


پدید اورندگان : مهدی حائری‌یزدی ,
سال نشر : 1360
ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مركز ایرانی مطالعه فرهنگها ,
نوع کتاب : تالیف

هرس وتربیت درختان پاكوتاه سیب: پایه ماگنبك


پدید اورندگان : جمال عاطفی ,
سال نشر : 1360
ناشر : موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر ,
نوع کتاب : تالیف

هجرت به حبشه


پدید اورندگان : عبدالكریم شیرازی ,
سال نشر : 1360
ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ,
نوع کتاب : ترجمه

هجده سال پشتیبانی ازخط امام حزب توده ایران وجنبش خونین 15خرداد


پدید اورندگان :
سال نشر : 1360
ناشر : حزب توده ایران ,
نوع کتاب : تالیف

هانریت


پدید اورندگان : اونوره‌دو بالزاك , عنایت‌الله شكیباپور ,
سال نشر : 1360
ناشر : ممتاز ,
نوع کتاب : ترجمه

ولایت و زعامت. به ضمیمه زندگینامه علامه طباطبائی


پدید اورندگان : همایون همتی ,
سال نشر : 1360
ناشر : موسسه الامام الصادق (ع) ,
نوع کتاب : ترجمه

ولایت فقیه (حكومت اسلامی)


پدید اورندگان : ع سیاه‌پوش ,
سال نشر : 1360
ناشر : عفیف ,
نوع کتاب : تالیف

ولایت تكوینی و ولایت تشریعی


پدید اورندگان : لطف‌الله صافی‌گلپایگانی ,
سال نشر : 1360
ناشر : موسسه الامام المهدی، بنیاد بعثت ,
نوع کتاب : تالیف

وقایع 30 تیر 1331


پدید اورندگان : حسین مكی ,
سال نشر : 1360
ناشر : بنگاه ترجمه و نشر كتاب ,
نوع کتاب : تالیف

وضوی خون: نگاهی به زندگانی حلاج


پدید اورندگان : میشل فریدغریب , بهمن رازانی ,
سال نشر : 1360
ناشر : مولی ,
نوع کتاب : ترجمه

وصل مجدداتوماتیك درخطوط انتقال ارزی باولتاژبالاKW230 - 750


پدید اورندگان : طهماسعلی شاهرخشاهی ,
سال نشر : 1360
ناشر :
نوع کتاب : تالیف

ورودی به قلمروشبه عروسكهاونمایشهای عروسكی ...


پدید اورندگان : بهروز غریب‌پور ,
سال نشر : 1360
ناشر : كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان ,
نوع کتاب : تالیف

ورزش و تربیت بدنی در جمهوری اسلامی ایران


پدید اورندگان : وزارت‌آموزش‌وپرورش) ,
سال نشر : 1360
ناشر : وزارت آموزش و پرورش، اداره كل تربیت بدنی ,
نوع کتاب : تالیف

واژه‌نامه فیزیك: انگلیسی - فارسی - دوره اول ش. 1


پدید اورندگان : مركزنشردانشگاهی ستادانقلاب‌فرهنگی ,
سال نشر : 1360
ناشر : ستاد انقلاب فرهنكی , مركز نشر دانشگاه‌ شیراز ,
نوع کتاب : تالیف

واژه‌نامه فیزیك انگلیسی - فارسی .دوره اول ش. 1


پدید اورندگان : ستادانقلاب‌فرهنگی , مركزنشردانشگاهی ,
سال نشر : 1360
ناشر : مركز نشر دانشگاه‌ شیراز , ستاد انقلاب فرهنكی ,
نوع کتاب : تالیف

واژه نامه حمل ونقل وترافیك


پدید اورندگان : كامیار فتاحی , كمال بهروزی ,
سال نشر : 1360
ناشر :
نوع کتاب : تالیف

و آنگاه شقایق میخندد باآثاری از كودكان و نوجوانان


پدید اورندگان :
سال نشر : 1360
ناشر : كانون دانش‌آموزان ایران ,
نوع کتاب : تالیف

و آنگاه شقایق میخندد


پدید اورندگان :
سال نشر : 1360
ناشر : كانون دانش‌آموزان ایران ,
نوع کتاب : تالیف

واژه نامه شیمی: انگلیسی به فارسی


پدید اورندگان :
سال نشر : 1360
ناشر : مركز نشر دانشگاه‌ شیراز , ستاد انقلاب فرهنكی ,
نوع کتاب : تالیف