0
جستجوی الفبائی
خانه‌داري

پدید اورندگان : نگار صادقي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پارسا‌پژوهش ,

خوب فكر كن رنگ‌آميزي كن (3)

پدید اورندگان : محمد قاسمي ,
نوع کتاب : طراحي
سال نشر : 1390
ناشر : پيك فدك ,

خانه‌داري

پدید اورندگان : نگار صادقي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پارسا‌پژوهش ,

خاطرات آزادگان (2)

پدید اورندگان : فتحعلي بزرگمهرنژاد , فريدون داوري , گردآفرين محمدي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : چويل ,

خلاصه، مفهومها، سوالها و مساله‌هاي اقتصاد خرد

پدید اورندگان : دومينيك سالواتوره , محمدرضا ارسلان‌بد , احمد جعفري‌صميمي , عبدالله طلوعي‌آذر ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1390
ناشر : دانشگاه اروميه ,

خلاصه تاريخ معماري ايران و كشورهاي اسلامي

پدید اورندگان : اميررضا روحي‌زاده , سيدمهدي ميردانش ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : عصر كنكاش ,

خلاصه مباحث اساسي كارشناسي ارشد: اصول و طراحي مدارهاي الكترونيك ديجيتال

پدید اورندگان : يوسف كريمي‌ملك‌ميان , معصومه اميدوار ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پردازش ,

خلاصه مباحث اساسي كارشناسي ارشد جغرافيا (مباني جغرافياي انساني، مباني جغرافياي طبيعي، فلسفه جغرافيا، مباني و ايران)

پدید اورندگان : مرتضي محمدجاني , سجاد طولابي , بهرام ايماني ,
نوع کتاب : تهيه و تنظيم
سال نشر : 1390
ناشر : پردازش ,

خليج‌فارس و نقش استراتژيك تنگه هرمز

پدید اورندگان : محمدرضا حافظ‌نيا , غلامحسين غلامحسين‌زاده ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت) ,

خميني‌نامه: سروده‌هايي در ثناي حضرت امام خميني و انقلاب اسلامي ايران

پدید اورندگان : محمدتقي بهلول , احمد مقيمي , علي جلالي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : آرما ,