0
جستجوی الفبائی
ماشين‌هاي جريان متناوب

پدید اورندگان : علي هژبري ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : دانشگاه شهيد باهنر كرمان ,

مبادي سواد بصري

پدید اورندگان : دونيس دانديس , محمدرضا افضلي ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1390
ناشر : يزدا ,

مجموعه آموزش رنگ‌آميزي ساناز (وسايل نقليه)

پدید اورندگان : فاطمه شهيد ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : حلم ,

مجموعه آموزش رنگ‌آميزي ساناز (حيوانات وحشي)

پدید اورندگان : فاطمه شهيد ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : حلم ,

مجموعه آموزش رنگ‌آميزي ساناز(مشاغل)

پدید اورندگان : فاطمه شهيد ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : حلم ,

مجموعه آموزش رنگ‌آميزي ساناز (ميوه‌ها)

پدید اورندگان : فاطمه شهيد ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : حلم ,

مارتين لوتركينگ

پدید اورندگان : آن شرافت , علي معيني , مرتضي خبازيان‌زاده ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1390
ناشر : گل‌پر , ني‌نگار ,

ماهاتما گاندي

پدید اورندگان : آن شرافت , علي معيني , مرتضي خبازيان‌زاده ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1390
ناشر : ني‌نگار , گل‌پر ,

مباني الكترومغناطيس مهندسي

پدید اورندگان : مهدي كريميان‌محمدآبادي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : موسسه علمي دانش‌پژوهان برين ,

مباني نظري و سواد بصري: كارداني به كارشناسي: شامل مباني هنرهاي تجسمي، رنگ‌شناسي، مباني طراحي معماري

پدید اورندگان : اميررضا روحي‌زاده ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : عصر كنكاش ,